Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Kalcyt
Kalcyt.png

Typ

Strukturalne

Fizyka

Nie

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Nie

Odporność na eksplozje

0,75

Palność

Nie

Narzędzie


Odnawialne

Nie

Możliwość grupowania

Tak (64)


Kalcyt jest blokiem mineralnym generującym się w środkowych częściach geod ametystowych.

Otrzymywanie[]

Niszczenie[]

Kalcyt wypada po zniszczeniu go za pomocą kilofa. Gdy zostanie zniszczony bez użycia tego narzędzia, nic nie wypadnie.

Blok BlockCSS new.png Kalcyt
Twardość 0,75
Narzędzie ItemCSS.png
Czas wydobycia*
Ręka 3,75
Drewniany 0,6
Kamienny 0,3
Żelazny 0,25
Diamentowy 0,25
Netherytowy 0,25
Złoty 0,25
  • Czas liczony w sekundach dla niezaklętych narzędzi

Naturalne generowanie[]

Kalcyt generuje się jako wewnętrzna część ściany geod ametystowych, między gładkim bazaltem a blokami ametystu.

Użycie[]

Kalcyt jest blokiem dekoracyjnym.

Historia[]

3 paździenika 2020Kalcyt został pokazany na Minecraft Live 2020.
Java Edition
1.1720w45aKalcyt w 20w45a.png Dodano kalcyt.
20w46aKalcyt.png Zmieniono teksturę kalcytu.
Advertisement