Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Paczki zasobów (ang. resource packs) to specjalne kolekcje plików, które zastąpiły dawniej używane paczki tekstur. Poza teksturami, paczki zasobów umożliwiają także podmianę dźwięków, tłumaczeń, napisów końcowych, itp.

Paczki zasobow-menu

Menu wyboru paczek zasobów. Niektóre paczki zostały wybrane.

Menu paczek zasobow

Menu wyboru paczek zasobów. Proszę wziąć pod uwagę, że żadna paczka nie została zaaplikowana.

Jeśli system paczek zasobów będzie wspierał modyfikacje i dodawanie nowych linijek kodów w przyszłych aktualizacjach, każdy mod/plugin będzie osobną paczką zasobów, a użytkownicy mogliby używać kilku paczek naraz (dzięki czemu stworzenie API Modyfikacji jest możliwe). Jednakże nie zostało to jeszcze dodane. Używanie kodów z nieznanych źródeł mogłoby spowodować zniszczenie gry. Jeśli aktualizacja umożliwiająca zmienianie kodu gry zostanie wydana, możliwość ta zostanie ograniczona.

Paczki tekstur

System paczek tekstur został całkowicie zastąpiony paczkami zasobów po aktualizacji 1.6. Musiały one zostać zaktualizowane do wersji kompatybilnych z systemem paczek zasobów. Dinnerbone wydał specjalny program, pozwalający przekonwertować stare paczki do nowych.

Dodatkowe funkcje

Pakiety zasobów zawierają m.in. nowy format metadanych, który pozwala programistom pluginów łatwo dodawać zupełnie nowe rodzaje zasobów, takich jak dźwięki, muzykę, tłumaczenia itp. Pozwala on też na odszukiwanie przedawnionych plików i zastąpienie ich plikami z podstawowej wersji gry. Paczki zasobów zawierają trzy pliki: folder assets zawierający wszystkie zasoby, plik pack.mcmeta, który zawiera opis paczki pokazywany w menu zasobów i pack.png, który także wyświetlany jest w tym menu.

Tworzenie paczki zasobów

Więcej na: Poradniki/Tworzenie paczki zasobów

By stworzyć paczkę zasobów, należy przejść do głównego folderu gry. W systemie Windows nazywa się on „.minecraft” i znajduje się w folderze AppData. Na Mac'u nazywa się on „minecraft” i można go znaleźć, wchodząc do wyszukiwacza, naciskając ⇧ Shift+⌘ Cmd+G i wpisując „~/Library/Application Support/minecraft”, i naciskając ↵ Enter. Na Linux'ie nazywa się „.minecraft” i jest w głównej bibliotece plików (domyślnie jest schowany).

pack.mcmeta

Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to skopiować plik pack.mcmeta. To pozwoli grze prawidłowo odczytać folder z paczką zasobów i dodać jej opis. By stworzyć ten plik, należy otworzyć dowolny edytor tekstu i wkleić to: (UWAGA: Ten kod działa tylko na wersje 1.16.2-1.16.3 (wraz ze snapshotami). Jednakże tę paczkę dałoby się uruchomić na nowszych wersjach, ale z bugami, crashami gry itp.)

{
  "pack":{
   "pack_format":6,
   "description":"Oto przykład Rescource Packa"
  }
}

Aby dodać opis do paczki, należy zmienić czerwony tekst. Po dodaniu opisu można zapisać ten plika jako pack.mcmeta.

pack.png

Ten plik to obraz, jaki będzie ukazywany obok paczki w menu wyboru. Aby go stworzyć, należy otworzyć dowolny edytor graficzny i utworzyć w nim obraz o wymiarach 128 × 128, i nazwać go pack.png. Należy go umieścić w tym samym miejscu, w którym pack.mcmeta.

Assets

Assets to folder zawierający wszystkie zasoby, które można zmienić. Są one umieszczone w innych folderach o odpowiednich nazwach. W folderze assets powinien się znajdować folder minecraft, a w nim reszta folderów:

 • font – zawiera pliki, które pozwalają zmieniać wygląd czcionek w grze;
 • lang – zawiera tłumaczenia; można je dowolnie edytować, zmieniając większość tekstów występujących w grze;
 • texts – zawiera teksty, które są zbyt długie, żeby umieścić je w folderze z tłumaczeniami (czyli napisy końcowe, teksty powitalne itp.);
 • sounds – zawiera wszystkie dźwięki występujące w grze;
 • textures – zawiera wszystkie tekstury występujące w grze: bloków, przedmiotów, mobów itd.

