Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Pień
Dębowy pień.pngŚwierkowy pień.pngBrzozowy pień.pngTropikalny pień.pngAkacjowy pień.pngCiemnodębowy pień.pngSzkarłatny trzon.gifSpaczony trzon.gif
Okorowany dębowy pień.pngOkorowany świerkowy pień.pngOkorowany brzozowy pień.pngOkorowany tropikalny pień.pngOkorowany akacjowy pień.pngOkorowany ciemnodębowy pień.pngOkorowany szkarłatny trzon.pngOkorowany spaczony trzon.png
Typ

Solidny, Strukturalny, Roślina

Fizyka

Nie

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Nie

Odporność na eksplozje

10

Palność

Tak

Narzędzie

Topór.png

Odnawialne

Tak

Możliwość grupowania

Tak, 64 (tylko pnie tego samego gatunku)


Wszystkie rodzaje pni, okorowanych pni i desek.

BlockCSS new.png Pień (ang. Log) dawniej znany jako drewno (ang. Wood) – jeden z podstawowych bloków w grze Minecraft. Ma przypominającą korę powierzchnię boczną, oraz przypominającą pień górę oraz dół.

BlockCSS new.png Okorowany pień (ang. Stripped Log) jest wariantem pnia, który powstaje poprzez użycie siekiery na bloku pnia.

BlockCSS new.pngTrzon (ang. Stem) – odpowiednik pnia w wielkich szkarłatnych i spaczonych grzybach.

BlockCSS new.pngOciosany trzon (ang. Stripped Stem) – wariant trzonu działający na tej samej zasadzie co okorowany pień.

Otrzymywanie[]

Wydobywanie[]

Pień może zostać wydobyty ręką, lecz użycie siekiery przyspiesza ten proces.

Blok Twardość Narzędzie Czas niszczenia (w sekundach)
BlockCSS new.png Pień
BlockCSS new.png Okorowany pień
2 Siekiera.png Brak Drewniana Kamienna Żelazna Diamentowa Złota
3 1,5 0,75 0,5 0,4 0,25

Naturalne generowanie[]

 • Wszystkie rodzaje pni generują się jako część drzew.
 • Okorowane dębowe, brzozowe, świerkowe, tropikalne, akacjowe i ciemne dębowe pnie mogą się wygenerować we wrakach statków jako maszty (tylko w Bedrock Edition i na konsolach).
 • Dębowe, ciemne dębowe lub świerkowe pnie mogą się wygenerować we wrakach statków jako maszty (tylko w Java Edition).
 • Dębowy i ciemny dębowy pień są budulcami leśnych dworów.
 • Ciemny dębowy pień generuje się w posterunkach złosadniczych jako budulec wieży obserwacyjnej i klatek oraz w stosach leżących na ziemi.
 • Dębowy pień generuje się jako jeden z budulców w chatkach wiedźmy oraz w równinnych wioskach.
 • Okorowany dębowy pień generuje się w nowych równinnych wioskach.
 • Akacjowy pień generuje się w sawannowych wioskach.
 • Okorowany akacjowy pień generuje się w nowych sawannowych wioskach.
 • Świerkowy pień generuje się w tajgowych wioskach, a także w nowych ośnieżonych tajgowych oraz tundrowych wioskach.
 • Trzony generują się jako część wielkich netherowych grzybów w brodawkowych lasach.

Przedmioty w skrzyniach[]

Rodzaj pnia Miejsce Szansa Ilość w stacku
JE BE
Dębowy pień Bonusowa skrzynia 28% 25% 1-3
Świerkowy Domy w nowych tajgowych wioskach 65,6% 69,3% 1-5
Bonusowa skrzynia 28% 25% 1-3
Brzozowy Bonusowa skrzynia 28% 25% 1-3
Tropikalny Bonusowa skrzynia 28% 25% 1-3
Akacjowy Bonusowa skrzynia 28% 50% 1-3
Ciemny dębowy Posterunek złosadniczy 100% 100% 2-3
Bonusowa skrzynia 28% 50% 1-3

Zastosowanie[]

Jako dekoracja[]

Pień może mieć funkcję budulcową i dekoracyjną, jednak słabą stroną jest jego palność. Może również zostać okorowane za pomocą siekiery, klikając przyciskiem "użyj przedmiotu" (domyślnie: prawym przyciskiem myszy).

