Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

1.17 – pierwsza część aktualizacji Caves & Cliffs (pol. Jaskinie i Klify), która została wydana 8 czerwca 2021 roku.[1][2][3] Została ona zapowiedziana podczas Minecraft Live 2020 3 października 2020 roku[4]. Aktualizacja dodaje ametystowe geody z blokami ametystu, rudę miedzi oraz jej pochodne, łupek i jego warianty, kozy, świecące kałamarnice i aksolotle. We wczesnych fazach prac nad aktualizacją, 1.17 zawierała wiele elementów, które zostały przeniesione do późniejszej aktualizacji 1.18, takich jak udoskonalone góry i generowanie jaskiń, bujne jaskinie, jaskinie naciekowe i zwiększenie wysokości świata

Nowości[]

Bloki[]

Zarodek ametystu
 • Wyrasta z kiełkującego ametystu, który można odnaleźć w geodach ametystowych.
 • Ma cztery stadia rozwoju: mały, średni, duży, a na końcu staje się skupiskiem.
 • W przeciwieństwie do roślin, każdy poziom rozwoju jest osobnym blokiem, a nie stanem bloku.
 • Upuszcza odłamki ametystu tylko, gdy zostanie zniszczony za pomocą żelaznego kilofa lub lepszego.
Skupisko ametystu
 • Ostatni, najwyższy stopień rozwoju zarodka ametystu, który wyrasta z kiełkującego ametystu.
 • Upuszcza odłamki ametystu w ilości na którą może wpłynąć zaklęcie szczęście, ale również może zostać wydobyty poprzez jedwabny dotyk.
  • Zniszczenie bloku ręką lub tłokiem spowoduje otrzymanie tylko 2 odłamków zamiast 4 otrzymywanych poprzez użycie kilofa.
 • Emituje światło o poziomie 5
Blok ametystu
 • Dekoracyjny blok generujący się w geodach ametystowych.
 • W przeciwieństwie do kiełkującego ametystu, można go wydobyć za pomocą kilofa.
 • Może zostać stworzony z 4 odłamków ametystu.
Kiełkujący ametyst
 • Generuje się w geodach ametystowych.
 • Wyrastają z niego ametystowe zarodki i skupiska, które pojawiają się na wystawionych na powietrze lub wodę stronach bloku.
 • Nie może zostać wydobyty, nawet po użyciu jedwabnego dotyku, nie upuszcza nic.
 • Niszczy się natychmiastowo po popchnięciu go tłokiem lub lepkim tłokiem.
  • Nie może zostać przyciągnięty lepkim tłokiem.
Azalia
 • W dwóch wariantach: bez kwiatów i z kwiatami.
 • Podobne do krzewu bloki, które można posadzić na ziemi i blokach trawy.
 • Oba typy mogą wyrosnąć z bloku mchu po użyciu na nim mączki kostnej.
 • Wariant z różowymi kwiatami jest postrzegany przez grę jako kwiat (przykładowo pszczoły mogą je zapylać).
Liście azalii
 • W dwóch wariantach: bez kwiatów i z różowymi kwiatami.
 • Upuszczają azalię i patyki po zgniciu.
 • Wariant z różowymi kwiatami jest postrzegany przez grę jako kwiat (przykładowo pszczoły mogą je zapylać).
Blok miedzi
 • Może zostać wytworzony z 9 sztabek miedzi oraz przerobiony z powrotem w sztabki.
 • Utlenia się i zmienia kolor na turkusowo-zielony po pewnym czasie.
 • Można zapobiec utlenianiu poprzez nawoskowanie go dodając plaster miodu w craftingu lub nakładając go kliknięciem myszy lub dozownikiem.
  • Po nałożeniu plastra pokazują się zielone cząsteczki.
 • Siekiera może zostać użyta na bloku aby usunąć wosk i jedno stadium utlenienia.
  • Wydzielają się wtedy białe cząsteczki.
 • Piorun może usunąć jeden bądź kilka poziomów utlenienia.
  • Im bliżej bloku uderzenia znajduje się blok, tym większe szanse i ilość usuniętych stadiów utlenienia.
 • Może zostać przerobiony na żłobioną miedź.
 • Łącznie w grze jest 7 wariantów bloku.
Żłobiona miedź
 • Może zostać przerobiona na płytę i schody.
 • Utlenia się i zmienia teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Żłobiona miedziana płyta
 • Utlenia się i zmienia teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Żłobione miedziane schody
 • Utleniają się i zmieniają teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Ruda miedzi
 • Generuje się losowo pod ziemią w małych złożach.
 • Generuje się równomiernie pomiędzy wysokościami 0 a 64.
 • Upuszcza surową miedź po wydobyciu.
 • Może zostać przetopiona na sztabkę miedzi.
Bloki surowych metali
Kalcyt
Świeczka
 • 16 kolorystycznych wariantów i jeden niebarwiony.
 • Może zostać zapalona każdym przedmiotem generującym ogień.
 • Do 4 świeczek może zostać położonych na pojedynczym bloku, podobnie do iskrzyłud, aby uzyskać maksymalną wartość światła 12.
  • Świeczki tylko w jednym kolorze mogą zostać położone na jednym bloku.
 • Jedna może zostać położona na niejedzonym cieście i zapalona.
  • Gdy zostanie zjedzony kawałek ciasta, świeczka wypadnie.
 • Można ją położyć pod wodą, lecz wtedy nie można jej zapalić.
Jaskiniowe pnącza
 • Naturalne źródło światła o poziomie 14.
 • Upuszczają świecące jagody.
  • Wzrost może zostać przyspieszony poprzez mączkę kostną.
  • Jagody mogą zostać zebrane poprzez kliknięcie PPM.
 • Wyrastają ze świecących jagód, gdy zostaną położone na dolnej części bloku.
Łupek
 • Ciemnoszary kamień, który generuje się w złożach pomiędzy poziomami wysokości 0 a 16.
 • Ma większą twardość niż kamień, lecz może zostać zniszczony każdym kilofem.
 • Upuszcza łupkowy bruk po zniszczeniu.
 • Może zostać uzyskany poprzez zniszczenie go narzędziem z jedwabnym dotykiem.
 • Jest 19 wariantów bloku: bruk, wypolerowany, ceglany, kafelkowy wraz ze schodami, płytami i murkami oraz rzeźbiony.
Łupkowy bruk
 • Wypada po zniszczeniu łupka z kilofem bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być używany zamiennie z brukiem i czernitem przy tworzeniu podstawowych narzędzi, pieców i statywu alchemicznego.
 • Może zostać przetworzony na schody, płytę, murek, wypolerowany łupek, rzeźbiony łupek, łupkowe cegły, łupkowe kafelki, które również mają swoje warianty schodów, płyt i murków (za wyjątkiem rzeźbionego łupka).
  • Łupkowe cegły i kafelki mogą zostać przepalone w piecu, aby uzyskać popękane warianty.
 • Może zostać przepalony z powrotem na łupek.
Łupkowa ruda
 • Dodano łupkowe warianty rud: żelaza, złota, miedzi, węgla, diamentu, redstone, szmaragdu i lazurytu.
 • Wydobycie ich jest dwa razy dłuższe niż standardowej rudy.
 • Warianty rud, w których tekstura łupka zastępuje teksturę kamienia.
 • Zastępują rudy generujące się w łupkach.
 • Mogą zostać użyte w piecach i piecach hutniczych, tak jak zwykłe rudy.
Zarobaczony łupek
 • Zarobaczony wariant łupku
 • Po zniszczeniu go, pojawia się rybik cukrowy.
Mimoza
 • Wielka mimoza umożliwia bytowi stanie na niej przez 1,5 sekundy (30 ticków) przed zapadnięciem jej liścia.
  • Zapadanie następuje w 3 etapach: niestabilna, częściowe, pełne. Można to zobaczyć w menu F3.
   • Wszystkie etapy są solidne oprócz pełnego zapadnięcia się, kiedy gracz spada.
   • Gdy nikt nie stoi na mimozie, etap jest ustawiony na none.
  • Zapadanie może również zostać wywołane pociskiem.
  • Można zapobiec zapadaniu zasilając blok, jednak uderzenie pocisku nadal będzie uruchamiało zapadanie.
 • Występuje w dwóch rozmiarach: małym i dużym. Za pomocą mączki kostnej można spowodować wzrost małej mimozy w dużą.
  • Można otrzymać małą mimozę poprzez ścięcie jej nożycami (w przeciwnym przypadku zniszczy się). Położyć ją można na glinie, bloku mchu lub pod wodą na bloku gliny i ziemi.
