Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement


Książka zawierająca wszystkie możliwe sposoby formatowania tekstu.

Kody formatowania są wykorzystywane do zmieniania kolorów tekstu lub jego formatowania.

Aby formatować tekst, należy wprowadzić kod składający się z paragrafu (§). W Bedrock Edition znak paragrafu można używać na tabliczkach, w nazwach światów, nazwach przedmiotów i na czacie. Opcjonalnie, można wykorzystać zewnętrzne programy do wstawiania paragrafów w inne miejsca.

W Java Edition paragrafy są wykorzystywane w pliku server.properties, pack.mcmeta, oraz w nazwach światów i serwerów.

Użycie[]

Aby sformatować tekst, należy przed wybranym tekstem wstawić kod składający się z paragrafu (§) i następującego po nim znaku określającego styl formatowania. Użycie liczby heksadecymalnej zmieni kolor tekstu na ten przypisany do niej, natomiast użycie litery, która nie jest liczbą heksadecymalną, sformatuje tekst w zależności od użytego kodu. Można używać kilku kodów jednocześnie, lecz należy pamiętać, że nie wolno wpisywać po jednym paragrafie kilku kodów naraz. Jeśli chcemy zmienić kolor tekstu Minecraft na złoty, oraz go podkreślić, należy wprowadzić następujący kod: §e§nMinecraft. Nasz tekst będzie wtedy wyglądał następująco: Minecraft. Wprowadzenie kodu §enMinecraft jest nieprawidłowe i wprowadzony tekst będzie wyglądał następująco: nMinecraft

W Bedrock Edition kody te można wykorzystać w każdym miejscu, w którym można wprowadzać tekst, natomiast w Java Edition można je wykorzystać tylko w pliku server.properties, pack.mcmeta, oraz w nazwach światów i serwerów. Paczki zasobów mogą mieć niestandardowe pliki językowe, więc także można w nich zastosować paragrafy do formatowania napisów. Wykorzystuje się to głównie w niektórych mapach przygodowych, na przykład aby uświadomić graczowi ważność jakiegoś przedmiotu. Do zmiany nazw przedmiotów bez używania paczek zasobów wykorzystuje się zewnętrzne programy, np. NBTExplorer.

Kody kolorów[]

Kody kolorów to liczby heksadecymalne, umożliwiające wyświetlenie 16 kolorów. Kody kolorów zawarte są w tabelce:

Kod Nazwa oficjalna Nazwa wewnętrzna Kolor tekstu Kolor tła
R G B Hex R G B Hex
§0 Czarny black 0 0 0 000000 0 0 0 000000
§1 Ciemnoniebieski dark_blue 0 0 170 0000AA 0 0 42 00002A
§2 Ciemnozielony dark_green 0 170 0 00AA00 0 42 0 002A00
§3 Ciemnomorski dark_aqua 0 170 170 00AAAA 0 42 42 002A2A
§4 Ciemnoczerwony dark_red 170 0 0 AA0000 42 0 0 2A0000
§5 Ciemnofioletowy dark_purple 170 0 170 AA00AA 42 0 42 2A002A
§6 Złoty gold 255 170 0 FFAA00 42 42 0 2A2A00
§7 Szary gray 170 170 170 AAAAAA 42 42 42 2A2A2A
§8 Ciemnoszary dark_gray 85 85 85 555555 21 21 21 151515
§9 Niebieski blue 85 85 255 5555FF 21 21 63 15153F
§a Zielony green 85 255 85 55FF55 21 63 21 153F15
§b Morski aqua 85 255 255 55FFFF 21 63 63 153F3F
§c Czerwony red 255 85 85 FF5555 63 21 21 3F1515
§d Jasnofioletowy light_purple 255 85 255 FF55FF 63 21 63 3F153F
§e Żółty yellow 255 255 85 FFFF55 63 63 21 3F3F15
§f Biały white 255 255 255 FFFFFF 63 63 63 3F3F3F

Kody formatowania[]

Kody te służą do ogólnego formatowania tekstu.

Kod Nazwa Nazwa wewnętrzna
§k "Efekt Matrixa" obfuscated
§l Pogrubienie bold
§m Przekreślenie strikethrough
§n Podkreślenie underline
§o Pochylenie italic
§r Reset -

§k Efekt Matrixa powoduje bardzo szybkie wyświetlanie losowych znaków

Wszystkie losowe znaki uzyskane efektem Matrixa będą miały zawsze taką samą szerokość jak te pierwotnie wpisane, aby zapobiec ciągłemu i szybkiemu przesuwaniu się dalszego tekstu, który nie jest objęty formatem Matrixa, ale jest w tej samej linii. Przykładowo, jeśli litera "m" zostanie objęta tym formatem, to losowe znaki będą miały tą samą szerokość, ale jeśli obejmiemy tym formatem literę "i", to będą wyświetlały się tylko losowe znaki.

§r Reset powoduje usunięcie wszystkich formatowań w tekście, który znajduje się po tym kodzie. Jeśli użyjemy kodu §9Mine§rcraft, otrzymamy następujący wynik: Minecraft

Uzyskiwanie[]

Aby wprowadzić znak paragrafu "§", należy na klawiaturze nacisnąć kombinację klawiszy LewyAlt+NUMPAD2NUMPAD1.

Na komputerach Mac kombinacja dla angielskich klawiatur to: Option+5 lub Option+6.

