Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

options.txt – plik zawierający listę wszystkich dostępnych w grze opcji. Options.txt znajduje się w folderze .minecraft i może być modyfikowany z użyciem prostych edytorów tekstu. Większość opcji gry można modyfikować w samej grze, istnieje jednak kilka parametrów edytowanych wyłącznie w pliku.

Dostępne parametry[]

Nazwa opcji Znaczenie i dostępne wartości Domyślna wartość
version Określa numer wersji opcji samego pliku, służy do uaktualniania ustawień domyślnych innych opcji. Dodana w wersji 1.10. (wartość numeryczna)
invertYMouse Określa, czy oś myszki ma być odwrócona. (true/false [tak/nie]) false
mouseSensitivity Określa czułość myszki. (0,0-1,0) 0,5
fov Określa, jak duże jest pole widzenia. (1,0-2,0) 0,0
gamma Określa jasność gry. (0,0-1,0) 0,0
saturation Określa poziom nasycenia. Możliwe do edytowania jedynie w pliku options.txt. Dodane w 1.7.2. Nie ma wpływu na grę. 0,0
renderDistance Określa ilość chunków wyświetlaną graczowi. (2-32, możliwe nadanie innej w pliku options.txt) 8
guiScale Wielkość interfejsu. (0-3: "Automatyczny", "Mały", "Normalny", "Duży") 0 (Automatyczny)
particles Określa, czy gra ma wyświetlać cząsteczki (takie jak deszcz, efekty itp.) (0-2: "Wszystkie", "Ograniczone", "Minimalne") 0 (Wszystkie)
bobView Włącza/wyłącza animację chodzenia.(true/false) true
anaglyph3d Określa, czy w grze ma być włączone anaglifowe 3D. (true/false) false
maxFps Maksymalna liczba FPS, jaką może osiągnąć gra. (wartość liczbowa) 120
fboEnable Określa, czy włączone ma być buforowanie bytów. (true/false) true
difficulty Określa poziom trudności (0 - Pokojowy, 1 - Łatwy, 2 - Normalny, 3 - Trudny) 2 (Normalny)
fancyGraphics Uruchamia dokładną grafikę. (true/false) true
ao Włącza gładkie oświetlenie. (0 - Wyłączone, 1 - Minimalne, 2 - Maksymalne) 2 (Maksymalne)
renderClouds Określa, czy gra ma wyświetlać chmury. (Dokładna/Szybka/Wyłączone) Dokładna
resourcePacks Określa, która z dostępnych paczek zasobów ma być wybrana podczas gry. Wartość jest pusta, jeżeli nie jest dostępna żadna inna paczka poza domyślną. (ciąg znaków) Domyślna
lastServer Zawiera adres IP ostatniego serwera, z którym klient połączył się poprzez opcję "Połączenie bezpośrednie". (ciąg znaków)
lang Język używany w grze (ciąg znaków) en_US
chatVisibility Określa, czy czat gry ma być widoczny. (0 - Widoczny, 1 - Tylko komendy, 2 - Ukryty) 0 (Widoczny)
chatColors Określa, czy ukazywana ma być barwa znaków na czacie. (true/false) true
chatLinks Określa, czy linki do stron umieszczone na czacie mają być używane jako hiperłącze czy jako zwykły tekst. (true/false [linki/tekst]) true
chatLinksPrompt Kiedy opcja jest włączona, gra prosi o potwierdzenie próby otworzenia linku. (true/false) true
chatOpacity Określa poziom przezroczystości czatu. (0,0 - 1,0) 1,0
snooperEnabled Określa, czy gra może używać Snoopera. (true/false) true
fullscreen Określa, czy gra ma być uruchamiana w trybie pełnoekranowym. (true/false) false
enableVsync Określa, czy w grze ma być używana synchronizacja pionowa. (true/false) true
useVbo Uruchamia VBO. (true/false) true
hideServerAddress Określa, czy podczas przeglądania listy serwerów mają być wyświetlane ich adresy IP. (true/false) false
advancedItemTooltips Określa, czy dodatkowe informacje na temat przedmiotów mają być wyświetlane. Możliwe jest uruchomienie tej opcji poprzez naciśnięcie F3 i H. (true/false) false
pauseOnLostFocus Określa, czy wyłączenie gry bez użycia klawisza Esc ma automatycznie zatrzymać grę. Opcję można również zmieniać za pomocą klawiszy F3 + P. (true/false) true
touchscreen Uruchamia ekran dotykowy w grze. (true/false) false
overrideWidth Określa, jaką szerokość w pikselach ma mieć okno gry po jej uruchomieniu. Opcja modyfikowalna jedynie w pliku options.txt. (wartość liczbowa, 0 oznacza domyślne ustawienia gry) 0
overrideHeight Określa, jaką wysokość w pikselach ma mieć okno gry po jej uruchomieniu. Opcja modyfikowalna jedynie w pliku options.txt. (wartość liczbowa, 0 oznacza domyślne ustawienia gry) 0
heldItemTooltips Określa, czy podczas zmiany używanego przedmiotu w pasku szybkiego wyboru ma być wyświetlana jego nazwa. Nie można zmienić wartości tej opcji w grze, wyłącznie w pliku options.txt. (true/false) true
chatHeightFocused Określa, jak duży ma być czat po jego uruchomieniu (domyślnie klawisz T). (0,0 - 1,0) 1,0
chatHeightUnfocused Określa maksymalną wysokość nieaktywnego czatu. (0,0 - 1,0) 0,44366196
chatScale Określa wielkość tekstu wyświetlanego przez czat. (0,0 - 1,0) 1,0
chatWidth Określa maksymalną szerokość tekstu wyświetlanego przez czat. (0,0 - 1,0) 1,0
showInventoryAchievementHint Określa, czy po spawnie gracza w świecie ma być ukazywana informacja "Naciśnij E, aby otworzyć swój ekwipunek". Opcja modyfikowalna jedynie w pliku opcji. (true/false) false