  • Duża mimoza może zostać wydobyta za pomocą dowolnego narzędzia i ręki i może zostać położona na trawie, glinie i bloku mchu.
 • Oba rozmiary mimozy można spotkać w bujnych jaskiniach, które aktualnie są możliwe do spotkania tylko w trybie pojedynczego biomu przy generowaniu świata.
Blok nacieku
 • Dekoracyjny blok.
 • Wygląda jak pełen blok wykonany z tego samego materiału co stalagmity i stalaktyty.
 • Generuje się głównie w jaskiniach naciekowych, które aktualnie są możliwe do spotkania tylko w trybie pojedynczego biomu przy generowaniu świata.
  • Skupiska naciekowe można również znaleźć rzadko w regularnych jaskiniach.
 • Można go wytworzyć z 4 spiczastych nacieków.
Spiczasty naciek
 • Może zostać położony na suficie, aby wytworzyć stalaktyt, lub na górze bloku, aby wytworzyć stalagmit.
  • Można połączyć więcej bloków, aby wytworzyć stalaktyty i stalagmity.
 • Wyrzucone trójzęby niszczą spiczaste nacieki. Niszczą się również po przesunięciu ich blokiem lub tłokiem.
 • Stalagmity niszczą się, gdy nie są do niczego przyczepione.
 • Stalagmity ranią byty, które na nie spadają.
  • Ilość obrażeń jest zależna od wysokości upadku: na przykład skoczenie na stalagmit zadaje 2 (Heart.svg) obrażeń a spadnięcie z 3 bloków odejmuje 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) życia.
 • Stalaktyty mogą spaść lub zniszczyć się, jeśli nie są trzymane przez inny blok i niszczą się po upadku raniąc byty, na które upadną.
  • Obrażenia zależne od wysokości: na przykład spadający stalaktyt z dwóch bloków zadaje 2 (Heart.svg) obrażeń, a z trzech bloków zadaje 4 (Heart.svgHeart.svg).
 • Ze stalaktytów kapie woda lub lawa do kotłów, jeśli nad stalaktytem znajduje się źródło, co zapełnia stopniowo kocioł. Woda kapie nawet, gdy nie ma źródła powyżej stalaktytu (tak samo lawa w Netherze), lecz wtedy nie zapełnia się kocioł.
Lśniąca ramka na przedmiot
 • Byt, który wygląda tak, jakby świecił.
 • Nie wpływa na poziom światła, lecz sama wygląda na podświetloną.
 • Przedmioty włożone do ramki również świecą.
 • Można ją wytworzyć poprzez połączenie ramki na przedmiot i torbieli ze świecącym atramentem.
 • Można w niej również umieścić mapę.
Jasnorost
 • Naturalnie pojawiające się źródło światła, które można rzadko znaleźć w jaskiniach na dowolnej ścianie bloku.
 • Świeci światłem o poziomie 7.
 • Można otrzymać go poprzez użycie nożyc, w przeciwieństwie zniszczy się.
 • Nie rozprzestrzenia się naturalnie, jednak można użyć na nim mączki kostnej, aby jasnorost pojawił się na sąsiednim bloku lub ścianie bloku.
 • Można go zalać wodą.
 • W przeciwieństwie do pnączy nie wypada pod wodą i nie można się na nim wspinać.
 • Maksymalnie 6 jasnorostów może zostać położone w jednym bloku.
Zwisające korzenie
 • Dekoracyjny blok, który można położyć na dole bloku.
 • Można je uzyskać poprzez ścięcie nożycami, w innym wypadku się zniszczą.
 • Można je uzyskać po użyciu motyki na zakorzenionej ziemi, co zmieni ją też w zwykłą ziemię.
Zakorzeniona ziemia
 • Podobny do ziemi dekoracyjny blok z korzeniami w teksturze.
 • Podobnie jak w przypadku twardej ziemi, grzybnia ani trawa nie rozprzestrzenia się na nią.
 • Użycie na niej mączki kostnej powoduje wzrost zwisających korzeni na dolnej części bloku.
Blok światła
 • Nowe, możliwe do zalania źródło światła.
 • Można go otrzymać tylko za pomocą komend takich jak /give.
 • Zachowuje się jak powietrze i jest widoczny tylko, gdy jego przedmiot jest trzymany w dłoni, podobnie jak bariera.
  • W przeciwieństwie do bariery, można uzyskać dostęp do bloku światła tylko, gdy trzyma się przedmiot.
 • Poziom światła można zmienić poprzez interakcję z nim.
Piorunochron
 • Można go wytworzyć z 3 sztabek miedzi.
 • Pioruny w odległości 32 bloków zostaną przyciągnięte do piorunochronu.
  • Przy uderzeniu piorunochron zmienia swój kolor na biały.
 • Po uderzeniu pioruna wysyła sygnał redstone o sile 15.
 • Można w niego rzucić trójzębem zaklętym na porażenie w trakcie burzy, jednak wtedy piorunochron nie wysyła sygnału redstone.
Blok mchu
 • Solidny blok z trawo-podobną teksturą na każdej stronie.
 • Po użyciu na nim mączki kostnej, na nim i na sąsiednich blokach wyrasta trawa, wysoka trawa, warstwa mchu i oba typy azalii.
 • Użycie mączki kostnej na nim powoduje jego rozrost na kamienne powierzchnie.
 • Niszczy się po popchnięciu go tłokiem lub lepkim tłokiem.
 • Można go dodać do bruku lub kamiennych cegieł, aby wytworzyć ich zamszone wersje.
  • Wciąż można też użyć do tego pnączy.
 • Siekiera i motyka są odpowiednimi narzędziami do zebrania go.[5]
 • Można go użyć, aby posadzić na nim małą mimozę.
Warstwa mchu
 • Blok o tej samej teksturze jak blok mchu, ale cienki na jeden piksel.
 • Może zostać zdobyta z bloku mchu lub po użyciu na tym bloku mączki kostnej.
Sypki śnieg
 • Wariant śniegu, w którym zapadają się byty.
 • Założenie skórzanych butów zapobiega zapadaniu się.
  • Gracz wciąż może zapadać się w butach poprzez skradanie się. Założone skórzane buty również umożliwiają „wspinanie się” w śniegu jak w wodzie lub na rusztowaniu. Zabezpieczają również przed obrażeniami od upadku na sypki śnieg.
  • Skórzana zbroja końska również chroni konie przed obrażeniami od zamarzania.
 • Gdy gracz znajduje się w środku sypkiego śniegu, na jego ekranie pojawia się śnieżna winieta, a po pewnym czasie zaczyna zamarzać i otrzymywać obrażenia.
  • Założenie części skórzanej zbroi zapobiega obrażeniom.
 • Może zostać zebrany i położony za pomocą wiadra.
 • Podpalone byty powodują topnienie sypkiego śniegu.
Skulkowy czujnik
 • Mechanizm redstone, który wykrywa wibracje.
 • Aktualnie nie generuje się naturalnie, możliwy do zdobycia tylko komendami (np. /give), lecz naturalne generowanie się jest planowane na przyszłe wersje.
 • Wykrywa wibracje powodowane przez przykładowo położenie bloku, chód i pociski oraz po tym emituje sygnał redstone.
 • Cząsteczki wibracji.gif Emituje cząsteczki po wykryciu wibracji w pobliżu.
 • Podłączony do czujnika komparator generuje sygnał o sile odpowiadającej typowi wibracji.
 • Nie wykrywa zjawisk pogodowych, takich jak deszcz.
 • Wełna położona pomiędzy źródłem wibracji a skulkowym czujnikiem blokuje wibracje
Gładki bazalt
 • Gładki wariant bazaltu będący zewnętrzną warstwą ametystowej geody.
 • Można go uzyskać poprzez przetopienie bazaltu.
Pylikwiat
 • Możliwy do położenia do spodniej części bloku.
 • Po otworzeniu, wypadają z niego zielone cząsteczki.
 • Cząsteczki unoszą się w powietrzu wokół pylikwiatu.
Przyciemnione szkło
 • Ciemny wariant szkła, który jest przezroczysty lecz nie przepuszcza światła.
 • Można go wytworzyć poprzez połączenie 4 odłamków ametystu ze szkłem.
  • Barwione szkło nie może zostać użyte w recepturze wytwarzania przyciemnianego szkła.
 • W przeciwieństwie do szkła wypada po zniszczeniu go ręką lub narzędziem bez jedwabnego dotyku.
Tuf
 • Ciemnoszary kamień generujący się w złożach pomiędzy wysokościami 0 a 16.

