Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Ocean
Ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Pospolity

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Ziemia
BlockCSS new.png Glina
BlockCSS new.png Trawa morska
BlockCSS new.png Wodorosty

Struktury

EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

Classic Pre 0.0.9a

ID numeryczne

0

ID słowne

ocean

Ocean − zbiorcza nazwa dla grupy biomów, występujących w wymiarze świata zbiorników wodnych; także nazwa jednego z tych biomów.

Charakterystyka[]

Oceany są olbrzymimi biomami złożonymi w większości z wody. Jej powierzchnia znajduje się domyślnie na wysokości osi y = 63, dno zaś - w podstawowym wariancie - około poziomu y = 45. Dno oceanu jest zazwyczaj pagórkowate, nierzadko przecięte głębokimi wąwozami. Rosną na nim wodorosty i trawa morska. Występują tu licznie różne moby, takie jak różne rodzaje ryb, kałamarnice, delfiny czy utopce.

Czasem na oceanie generują się wyspy - w większości są one biomami plaży, często okalającymi inne pospolite biomy, jak las czy równiny.

We wszystkich wariantach oceanów pojawiają się podwodne ruiny i wraki statków; w głębokich odmianach także podwodne świątynie.

Ocean i jego warianty zajmują średnio 25-33% powierzchni wymiaru świata.

Warianty[]

W grze naturalnie występuje 9 odmian oceanu (jeden zwykły biom oceanu i 8 jego wariantów). Istnieje także nieużywany biom Głębokiego Ciepłego Oceanu, dostępny poprzez ustawienia świata super płaskiego. W kodzie Bedrock Edition dodano także niewystępujący naturalnie wariant zamarzniętego oceanu (różniący się od generującego się naturalnie biomu brakiem gór lodowych).

Głęboki ocean[]

Głęboki ocean
Głęboki Ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Pospolity

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Kolumna bąbelkowa
BlockCSS new.png Blok magmy
BlockCSS new.png Obsydian
BlockCSS new.png Trawa morska
BlockCSS new.png Wodorosty

Struktury

EnvCSS.png Podwodna świątynia
EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

13w36a

ID numeryczne

24

ID słowne

deep_ocean

Głęboki ocean (ang. Deep ocean) − głębsza wersja zwykłego oceanu, na którym nie generują się wyspy. Występują tu podwodne świątynie. Dno może znajdować się na wysokości y=30. Dno biomu jest wykonane ze żwiru.

Występują tu podwodne świątynie. Na dnie pojawiają się czasem głębokie jary i wąwozy, z których wydobywają się kolumny bąbelkowe.

Pojawiają się tutaj kałamarnice, dorsze, łososie (Tylko Bedrock Edition) oraz - ze względu na generowanie się podwodnych świątyń - strażnicy i starsi strażnicy.

Zamarznięty ocean[]

Zamarznięty ocean
Góry lodowe.jpg
Typ

Wodny

Rzadkość

Rzadki

Temperatura

0,0 (Domyślna; wartość zmienna)

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Lód
BlockCSS new.png Zbity lód
BlockCSS new.png Niebieski lód lodowcowy
BlockCSS new.png Blok śniegu
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Ziemia
BlockCSS new.png Glina

Struktury

EnvCSS.png Góra lodowa
EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

1.0.0

ID numeryczne

10

ID słowne

frozen_ocean

Zamarznięty ocean (ang. Frozen ocean) − wariant oceanu, na którego powierzchni generuje się lód. Jest jedynym miejscem, gdzie występują góry lodowe. Woda w tym biomie ma silnie granatowe zabarwienie.

Nie występują tu wodorosty ani trawa morska. Nie pojawiają się też delfiny, pospolite jednak są niedźwiedzie polarne i tułacze, które generują się na górach lodowych i lodowych taflach na powierzchni wody.

W Java Edition zamarznięte oceany (i ich głęboki wariant) nie generują się w bezpośrednim sąsiedztwie z biomem lądowym, będąc opasane przynajmniej 32-blokowym pasem zimnego oceanu.

