Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska
Template-noinfo.png
Dokumentacja
W tym module nie ma dokumentacji. Jeśli wiesz jak używać tego modułu, dodaj odpowiednie informacje.
local p = {}
function p.norm( origArgs )
	if type( origArgs ) ~= 'table' then
		origArgs = mw.getCurrentFrame():getParent().args
	end
	local args = {}
	
	for k, v in pairs( origArgs ) do
		v = mw.text.trim( tostring( v ) )
		if v ~= '' then
			args[k] = v
		end
	end
	
	return args
end

function p.merge( origArgs, parentArgs, norm )
	if type( origArgs ) ~= 'table' then
		norm = origArgs
		local f = mw.getCurrentFrame()
		origArgs = f.args
		parentArgs = f:getParent().args
	end
	local args = {}
	
	for k, v in pairs( origArgs ) do
		v = mw.text.trim( tostring( v ) )
		if not norm or norm and v ~= '' then
			args[k] = v
		end
	end
	
	for k, v in pairs( parentArgs ) do
		v = mw.text.trim( v )
		if ( not norm or norm and v ~= '' ) and not args[k] then
			args[k] = v
		end
	end
	
	return args
end
return p
Advertisement