mipmapLevels Określa, z jakiej odległości mają być widoczne gładko oświetlone tekstury. (0 - 4) 4
forceUnicodeFont Określa, czy czcionka Unicode ma być wykorzystywana prze grę. (true/false) false
reducedDebugInfo Określa, czy informacje wyświetlane na ekranie debugowania mają być mniejsze. (true/false) false
useNativeTransport Jeżeli wartość to "true", gra będzie używać wydajniejszego systemu komunikacji na komputerach Linux. (true/false) true
entityShadows Określa, czy gra ma wyświetlać cienie bytów. (true/false) true
mainHand Określa, która ręka ma być ręką główną. (left/right [lewa/prawa]) right
attackIndicator Określa, jaki wskaźnik ataku ma być używany w grze. (0 - brak, 1 - krzyżyk, 2 - pasek narzędzi) 1 (Krzyżyk)
showSubtitles Określa, czy napisy gry mają być uruchomione. (true/false) false
realmsNotifications Określa, czy w menu głównym mają ukazywać się wiadomości o Minecraft Realms. (true/false) true
enableWeakAttacks Określa, czy gracze mogą zadawać obrażenia, kiedy ich wskaźnik ataku jest naładowany w mniej niż 75%. (true/false) false
autoJump Określa,czy autoskok ma być włączony. true
narrator Ustawienia Narratora (0-3) 0
Sterowanie
key_key.attack Określa klawisz ataku. -100 (lewy przycisk myszy)
key_key.use Określa klawisz użycia przedmiotu. -99 (prawy przycisk myszy)
key_key.forward Klawisz ruchu w przód. 17 (W)
key_key.left Klawisz ruchu w lewo. 30 (A)
key_key.back Klawisz ruchu w tył. 31 (S)
key_key.right Klawisz ruchu w prawo. 32 (D)
key_key.jump Określa klawisz skoku. 57 (Spacja)
key_key.sneak Klawisz skradania. 42 (Lewy Shift)
key_key.sprint Klawisz sprintu. 29 (Lewy Ctrl)
key_key.drop Klawisz "Upuść przedmiot" 16 (Q)
key_key.inventory Klawisz ekwipunku. 18 (E)
key_key.chat Klawisz uruchamiania czatu. 20 (T)
key_key.playerlist Określa, który klawisz ma wyświetlać listę graczy na serwerze. 15 (Tab)
key_key.pickItem Skopiuj blok (tryb kreatywny) -98 (Środkowy przycisk myszy)
key_key.command Klawisz komendy 53 (Ukośnik)
key_key.screenshot Klawisz zrzutu ekranu. 60 (F2)
key_key.togglePerspective Klawisz zmiany perspektywy widoku. 63 (F5)
key_key.smoothCamera Klawisz gładkiego ruchu widoku. 0 (Brak)
key_key.fullscreen Klawisz uruchomienia trybu pełnoekranowego. 87 (F11)
key_key.spectatorOutlines Określa klawisz służący do kontroli zarysów gracza w trybie widza. 0 (Brak)
key_key.swapHands Przekłada przedmioty do drugiej ręki. 33 (F)
key_key.saveToolbarActivator Zapisuje aktywny paskek wyboru (tryb kreatywny) 46 (C)
key_key.loadToolbarActivator Ładuje pasek wyboru z danego slotu (tryb kreatywny) 45 (X)
key_key.advancements Otwiera okno postępów. 38 (L)
key_key.hotbar.1 Klawisz pierwszego slotu w pasku szybkiego wyboru. 2 (1)
key_key.hotbar.2 Klawisz drugiego slotu w pasku szybkiego wyboru. 3 (2)
key_key.hotbar.3 Klawisz trzeciego slotu w pasku szybkiego wyboru. 4 (3)
key_key.hotbar.4 Klawisz czwartego slotu w pasku szybkiego wyboru. 5 (4)
key_key.hotbar.5 Klawisz piątego slotu w pasku szybkiego wyboru. 6 (5)
key_key.hotbar.6 Klawisz szóstego slotu w pasku szybkiego wyboru. 7 (6)
key_key.hotbar.7 Klawisz siódmego slotu w pasku szybkiego wyboru. 8 (7)
key_key.hotbar.8 Klawisz ósmego slotu w pasku szybkiego wyboru. 9 (8)
key_key.hotbar.9 Klawisz dziewiątego slotu w pasku szybkiego wyboru. 10 (9)
Muzyka i dźwięk
soundCategory_master Określa ogólną głośność gry. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_music Określa głośność rozgrywki. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_record Określa głośność szaf grających i bloków dźwiękowych. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_weather Określa głośność pogody. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_block Określa głośność bloków. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_hostile Głośność agresywnych i neutralnych mobów. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_neutral Poziom głośności mobów pasywnych. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_player Określa głośność graczy. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_ambient Określa poziom głośności dźwięków jaskiń i fajerwerków. (0,0 - 1,0) 1,0
soundCategory_voice Określa głośność innych dźwięków. (0,0 - 1,0) 1,0
Ustawienia skórki
modelPart_cape Określa, czy peleryna gracza ma być wyświetlana. (true/false) true
modelPart_jacket Określa, czy kurtka gracza ma być wyświetlana. (true/false) true
modelPart_left_sleeve Ustawia wyświetlanie lewego rękawu gracza. (true/false) true
modelPart_right_sleeve Określa, czy prawy rękaw gracza ma być wyświetlany. (true/false) true
modelPart_left_pants_leg Określa, czy lewa nogawka gracza ma być wyświetlana. (true/false) true
modelPart_right_pants_leg Ustawia wyświetlanie prawej nogawki gracza. (true/false) true
modelPart_hat Określa, czy czapka gracza ma być widoczna. (true/false) true