Przedmioty[]

Odłamek ametystu
Wiadro z aksolotlem
 • Podobnie jak wiadro z rybą, otrzymywane poprzez użycie wiadra wody na aksolotlu.
 • Może zostać używany do przenoszenia aksolotli.
Sakwa
 • Możliwa do zdobycia tylko za pomocą komend takich jak /give.
 • Używana do przechowywania innych przedmiotów (z wyjątkiem shulkerowej skrzyni).
 • Może przechowywać maksymalnie jeden stack przedmiotów, lecz może przechowywać kilka typów przedmiotów.
  • Przedmioty z mniejszymi stackami, takie jak enderperły zabierają więcej miejsca w sakwach, a przedmioty niegrupujące się zabierają całe miejsce.
 • Sakwa może zostać otworzona poprzez użycie jej, gdy ją trzymamy, co wyrzuci całą jej zawartość na ziemię. Gdy sakwa zostanie zniszczona jako byt, również wyrzuci wszystkie przedmioty.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem na sakwę w ekwipunku wybierze z niej jeden przedmiot.
 • Gracz otrzymuje poradnik, gdy pierwszy raz używa sakwy.
 • Mimo, iż sakiew nie można grupować, można je zagnieździć.
  • Sakwa może przechowywać do 16 innych sakiew.
  • Tylko puste sakwy można włożyć do innej, bez użycia komend.
 • Posiada interfejs po najechaniu na nią.
  • Pokazuje schowane przedmioty oraz stopień zapełnienia.
 • Za pomocą komend można sprawić, że sakwa może przechowywać dowolną ilość przedmiotów.
Sztabka miedzi
Świecące jagody
 • Mogą być zjedzone, przywracają 2 (Hunger.svg).
 • Rosną na jaskiniowych pnączach.
  • Po zebraniu jagód, pnącza już nie będą posiadały ich w teksturze.
Torbiel ze świecącym atramentem
 • Upuszczany przez świecącą kałamarnicę po śmierci.
 • Używany do stworzenia lśniącej ramki na przedmiot.
 • Może beż użyty do podświetlenia tekstu na tabliczkach.
Wiadro sypkiego śniegu
Surowa miedź
 • Wypada po zniszczeniu rudy miedzi, gdy zostanie zniszczona kamiennym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę miedzi.
Surowe złoto
 • Wypada po zniszczeniu rudy złota, gdy zostanie zniszczona żelaznym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę złota.
 • Pigliny próbują podnieść surowe złoto.
Surowe żelazo
 • Wypada po zniszczeniu rudy żelaza, gdy zostanie zniszczona kamiennym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę żelaza.
Jajo przyzywające
Luneta
 • Wytwarzana z 2 sztabek miedzi i jednego odłamka ametystu.
 • Po użyciu, przybliża obszar, w którym patrzy gracz i ogranicza jego widok do kwadratu.
  • Tekstura obramówki składa się z tekstury szkła i miedzi.
  • Nakładkę ograniczającą widok można wyłączyć paczką zasobów lub poprzez kliknięcie F1.
 • W widoku trzecioosobowym widoczna jest animacja gracza, który przykłada lunetę do oka.

