Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska

1.17 - pierwsza część aktualizacji Caves & Cliffs (pol. Jaskinie i Klify), która została wydana 8 czerwca 2021 roku.[1][2][3] Została ona zapowiedziana podczas Minecraft Live 2020 3 października 2020 roku[4]. Aktualizacja dodaje ametystowe geody z blokami ametystu, rudę miedzi oraz jej pochodne, łupek i jego warianty, kozy, świecące kałamarnice i aksolotle. We wczesnych fazach prac nad aktualizacją, 1.17 zawierała wiele elementów, które zostały przeniesione do późniejszej aktualizacji 1.18, takich jak udoskonalone góry i generowanie jaskiń, bujne jaskinie, jaskinie naciekowe i zwiększenie wysokości świata

Nowości[]

Bloki[]

Zarodek ametystu
 • Wyrasta z kiełkującego ametystu, który można odnaleźć w geodach ametystowych.
 • Ma cztery stadia rozwoju: mały, średni, duży, a na końcu staje się skupiskiem.
 • W przeciwieństwie do roślin, każdy poziom rozwoju jest osobnym blokiem, a nie stanem bloku.
 • Upuszcza odłamki ametystu tylko, gdy zostanie zniszczony za pomocą żelaznego kilofa lub lepszego.
Skupisko ametystu
 • Ostatni, najwyższy stopień rozwoju zarodka ametystu, który wyrasta z kiełkującego ametystu.
 • Upuszcza odłamki ametystu w ilości na którą może wpłynąć zaklęcie szczęście, ale również może zostać wydobyty poprzez jedwabny dotyk.
  • Zniszczenie bloku ręką lub tłokiem spowoduje otrzymanie tylko 2 odłamków zamiast 4 otrzymywanych poprzez użycie kilofa.
 • Emituje światło o poziomie 5
Blok ametystu
 • Dekoracyjny blok generujący się w geodach ametystowych.
 • W przeciwieństwie do kiełkującego ametystu, można go wydobyć za pomocą kilofa.
 • Może zostać stworzony z 4 odłamków ametystu.
Kiełkujący ametyst
 • Generuje się w geodach ametystowych.
 • Wyrastają z niego ametystowe zarodki i skupiska, które pojawiają się na wystawionych na powietrze lub wodę stronach bloku.
 • Nie może zostać wydobyty, nawet po użyciu jedwabnego dotyku, nie upuszcza nic.
 • Niszczy się natychmiastowo po popchnięciu go tłokiem lub lepkim tłokiem.
  • Nie może zostać przyciągnięty lepkim tłokiem.
Azalia
 • W dwóch wariantach: bez kwiatów i z kwiatami.
 • Podobne do krzewu bloki, które można posadzić na ziemi i blokach trawy.
 • Oba typy mogą wyrosnąć z bloku mchu po użyciu na nim mączki kostnej.
 • Wariant z różowymi kwiatami jest postrzegany przez grę jako kwiat (przykładowo pszczoły mogą je zapylać).
Liście azalii
 • W dwóch wariantach: bez kwiatów i z różowymi kwiatami.
 • Upuszczają azalię i patyki po zgniciu.
 • Wariant z różowymi kwiatami jest postrzegany przez grę jako kwiat (przykładowo pszczoły mogą je zapylać).
Blok miedzi
 • Może zostać wytworzony z 9 sztabek miedzi oraz przerobiony z powrotem w sztabki.
 • Utlenia się i zmienia kolor na turkusowo-zielony po pewnym czasie.
 • Można zapobiec utlenianiu poprzez nawoskowanie go dodając plaster miodu w craftingu lub nakładając go kliknięciem myszy lub dozownikiem.
  • Po nałożeniu plastra pokazują się zielone cząsteczki.
 • Siekiera może zostać użyta na bloku aby usunąć wosk i jedno stadium utlenienia.
  • Wydzielają się wtedy białe cząsteczki.
 • Piorun może usunąć jeden bądź kilka poziomów utlenienia.
  • Im bliżej bloku uderzenia znajduje się blok, tym większe szanse i ilość usuniętych stadiów utlenienia.
