Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska

options.txt – plik zawierający listę wszystkich dostępnych w grze opcji. Options.txt znajduje się w folderze .minecraft i może być modyfikowany z użyciem prostych edytorów tekstu. Większość opcji gry można modyfikować w samej grze, istnieje jednak kilka parametrów edytowanych wyłącznie w pliku.

Dostępne parametry[]

Nazwa opcji Znaczenie i dostępne wartości Domyślna wartość
version Określa numer wersji opcji samego pliku, służy do uaktualniania ustawień domyślnych innych opcji. Dodana w wersji 1.10. (wartość numeryczna)
invertYMouse Określa, czy oś myszki ma być odwrócona. (true/false [tak/nie]) false
mouseSensitivity Określa czułość myszki. (0,0-1,0) 0,5
fov Określa, jak duże jest pole widzenia. (1,0-2,0) 0,0
gamma Określa jasność gry. (0,0-1,0) 0,0
saturation Określa poziom nasycenia. Możliwe do edytowania jedynie w pliku options.txt. Dodane w 1.7.2. Nie ma wpływu na grę. 0,0
renderDistance Określa ilość chunków wyświetlaną graczowi. (2-32, możliwe nadanie innej w pliku options.txt) 8
guiScale Wielkość interfejsu. (0-3: "Automatyczny", "Mały", "Normalny", "Duży") 0 (Automatyczny)
particles Określa, czy gra ma wyświetlać cząsteczki (takie jak deszcz, efekty itp.) (0-2: "Wszystkie", "Ograniczone", "Minimalne") 0 (Wszystkie)
bobView Włącza/wyłącza animację chodzenia.(true/false) true
anaglyph3d Określa, czy w grze ma być włączone anaglifowe 3D. (true/false) false
maxFps Maksymalna liczba FPS, jaką może osiągnąć gra. (wartość liczbowa) 120
fboEnable Określa, czy włączone ma być buforowanie bytów. (true/false) true
difficulty Określa poziom trudności (0 - Pokojowy, 1 - Łatwy, 2 - Normalny, 3 - Trudny) 2 (Normalny)
fancyGraphics Uruchamia dokładną grafikę. (true/false) true
ao Włącza gładkie oświetlenie. (0 - Wyłączone, 1 - Minimalne, 2 - Maksymalne) 2 (Maksymalne)
renderClouds Określa, czy gra ma wyświetlać chmury. (Dokładna/Szybka/Wyłączone) Dokładna
resourcePacks Określa, która z dostępnych paczek zasobów ma być wybrana podczas gry. Wartość jest pusta, jeżeli nie jest dostępna żadna inna paczka poza domyślną. (ciąg znaków) Domyślna
lastServer Zawiera adres IP ostatniego serwera, z którym klient połączył się poprzez opcję "Połączenie bezpośrednie". (ciąg znaków)
lang Język używany w grze (ciąg znaków) en_US
chatVisibility Określa, czy czat gry ma być widoczny. (0 - Widoczny, 1 - Tylko komendy, 2 - Ukryty) 0 (Widoczny)
chatColors Określa, czy ukazywana ma być barwa znaków na czacie. (true/false) true
chatLinks Określa, czy linki do stron umieszczone na czacie mają być używane jako hiperłącze czy jako zwykły tekst. (true/false [linki/tekst]) true
chatLinksPrompt Kiedy opcja jest włączona, gra prosi o potwierdzenie próby otworzenia linku. (true/false) true
chatOpacity Określa poziom przezroczystości czatu. (0,0 - 1,0) 1,0
snooperEnabled Określa, czy gra może używać Snoopera. (true/false) true
fullscreen Określa, czy gra ma być uruchamiana w trybie pełnoekranowym. (true/false) false
enableVsync Określa, czy w grze ma być używana synchronizacja pionowa. (true/false) true
useVbo Uruchamia VBO. (true/false) true
hideServerAddress Określa, czy podczas przeglądania listy serwerów mają być wyświetlane ich adresy IP. (true/false) false
advancedItemTooltips Określa, czy dodatkowe informacje na temat przedmiotów mają być wyświetlane. Możliwe jest uruchomienie tej opcji poprzez naciśnięcie F3 i H. (true/false) false
pauseOnLostFocus Określa, czy wyłączenie gry bez użycia klawisza Esc ma automatycznie zatrzymać grę. Opcję można również zmieniać za pomocą klawiszy F3 + P. (true/false) true
touchscreen Uruchamia ekran dotykowy w grze. (true/false) false
overrideWidth Określa, jaką szerokość w pikselach ma mieć okno gry po jej uruchomieniu. Opcja modyfikowalna jedynie w pliku options.txt. (wartość liczbowa, 0 oznacza domyślne ustawienia gry) 0
overrideHeight Określa, jaką wysokość w pikselach ma mieć okno gry po jej uruchomieniu. Opcja modyfikowalna jedynie w pliku options.txt. (wartość liczbowa, 0 oznacza domyślne ustawienia gry) 0
heldItemTooltips Określa, czy podczas zmiany używanego przedmiotu w pasku szybkiego wyboru ma być wyświetlana jego nazwa. Nie można zmienić wartości tej opcji w grze, wyłącznie w pliku options.txt. (true/false) true
chatHeightFocused Określa, jak duży ma być czat po jego uruchomieniu (domyślnie klawisz T). (0,0 - 1,0) 1,0
chatHeightUnfocused Określa maksymalną wysokość nieaktywnego czatu. (0,0 - 1,0) 0,44366196
chatScale Określa wielkość tekstu wyświetlanego przez czat. (0,0 - 1,0) 1,0
chatWidth Określa maksymalną szerokość tekstu wyświetlanego przez czat. (0,0 - 1,0) 1,0
showInventoryAchievementHint Określa, czy po spawnie gracza w świecie ma być ukazywana informacja "Naciśnij E, aby otworzyć swój ekwipunek". Opcja modyfikowalna jedynie w pliku opcji. (true/false) false
