Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska
Template-noinfo.png
Dokumentacja
W tym module nie ma dokumentacji. Jeśli wiesz jak używać tego modułu, dodaj odpowiednie informacje.
local p = {}
function p.bar( f )
	local args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge()
	local full = args.full
	local half = args.half or 'Half ' .. full
	local empty = args.empty or 'Empty ' .. full
	local value = math.abs( tonumber( args.value ) or 0 ) / 2
	local min = math.ceil( math.abs( tonumber( args.min ) or 0 ) / 2 )
	local size = args.size or ''
	local title = args.title or ''
	local reverse = args.reverse or ''
	
	if title:lower() == 'none' then
		title = ''
	elseif title ~= '' then
		title = ' title="' .. title .. '"'
	else
		title = ' title="' .. value .. '"'
	end

	local fullIcon = ''
	local halfIcon = ''
	local emptyIcon = ''
	
	if tonumber( size ) then
		size = '|' .. size .. 'px'
	elseif size ~= '' then
		size = '|' .. size
	end
	
	if value == 0 then
		emptyIcon = '[[File:' .. empty .. size .. ']]'
	else
		fullIcon = string.rep( '[[File:' .. full .. size .. ']]', math.floor( value ) )
		
		if math.floor( value ) ~= value then
			halfIcon = '[[File:' .. half .. size .. ']]'
		end
	end
	
	if min - value >= 1 then
		emptyIcon = string.rep( '[[File:' .. empty .. size .. ']]', min - math.ceil( value ) )
	end
	
	if reverse ~= '' then
		return '<span class="nowrap"' .. title .. '>' .. emptyIcon .. halfIcon .. fullIcon .. '</span>'
	else
		return '<span class="nowrap"' .. title .. '>' .. fullIcon .. halfIcon .. emptyIcon .. '</span>'
	end
end
return p
Advertisement