Głęboki zamarznięty ocean[]

Głęboki zamarznięty ocean
Deep Frozen Ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Rzadki

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Lód(Tylko Bedrock Edition)
BlockCSS new.png Zbity lód
BlockCSS new.png Niebieski lód lodowcowy
BlockCSS new.png Blok śniegu
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Kolumna bąbelkowa
BlockCSS new.png Blok magmy
BlockCSS new.png Obsydian

Struktury

EnvCSS.png Podwodna świątynia
EnvCSS.png Góra lodowa
EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

18w08a

ID numeryczne

50

ID słowne

deep_frozen_ocean

Głęboki zamarznięty ocean jest odmianą biomu zamarzniętego oceanu, z dnem zawieszonym na poziomie około y = 30. W Java Edition - inaczej niż w wersji Bedrock - powierzchnia nie jest pokryta lodem (w przeciwieństwie do zwykłej odmiany zamarzniętego oceanu).[1]

Zimny ocean[]

Zimny ocean
Zimny-ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Pospolity

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Ziemia
BlockCSS new.png Glina
BlockCSS new.png Trawa morska
BlockCSS new.png Wodorosty

Struktury

EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

18w08a

ID numeryczne

46

ID słowne

cold_ocean

W biomie zimnego oceanu woda ma granatowe zabarwienie. Dno jest pokryte w większości żwirem, chociaż na wystających z niego niewielkich wzniesieniach pojawiają się skupiska piasku i ziemi.

Głęboki zimny ocean[]

Głęboki zimny ocean
Deep Cold Ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Pospolity

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Kolumna bąbelkowa
BlockCSS new.png Blok magmy
BlockCSS new.png Obsydian
BlockCSS new.png Trawa morska
BlockCSS new.png Wodorosty

Struktury

EnvCSS.png Podwodna świątynia
EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

18w08a

ID numeryczne

49

ID słowne

deep_cold_ocean

Głęboki zimny ocean jest dwukrotnie głębszy od podstawowego wariantu zimnego oceanu. Jak w innych głębokich oceanach, pojawia się tu podwodna świątynia.

Letni ocean[]

Letni ocean
Letni-ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Pospolity

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Ziemia
BlockCSS new.png Glina
BlockCSS new.png Trawa morska
BlockCSS new.png Wodorosty

Struktury

EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

18w08a

ID numeryczne

45

ID słowne

lukewarm_ocean

W biomie letniego oceanu dno jest zbudowane przede wszystkim z piasku, z pojawiającymi się gdzieniegdzie skupiskami ziemi i żwiru. Woda ma tu błękitne zabarwienie. Podwodne ruiny są tutaj zbudowane z piaskowca i jego pochodnych, w przeciwieństwie do ich kamiennych wersji w biomach podstawowego, zimnego i zamarzniętego oceanu. Występują tu tropikalne ryby i rozdymki (Tylko Java Edition), łososie (Tylko Bedrock Edition) oraz dorsze.

Głęboki letni ocean[]

Głęboki letni ocean
Deep Lukewarm Ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Pospolity

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Kolumna bąbelkowa
BlockCSS new.png Blok magmy
BlockCSS new.png Obsydian
BlockCSS new.png Trawa morska
BlockCSS new.png Wodorosty

Struktury

EnvCSS.png Podwodna świątynia
EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

18w08a

ID numeryczne

49

ID słowne

deep_cold_ocean

Głęboki letni ocean ma dno na poziomie około y = 30. Brak jest żwiru i ziemi, podłoże stanowi tylko piasek. Pojawiają się tutaj podwodne świątynie.

Ciepły ocean[]

Ciepły ocean
Rafa koralowa.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Pospolity

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Ziemia
BlockCSS new.png Glina
BlockCSS new.png Trawa morska
BlockCSS new.png Blok koralowca
BlockCSS new.png Koralowiec
BlockCSS new.png Wachlarz koralowca
BlockCSS new.png Iskrzyłuda

Struktury

EnvCSS.png Rafa koralowa
EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

18w08a

ID numeryczne

44

ID słowne

warm_ocean

Ciepły ocean ma dno podobne do letniego wariantu oceanu - jest zbudowane w większości z piasku. Woda jest jasna i ma turkusowe zabarwienie.

Jest to jedyny biom, gdzie występują rafy koralowe. Są tutaj koralowce i ich odmiany, iskrzyłuda i trawa morska; nie ma jednak wodorostów. Mogą się tu pojawiać tropikalne ryby i rozdymki. Podwodne ruiny są tutaj zbudowane z piaskowca i jego pochodnych, w przeciwieństwie do ich kamiennych wersji w biomach podstawowego, zimnego i zamarzniętego oceanu.

Ze względu na obecność raf, biom może wydawać się płytszy, niż zwykły ocean, mimo iż nie jest.

W Java Edition biom nigdy nie sąsiaduje z biomami lądowymi i zazwyczaj jest od nich odgrodzony przynajmniej 32-blokowym pasem letniego oceanu.

