Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska
Template-noinfo.png
Dokumentacja

W tym module nie ma dokumentacji. Jeśli wiesz jak używać tego modułu, dodaj odpowiednie informacje.

Powyższy opis jest dołączany ze strony Moduł:Infobox/opis.

local p = {}
function p.infobox( f )
	local args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
	local titleObject = mw.title.getCurrentTitle()
	local title = args.nazwa or titleObject.baseText
	
	local imageArea = args.imagearea
	if not imageArea and imageArea ~= 'none' then
		local images = {}
		local invImages = {}
		local defaultImageSize = args.defaultimagesize or '160px'
		args['wygląd1'] = args['wygląd1'] or args['wygląd'] or 'title'
		args.rozmiar1 = args.rozmiar1 or args.rozmiar
		args['invwygląd1'] = args['invwygląd1'] or args['invwygląd'] or 'title'
		
		local imgCount = {}
		local invImgCount = {}
		for k, v in pairs( args ) do
			if type( k ) == 'string' then
				local image, num = k:match( '^(wygląd)(%d+)$' )
				local invImage, invNum = k:match( '^(invwygląd)(%d+)$' )
				if v:lower() ~= 'none' then
					if image then
						table.insert( imgCount, tonumber( num ) )
					elseif invImage then
						table.insert( invImgCount, tonumber( invNum ) )
					end
				end
			end
		end
		
		table.sort( imgCount )
		local animate
		for k, v in ipairs( imgCount ) do
			local image = args['wygląd' .. v]
			local size = args['rozmiar' .. v] or defaultImageSize
			
			if image == 'title' then
				local imageTitle = mw.title.new( 'File:' .. title .. '.png' )
				if imageTitle and imageTitle.exists then
					image = '[[File:' .. title .. '.png|' .. size .. ']]'
				elseif titleObject.namespace == 0 then
					image = '[[File:No image.svg|' .. size .. '|link=File:' .. title .. '.png|Upload ' .. title .. '.png]]'
				else
					image = '[[File:No image.svg|' .. size .. '|link=]]'
				end
			elseif image:match( ';' ) then
				if not animate then
					animate = require( 'Moduł:Animacja' ).animate
				end
				image = animate{ image, size }
			else
				image = '[[File:' .. image .. '|' .. size .. ']]'
			end
			
			table.insert( images, '<div>' .. image .. '</div>' )
		end
		images = table.concat( images, '\n' )
		
		if #invImgCount > 0 then
			table.sort( invImgCount )
			local slot
			local invIds = mw.loadData( 'Module:InvSprite/IDs' ).ids
			for k, v in ipairs( invImgCount ) do
				local image = args['invwygląd' .. v]
				if image == 'title' then
					local imageExists
					if invIds[title] then
						imageExists = true
					else
						local imageTitle = mw.title.new( 'File:Grid ' .. title .. '.png' )
						imageExists = imageTitle and imageTitle.exists
					end
					if imageExists then
						image = title
					else
						image = false
					end
				end
				
				if image == '----' then
					table.insert( invImages, '</div><div style="padding-top:.5em">' )
				elseif image then
					if not slot then
						slot = require( 'Module:Inventory slot' ).slot
					end
					table.insert( invImages, slot{ image, link = 'nie' } )
				end
			end
			
			if slot and #invImages > 0 then
				invImages = '<div class="infobox-invimages"><div>' .. table.concat( invImages, '' ) .. '</div></div>'
			else
				invImages = ''
			end
		else
			invImages = ''
		end
		
		if images ~= '' or invImages ~= '' then
			imageArea = images .. '\n' .. invImages
		else
			imageArea = 'none'
		end
	end
	if imageArea and imageArea ~= 'none' then
		imageArea = '<div class="infobox-imagearea">' .. imageArea .. '</div>'
	else
		imageArea = ''
	end
	
	local footer = args.footer
	if footer then
		footer = '| class="infobox-footer" colspan="2" | ' .. footer
	end
	
	local html = {
		'<div class="infobox">',
			'<div class="mcwiki-header infobox-title">' .. title .. '</div>',
			imageArea,
			'{| class="infobox-rows" cellspacing="1" cellpadding="4"',
			'|-',
			args.rows or '',
			footer or '',
			'|}',
		'</div>'
	}
	
	return table.concat( html, '\n' )
end

return p
Advertisement