Na komputerach z systemem Linux należy nacisnąć klawisz komponujący Compose, a następnie kombinację przycisków P+P.

Jeśli podane sposoby nie działają, można skorzystać także z wbudowanej w system Windows aplikacji Tablica znaków, aby skopiować symbol paragrafu, lub skopiować ten symbol z tej strony tutaj: §.

Przykładowy tekst[]

Do wersji 1.14 ten tekst mógł być wklejony do książki z piórem. Zawiera on wszystkie możliwe sposoby formatowania tekstu. Obrazek przedstawia końcowy efekt:

§nMinecraft Formatting§r

§00 §11 §22 §33
§44 §55 §66 §77
§88 §99 §aa §bb
§cc §dd §ee §ff

§rk §kMinecraft
§rl §lMinecraft
§rm §mMinecraft
§rn §nMinecraft
§ro §oMinecraft
§rr §rMinecraft

Minecraft Formatowanie.gif

Wykorzystanie w server.properties i pack.mcmeta[]

Kody formatowania działają także w MOTD serwera, jednak jest jeden ważny wyjątek - zamiast symbolu § należy wprowadzić \u00A75. Podobnie jak w przypadku zwykłych kodów formatowania - można łączyć kody kolorów z różnymi kodami formatowania, jednak należy pamiętać, aby kod koloru był wprowadzony przed kodem formatowania.

W paczkach zasobów paragrafy wykorzystuje się do formatowania opisu paczki zasobów w pliku pack.mcmeta.

Kod Nazwa oficjalna
Kod MOTD
§0 Czarny \u00A70
§1 Ciemnoniebieski \u00A71
§2 Ciemnozielony \u00A72
§3 Ciemnomorski \u00A73
§4 Ciemnoczerwony \u00A74
§5 Ciemnofioletowy \u00A75
§6 Złoty \u00A76
§7 Szary \u00A77
§8 Ciemnoszary \u00A78
§9 Niebieski \u00A79
§a Zielony \u00A7a
§b Morski \u00A7b
§c Czerwony \u00A7c
§d Jasnofioletowy \u00A7d
§e Żółty \u00A7e
§f Biały \u00A7f
§k Efekt Matrixa \u00A7k
§l Pogrubienie \u00A7l
§m Przekreślenie \u00A7m
§n Podkreślenie \u00A7n
§o Pochylenie \u00A7o
§r Reset \u00A7r
\n Nowa linia \n

Kompatybilność ze starszymi wersjami[]

Kody formatowania są wykorzystywane w linii motd: w pliku server.properties, jednak znak paragrafu musi być zastąpiony kodem \u00A7, w przeciwniym razie serwer zamieni go na \u00C2\u00A7 (§), a klient gry będzie wyświetlał \u00C2 jako znak zapytania. Jeśli to usuniemy, gra będzie wyświetlać kilka znaków zapytania - oznacza to niekompatybilność z czymś innym.

Użycie w paczkach zasobów[]

Kody formatowania mogą być użyte w paczkach zasobów nie tylko w pliku pack.mcmeta, ale także w plikach językowych paczki zasobów. Jeśli wstawimy §bDiament, diament będzie nazywać się Diament. Można to wykorzystać w paczce zasobów do mapy przygodowej, gdzie kolorową nazwą można nazwać przedmiot bardzo ważny lub o wysokiej wartości, np. Excalibur. Innym przykładem mogą być płyty muzyczne - można użyć kolorów do zmiany opisu danej płyty muzycznej, jeśli zastąpiliśmy domyślny utwór swoim.

Poemat Endu (end.txt) również używa kodów formatowania do zmiany kolorów dialogów nieznanych osób - kolor §2 i kolor §3. Plik credits.txt zawierający twórców gry Minecraft także zawiera kody formatowania.

Użycie w nazwach światów[]

Do formatowania nazwy świata będzie potrzebny program zewnętrzny o nazwie NBTExplorer, ponieważ umożliwia on integrację w pliki świata. Mając otwarty program otwieramy nim plik level.dat w głownym katalogu świata. Następnie przechodzimy do tagu LevelName i formatujemy jego wartość wedle upodobania.

Użycie w nazwach serwerów[]

Do formatowania nazwy serwera będzie potrzebny nam program zewnętrzny o nazwie NBTExplorer. W katalogu .minecraft otwieramy plik servers.dat za pomocą NBTExplorer. Szukamy następnie tagu z nazwą naszego serwera Name i go zmieniamy. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do MOTD serwer nie może w żaden sposób zmienić nazwy serwera w żaden sposób.

Zmiany efektu Matrixa przez ostatnie lata[]

Kod formatowania efektu Matrixa został dodany jeszcze w wersji 1.8 Beta i w ciągu swojego istnienia uległ zmianom trzy razy. Poniższe zdjęcie przedstawia cztery różne zachowania w poszczególnych wersjach dla zestawu znaków: 1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz~!@#$%^&*()-=_+{}[]

Matrix.gif

Ciekawostki[]

  • Paleta kolorów w grze pasuje prawie do wszystkich 16 kolorów wykorzystywanych przez jedną z pierwszych kart graficznych Color Graphics Adapter (CGA) wyprodukowaną w 1981 roku. Różniła się tylko kolorem 6 - oryginalnie była to ciemna pomarańcz, a została w grze podmieniona na kolor złoty.
Advertisement