Moby[]

Aksolotl
 • Może się pojawić tylko w kompletnych ciemnościach, gdzie naturalnie wygenerowany blok kamienia znajduje się mniej niż 5 bloków poniżej miejsca spawnu.
 • Pierwszy płaz dodany do Minecraft.
  • Wysycha i zaczyna otrzymywać obrażenia po 5 minutach bez wody.
 • Może zostać złapany do wiadra, podobnie do ryb.
 • Może zostać nakarmiony wiadrem z tropikalną rybą.
 • Występuje w 5 kolorach (leucystyczny, żółty, brązowy, biały i niebieski).
  • Niebieski wariant jest najrzadszy, z 11200 szansą na pojawienie się.
 • Udaje martwego gdy zostanie zraniony w wodzie, otrzymuje wtedy regenerację I.
  • Zdolność regeneracji prawdopodobnie inspirowana jest możliwością regeneracji utraconych odnóży aksolotlów.
 • Atakuje utopców, strażników, prastrażników, kałamarnice, świecące kałamarnice i ryby zadając 2 (Heart.svg) obrażeń.
  • Mają dwie minuty przerwy po polowaniu na nieagresywne moby takie jak ryby czy kałamarnice.
  • Atakują w pierwszej kolejności agresywne moby.
 • Gdy gracz zabije moba, z którym aksolotl walczył, otrzyma efekt regeneracji I i usuwany jest mu efekt wyczerpania, jeżeli taki miał nałożony.
Koza
 • Pojawia się w górach
  • Jest to tymczasowe miejsce, dopóki nie zostaną dodane nowe góry.
 • Może skakać na wysokość do 10 bloków, aby omijać przeszkody.
 • Otrzymuje zmniejszone obrażenia od upadku.
 • Unika sypkiego śniegu przeskakując go.
 • Może zostać nakarmiona pszenicą, aby się rozmnażała.
 • Za pomocą wiadra można ją wydoić.
 • Nie upuszcza niczego.
 • Istnieją 2% szans na pojawienie się krzyczącej kozy, która jest bardziej agresywna i wydaje inne dźwięki.
Świecąca kałamarnica
 • Oryginalnie występowała w Minecraft Earth.
 • Podwodny mob zachowujący się tak jak zwykła kałamarnica.
 • Może się pojawić tylko w kompletnych ciemnościach, gdzie naturalnie wygenerowany blok kamienia znajduje się mniej niż 5 bloków poniżej miejsca spawnu.
 • Jest atakowana przez aksolotle bez prowokacji.
 • Upuszcza torbiel ze świecącym atramentem po smierci.
 • Nie zmienia poziomu światła wokół niej, lecz wygląda jakby świeciła. Jej oczy lśnią w ten sam sposób co rdzeń kostki magmy, dręczyciel, płomyk i oczy pająka, utopca i Endermana.
 • Przestaje świecić na krótki czas i odpływa po otrzymaniu obrażeń.

Generowanie świata[]

Geoda ametystowa
 • Nowa struktura, która rzadko pojawia się pod ziemią (rzadko, przy poziomie morza, może być odkryta).
 • Zawiera bloki ametystu i kiełkujący ametyst, które są zamknięte w muszli z kalcytu i gładkiego bazaltu.
  • Generuje się również w małą dziurą powietrza, która może otworzyć geodę.
 • Generuje się pomiędzy Y=0 a Y=70.
 • Nadpisuje generowanie się jaskiń i wąwozów, lecz jest nadpisywana przez opuszczoną kopalnię.
 • Aktualnie ma wysoką częstotliwość generacji w ramach testów, podobnie jak ruina portalu w snapshotach do 1.16.
Drzewo azalii
Biomy

Format komend[]

/item
 • Modyfikuje ekwipunek bloku lub byta:
  • Komenda ma trzy formy:
   • /item <cel> replace <slot> [<ilość>] - taka sama jak poprzedni /replaceitem.
   • /item <cel> modify <modyfikator> - modyfikuje przedmiot (bez kopiowania).
   • /item <cel> copy <źródło> [<modyfikator>] - kopije przedmiot ze źródła do celu lub celów, opcjonalnie nakładając modyfikację.
  • Możliwe źródła i cele: entity <selector> <slot> lub block <x> <y> <z> <slot>.
  • Przykładowo: /item block ~ ~ ~ container.0 copy entity @s enderchest.0 kopiuje pierwszy przedmiot ze skrzyni Endu gracza to pierwszego slotu pojemnika, na którym gracz stoi.
  • Zastąpiła /replaceitem
Modyfikatory przedmiotów
 • Używają składni tablicy łupów, aby opisywać modyfikacje przedmiotów w komendzie /item.
 • Część funkcyjna w tablicy łupów może zostać zdefiniowana jako oddzielny zasób paczki danych w folderze item_modifiers.
  • Takie pliki mogą zawierać pojedynczą funkcję (np. pojedynczy obiekt JSON) lub tablicę funkcji.
Zasady gry
 • freezeDamage
 • playersSleepingPercentage
  • Ustala jaka część graczy (w procentach) musi jednocześnie spać, aby pominąć noc.
  • Gdy ustawiona na 0 lub na ujemną wartość, pojedynczy gracz może pominąć noc.
  • Gdy jest ustawiona powyżej 100, nie może zostać pominięta.
  • Domyślnie ustawiona na 100.

