Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Template-noinfo.png
Dokumentacja
W tym module nie ma dokumentacji. Jeśli wiesz jak używać tego modułu, dodaj odpowiednie informacje.
local p = {}
function p.box( f )
	local args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
	local navbox = {}
	local title = args.title or ''
	local class = args.class or 'collapsible'
	local bodyStyle = args.bodystyle or ''
		if bodyStyle ~= '' then
			bodyStyle = 'style="' .. bodyStyle .. '"'
		end
	local titleStyle = args.titlestyle or ''
		if titleStyle ~= '' then
			titleStyle = 'style="' .. titleStyle .. '"'
		end
	local aboveStyle = args.abovestyle or ''
		if aboveStyle ~= '' then
			aboveStyle = 'style="' .. aboveStyle .. '"'
		end
	local groupStyle = args.groupstyle or ''
		if groupStyle ~= '' then
			groupStyle = 'style="' .. groupStyle .. '"'
		end
	local listStyle = args.liststyle or ''
		if listStyle ~= '' then
			listStyle = 'style="' .. listStyle .. '"'
		end
	local belowStyle = args.belowstyle or ''
		if belowStyle ~= '' then
			belowStyle = 'style="' .. belowStyle .. '"'
		end
	local navbar = args[1] or ''
	local barStyle = args.barstyle or ''
	local barFont = args.barfont or ''
	local name = args.name or ''
	if navbar ~= '' then
		local mini = ''
		if navbar:match( 'navbar%-mini' ) then
			mini = '1'
		end
		navbar = '<div class="navbox-navbar">' .. f:preprocess( '{{navbar|' .. name .. '|mini=' .. mini .. '|style=' .. barStyle .. '|fontstyle=' .. barFont .. '}}' ) .. '</div>'
	end
	local below = args.below or ''
	local above = args.above or ''

	if title ~= '' then

		table.insert( navbox, ' {| class="navbox hlist ' .. class .. '" ' .. bodyStyle )
		table.insert( navbox, '! class="navbox-top" colspan="2" ' .. titleStyle .. ' | ' .. navbar .. '<span class="navbox-title">' .. title .. '</span>' )
	else
		table.insert( navbox, ' {| class="navbox-child"' )
	end

	if above ~= '' then
		table.insert( navbox, '|-\n| class="navbox-above" colspan="2" ' .. aboveStyle .. '| '  .. above:gsub( '^([*#:{])', '\n%1' ) )
	end

	local listNums = {}
	for k, v in pairs( args ) do
		if type( k ) == 'string' then
			local listNum = k:match( 'list(%d+)' ) or k:match( 'лист(%d+)' )
			if listNum and v then
				table.insert( listNums, tonumber( listNum ) )
			end
		end
	end

	table.sort( listNums )

	for _, v in ipairs( listNums ) do
		local list = args['list' .. v] or args['лист' .. v]
		local groupl = args['group' .. v] or args['группа' .. v] or ''
		if list ~= '' and groupl ~= '' then
			table.insert( navbox, '|-\n! class="navbox-group" ' .. groupStyle .. ' | ' .. groupl )
			table.insert( navbox, '| class="navbox-list" ' .. listStyle .. '| ' .. list:gsub( '^([*#:{])', '\n%1' ) )

		else if list ~= '' then
				table.insert( navbox, '|-\n| class="navbox-list" colspan="2" ' .. listStyle .. '| ' .. list:gsub( '^([*#:{])', '\n%1' ) )
			end
		end
	end
	if below ~= '' then
		table.insert( navbox, '|-\n| class="navbox-below" colspan="2" ' .. belowStyle .. '| '  .. below:gsub( '^([*#:{])', '\n%1' ) )
	end

	table.insert( navbox, '|}' )
	
	navbox = table.concat( navbox, '\n' ):gsub( ' style=""', '' )
	return navbox
end
return p
Advertisement