Usunięte parametry[]

Nazwa parametru Znaczenie i wartości parametru Domyślna wartość Wersja usunięcia
Filtrowanie anizotropowe (zależne od kierunku) 1 14w25a (1.8)
allowBlockAlternatives Określa, czy mają być używane alternatywne modele bloków. (true/false) true 15w31a (1.9)
streamBytesPerPixel Liczba BPP (bajtów na piksel) podczas trwania transmisji. (0,0-1,0) 0.5 15w31a (1.9)
streamMicVolume Określa głośność mikrofonu podczas transmisji. (0,0-1,0) 1,0 15w31a (1.9)
streamSystemVolume Głośność systemu podczas transmisji. (0,0-1,0) 1,0 15w31a (1.9)
streamKbps Liczba bitów na sekundę przesyłana podczas transmisji. 0,5412844 15w31a (1.9)
streamFps Liczba FPS w trakcie transmisji. 0,31690142 15w31a (1.9)
streamCompression Określa, czy wideo transmisji ma zostać skompresowane. (0-false, 1-true) 1 '15w31a (1.9)
streamSendMetadata Określa, czy mają zostać przesłane dodatkowe metadane transmisji. (true/false) true 15w31a (1.9)
streamPreferredServer Określa preferowany serwer dla transmisji. 15w31a (1.9)
streamChatEnabled Określa, czy czat na Twitchu ma być wyświetlany podczas transmisji. (0-false, 1-true) 0 15w31a (1.9)
streamChatUserFilter Określa, czy czat Twitcha ma być cenzurowany. (0-false, 1-true) 0 15w31a (1.9)
streamMicToggleBehavior Określa, czy do włączenia mikrofonu może być użyty skrót klawiszowy. (0-false, 1-true) 0 15w31a (1.9)
key_key.streamStartStop Klawisz rozpoczęcia/zakończenia transmisji. 64 (F6) 15w31a (1.9)
key_key.streamPauseUnpause Klawisz wstrzymania transmisji. 65 (F7) 15w31a (1.9)
key_key.streamCommercial Klawisz transmisji komercyjnej. 0 (none) 15w31a (1.9)
key_key.streamToggleMic Klawisz włączenia mikrofonu. 0 (none) 15w31a (1.9)


Advertisement