Rozgrywka[]

Komunikaty o śmierci
 • Dodano 6 komunikatów o śmierci:
  • „Gracz <nazwa_gracza> zamarzł na śmierć”
  • „Gracz <nazwa_gracza> zamarzł na śmierć przez: <nazwa_bytu>”
  • „Spadający stalaktyt zrobił z gracza <nazwa_gracza> szaszłyk”
  • „Spadający stalaktyt zrobił z gracza <nazwa_gracza> szaszłyk podczas walki z <nazwa_bytu>”
  • „Gracz <nazwa_gracza> nadział się na stalagmit”
  • „Gracz <nazwa_gracza> nadział się na stalagmit podczas walki z: <nazwa_bytu>”
Tablice łupów
 • Nowy warunek: value_check
  • Sprawdza zakres wartości.
  • Parametry:
   • value
   • range - min/max zakres
 • Nowe funkcje:
  • set_enchantments
   • Modyfikuje zaklęcia przedmiotu.
   • Parametry:
    • enchantments - mapa id zaklęć i wartości poziomów.
    • add - jeżeli true, zmiana jest zależna od aktualnego poziomu, jeśli false poziom jest zamieniany (domyślnie).
  • set_banner_pattern
   • Ustawia tagi potrzebne dla wzorów sztandarów.
   • Parametry:
    • patterns - lista obiektów wzorów:
     • pattern - nazwa wzoru
     • color - nazwa koloru
    • append - jeżeli prawda, nowe elementy są dodawane do istniejących, a nie zastepują.
 • Nowy dostawca wartości: score
  • Przywraca skalowaną wartość tablicy wyników.
  • Parametry:
   • score - nazwa tablicy wyników
   • target - taki sam jak target w predykacie score
   • score - czynnik skalujący (float)

Generalne[]

Dostępność
 • Dodano alternatywny ekran ładowania gry z czarnym tłem. Można go włączyć w ustawieniach w kategorii dostępność.
Sterowanie
 • Dodano skrót F3 + L, który generuje raport wydajności w grze, podobnie jak /debug.
  • Raport zapisywany jest w .minecraft/debug/profiling/<czas>.zip.
Paczki zasobów
 • Dodano opcje aquifers_enabled, deepslate_enabled i noise_caves_enabled do worldgen/noise_settings/*.json.
Cząsteczki
 • Dodano 15 nowych cząsteczek: dripping_dripstone_lava, dripping_dripstone_water, dust_color_transition, electric_spark, falling_dripstone_lava, falling_dripstone_water, falling_spore_blossom, glow, glow_squid_ink, scrape, snowflake, spore_blossom_air, vibration, wax_off i wax_on.
Shadery
 • Zostały dodane do każdego wspieranego stanu renderowania.
 • Każdy shader z wyjątkiem blit może zostać zmieniony w paczkach danych.
 • Aktualnie modyfikacja shaderów nie jest wspierana i sposób ich działania może się w przyszłości zmienić.
Tagi
 • Dodano tag bytów axolotl_always_hostiles.
  • Zawiera utopca, strażnika i prastrażnika.
  • Aksolotle są zawsze agresywne w stosunku do tych bytów.
 • Dodano tag bytów axolotl_hunt_targets.
  • Zawiera tropikalną rybę, rozdymkę, łososia, dorsza, kałamarnicę i świecącą kałamarnicę.
  • Aksolotle „polują” na te byty co jakiś czas.
 • Dodano tag przedmiotów axolotl_tempt_items.
  • Zawiera wiadro z tropikalną rybą.
  • Przedmioty w tym tagu mogą być użyte, aby kusić aksolotle.
 • Dodano tag bloków candle_cakes.
  • Zawiera wszystkie 17 typów ciast ze świeczkami.
  • Bloki z tym tagiem są uznawane jako ciasto ze świeczką i mogą być zapalone, jeśli mają właściwość lit ustawioną na fałsz.
 • Dodano tag bloków i przedmiotów candles.
  • Zawiera wszystkie 17 typów świeczek.
  • Bloki w tym tagu są uznawane jako świeczki i mogą być zapalone, jeśli mają obydwa tagi lit i waterlogged ustawione na fałsz.
  • Ciasta używają tego tagu, aby ustalić czy przedmiot można postawić na nim.
 • Dodano tag bloków cauldrons.
  • Zawiera kocioł, kocioł z wodą, kocioł z lawą i kocioł z sypkim śniegiem.
  • Tag jest używany w określonych mechanizmach odnajdowania ścieżki.
 • Dodano tag bloków cave_vines.
  • Zawiera środek i koniec jaskiniowych pnącz.
 • Dodano tagi bloków i przedmiotów coal_ores, copper_ores, diamond_ores, emerald_ores, iron_ores, lapis_ores i redstone_ores.
  • Zawierają zwykłą i łupkową wersję każdej rudy.
 • Dodano tag przedmiotów cluster_max_harvestables.
  • Zawiera wszystkie kilofy.
 • Dodano tag bloków crystal_sound_blocks.
  • Zawiera blok ametystu i kiełkujący ametyst.
  • Po wejściu na te bloki odtwarzany jest dźwięk ametystu, którego głośność stopniowo się obniża.
 • Dodano tag bloków deepslate_ore_replaceables.
  • Zawiera łupek i tuf.
 • Dodano tag bloków dirt.
  • Zawiera ziemię, twardą ziemię, bielicę i zakorzenioną ziemię.
  • Trawa, wysoka trawa, paproć, wysoka paproć, krzak słodkich jagód, sadzonki, kwiaty, azalie, trzcina cukrowa i uschnięty krzak mogą zostać położone na tych blokach.
  • Dynie i arbuzy mogą urosnąć na tych blokach.
 • Dodano tag bloków dripstone_replaceable_blocks.
  • Zawiera tag bloków base_stone_overworld i ziemię.
  • Używany przy generowaniu się nacieków, aby ustalić, które bloki mogą nacieki zastąpić i na jakich mogą się one wygenerować.
 • Dodano tag przedmiotów fox_food.
  • Zawiera słodkie jagody i świecące jagody.
 • Dodano tag bytów freeze_hurts_extra_types.
  • Zawiera Magmołaza, płomyka i kostkę magmy.
  • Byty w tym tagu otrzymują 5 razy więcej obrażeń od zamarzania.
 • Dodano tag bytów freeze_immune_entity_types.
  • Zawiera tułacza, niedźwiedzia polarnego i bałwana.
  • Byty w tym tagu nie zamarzają.
 • Dodano tag przedmiotów freeze_immune_wearables.
  • Zawiera skórzaną zbroję dla konia, skórzane buty, skórzane spodnie, skórzaną tunikę i skórzaną czapkę.
  • Założenie przedmiotu z tego tagu zapobiega zamarzaniu.
 • Dodano nowy typ tagów wydarzeń game_events
 • Dodano tag przedmiotów ignored_by_piglin_babies
  • Zawiera skórę.
  • Młode Pigliny nie będą próbowały zebrać przedmiotów w tym tagu. Tag nie wpływa na dorosłe Pigliny. Młode Pigliny wciąż podążają pozostałymi regułami takimi jak dorosłe Pigliny.
   • Jeżeli przedmiot w tym tagu jednocześnie jest postrzegany jako przedmiot pożądany przez Piglinów, ten tag ma pierwszeństwo.
 • Dodano tag wydarzeń ignore_vibrations_sneaking.
  • Zawiera krok, pływanie, spadanie i wystrzał pocisku.
  • Wydarzenia w tym tagu są ignorowane przez skulkowe czujniki, jeżeli ich źródło się skrada.
 • Dodano tag bloków inside_step_sound_block.
  • Zawiera śnieg i sypki śnieg.
  • Bloki w tym tagu tworzą dźwięki chodzenia w śniegu, gdy gracz chodzi w nich.
 • Dodano tag bloków lush_ground_replaceable.
  • Zawiera tag bloków lush_plants_replaceable, glinę i blok mchu.
 • Dodano tag bloków lush_plants_replaceable.
  • Zawiera tag bloków base_stone_overworld, cave_vines, ziemię, żwir i piasek.
 • Dodano tag bloków i przedmiotów occludes_vibration_signals.
  • Zawiera tag bloków i przedmiotów wool.
  • Bloki w tym tagu blokują skulkowe czujniki przed wykrywaniem wibracji, jeżeli blok znajduje się między czujnikiem a wibracją.
  • Jako wyrzucone byty, te przedmioty nie wytwarzają wibracji.
 • Dodano tag przedmiotów piglin_food.
  • Zawiera surowy i pieczony schab.
  • Pigliny mogą jeść przedmioty w tym tagu.
   • Jedzenie odnosi się do tego, że Pigliny szukają i podnoszą te przedmioty, lecz one nie pojawiają się w ich ekwipunkach, tylko znikają.
 • Dodano tag bytów powder_snow_walkable_mobs.
  • Zawiera lisa, królika, endermita i rybika cukrowego.
  • Byty z tym tagiem mogą chodzić po sypkim śniegu.
 • Dodano tag bloków snow.
  • Zawiera śnieg, blok śniegu, sypki śnieg.
  • Bloki w tym tagu zmieniają bloki poniżej posiadające śnieżny wariant (np. blok trawy) w śnieżny wariant.
 • Dodano tag bloków stone_ore_replaceables.
  • Zawiera kamień, granit, dioryt i andezyt.
 • Dodano tag wydarzeń vibrations.
  • Zawiera każde wydarzenie w grze.
  • Wydarzenia w tym tagu wywołują wibracje.
Tekstury
 • Usunięto kilka nieużywanych tekstur:
  • Teksturę osadnika zombie sprzed 1.9.
  • Plik „arrow.png” poza folderem arrow, który zawierał teksturę fioletowej strzały.
  • Teksturę rubinu.
  • Model skórzanej zbroi Piglina.
  • Cząsteczki śladów stopy.

