Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Książka z piórem
Nieaktualne informacje!
Artykuł w całości lub w części jest nieaktualny i wymaga zaktualizowania. Jeśli jesteś gotów podjąć się tego, sprawdź stronę dyskusji.


Cobblestone-Classic
Artykuł „Obwody z redstone” ma zdeaktualizowane zdjęcia.
Możesz pomóc, aktualizując pliki.

Obwody energetyczne – wprowadzony od wersji Alpha system, który pozwala na tworzenie mechanizmów opartych na redstone. Dzięki odpowiednio zbudowanym obwodom można sterować różnymi mechanizmami na duże odległości, a nawet programować im określone zadania i wykonywać operacje logiczne.

Prosty obwód

Schemat przedstawiający najprostszy obwód – indykator, jakim jest dźwignia, wysyła sygnał do efektora, jakim jest lampa. Efektem jest świecenie.

Energia

Podstawowym czynnikiem pozwalającym przesyłać informacje i sterować mechanizmami w grze jest energia redstone. Może być ona wytworzona, przekazywana i stosowana na wiele różnych sposobów. Służy do tego kilka rodzajów bloków:

 • przewód z redstone – może przenosić w bezpośredni, natychmiastowy sposób energię do odległości 15 metrów;
 • pochodnia redstone – wytwarza energię w sposób ciągły, jednakże można ją wyłączać poprzez zasilenie bloku na jakim stoi; przebiega to z opóźnieniem 2 ticków;
 • przekaźnik – wzmacnia sygnał, pozwalając w najłatwiejszy sposób przekazywać energię przewodami na dalsze odległości; powoduje opóźnienie sygnału o 2–8 ticków, co ustawiane jest manualnie; sygnał przekazuje w jednym kierunku; może być zastąpiony przez pochodnie redstone;
 • komparator – pozwala wzmacniać i/lub porównywać sygnał; powoduje opóźnienie 2 ticków;
 • indykatory – grupa bloków wytwarzająca energię jedynie w wypadku zadziałania określonego bodźca;
 • efektory – grupa bloków podatna na działanie energii, reagująca na nią określonym działaniem.

Energia ta zatem jest istotą całego systemu. Może być ona przetwarzana na ruch poprzez zastosowanie odpowiednich efektorów lub odwrotnie – poprzez zastosowanie indykatorów. Może również być zatrzymywana w pewnego rodzaju układach i uwalniana w razie potrzeby.

Zasilanie

Zasilane bloki

Każdy blok oprócz szkła i jasnogłazu może zostać zasilony lub pozbawiony zasilania. Każdy zasilony blok nie różni się niczym od niezasilonego. Ma jednak wpływ na niektóre znajdujące się na nim obiekty. Zasilać można również bloki detektorów, które na zasilanie reagują określoną akcją. Zasilenie bloku odbywa się poprzez podłączenie bezpośrednio do niego lub ułożenie na nim przewodu pod napięciem.

Zasilane bloki

Schemat przedstawiający zasilanie bloków złota

Bloki zasilające

Większość solidnych bloków może być również blokiem zasilającym. Oznacza to, że blok taki będzie miał wszystkie właściwości bloku zasilanego oraz dodatkowo staje się źródłem energii. Stworzyć go można poprzez umieszczenie na nim i aktywację indykatora, zasilenie go poprzez aktywny przekaźnik lub umieszczenie pod nim pochodni redstone.

Bloki zasilające

Schemat przedstawiający tworzenie bloków diamentów blokami zasilającymi

Zasilanie bloków jest głównym aspektem budowy układów czerwonego kamienia.

Elementy budowy

Przewody

Przewody z redstone są podstawowym elementem budowy obwodów.

Aby przewód mógł przesłać energię, potrzebne jest mu zasilanie. Może pochodzić ono od aktywnej pochodni redstone, przekaźnika lub bloku zasilającego. Energia ta jest przesyłana do kolejnych połączonych z nim bloków przewodu. Stopniowo jest jednak wytracana, co widać po coraz słabiej świecącym przewodzie. Po piętnastu blokach od źródła zasilania energia spada do zera i nie może być już wykorzystana.

Jeśli poziom mocy w przewodzie jest niski, lecz większy od zera, ma takie same właściwości zasilające jak w przewodzie o pełnej mocy. Jedynym blokiem reagującym na różne stany energii w obwodzie jest komparator.

Utrata mocy

Utrata mocy w przewodzie i jej możliwości zasilające

Przewody zasilają jedynie bloki znajdujące się na jego końcach.

Pochodnie redstone

Pochodnie redstone są niezbędne przy budowie bardziej rozbudowanych układów. Stosowane są przede wszystkim do inwersji sygnałów, budowy bramek logicznych oraz do tworzenia bloków zasilających.