mipmapLevels Określa, z jakiej odległości mają być widoczne gładko oświetlone tekstury. (0 - 4) 4
forceUnicodeFont Określa, czy czcionka Unicode ma być wykorzystywana prze grę. (true/false) false
reducedDebugInfo Określa, czy informacje wyświetlane na ekranie debugowania mają być mniejsze. (true/false) false
useNativeTransport Jeżeli wartość to "true", gra będzie używać wydajniejszego systemu komunikacji na komputerach Linux. (true/false) true
entityShadows Określa, czy gra ma wyświetlać cienie bytów. (true/false) true
mainHand Określa, która ręka ma być ręką główną. (left/right [lewa/prawa]) right
attackIndicator Określa, jaki wskaźnik ataku ma być używany w grze. (0 - brak, 1 - krzyżyk, 2 - pasek narzędzi) 1 (Krzyżyk)
showSubtitles Określa, czy napisy gry mają być uruchomione. (true/false) false
realmsNotifications Określa, czy w menu głównym mają ukazywać się wiadomości o Minecraft Realms. (true/false) true
enableWeakAttacks Określa, czy gracze mogą zadawać obrażenia, kiedy ich wskaźnik ataku jest naładowany w mniej niż 75%. (true/false) false
autoJump Określa,czy autoskok ma być włączony. true
narrator Ustawienia Narratora (0-3) 0
Sterowanie
key_key.attack Określa klawisz ataku. -100 (lewy przycisk myszy)
key_key.use Określa klawisz użycia przedmiotu. -99 (prawy przycisk myszy)
key_key.forward Klawisz ruchu w przód. 17 (W)
key_key.left Klawisz ruchu w lewo. 30 (A)
key_key.back Klawisz ruchu w tył. 31 (S)
key_key.right Klawisz ruchu w prawo. 32 (D)
key_key.jump Określa klawisz skoku. 57 (Spacja)
key_key.sneak Klawisz skradania. 42 (Lewy Shift)
key_key.sprint Klawisz sprintu. 29 (Lewy Ctrl)
key_key.drop Klawisz "Upuść przedmiot" 16 (Q)
key_key.inventory Klawisz ekwipunku. 18 (E)
key_key.chat Klawisz uruchamiania czatu. 20 (T)
key_key.playerlist Określa, który klawisz ma wyświetlać listę graczy na serwerze. 15 (Tab)
key_key.pickItem Skopiuj blok (tryb kreatywny) -98 (Środkowy przycisk myszy)
key_key.command Klawisz komendy 53 (Ukośnik)
key_key.screenshot Klawisz zrzutu ekranu. 60 (F2)
key_key.togglePerspective Klawisz zmiany perspektywy widoku. 63 (F5)
key_key.smoothCamera Klawisz gładkiego ruchu widoku. 0 (Brak)
key_key.fullscreen Klawisz uruchomienia trybu pełnoekranowego. 87 (F11)
key_key.spectatorOutlines Określa klawisz służący do kontroli zarysów gracza w trybie widza. 0 (Brak)
key_key.swapHands Przekłada przedmioty do drugiej ręki. 33 (F)
key_key.saveToolbarActivator Zapisuje aktywny paskek wyboru (tryb kreatywny) 46 (C)
key_key.loadToolbarActivator Ładuje pasek wyboru z danego slotu (tryb kreatywny) 45 (X)
key_key.advancements Otwiera okno postępów. 38 (L)
key_key.hotbar.1 Klawisz pierwszego slotu w pasku szybkiego wyboru. 2 (1)
key_key.hotbar.2 Klawisz drugiego slotu w pasku szybkiego wyboru. 3 (2)
key_key.hotbar.3 Klawisz trzeciego slotu w pasku szybkiego wyboru. 4 (3)
key_key.hotbar.4 Klawisz czwartego slotu w pasku szybkiego wyboru. 5 (4)
key_key.hotbar.5 Klawisz piątego slotu w pasku szybkiego wyboru. 6 (5)
key_key.hotbar.6 Klawisz szóstego slotu w pasku szybkiego wyboru. 7 (6)
key_key.hotbar.7 Klawisz siódmego slotu w pasku szybkiego wyboru. 8 (7)
key_key.hotbar.8 Klawisz ósmego slotu w pasku szybkiego wyboru. 9 (8)
key_key.hotbar.9 Klawisz dziewiątego slotu w pasku szybkiego wyboru. 10 (9)
Muzyka i dźwięk
soundCategory_master Określa ogólną głośność gry. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_music Określa głośność rozgrywki. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_record Określa głośność szaf grających i bloków dźwiękowych. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_weather Określa głośność pogody. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_block Określa głośność bloków. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_hostile Głośność agresywnych i neutralnych mobów. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_neutral Poziom głośności mobów pasywnych. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_player Określa głośność graczy. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_ambient Określa poziom głośności dźwięków jaskiń i fajerwerków. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_voice Określa głośność innych dźwięków. (0,0 - 1,0) 1,0
Ustawienia skórki
modelPart_cape Określa, czy peleryna gracza ma być wyświetlana. (true/false) true
modelPart_jacket Określa, czy kurtka gracza ma być wyświetlana. (true/false) true
modelPart_left_sleeve Ustawia wyświetlanie lewego rękawu gracza. (true/false) true
modelPart_right_sleeve Określa, czy prawy rękaw gracza ma być wyświetlany. (true/false) true
modelPart_left_pants_leg Określa, czy lewa nogawka gracza ma być wyświetlana. (true/false) true
modelPart_right_pants_leg Ustawia wyświetlanie prawej nogawki gracza. (true/false) true
modelPart_hat Określa, czy czapka gracza ma być widoczna. (true/false) true