Zmiany[]

Bloki[]

Magiczna latarnia
 • Strumień światła latarni widoczny jest z 1343 bloków zamiast z 256.
Czernit, złocony czernit, wypolerowane czernitowe cegły, popękane wypolerowane czernitowe cegły oraz stworzone z nich schody, płyty i murki
 • Lekko zmieniono teksturę.
Statyw alchemiczny
 • Zmieniono ikonkę mikstury w interfejsie, aby bardziej odwzorowała nową teksturę butelki z Texture Update.
 • Usunięto kilka błędnych pikseli z tekstury interfejsu.
Ciasto
 • Nowy wariant - ciasto ze świeczką.
  • Może być otrzymany poprzez położenie świeczki na niezjedzonym cieście.
  • Świeczka wypada z ciasta po zjedzeniu kawałka.
Kocioł
 • Może być wypełniony lawą lub sypkim śniegiem.
  • Kotły wypełnione lawą zadają obrażenia bytom w środku i wysyłają sygnał o sile 3 do komparatora.
  • Gdy kocioł znajduje się na powietrzu w trakcie opadów śniegu, wypełnia się stopniowo sypkim śniegiem.
  • Kocioł można też wypełnić sypkim śniegiem poprzez użycie na nim wiadra sypkiego śniegu.
 • Został rozdzielony na kocioł pusty, z wodą, z lawą i z sypkim śniegiem.
Kompostownik
 • Kilka przedmiotów można teraz kompostować:
  • 30% szans: nieukwiecone liście azalii, świecące jagody, warstwa mchu, mały spadkoliść, zwisające korzenie.
  • 50% szans: kwitnące liście azalii, świecący porost.
  • 65% szans: pylikwiat, nieukwiecona azalia, blok mchu, wielki spadkoliść.
  • 85% szans: kwitnąca azalia.
Dozownik
 • Może położyć sypki śnieg po włożeniu do niego wiadra sypkiego śniegu.
  • Użycie pustego wiadra umożliwi również usunięcie sypkiego śniegu.
 • Za pomocą plastra miodu może woskować bloki miedzi.
Blok trawy
 • Zmieniono część bocznej tekstury ziemi w zaśnieżonej trawie, aby bardziej pasowała do zwykłej trawy.[6]
Ścieżka
 • Zmieniono ID na dirt_path.
 • Może zostać stworzona z ziemi, twardej ziemi, zakorzenionej ziemi, grzybni i bielicy.
Pulpit
 • Lekko zmniejszono górną część, aby zapobiec kolidowania z ogniem.[7]
Rudy
 • Zmieniono tekstury rud na świecie, łącznie z ich kształtem, aby były bardziej rozróżnialne dla osób ze ślepotą barw.
Tłok
 • Po zniszczeniu bloku tłokiem lub lepkim tłokiem pojawiają się cząsteczki.
  • Dźwięk jednak nadal nie jest odtwarzany.[8]
 • Próba przeniesienia tłokiem kiełkującego ametystu niszczy ten blok.
Dynia
 • Zmieniono jeden piksel na górze bloku, aby zapobiec możliwości utworzenia małej swastyki.[9]
Tory
 • Można je zalać wodą.
Tabliczka
 • Zmieniono tekstury tabliczek, aby odpowiadały teksturom z Texture Update.
 • Może być pomalowana torbielą ze świecącym atramentem, aby tekst świecił.
  • Świecąca tabliczka nie zmienia poziomu światła, ale tekst wygląda jakby świecił.
  • Stan bloku lit określa, czy tekst tabliczki świeci.
  • Normalna torbiel z atramentem może być użyta, aby usunąć efekt świecenia.
  • Dodano dźwięk farbowania.
Wędzarka
 • Poprawiono piksel na górnej teksturze bloku.
Przecinarka
 • Może być użyta, aby wytworzyć różne warianty łupku.
Blok struktur
 • Domyślnym trybem bloku jest teraz wczytywanie. Tryb „dane” jest domyślnie ukryty.
 • Tryb „dane” można włączyć poprzez przełączanie trybu trzymając klawisz Alt.
Woda
 • Płynąca woda nie niszczy już torów.