Gaszenie pochodni

Schemat przedstawiający sposoby na gaszenie pochodni redtone. Bloki złota są na nim blokami zasilanymi, a bloki diamentów – blokami zasilającymi.

Własnością pozwalającą pochodni na tego rodzaju działania jest możliwość wygaszania jej. Odbywa się to poprzez zasilenie bloku, do którego jest przytwierdzona. Odcięcie zasilania spowoduje automatyczne, powrotne jej zapalenie. Wyłączona pochodnia niczego już nie zasila. Na tej zasadzie działa inwersja, czyli odwrócenie sygnału. Dotarcie sygnału do pochodni skutkuje wyłączeniem sygnału z niego wychodzącego i odwrotnie. Jest to niezwykle przydatne przy budowie obwodów. Każda jednak zmiana jej stanu trwa 0,1 sekundy i powoduje to opóźnienie sygnału.

Inwersja

Przykładowy sposób na inwersję sygnału

Aktywna pochodnia jest sama w sobie źródłem energii oraz powoduje uczynienie bloku znajdującego się nad nią blokiem zasilającym.

Przekaźniki

Przekaźniki są dobrym rozwiązaniem do budowy większych układów, lecz mogą być w pełni zastąpione pochodniami redstone. Zaletą przekaźników jest zajmowana przez nie niewielka powierzchnia i możliwość regulacji. Jeśli bezpośrednio przy wyjściu aktywnego przekaźnika postawi się blok, staje się on blokiem zasilającym.

Działanie przekażnika

Wzmacnianie mocy przez przekaźnik

Przekaźniki przetwarzają dochodzący do nich sygnał o niskiej mocy w sygnał o wysokiej mocy. Pozwala to przesyłać energię na dalekie odległości. Robią to z opóźnieniem wynoszącym od 0,1 do 0,4 sekundy, które można ręcznie na nim ustawić. Przydaje się to we wszelkiego rodzaju opóźniaczach sygnału, zegarach i migaczach.

Blok ten może zostać zasilony tylko z jednej strony. Dzięki temu ma również właściwości diody.

Dioda

Zastosowanie przekaźnika jako diody

Podstawową wersję przekaźnika zbudować można z dwóch pochodni redstone. Przekaźnik taki nie może być jednak regulowany.

Przekaźnik z pochodni

Przekaźnik z pochodni redstone

Indykatory

Indykatory są blokami, na których działanie ma reagować cały układ. Są to po prostu obiekty służące do uruchamiania i wyłączania obwodu. Są to przede wszystkim:

Wszystkie wymienione indykatory po aktywacji stają się same w sobie źródłem energii, oraz bloki, do jakich są przytwierdzone, stają się blokami zasilającymi.

Indykatorem też może być pochodnia redstone. Reaguje ona na zniszczenie jej samej lub bloku, na jakim się znajduje. Występują też bardziej skomplikowane układy o działaniu indykatorów. Pozwalają one na wykrywanie światła, opadów, otwierania drzwi i temu podobnych.

Efektory

Efektory z kolei są blokami, które reagują na energię. Zasilenie ich samych lub bloków których dotykają, powoduje charakterystyczną dla nich reakcję. Efektorów są różne rodzaje, a każdy z nich ma inne działanie:


 • tłok i lepki tłok – wysuwająca się z bloku głowica przesuwa bloki; lepki tłok może także przesuwać bloki do siebie;
 • Drzwi żelazneżelazne drzwi – umożliwiają przejście w jednym kierunku; nie mogą być przestawiane w inny sposób niż energią;
 • Drzwi dęboweDrzwi świerkoweDrzwi brzozoweDrzwi tropikalneDrzwi akacjoweCiemnodębowe drzwiSpaczone drzwiSzkarłatne drzwidrewniane drzwi – umożliwiają przejście w jednym kierunku; mogą być przestawiane ręcznie;
 • Dębowa furtkaŚwierkowa furtkaBrzozowa furtkaTropikalna furtkaAkacjowa furtkaCiemnodębowa furtkaSzkarłatna furtkaSpaczona furtkafurtka – umożliwia przejście we wszystkich kierunkach; może być przestawiana ręcznie;
 • Klapa drewniana Klapa świerkowa Klapa brzozowa Klapa akacjowa Klapa tropikalna Klapa z ciemnego dębu Szkarłatna klapa Spaczona klapa drewniana klapa – umożliwia przejście w dół; może być przestawiana ręcznie;
 • Klapa żelazna żelazna klapa – umożliwia przejście w dół; nie może być przestawiana w inny sposób niż energią;

Specjalnym rodzajem efektora jest również pochodnia redstone. Może ona dawać sygnał świetlny i oświetlać coś w zależności od tego, czy jest zapalona lub wygaszona.

