Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Template-noinfo.png
Dokumentacja

W tym module nie ma dokumentacji. Jeśli wiesz jak używać tego modułu, dodaj odpowiednie informacje.

Powyższy opis jest dołączany ze strony Moduł:Infobox/opis.

local p = {}
function p.infobox( f )
	local args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
	local titleObject = mw.title.getCurrentTitle()
	local title = args.nazwa or titleObject.baseText
	
	local imageArea = args.imagearea
	if not imageArea and imageArea ~= 'none' then
		local images = {}
		local invImages = {}
		local defaultImageSize = args.defaultimagesize or '160px'
		args['wygląd1'] = args['wygląd1'] or args['wygląd'] or 'title'
		args.rozmiar1 = args.rozmiar1 or args.rozmiar
		args['invwygląd1'] = args['invwygląd1'] or args['invwygląd'] or 'title'
		
		local imgCount = {}
		local invImgCount = {}
		for k, v in pairs( args ) do
			if type( k ) == 'string' then
				local image, num = k:match( '^(wygląd)(%d+)$' )
				local invImage, invNum = k:match( '^(invwygląd)(%d+)$' )
				if v:lower() ~= 'none' then
					if image then
						table.insert( imgCount, tonumber( num ) )
					elseif invImage then
						table.insert( invImgCount, tonumber( invNum ) )
					end
				end
			end
		end
		
		table.sort( imgCount )
		local animate
		for k, v in ipairs( imgCount ) do
			local image = args['wygląd' .. v]
			local size = args['rozmiar' .. v] or defaultImageSize
			
			if image == 'title' then
				local imageTitle = mw.title.new( 'File:' .. title .. '.png' )
				if imageTitle and imageTitle.exists then
					image = '[[File:' .. title .. '.png|' .. size .. ']]'
				elseif titleObject.namespace == 0 then
					image = '[[File:No image.svg|' .. size .. '|link=File:' .. title .. '.png|Upload ' .. title .. '.png]]'
				else
					image = '[[File:No image.svg|' .. size .. '|link=]]'
				end
			elseif image:match( ';' ) then
				if not animate then
					animate = require( 'Moduł:Animacja' ).animate
				end
				image = animate{ image, size }
			else
				image = '[[File:' .. image .. '|' .. size .. ']]'
			end
			
			table.insert( images, '<div>' .. image .. '</div>' )
		end
		images = table.concat( images, '\n' )
		
		if #invImgCount > 0 then
			table.sort( invImgCount )
			local slot
			local invIds = mw.loadData( 'Module:InvSprite/IDs' ).ids
			for k, v in ipairs( invImgCount ) do
				local image = args['invwygląd' .. v]
				if image == 'title' then
					local imageExists
					if invIds[title] then
						imageExists = true
					else
						local imageTitle = mw.title.new( 'File:Grid ' .. title .. '.png' )
						imageExists = imageTitle and imageTitle.exists
					end
					if imageExists then
						image = title
					else
						image = false
					end
				end
				
				if image == '----' then
					table.insert( invImages, '</div><div style="padding-top:.5em">' )
				elseif image then
					if not slot then
						slot = require( 'Module:Inventory slot' ).slot
					end
					table.insert( invImages, slot{ image, link = 'nie' } )
				end
			end
			
			if slot and #invImages > 0 then
				invImages = '<div class="infobox-invimages"><div>' .. table.concat( invImages, '' ) .. '</div></div>'
			else
				invImages = ''
			end
		else
			invImages = ''
		end
		
		if images ~= '' or invImages ~= '' then
			imageArea = images .. '\n' .. invImages
		else
			imageArea = 'none'
		end
	end
	if imageArea and imageArea ~= 'none' then
		imageArea = '<div class="infobox-imagearea">' .. imageArea .. '</div>'
	else
		imageArea = ''
	end
	
	local footer = args.footer
	if footer then
		footer = '| class="infobox-footer" colspan="2" | ' .. footer
	end
	
	local html = {
		'<div class="infobox">',
			'<div class="mcwiki-header infobox-title">' .. title .. '</div>',
			imageArea,
			'{| class="infobox-rows" cellspacing="1" cellpadding="4"',
			'|-',
			args.rows or '',
			footer or '',
			'|}',
		'</div>'
	}
	
	return table.concat( html, '\n' )
end

return p
Advertisement