Przedmioty[]

Zegar
 • Zmieniono teksturę.
Kompas i magnetytowy kompas
 • Zmieniono teksturę.
Fajerwerk
 • Zwykły fajerwerk z użyciem jednego prochu może być utworzony dzieki książce receptur.
Dżunglowe drzwi
 • Zmieniono tekturę trzymanych dżunglowych drzwi, aby odpowiadała teksturze drzwi z Texture Update.[10]
Rozdymka
Shulkerowa skrzynia
 • Po zniszczeniu bytu shulkerowej skrzyni, upuszcza przedmioty.
Widmowa strzała
 • Wystrzelona widmowa strzała jest w całości złota, aby odpowiadała teksturze z Texture Update.[12]
Trzcina cukrowa
 • Zmieniono teksturę, aby lepiej odpowiadała biomowi, w którym się znajduje.[13]
Podejrzana potrawka
 • Może być zjedzona nawet, przy pełnym pasku głodu.

Moby[]

Kot
 • Zmieniono teksturę syjamskiego kota, głównie ją rozjaśniając.
Utopiec
Enderman
Lis
Strażnik i prastrażnik
 • Usunięto kilka błędnych pikseli w pliku tekstur.
 • Teraz upuszczają pieczoną rybę po zabiciu ich ogniem.
Posuch, zombie i osadnik zombie
Niedźwiedź polarny
 • Gdy zostanie zabity przez ogień, upuszcza pieczoną rybę zamiast surowej.
Shulker
 • Gdy zostanie trafiony przez innego shulkera, istnieje szansa na zespawnowanie się kolejnego shulkera. Im mniej shulkerów w pobliżu, tym bardziej jest to prawdopodobne.
Szkielet
Szlam
 • Zmieniono maksymalną wielkość szlama na 128.
Osadnik i osadnik zombie
 • Przeniesiono górną teksturę nakładki bibliotekarza na dobrą stronę tułowia.[14]
 • Kamieniarz może teraz sprzedawać 4 bloki nacieku za szmaragda.
 • Akceptuje teraz wypełniony kocioł jako miejsce pracy.
Wędrowny handlarz

Inne byty[]

Kula doświadczenia
 • Gdy jest ich większa liczba, łączą się ze sobą, aby zwiększyć wydajność.
  • Łączenie się kul nie wpływa na ilość zyskiwanego doświadczenia.
 • Nie podążają za martwym graczem.
Wagonik
 • Może poruszać się pod wodą, ale zdecydowanie wolniej niż na lądzie.
Obraz
 • Zmieniono tylną teksturę obrazu, aby odpowiadała teksturze desek z Texture Update.

Generowanie świata[]

Biomy
 • Charakterystyczne dla poszczególnych biomów kolory nieba przechodzą bardziej gładko.
Opuszczona kopalnia
 • Części kopalni nie generują się, gdy mają w całości wisieć w powietrzu.
 • Korytarze teraz generują się z pniami, które służą jako podtrzymujące filary lub z łańcuchami i drewnianymi płotami, które służą do zawieszenia korytarzy.
 • Nie generują się już unoszące się w powietrzu pajęczyny bez żadnego sąsiedniego bloku.
 • W skrzyniach można znaleźć świecące jagody.
Wrak statku

Komendy[]

/give
 • Komenda give może dać maksymalnie 100 stacków przedmiotu na raz (np. 6400 bloków kamienia lub 100 mieczy).
/replaceitem
/spawnpoint
 • Nie może już ustawić punktu odrodzenia poza światem.

Rozgrywka[]

Absorbcja
 • Żółte serca pozostają żółte, nawet, gdy gracz ma efekt trucizny lub obumarcia.
Postępy
 • Świecące jagody są teraz wymagane do postępu „Zbilansowana dieta”.
 • Kozy i aksolotle są teraz wymagane do postępu „Zakochana para” i są wystarczające do postępu „Papużki i nietoperki”.
Blask
 • Podświetlane są krawędzie wszystkich warstw bytu, nie tylko bazowa.
Tablice łupów
 • Tablice łupów mogą teraz uzyskać dostęp do wartości tablicy wyników poprzez UUID.
 • Tablice łupów w generatorach liczb losowych mogą być zagnieżdżone.
 • Zmieniono warunek score.
  • Parametr entity może być teraz zastąpiony przez target. Może on przechowywać wartość ze starego pola entity (np. this) lub może przechowywać wyniki w formie {"name": "..."}.
 • Zmieniono funkcję set_damage.
  • Funkcja ma parametr add. Jeżeli jest ustawiony na true, zmiana jest zależna od aktualnej wartości obrażeń. Jeżeli ustawiony na false, wartość obrażeń jest zastępowana aktualną wartością (zachowanie domyślne).
 • Zmieniono funkcję set_count.
  • Funkcja ma parametr add. Jeżeli jest ustawiony na true, zmiana jest zależna od aktualnej ilości przedmiotów. Jeżeli ustawiony na false, ilość przedmiotów jest zastępowana aktualną wartością (zachowanie domyślne).
 • Zmieniono funkcję copy_nbt.
  • Parametr source może być teraz ustawiony na {"storage": <słowne id>}, aby uzyskać dostęp do zawartości komend.
Dane NBT
 • Wszystkie pociski mają teraz pole HasBeenShot.
  • Jeżeli ustawione na false, w następnym ticku pocisk wywołuje zdarzenie w grze, co powoduje wykrycie pocisku przez pobliskie skulkowe czujniki.
Książka receptur
 • Zmieniono nazwy kryteriów niektórych postępów odblokowujących receptury.
 • Receptura popękanych netherowe cegieł jest teraz odblokowana po zdobyciu płyty z netherowej cagły zamiast bloku.
 • Receptura popękanych wypolerowanych czernitowych cegieł jest odblokowana po zdobyciu wypolerowanej czernitowej płyty, a nie bloku.
 • Prosty fajerwerk z użyciem jednego prochu może być wytworzony z użyciem książki receptur.
Opady śniegu
Tryb widza
 • W trybie widza można patrzeć przez lawę.