Przesyłanie sygnału

Sygnał przesłany może zostać przesłany na kilka różnych sposobów. Obojętnie jednak w jaki sposób jest on przekazywany, na końcu zawsze musi zostać skonwertowany do energii redstone. Tylko taka energia jest akceptowana przez efektory.

Poprzez przewody

Najprostszym sposobem przekazania sygnału jest zastosowanie przewodów. Na dalsze odległości przewód musi być wyposażony w przekaźniki, aby sygnał nie zanikł. Sposób ten jest najszybszy, najbardziej niezawodny i prosty w konstrukcji. Energia nie wymaga też konwersji, gdyż jest ona transportowana w niezmienionej postaci. Niestety budowa przewodu w pionie jest dość kłopotliwa.

Sygnał przewodem

Transport sygnału od indykatora do efektora przy pomocy przewodu i przekaźników

Poprzez pochodnie redstone

Najlepszym sposobem przekazania sygnału w pionie jest zastosowanie pochodni redstone. Energia transportowana jest również w niezmienionej postaci i nie wymaga konwersji. Pamiętać trzeba jednak, że każda pochodnia redstone wywołuje inwersję sygnału, więc zalecana jest parzysta ich liczba. Wadą tego sposobu jest 0,1 sekundowe opóźnienie przypadające na każdą z pochodni redstone. Przy większych ich ilościach ma to duże znaczenie.

Sygnał pochodniami

Transport sygnału od indykatora do efektora przy pomocy pochodni redstone. Lewa część schematu pokazuje transport sygnału w górę, a prawa – w dół.

Poprzez wagoniki

Dość powszechnym sposobem przesyłania sygnału są tory i wagoniki. Sposób ten jest powolny, lecz ma wiele zalet. Wagonik łatwo kontrolować, a poprzez zastosowanie zwrotnic można go kierować na różne tory. Pozwala to z łatwością sterować opóźnieniem sygnału i miejscem jego przeznaczenia. Wymaga jednak indykatora konwertującego sygnał, najczęściej stosowanym są tory z czujnikiem. Niestety wagonik może zostać zatrzymany przez przypadkowo wyrzucony na tor przedmiot lub moba. Należy więc zabezpieczyć go przed taką ewentualnością.

Sygnał wagonikiem

Transport sygnału od indykatora do efektora przy pomocy wagonika. Wagonik w ruch wprawiają tory napędowe aktywowane guzikiem.

Poprzez przedmioty

Wyrzucone przedmioty również mogą służyć za nośnik sygnału, gdyż podlegają prawu grawitacji oraz mogą być niesione przez płynącą wodę. Taki system jest najbardziej problematyczny, gdyż prędkość przenoszenia przedmiotów jest zmienna. Zaletą takiego rozwiązania jest dodatkowy transport przedmiotów na dalekie odległości. Stosuje się to przede wszystkim we wszelakiego rodzaju zaawansowanych automatycznych farmach, gdzie wytwarzane przedmioty przełączają cykle produkcyjne. Stosowanymi konwertorami sygnałów pochodzących od przedmiotów są drewniane płyty naciskowe i potykacze.

Przedmioty wodą

Transport sygnału od indykatora do efektora przy pomocy przedmiotu transportowanego kanałem wodnym

Przedmioty lodem

Transport sygnału od indykatora do efektora przy pomocy przedmiotu transportowanego kanałem wodno-lodowym

Przedmioty poruszane prądem wody przemieszczają się bardzo wolno, jednakże można je wielokrotnie przyspieszyć wykładając dno kanału transportowego blokami lodu.

Przedmioty kanałem

Kanał o całym dnie wykonanym z lodu. Transport przedmiotów takim kanałem jest bliski prędkości maksymalnie rozpędzonego wagonika.

Poprzez moby

Moby jak każde byty mogą również służyć jako nośnik sygnału. Podlegają one grawitacji i płyną z prądem wody. Mogą one również poruszać się samodzielnie i ze względu na to są problematyczne. To, w którą stronę poruszy się mob zależy od wielu czynników. Zombie kierują się w stronę widocznego gracza/osadnika, a pigliny idą w kierunku złotych przedmiotów. W przeciwieństwie do przedmiotów mogą one włączać kamienne płyty naciskowe.