Wytwarzanie[]

Produkt Składniki Wejście » Wyjście
Deski Pień lub okorowany pieńGrid layout Arrow (small).png
4

4

4
Tropikalne deski4
4

4

Grid layout Shapeless.png
Szkarłatne i spaczone deski TrzonGrid layout Arrow (small).png
4

4Drewno PieńGrid layout Arrow (small).png
3

3

3

3

3

3


Okorowany pień (tylko w Bedrock Edition)

Grid layout Arrow (small).png
3

3

3

3

3

3


Ognisko Pień lub okorowany pień

+

Patyk

+

Węgiel

lub

węgiel drzewny
Grid layout Arrow (small).png
Wędzarka Pień lub okorowany pień

+

PiecGrid layout Arrow (small).pngDalsze wytwarzanie[]

Information icon.svg Osobny artykuł: Deski/wytwarzanie.

Poniższa tabela przedstawia ilość pni koniecznych do zużycia bez pozostawienia surowca w celu powstania poszczególnych produktów opartych na drewnie.

*stosunek ilości produktu do ilości zużytych pni

Produkt Ilość pni Ilość produktu Stosunek*
ItemCSS.png Łódka (w JE) 5 4 0,8
ItemCSS.png Łódka (poza JE) 7 4 0,571
ItemCSS.png Miska 3 16 5,333
BlockCSS new.png Drewniany przycisk 1 4 4
ItemCSS.png Węgiel drzewny 1 (piec) 1 1
ItemCSS.png Węgiel drzewny

(z zużyciem desek jako paliwa)

6 (piec),

1 (paliwo)

6 0,857
BlockCSS new.png Skrzynia 2 1 0,5
BlockCSS new.png Stół rzemieślniczy 1 1 1
BlockCSS new.pngDrewniane drzwi 3 6 2
BlockCSS new.png Drewniany płot 5 12 2,4
BlockCSS new.png Furtka 1 1 1
BlockCSS new.png Drabina 7 24 3,429
BlockCSS new.png Tabliczka 13 24 1,846
ItemCSS.png Patyk 1 8 8
BlockCSS new.png Pochodnia 1 (crafting),

8 (piec)

32 3,556
BlockCSS new.png Pochodnia

(z zużyciem desek jako paliwa)

3 (crafting),

24 (piec),

4 (paliwo)

96 3,097
BlockCSS new.png Deski 1 4 4
ItemCSS.png Drewniana siekiera 2 2 1
ItemCSS.png Drewniana motyka 3 4 1,333
ItemCSS.png Drewniany kilof 2 2 1
BlockCSS new.png Drewniana płyta naciskowa 1 2 2
ItemCSS.png Drewniana łopata 1 2 2
BlockCSS new.png Drewniana płyta 3 24 8
BlockCSS new.png Drewniane schody 3 8 2,667
ItemCSS.png Drewniany miecz 5 8 1,6
BlockCSS new.png Drewniana klapa 3 4 1,333

Przetapianie[]

Za każdy przetopiony na węgiel drzewny pień można uzyskać średnio 0,15 punktu doświadczenia.

Składniki Wejście » Wyjście
Pień


Grid layout Furnace Progress.png
Grid layout Fire.png

Sadzonka2
2

4
Wiadro z lawąBlok suszonych wodorostów

Paliwo[]

Drewniane pnie mogą być użyte jako paliwo w piecu. Przetapiają 1,5 przedmiotu na 1 pień. Użycie pnia jest jednak niezalecane, ponieważ można z niego wytworzyć po 4 deski, które również przetapiają 1,5 bloku na 1 sztukę paliwa.

Rodzaje pni i ich występowanie[]

6 rodzajów pni, od lewej: dębowe, świerkowe, brzozowe, dżunglowe, akacjowe oraz ciemne dębowe.

W grze istnieje sześć rodzajów pni:

 • Dębowy - z brązową korą z pionową fakturą oraz żółtobrązowym środkiem. Najwcześniej dodany;
 • Brzozowy - ze srebrzystą powierzchnią boczną, przypominającą korę brzozy;
 • Świerkowy - z ciemniejszą powierzchnią boczną. Występuje tylko w górach, tajgach i ich odmianach, a także w tundrze i jej górzystej odmianie;
 • Tropikalny - z powierzchnią boczną przypominającą zwykłą korę obróconą o 90°. Występuje tylko na biomach dżunglowych;
 • Akacjowy - o szarej korze z fakturą podobną do kory dębu i świerku oraz rudym środkiem;
 • Ciemny dębowy - ciemniejszy od dębowego, ale jaśniejszy od świerkowego. Jego środek jest jednak ciemniejszy od środka pnia świerku.