Dodawanie nowych paczek językowych

Za pomocą paczek zasobów można dodać do gry nowe języki. Załóżmy, że kod nowego języka to „JĘZ”, a kod państwa to „KRAJ”. Wtedy plik pack.mcmeta będzie wyglądał tak:

{
  "pack":{
   "pack_format":1,
   "description":"Resource pack sample"
  },
  "language":{
   "JĘZ_KRAJ":{
     "name":"Nazwa języka",
     "region":"Nazwa państwa",
     "bidirectional":false
   }
  }
}

Po tym należy umieścić plik "JĘZ_KRAJ".lang do folderu assets/minecraft/lang. Po użyciu paczki w grze ten język powinien znajdować się w menu opcji językowych.

Animowanie tekstur – plik

{ 
  "animation":{
   "width":1,
   "height":7,
   "frametime":1,
   "frames":[{
     "index":0,
     "time": 0
     },
     1,2,3,4,5,6,4,2]
  }
}

width oraz height to liczba klatek w kierunkach poziomym i pionowym. frametime to podstawowy czas, po którym następuje zmiana klatki. frames to lista wszystkich klatek, w kolejności, w jakiej mają być ukazywane. index i time mogą być użyte do oznaczenia klatki, która ma wyświetlać się dłużej/krócej niż inne. Plik należy zapisać jako <nazwa tekstury>.png.mcmeta w folderze, w którym zapisana jest tekstura (textures>blocks, textures>items itd.).

Właściwości tekstur – plik

{ 
  "texture":{
   "blur":false,
   "clamp":true
  }
}

Ta opcjonalna sekcja może zostać dodana do <nazwa tekstury>.png.mcmeta, aby dodać specjalne właściwości dla tekstury. blur umożliwia dodania efektu rozmazania, kiedy blok jest widziany z bliska. clamp zapobiega powtarzaniu się tekstur w sytuacjach, w których nie powinny (łatwo można to zaobserwować, ustawiając clamp na false w pliku shadow.png.mcmeta – po tym pod mobami pojawi się duża ilość cieni).

Właściwości czcionek – plik

{ 
  "font":{
   "characters":{
     "default":{
      "width":16.0,
      "spacing":1.5,
      "left":0.0
     },
     "0":{
      "width":16.0,
      "spacing":1.5,
      "left":0.0
     },
     "46":{
      "width":16.0,
      "spacing":1.5,
      "left":0.0
     },
     "255":{
      "width":16.0,
      "spacing":1.5,
      "left":0.0
     }
   }
  }
}

width jest używane, by określić szerokość (wielkość) znaku. spacing jest używane, by określić odstęp pomiędzy tym znakiem, a innym. Nie jest znane zastosowanie do linijki left. Liczba 0 określa pierwszy znak w pliku, natomiast 255 określa ostatni (znaki pomiędzy też muszą być zawarte w tym pliku).

Ogólna struktura folderu

Historia

Pełna wersja
1.6.113w24aPaczki tekstur zostały zastąpione przez paczki zasobów.
1.6.2Naprawiono błąd z używaniem czcionek w rozdzielczości HD, przez który znaki były zdeformowane.
1.7.213w36aDodano możliwość używania kilku paczek naraz.
1.7.413w48aUsunięto możliwość zmiany logo Mojang.
Pocket Edition Alpha
v0.15.0wydanieDodano pierwszą, niestandardową paczkę zasobów: Plastic and City.
Bedrock Edition
1.10.0beta 1.10.0.3Paczki zasobów są oddzielne od szablonów światów oraz mogą zostać zaktualizowane niezależne od istniejących światów.

Ciekawostki

 • 5 września 2020 zostało odnalezione ziarno generatora do świata, na którym zostało zrobione zdjęcie do obrazka pack.png. Seed to 3257840388504953787, a współrzędne to X=49, Z=0 (zalecana wersja gry: Alpha 1.2.2a).
Advertisement