Katapulty mobów

Najlepszym sposobem na transport mobów jest wyrzucanie ich w powietrze. Do tego celu większość graczy używa TNT zanurzonych w wodzie, jednak zadaje to mobom obrażenia. Z tego względu tym sposobem wystrzeliwuje się najczęściej żelazne golemy. Dużo tańszym i stosunkowo bezpieczniejszym sposobem jest użycie ryb. Wystarczy zbudować źródło wody wielkości jednego bloku otoczone z każdej strony blokami. Z tyłu i po bokach źródła (względem kierunku wystrzału), jeden blok nad jego wysokością, należy wybudować jeszcze jedną warstwę, aby ukierunkować strzał. Do źródła należy włożyć na tyle dużo ryb, aż każda następna ryba będzie ginąć ze ścisku. Każdy odruchowo wynurzający się mob, który wpadnie do źródła, zostanie wyrzucony na dużą odległość. Niestety wystrzelenie tym sposobem mobów, które się zanurzają (w tym gracza) jest niemożliwe. Mob otrzymuje wtedy 6 punktów obrażeń HeartHeartHeart co pół sekundy.

Układy

Cegły
Nazwy w tej sekcji są nieoficjalne.
Nazwy w tej sekcji nie są oficjalne, gdyż dotyczą one budowli wybudowanych i nazwanych przez graczy.
Jeśli częściej używane są inne nazwy możesz wypowiedzieć się na stronie dyskusji.

Obwody z redstone mogą zostać użyte do budowy układów spełniających specyficzne funkcje, zapewniające systemowi dodatkowe możliwości.

Migacze

Podstawowymi układami są migacze inaczej zwane zegarami. Zapewniają one stale przerywany sygnał. W zależności od zastosowanego rodzaju migacza częstotliwość sygnału jest różna. Ich działanie opiera się na zastosowaniu sproszkowanego redstone i przekaźników lub komparatora.

Migacz przekaźnikowy

Migacz używający przekaźników. Pozwala na przemienienie pojedynczego sygnału na stały, przerywany sygnał. Jest on dość duży i sygnał nie wędruje przez niego szybko, gdyż, gdy sygnał będzie krążył po obwodzie zbyt szybko, migacz nie będzie spełniał swojej roli, a jedynie dawał stały, nieprzerwany sygnał.

Zegar redstone

Migacz zbudowany z przekaźników i ze sproszkowanego redstone.

Migacz komparatorowy

Migacz używający komparatora. Pozwala na przemianę stałego sygnału na przerywany sygnał. Jest on mały i sygnał oddaje w bardzo małych odstępach. Podstawowa wersja wysyła sygnał wyłącznie, gdy doprowadzany jest sygnał. Podstawowa wersja składa się ze sproszkowanego redstone, podłączonego do wejścia A i wyjścia komparatora. Sproszkowany redstone podłączony do wyjścia musi być połączony z wejściem B komparatora. Aby migacz działał poprawnie, komparator musi być przełączony na drugi tryb (światełko na jego przodzie musi być włączone). Można ulepszyć podstawową wersję, dodając drugi przewód redstone, który będzie łączył wyjście z przekaźnikiem, a od przekaźnika poprowadzić przewód łączący go z wejściem komparatora. Migacz będzie wtedy działał nieustannie od momentu, w którym dostanie sygnał.

Migacz komparatorowy

Migacz zbudowany z komparatora i ze sproszkowanego redstone

Budowa

Krótki film pokazujący budowę zegara.

Stabilizatory sygnału

Stabilizatory powodują przekształcenie krótkiego lub przerywanego sygnału w jeden stały sygnał ciągły. Najczęściej jest to pojedynczy przekaźnik, którego wyjście połączone jest bezpośrednio z wejściem. Gdy taki układ zostanie raz zasilony, będzie aktywny już nieustannie. Nie może zostać on wyłączony, dopóki nie zostanie zniszczony. Jeśli potrzebny jest stabilizator z możliwością resetu, zalecane jest zastosowanie przerzutnika.

Stabilizator sygnału

Stabilizator sygnału redstone

Przerzutniki

Przerzutniki umożliwiają zapamiętanie dochodzącego do nich ostatniego sygnału. Działanie mają podobne do stabilizatora, lecz mają możliwość resetu. Stosowane są również jako jednostki pamięci. Najczęściej oparte są na dwóch pochodniach redstone, z których każda z nich zasila blok, na którym znajduje się sąsiednia. Powoduje to wygaszenie jednej z nich. Od tej pory zgaszenie świecącej pochodni redstone spowoduje zapalenie drugiej i zapamiętanie tego stanu. Może być to powtarzane dowolną ilość razy.

MemoryCell

Przerzutnik z dwóch pochodni redstone

Procesory

Dzięki odkryciu sposobu budowy bramek logicznych w Minecrafcie tworzenie procesorów, jak i nawet komputerów stało się możliwe, jednak jest dość skomplikowane. Poniżej jest zamieszczony link do filmu z przykładowym procesorem w MC.

http://www.youtube.com/watch?v=4Ow-hRvIYbE

Zobacz też

Advertisement