Wartości danych (DV)[]

ID[]

Nazwa ID słowne ID
Java Edition Bedrock Edition BE
Dębowy pień oak_log log 17
Świerkowy pień spruce_log
Brzozowy pień birch_log
Tropikalny pień jungle_log
Akacjowy pień acacia_log log2 162
Ciemny dębowy pień dark_oak_log
Okorowany dębowy pień stripped_oak_log 265
Okorowany świerkowy pień stripped_spruce_log 260
Okorowany brzozowy pień stripped_birch_log 261
Okorowany tropikalny pień stripped_jungle_log 262
Okorowany akacjowy pień stripped_acacia_log 263
Okorowany ciemny dębowy pień stripped_dark_oak_log 264

Dane bloku[]

W Bedrock Edition pień używa następujących wartości danych (DV):

Pień[]

Bity Wartości
0x1

0x2

Dwubitowa dana o wartości od 0 do 3 określająca rodzaj pnia:
 • 0: BlockCSS new.png Dębowy pień
 • 1: BlockCSS new.png Świerkowy pień
 • 2: BlockCSS new.png Brzozowy pień
 • 3: BlockCSS new.png Tropikalny pień
0x4

0x8

Dwubitowa dana o wartości od 0 do 3 określająca orientację pnia:
 • 0: BlockCSS new.png Orientacja góra-dół
 • 1: BlockCSS new.png Orientacja wschód-zachód
 • 2: BlockCSS new.png Orientacja północ-południe
 • 3: BlockCSS new.png Drewno z korą sześciostronną

Pień 2[]

Bity Wartości
0x1

0x2

Dwubitowa dana o wartości 0 lub 1 określająca rodzaj pnia:
 • 0: BlockCSS new.png Akacjowy pień
 • 1: BlockCSS new.png Ciemny dębowy pień
0x4

0x8

Dwubitowa dana o wartości od 0 do 3 określająca orientację pnia:
 • 0: BlockCSS new.png Orientacja góra-dół
 • 1: BlockCSS new.png Orientacja wschód-zachód
 • 2: BlockCSS new.png Orientacja północ-południe
 • 3: BlockCSS new.png Drewno z korą sześciostronną

Okorowany pień[]

DV Orientacja bloku
BlockCSS new.png 0 Góra-dół
BlockCSS new.png 1 Wschód-zachód
BlockCSS new.png 2 Północ-południe
BlockCSS new.png 3 Okorowane drewno

Stany bloku[]

W Java Edition:

Nazwa Dozwolone wartości Opis
axis x Określa, że pień jest zorientowany w osi wschód-zachód.
y - domyślna wartość Określa, że pień jest zorientowany pionowo.
z Określa, że pień jest zorientowany w osi północ-południe.

Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Classic
0.0.14aDębowy pień przed Texture Update.png Początkowo nazwane pniem, dębowe drewno zostało dodane do gry.
0.0.15aNieznacznie zmieniono teksturę dębowego pnia.
0.0.24Zniszczenie pnia daje od 3 do 5 desek.
Indev
23 lutego 2010Zniszczenie pnia daje teraz blok pnia, zamiast desek.
Alpha
1.2.0Pień niszczy się, kiedy więcej niż jedna jego strona płonie. Jeśli pali się tylko jedna strona, pień nie zniknie. Był to błąd, lecz przydał się do robienia kominków.
Beta
1.2Brzozowy pień Beta.png Ciemny dębowy pień 13w43a.png Dodano brzozowy i świerkowy pień.
1.4Pnie oraz deski niszczą się, jeśli którakolwiek z ich stron pali się.
1.5Wraz z dodaniem sadzonek różne rodzaje drewna stały się surowcami odnawialnymi.
Dodano osiągnięcie "Zdobycie drewna".
Pełna wersja
1.2.112w03aTropikalny pień 1-2-1.png Dodano tropikalny pień.
1.2.4Różne rodzaje pni mogą być przerabiane na różne rodzaje desek.
1.3.112w30dBloki pni mogą być obrócone we wszystkich kierunkach, jak tłoki.
1.4.212w38aDodano nowe dźwięki różnych interakcji z pniami.
Kierunek położenia pnia działa teraz na zasadzie podobnej do dźwigni.
1.6.113w24aKażdy blok pnia ma swoją własną teksturę wierzchu i spodu.
1.7.213w43aAkacjowy pień 13w43a.png Ciemny dębowy pień 13w43a.png Dodano akacjowy oraz ciemny dębowy pień.
1.7-preAkacjowy pień przed Texture Update.png Zmieniono teksturę akacjowego pnia.
Świerkowy pień przed Texture Update.png Brzozowy pień przed Texture Update.png Tropikalny pień przed Texture Update.png Ciemnodębowy pień przed Texture Update.png Wszystkie tekstury środków pni drzew są unikatowe.
W bonusowych skrzyniach można znaleźć akacjowy pień.
1.915w43aPnie znajdowane w bonusowych skrzyniach mogą być dowolnego rodzaju.
15w44aBonusowe skrzynie zawierają mniej pni.
1.1116w39aDębowy i ciemny dębowy pień generuje się w leśnych dworach.
1.1317w47aZmieniono nazwę drewna na Pień.
Poszczególne rodzaje bloków pni oraz stan bloku axis=none rozbito na osobne ID słowne.
Zlikwidowano ID numeryczne pni, które wynosiły 17 i 162.
17w47bZ czterech bloków pnia tego samego rodzaju można wytworzyć trzy bloki kory.
18w07aOkorowany dębowy pień przed TU.png Okorowany świerkowy pień przed TU.png Okorowany brzozowy pień przed TU.png Okorowany tropikalny pień 18w07a.png Okorowany akacjowy pień przed TU.png Okorowany ciemnodębowy pień przed TU.png Dodano okorowane pnie.
18w11aDębowy, świerkowy lub ciemny dębowy pień może się wygenerować we wrakach statków.
1.13-pre1Okorowany tropikalny pień przed TU.png Zmieniono teksturę obwodu tropikalnego okorowanego pnia.
1.1418w43aDębowy pień 18w43a.png Świerkowy pień 18w43a.png Brzozowy pień 18w43a.png Tropikalny pień 18w43a.png Akacjowy pień 18w43a.png Ciemny dębowy pień 18w43a.png Zmieniono teksturę pni.
18w47aDębowy pień 18w47a.png Świerkowy pień 18w47a.png Brzozowy pień 18w47a.png Tropikalny pień 18w47a.png Akacjowy pień 18w47a.png Ciemny dębowy pień 18w47a.png Ponownie zmieniono teksturę pni.
18w47bOkorowany dębowy pień.png Okorowany świerkowy pień.png Okorowany brzozowy pień.png Okorowany tropikalny pień 18w47b.png Okorowany akacjowy pień.png Okorowany ciemnodębowy pień.png Zmieniono teksturę środka okorowanych pni.
Dębowy pień.png Świerkowy pień.png Brzozowy pień.png Tropikalny pień 18w47b.png Akacjowy pień.png Ciemnodębowy pień.png Zmieniono teksturę środka pni.
18w50aPnie i okorowane pnie mogą być wykorzystane do wytworzenia wędzarki.
Tropikalny pień.png Okorowany tropikalny pień.png Zmieniono teksturę górnej części tropikalnego pnia (w tym okorowanego).
19w02aPień oraz okorowany pień może służyć do wytwarzania ogniska.
1.1620w06aSzkarłatny trzon.gifSpaczony trzon.gifOkorowany szkarłatny trzon przed 20w09a.pngOkorowany spaczony trzon przed 20w09a.pngDodano zwykłe i okorowane szkarłatne i spaczone trzony.
20w09aZmieniono górne tekstury szkarłatnego i spaczonego okorowanego trzonu z Okorowany szkarłatny trzon przed 20w09a.pngOkorowany spaczony trzon przed 20w09a.png na Okorowany szkarłatny trzon.pngOkorowany spaczony trzon.png.
Pocket Edition Alpha
0.1.0Dębowy pień przed Texture Update.png Ciemny dębowy pień 13w43a.png Brzozowy pień Beta.png Dodano dębowy, brzozowy oraz świerkowy pień.
0.3.0Pnie mogą być zebrane.
0.8.0build 2Bloki pni mogą obracać się we wszystkich kierunkach.
Tropikalny pień 1-2-1.png Dodano tropikalny pień do menu trybu kreatywnego.