Głęboki ciepły ocean[]

Głęboki ciepły ocean
Deep Warm Ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Nie dotyczy

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Kolumna bąbelkowa
BlockCSS new.png Blok magmy
BlockCSS new.png Obsydian
BlockCSS new.png Trawa morska

Struktury

EnvCSS.png Podwodna świątynia
EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

18w08a

ID numeryczne

47

ID słowne

deep_warm_ocean

Głęboki ciepły ocean jest głęboką odmianą ciepłego oceanu, brak jest tu jednak raf koralowych i iskrzyłudy. Jak w innych biomach głębokich oceanów, mogą się tu pojawiać podwodne świątynie. Biom nie pojawia się naturalnie i może zostać dodany do świata w ustawieniach generatora Bufet w Java Edition lub przez edytory w Bedrock Edition.

Dawny zamarznięty ocean[]

Dawny zamarznięty ocean
Legacy Frozen Ocean.png
Typ

Wodny

Rzadkość

Nie dotyczy

Temperatura

0,0

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Lód
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Kolumna bąbelkowa
BlockCSS new.png Blok magmy
BlockCSS new.png Obsydian
BlockCSS new.png Trawa morska
BlockCSS new.png Wodorosty

Struktury

EnvCSS.png Góra lodowa
EnvCSS.png Podwodne ruiny
EnvCSS.png Wrak statku

Od wersji

18w08a

ID numeryczne

-116

ID słowne

legacy_frozen_ocean

Information icon.svg
Ten element dotyczy wyłącznie Bedrock Edition.

Dawny zamarznięty ocean jest biomem podobnym do zamarzniętego oceanu, lecz brak tu gór lodowych. Występują tu niedźwiedzie polarne i tułacze, a także - w przeciwieństwie do zwykłego zamarzniętego oceanu - króliki o białej teksturze (przeznaczonej dla biomów zimnych). Jedynymi potworami mogącymi się tu pojawić są utopce, wspomniane wcześniej tułacze i szkielety. Na dnie generują się wodorosty.

Nie pojawia się naturalnie, ale może zostać dodany do gry z pomocą edytorów map.

Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Classic
0.0.12aŚwiat otacza teraz nieskończony ocean.
Alpha
1.2.0previewDodano biomy. Mimo że ocean nie był osobnym biomem, mógł się generować jako struktura w obrębie innych biomów, podobnie jak góry.
Beta
1.8preOceany stały się teraz osobnymi biomami.
Od teraz oceany częściej się generują, przez błąd w generatorze świata.
Pełna wersja
1.0.0Beta 1.9-preDodano zamarznięty ocean. Ma postać oceanu pokrytego płaską taflą lodu.
1.7.213w36aDodano głęboki ocean.
Oceany nie są już nieskończone.
Zamarznięty ocean nie pojawia się już naturalnie.
1.814w25aDodano podwodne świątynie, strukturę generującą się w oceanach.
1.1318w08aDodano ciepły, letni i zimny ocean wraz z ich głębokimi odmianami.
Dodano głęboki zamarznięty ocean.
Zamarznięty ocean generuje się teraz naturalnie.
18w08bGłębokie ciepłe oceany nie pojawiają się już naturalnie.
18w09aDodano podwodne ruiny, strukturę generującą się w oceanach.
18w10dDodano rafy koralowe generujące się w ciepłym oceanie.
18w11aDodano wrak statku, strukturę pojawiającą się we wszystkich wariantach oceanu.
18w15aDodano góry lodowe generujące się na zamarzniętych oceanach.
pre5Zmieniono ID warm_deep_ocean na deep_warm_ocean.
Zmieniono ID lukewarm_deep_ocean na deep_lukewarm_ocean.
Zmieniono ID cold_deep_ocean na deep_cold_ocean.
Zmieniono ID frozen_deep_ocean na deep_frozen_ocean.
1.16.220w28aGłęboki zamarznięty ocean ma od teraz warstwę lodu na powierzchni.
Pocket Edition Alpha
0.9.0build 1Dodano głęboki ocean.
Zamarznięty ocean nie pojawia się już naturalnie.
0.16.0build 1Dodano podwodne świątynie.
Bedrock Edition
1.4.0beta 1.214.2Dodano ciepły, letni i zimny ocean wraz z ich głębokimi wariantami oraz nową odmianę zamarzniętego oceanu i jego głęboki wariant.
Dodano góry lodowe, rafy koralowe i wrak statku.
beta 1.2.20.1Dodano podwodne ruiny.
Console Edition
TU5CU11.00Dodano oceany.
TU31CU191.22Dodano głęboki ocean.
Dodano podwodne świątynie.

Galeria[]

Zobacz też[]

Przypisy

Advertisement