Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska
Template-noinfo.png
Dokumentacja
W tym module nie ma dokumentacji. Jeśli wiesz jak używać tego modułu, dodaj odpowiednie informacje.
local p = {}
p.version = function( f )
	local args = f:getParent().args
	local versions = mw.loadData( 'Module:Version/Numbers' )
	local version = 'pc'
	if args.c then
		args.classic = '1'
	end
	for v in pairs( args ) do
		if type( v ) == 'string' then
			v = v:lower()
			if versions[v] then
				version = v
				break
			end
		end
	end
	local edition
	if args.s or args.server then
		edition = versions[version .. '-server']
	end
	if not edition then
		edition = versions[version]
	end
	local versionNum = edition[1] or edition
	local prefix = edition.prefix or ''
	if prefix == 'c' then
		prefix = 'Classic'
	end
	if prefix == 'k' then
		prefix = 'Konsola'
	end
	if prefix == 's' then
		prefix = 'Nieoficjalne_wersje'
	end
	if prefix == 'l' then
		prefix = 'Launcher'
	end
	local style = ''
	if args[1] then
		style = f:expandTemplate{ title = 'Table Choice', args = { args[1] == versionNum and 'yes' or 'no', '' } }
	end
	if args.nolink or versionNum == '' then
		return style .. ( args[1] or versionNum )
	else
		return style .. f:expandTemplate{ title = 'Version link', args = {
			prefix .. ' ' .. ( args[1] or versionNum ),
			args[2] or args[1] or versionNum
		} }
	end
end
return p
Advertisement