0.9.0build 1Akacjowy pień przed Texture Update.png Ciemnodębowy pień przed Texture Update.png Dodano akacjowy i ciemny dębowy pień.
Tropikalny pień jest możliwy do zdobycia w trybie przetrwania.
Dębowy pień generuje się w równinnych i sawannowych wioskach.
Świerkowy pień przed Texture Update.png Brzozowy pień przed Texture Update.png Tropikalny pień przed Texture Update.png Wszystkie tekstury środków pni drzew są unikatowe.
0.14.0build 1Świerkowy pień generuje się w chatkach wiedźmy.
0.15.0build 1Sawannowe wioski generują się z akacjowymi pniami zamiast dębowych.
Świerkowy pień generuje się w tajgowych i tundrowych wioskach.
Pełna wersja Pocket Edition
1.1.0alpha 1.1.0.0Dębowy i ciemny dębowy pień generuje się w leśnych dworach.
Bedrock Edition
1.2.0beta 1.2.0.2Pnie mogą być znalezione w bonusowych skrzyniach.
1.4.0beta 1.2.13.8Okorowany dębowy pień przed TU.png Okorowany świerkowy pień przed TU.png Okorowany brzozowy pień przed TU.png Okorowany tropikalny pień przed TU.png Okorowany akacjowy pień przed TU.png Okorowany ciemnodębowy pień przed TU.png Dodano okorowane pnie jako część rozgrywki eksperymentalnej.
beta 1.2.14.2W pełni wdrożono okorowane pnie.
Dębowe, świerkowe i okorowane ciemne dębowe pnie mogą się generować we wrakach statków jako ekskluzywny element rozgrywki.
beta 1.2.20.1Zmieniono teksturę obwodu okorowanego tropikalnego pnia.
1.10.0beta 1.10.0.3Dębowy pień.png Świerkowy pień.png Brzozowy pień.png Tropikalny pień.png Akacjowy pień.png Ciemnodębowy pień.png Okorowany dębowy pień.png Okorowany świerkowy pień.png Okorowany brzozowy pień.png Okorowany tropikalny pień.png Okorowany akacjowy pień.png Okorowany ciemnodębowy pień.png Zmieniono teksturę pni i okorowanych pni.
Drewno i okorowane drewno zostało przemianowane na Pień i Okorowany pień.
Okorowane świerkowe, dębowe i akacjowe pnie generują się w nowych wioskach.
Ciemny dębowy pień generuje się w posterunkach złosadniczych jako budulec wież obserwacyjnych i klatek, a także w stosach na ziemi i w skrzyniach w środku wież.
Pnie służą do wytwarzania drewna, wędzarki i ogniska.
1.11.0beta 1.11.0.1Świerkowe pnie mogą być znalezione w skrzyniach w domach w tajgowych i ośnieżonych tajgowych wioskach.
Pi Edition
0.1.0Dębowy pień przed Texture Update.png Świerkowy pień przed Texture Update.png Brzozowy pień przed Texture Update.png Dodano dębowy, świerkowy i brzozowy pień.
Console Edition
TU1CU11.0Patch 1Dębowy pień przed Texture Update.png Świerkowy pień przed Texture Update.png Brzozowy pień przed Texture Update.png Dodano dębowy, świerkowy i brzozowy pień.
TU9Z różnych rodzajów pni można wytwarzać deski różnych rodzajów.
TU12Plik:Tropikalny pień przed Texture Update Dodano tropikalny pień.
TU141.04Wszystkie rodzaje pni można obrócić. Podobnie jak w przypadku tłoków, ustawiają się osią pnia w stronę gracza.
Do tej aktualizacji w edycji na Play Station 3 pień ze specjalnymi wartościami danych wyglądał, trzymany oraz w ekwipunku, tak samo jak w Java Edition, jednak położone wyglądało zupełnie inaczej.
TU19CU71.12Zaktualizowano tekstury brzozowego i tropikalnego pnia.
TU27CU151.18Akacjowy pień przed Texture Update.png Ciemnodębowy pień przed Texture Update.png Dodano akacjowy i ciemny dębowy pień do menu trybu kreatywnego.
TU31CU191.22Patch 3Akacjowy i ciemny dębowy pień jest możliwy do zdobycia na trybie przetrwania.
TU69CU571.76Patch 38Okorowany dębowy pień przed TU.png Okorowany świerkowy pień przed TU.png Okorowany brzozowy pień przed TU.png Okorowany tropikalny pień przed TU.png Okorowany akacjowy pień przed TU.png Okorowany ciemnodębowy pień przed TU.png Dodano okorowane pnie drewna.
PlayStation 4 Edition
1.90Dębowy pień.png Świerkowy pień.png Brzozowy pień.png Tropikalny pień.png Akacjowy pień.png Ciemnodębowy pień.png Okorowany dębowy pień.png Okorowany świerkowy pień.png Okorowany brzozowy pień.png Okorowany tropikalny pień.png Okorowany akacjowy pień.png Okorowany ciemnodębowy pień.png Zmieniono teksturę pni i okorowanych pni.
Przemianowano drewno i okorowane drewno na Pień i Okorowany pień.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0Dębowy pień przed Texture Update.png Świerkowy pień przed Texture Update.png Brzozowy pień przed Texture Update.png Tropikalny pień przed Texture Update.png Akacjowy pień przed Texture Update.png Ciemnodębowy pień przed Texture Update.png Dodano sześć rodzajów pni.

Galeria[]

Advertisement