Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Lista serwerów (ang. Server list) – specjalne menu pozwalające na zarządzanie aktualnie dostępnymi serwerami multiplayer.

Zarządzanie[]

Opcje[]

W liście serwerów gracz ma do wyboru 7 opcji:

Opcja Opis
Dołącz Przycisk umożliwia dołączenie do wybranego przez gracza serwera.
Połączenie bezpośrednie Gracz może wpisać adres IP serwera i bezpośrednio się z nim połączyć.
Dodaj serwer Opcja ta umożliwia dodanie serwera do listy, po wcześniejszym wpisaniu jego adresu IP i wybranej przez gracza nazwy.

UWAGA! Opcja ta nie służy do tworzenia własnych serwerów multiplayer!

Edytuj Opcja ta pozwala na edycję adresu IP i nazwy serwera wybranego przez gracza.
Usuń Usuwa serwer z listy serwerów.
Odśwież Odświeża listę serwerów.
Anuluj Zamyka listę serwerów i przełącza gracza do menu głównego gry.

Informacje o serwerze[]

Na liście serwerów jest napisane, czy dany serwer działa i ile ma dostępnych slotów (miejsc dla graczy). Kiedy serwer jest niedostępny, nie działa, lub adres IP jest błędny, wyświetla się wiadomość "Can't resolve hostname". Kiedy serwer działa poprawnie jest napisane, ile graczy w tym momencie gra na tym serwerze, oraz jaka jest maksymalna liczba graczy.

Każdy serwer może posiadać awatar.

Historia[]

Beta
1.8Dodano listę serwerów.
Pełna wersja
1.3.2Za pomocą klawisza F1 można pokazywać/ukrywać adresy IP serwerów.
1.4.2Na liście serwerów można ujrzeć informacje o wersji przestarzałego serwera.
Usunięto możliwość dołączenia do przestarzałego serwera z listy serwerów.
1.7.213w41aDodano awatary serwerów.
Dodano wsparcie dla komend MOTD.
Adres IP jest automatycznie ukryty.
1.814w02aNa liście serwerów można ujrzeć platformę danego serwera (np. BukkitCraft).
Advertisement