Advertisement
Dokumentacja
W tym module nie ma dokumentacji. Jeśli wiesz jak używać tego modułu, dodaj odpowiednie informacje.
-- Модуль для отображения случайных фактов
-- Создан 8 ноября 2014 года
-- Для реализации шаблона {{Участник:Asassin_1/Факты}}

local p = {}

function p.randfact(f)
  -- Аргументы
  local args = f:getParent().args
  
  -- Тексты
  local texts = {}
  
  for i, v in ipairs(args) do
    table.insert(texts, v)
  end
  
  math.randomseed(os.time())
  local id = math.random(#texts)
  
  return texts[id]
end

return p

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