Usunięte parametry[]

Nazwa parametru Znaczenie i wartości parametru Domyślna wartość Wersja usunięcia
Filtrowanie anizotropowe (zależne od kierunku) 1 14w25a (1.8)
allowBlockAlternatives Określa, czy mają być używane alternatywne modele bloków. (true/false) true 15w31a (1.9)
streamBytesPerPixel Liczba BPP (bajtów na piksel) podczas trwania transmisji. (0,0-1,0) 0.5 15w31a (1.9)
streamMicVolume Określa głośność mikrofonu podczas transmisji. (0,0-1,0) 1,0 15w31a (1.9)
streamSystemVolume Głośność systemu podczas transmisji. (0,0-1,0) 1,0 15w31a (1.9)
streamKbps Liczba bitów na sekundę przesyłana podczas transmisji. 0,5412844 15w31a (1.9)
streamFps Liczba FPS w trakcie transmisji. 0,31690142 15w31a (1.9)
streamCompression Określa, czy wideo transmisji ma zostać skompresowane. (0-false, 1-true) 1 '15w31a (1.9)
streamSendMetadata Określa, czy mają zostać przesłane dodatkowe metadane transmisji. (true/false) true 15w31a (1.9)
streamPreferredServer Określa preferowany serwer dla transmisji. 15w31a (1.9)
streamChatEnabled Określa, czy czat na Twitchu ma być wyświetlany podczas transmisji. (0-false, 1-true) 0 15w31a (1.9)
streamChatUserFilter Określa, czy czat Twitcha ma być cenzurowany. (0-false, 1-true) 0 15w31a (1.9)
streamMicToggleBehavior Określa, czy do włączenia mikrofonu może być użyty skrót klawiszowy. (0-false, 1-true) 0 15w31a (1.9)
key_key.streamStartStop Klawisz rozpoczęcia/zakończenia transmisji. 64 (F6) 15w31a (1.9)
key_key.streamPauseUnpause Klawisz wstrzymania transmisji. 65 (F7) 15w31a (1.9)
key_key.streamCommercial Klawisz transmisji komercyjnej. 0 (none) 15w31a (1.9)
key_key.streamToggleMic Klawisz włączenia mikrofonu. 0 (none) 15w31a (1.9)


Advertisement