Generalne[]

Modele bloków
Kod
 • Nieużywane części kodu (np. nieużywane statyczne pola i metody) nie są już usuwane.
  • Nie wpływa to na rozgrywkę, ale daje więcej informacji twórcom modyfikacji.
 • Zaktualizowano wymaganą wersję Javy do Java 16.[15]
Ekwipunek trybu kreatywnego
 • Zmieniono kolejność elementów w zakładce redstone, aby nadać priorytet częściej używanym blokom.
 • Blok szlamu i miodu zostały przeniesione do zakładki redstone.
 • Bloki i przedmioty związane z redstone zostały ułożone w następującej kolejności (od góry): niezbędne, unikalne aktywatory, różne, typowe aktywatory, otwierane.
  • Kategoria w książce receptur również została przeorganizowana w ten sam sposób.
Niestandardowe wymiary
 • Dodano zmienne height i min_y do typu wymiaru, co pozwala na modyfikację limitu wysokości.
Paczki danych i paczki zasobów
 • Zmieniono numer wersji (pack_version) w pack.mcmeta z 6 na 7.
 • Zmieniono numer wersji paczki zasobów z 6 na 7 po następujących zmainach:
  • Zmieniono lustrzane odbicie tekstury utopca.[16]
  • Sloty przy wyborze trybu gry mają teraz 26 pikseli zamiast 25.
 • Zmieniono numer wersji paczek danych na 7.
Dedykowane serwery
 • Dedykowane serwery mogą wymagać określonej paczki zasobów poprzez ustawienie require-resource-pack w server.properties. Gdy ta opcja jest włączona, gracze są odłączani, jeśli nie ustawią wymaganej paczki zasobów.
Przechowywanie bytów
 • Byty zostały wyciągnięte z głównych chunków i są teraz przechowywane w osobnym folderze entities. Nowe pliki są dalej plikami region z danymi NBT.
Biblioteki gry
 • Renderowanie używa teraz OpenGL 3.2.
 • Gra używa teraz javabridge 1.1.23 zamiast 1.0.22.
Tłumaczenia gry
 • Z powodu niekompletnych tłumaczeń usunięto języki: gotycki, kabylski, maoryski, mohawk, nuk, ojibwe i talossan.
Materiały
 • Usunięto koralowy materiał.
 • Dodano mech.
Menu
 • Przyciski związane z zestawem wartości mogą być skrolowane.
 • Kliknięcie ⇧ Shift na przycisku ustawia jego poprzednią wartość.
 • Można znaleźć tryb debugowania po przytrzymaniu klawisza Alt zamiast ⇧ Shift przy wybieraniu typu świata.
Mapa zaciemnienia
 • Zmieniono licencję
Paczki zasobów
 • Ulepszono wydajność przy używaniu wielu nadpisań w modelu przedmiotu.
 • Tekstura toasts.png ma nową ikonę dla poradnika dot. sakw.
Serwer
 • Usunięto ustawienie max-build-height.
 • Zmieniono wiadomość o błędzie przy nieudanej próbie połączenia się do serwerów uwierzytelniania.
Splashe
 • Zmieniono splash „OpenGL 2.1 (if supported)!” na „Now on OpenGL 3.2 core profile!”.
Tagi
 • Dodano liście azalii i kwitnące liście azalii do tagu bloków i przedmiotów leaves.
 • Dodano kwitnące liście azalii i kwitnącą azalię do tagu bloków i przedmiotów small_flowers.
 • Dodano łupek i tuf do tagu bloków base_stone_overworld.
 • Dodano łupek do tagów przedmiotów stone_crafting_materials i stone_tool_materials.
 • Dodano łupkową rudę złota do tagu bloków i przedmiotów gold_ores.
 • Dodano wszystkie miedziane warianty schodów i płyt oraz warianty łupku do tagów bloków i przedmiotów slabs, stairs i walls.
 • Dodano jaskiniowe pnącza i świecące jaskiniowe pnącza to tagu bloków climbable.
 • Dodano przyciemnione szkło do tagu bloków impermeable.
 • Dodano surowe złoto do tagu przedmiotów piglin_loved.
 • Zmieniono tagi bloków bamboo_plantable_on i enderman_holdable tak, aby używały tagu bloków dirt usuwając inne wzmianki o bloku ziemi z tagów.
Wybór świata
 • Dodano osobne ostrzeżenie przy otwieraniu świata na niższej wersji.

Poprawki[]

Poprawiono 323 błędy.

Ciekawostki[]

 • Jest to pierwsza aktualizacja od Classic 0.0.14a z 2009 roku, która dodaje metal znany z realnego świata do gry. Jest to też pierwsza aktualizacja, która dodaje nową rudę występującą w świecie, od 2012 roku, kiedy to w snapshocie 12w21 do 1.3.1 został dodany szmaragd.
 • Aksolotl jest pierwszym płazem dodanym do gry, lecz nie jest on pierwszym wspomnianym (żaby były wspomniane podczas głosowaniu na nowy biom w 2019 roku).
 • Jest to szósta duża aktualizacja zapowiedziana podczas wydarzenia na żywo. Poprzednie to:
 • Podczas prezentacji jaskiń na Minecraft Live rudy wydzielały światło. Zostało jednak potwierdzone, że był to jednak zabieg tylko w celach demonstracji nowych jaskiń. Nie wiadomo czy wielkie jaskinie będą miały jakiekolwiek nowe bloki emitujące światło.


Przypisy[]

Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.

 1. 1,0 1,1 „Caves & Cliffs: Part I Has a Release Date!” - Minecraft.net, 31 maja 2021
 2. „A Caves & Cliffs announcement” – Minecraft.net, 14 kwietnia 2021
 3. „Minecraft: Caves & Cliffs Update FAQ” – Minecraft Help Center, 17 kwietnia 2021. „the first (1.17) this summer, and the second (1.18) around the holiday season”
 4. „Minecraft Live: The Recap” – Minecraft.net, 3 paźdzernika 2020
 5. MC-219960
 6. MC-1483
 7. MC-214568
 8. MC-203550
 9. MC-197561
 10. MC-160195
 11. MC-197276
 12. MC-150054
 13. MC-216227
 14. MC-145501
 15. „Minecraft Snapshot 21w19a” – Minecraft.net, 12 maja 2021
 16. MC-174685
Advertisement