Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Grid Kompas.png
Ten artykuł dotyczy moba. Zobacz też inne znaczenia tego pojęcia.
Kałamarnica
Kałamarnica.gif
Kałamarnica.gif
Punkty zdrowia

10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

Zachowanie

Pasywne

Rozmiar hitboxa

Java Edition:
Wysokość: 0,8 bloku
Szerokość: 0,8 bloku
Bedrock Edition:
Dorosły:
Wysokość: 1,95 bloku
Szerokość: 0,95 bloku
Dziecko:
Wysokość: 0,475 bloku
Szerokość: 0,475 bloku

Odradzanie

Od poziomu 46 do poziomu morza w rzekach, oceanach i plażach; w każdym świetle.

Użyteczne przedmioty

ItemCSS.png Smycz

Kałamarnica (ang. Squid) – ośmioramienne, pasywne stworzenie wodne. Pływa w wodzie gdzie się spawnuje. Mob możliwy do zespawnowania w trybie kreatywnym za pomocą jaja przyzywającego.

Odradzanie[]

W Java Edition[]

Kałamarnice pojawiają się wyłącznie w wodzie, na wysokości od 46 do poziomu morza (domyślnie: do wysokości równej 63), niezależnie od poziomu światła. W odróżnieniu od wielu innych mobów pasywnych, mogą się despawnować.

W czasie generowania się świata kałamarnice są generowane pojedynczo lub w grupach do czterech osobników na niemal każdym biomie (najczęściej w rozlewiskach oraz podziemnych jeziorach). Następne kałamarnice mogą się spawnować pojedynczo tylko w biomach rzecznych i oceanicznych oraz w plażach.

Kałamarnice nie mogą się spawnować w klasycznych super płaskich Światach, ponieważ poziom mórz jest tam ustawiony na 0.

W Bedrock Edition[]

W Bedrock Edition, kałamarnice spawnują się tylko w oceanach i plażach. W dodatku kałamarnice spawnują się na powierzchni, nad miejscem ich spawnu nie może znajdować się solidny blok. Ponadto, istnieje 5% szans na zespawnowanie młodych kałamarnic.

Zachowanie[]

Kałamarnice są zawsze pasywne w stosunku do gracza, podobnie jak w przypadku innych mobów pasywnych. Nie lubią jednak światła i nie reagują specjalnie na obecność gracza.

Podczas poruszania się, macki kałamarnicy poruszają się rytmicznie na zewnątrz i do środka co daje wrażenie, że zwierzę dzięki temu odpycha się od wody, i się porusza. Kałamarnica pływa wkoło bez celu. Może opadać na dno czy też płynąć do góry.

Kałamarnice otrzymują obrażenia od upadku. Jeśli dostaną się na ląd, będą nieruchome i po około 15 sekundach giną przez uduszenie. Na lądzie mogą się palić, lecz w wodzie nigdy nie utoną. Są atakowane przez strażników nawet jeśli nadano im efekt niewidzialności.

W odróżnieniu od lądowych mobów, kałamarnice mogą pokonywać prąd wody. Nie mogą natomiast pływać w lawie, nawet jeśli oddziałuje na nich efekt odporności na ogieńtoną i nieruchomieją na dnie.

Po zaatakowaniu kałamarnic, te wypuszczają cząsteczki Atramentu oraz ciemnoniebieskie bąbelki i prędko odpływają jak najdalej od gracza lub strażnika.

Jako, iż kałamarnice są wodnymi mobami, działa na nie zaklęcie przebicie.

Drop[]

Kałamarnice upuszczają po śmierci 1-3 ItemCSS.png torbiele z atramentem. Maksymalna ilość może zostać zwiększona do 6 przy zaklęciu grabież III. Kałamarnice upuszczają też 1-3 kul doświadczenia.

Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Beta
1.2Kałamarnica przed TextureUpdate.png Dodano kałamarnice.
Mogły one pływać w powietrzu, jeśli gracz usunął okoliczną wodę wiadrem. Był to również rzadki błąd związany z naturalnym generowaniem kałamarnic.
1.2_01Dodano możliwość wydojenia kałamarnic wiadrem.
1.3Kałamarnice mogą teraz poruszać się w trzech kierunkach.
Kałamarnice nie mogą się już palić na lądzie ze względu na ich ekspozycję na światło słoneczne.
1.4Kałamarnicy nie można wydoić.
1.5Kałamarnice nie mogą już płynąć w górę. Choć mogą skierować swoje macki w kierunku dna, nie mogą użyć siły na tyle mocnej, by je wypchnąć do góry. W wyniku tego powstała zbugowana animacja.
1.7Naprawiono błąd, który powodował, że kałamarnice nie mogły płynąć w górę.
Przed wersją Beta 1.7 kałamarnice nie mogły się despawnować, jak inne moby.
1.8pre2Kałamarnice upuszczają teraz doświadczenie po śmierci.
Pełna wersja
1.0.0Beta 1.9-pre5Kałamarnice pojawiają się od teraz w czasie rozgrywki tylko na wysokościach pomiędzy 45 a 63.
1.0.0Kałamarnice unikają pływania blisko powierzchni wody i nie lubią światła. O ile to możliwe, schodzą głębiej.
1.4.4preKałamarnice umierają, kiedy znajdą się poza wodą.
1.814w06aKałamarnice mają teraz nowe AI. Mogą też teraz pływać we wszystkich kierunkach, również w górę.
1.8.2pre7Kałamarnice pojawiają się teraz poniżej poziomu morza, a nie poniżej stałej wysokości Y=63.
1.915w39aZmniejszono rozmiar kałamarnicy (0,8 bloku długości zamiast 0,95).
15w50aDodano dźwięki poruszania się, otrzymywania obrażeń oraz śmierci dla kałamarnic.
1.1116w32aZmieniono ID kałamarnic ze Squid na squid.
1.1318w07aKałamarnice wyrzucają cząsteczki atramentu po zaatakowaniu ich.
18w08aDodano efekt dźwiękowy dla wyrzucania cząsteczek atramentu przez kałamarnice.
1.13.118w31aOd teraz kałamarnice spawnują się w czasie rozgrywki tylko w biomach rzecznych i oceanicznych.
1.1418w43aKałamarnica.png Zmieniono teksturę kałamarnicy.
Pocket Edition Alpha
0.11.0build 1Kałamarnica przed TextureUpdate.png Kałamarnica przed TextureUpdate.png Dodano kałamarnice i małe kałamarnice.
Po zaatakowaniu kałamarnicy, wypuszcza ona cząsteczki atramentu.
0.14.0build 5Emituje bąbelki.
0.16.0build 1Dodano nowe dźwięki.
Bedrock Edition
1.10.0beta 1.10.0.3Kałamarnica.png Kałamarnica.png Zmieniono tekstury kałamarnic.
1.13.0beta 1.13.0.9Kałamarnice teraz pojawiają się w rzekach.
Console Edition
TU1CU11.0Patch 1Kałamarnica przed TextureUpdate.png Dodano kałamarnice.
TU43CU331.36Patch 13Dodano nowe dźwięki.
1.90Kałamarnica.png Zmieniono teksturę kałamarnicy.

Ciekawostki[]

  • Uderzenie kałamarnicy pod wodą powoduje jej wzrost o około 13 do 12 bloku.
  • Zaatakowanie macek kałamarnicy nie odejmie jej punktów zdrowia.
  • Kałamarnice nie mają animacji śmierci.
  • Prawdziwa kałamarnica ma osiem ramion i dwie macki, a ta z gry ma osiem macek, co czyni ją bardziej zbliżoną do ośmiornicy.
  • Kałamarnice nie są podatne na easter egg Dinnerbone'a i nie odwracają się po nazwaniu ich.
  • Kałamarnice są pierwszym wodnym mobem dodanym do gry.
  • W wersji Beta 1.2 0_1 był błąd umożliwiający dojenie kałamarnicy. Został usunięty w Becie 1.4.

Galeria[]

Advertisement