 • Może zostać przerobiony na żłobioną miedź.
 • Łącznie w grze jest 7 wariantów bloku.
Żłobiona miedź
 • Może zostać przerobiona na płytę i schody.
 • Utlenia się i zmienia teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Żłobiona miedziana płyta
 • Utlenia się i zmienia teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Żłobione miedziane schody
 • Utleniają się i zmieniają teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Ruda miedzi
 • Generuje się losowo pod ziemią w małych złożach.
 • Generuje się równomiernie pomiędzy wysokościami 0 a 64.
 • Upuszcza surową miedź po wydobyciu.
 • Może zostać przetopiona na sztabkę miedzi.
Bloki surowych metali
Kalcyt
Świeczka
 • 16 kolorystycznych wariantów i jeden niebarwiony.
 • Może zostać zapalona każdym przedmiotem generującym ogień.
 • Do 4 świeczek może zostać położonych na pojedynczym bloku, podobnie do iskrzyłud, aby uzyskać maksymalną wartość światła 12.
  • Świeczki tylko w jednym kolorze mogą zostać położone na jednym bloku.
 • Jedna może zostać położona na niejedzonym cieście i zapalona.
  • Gdy zostanie zjedzony kawałek ciasta, świeczka wypadnie.
 • Można ją położyć pod wodą, lecz wtedy nie można jej zapalić.
Jaskiniowe pnącza
 • Naturalne źródło światła o poziomie 14.
 • Upuszczają świecące jagody.
  • Wzrost może zostać przyspieszony poprzez mączkę kostną.
  • Jagody mogą zostać zebrane poprzez kliknięcie PPM.
 • Wyrastają ze świecących jagód, gdy zostaną położone na dolnej części bloku.
Łupek
 • Ciemnoszary kamień, który generuje się w złożach pomiędzy poziomami wysokości 0 a 16.
 • Ma większą twardość niż kamień, lecz może zostać zniszczony każdym kilofem.
 • Upuszcza łupkowy bruk po zniszczeniu.
 • Może zostać uzyskany poprzez zniszczenie go narzędziem z jedwabnym dotykiem.
 • Jest 19 wariantów bloku: bruk, wypolerowany, ceglany, kafelkowy wraz ze schodami, płytami i murkami oraz rzeźbiony.
Łupkowy bruk
 • Wypada po zniszczeniu łupka z kilofem bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być używany zamiennie z brukiem i czernitem przy tworzeniu podstawowych narzędzi, pieców i statywu alchemicznego.
 • Może zostać przetworzony na schody, płytę, murek, wypolerowany łupek, rzeźbiony łupek, łupkowe cegły, łupkowe kafelki, które również mają swoje warianty schodów, płyt i murków (za wyjątkiem rzeźbionego łupka).
  • Łupkowe cegły i kafelki mogą zostać przepalone w piecu, aby uzyskać popękane warianty.
 • Może zostać przepalony z powrotem na łupek.
Łupkowa ruda
 • Dodano łupkowe warianty rud: żelaza, złota, miedzi, węgla, diamentu, redstone, szmaragdu i lazurytu.
 • Wydobycie ich jest dwa razy dłuższe niż standardowej rudy.
 • Warianty rud, w których tekstura łupka zastępuje teksturę kamienia.
 • Zastępują rudy generujące się w łupkach.
 • Mogą zostać użyte w piecach i piecach hutniczych, tak jak zwykłe rudy.
Zarobaczony łupek
 • Zarobaczony wariant łupku
 • Po zniszczeniu go, pojawia się rybik cukrowy.
Mimoza
 • Wielka mimoza umożliwia bytowi stanie na niej przez 1,5 sekundy (30 ticków) przed zapadnięciem jej liścia.
  • Zapadanie następuje w 3 etapach: niestabilna, częściowe, pełne. Można to zobaczyć w menu F3.
   • Wszystkie etapy są solidne oprócz pełnego zapadnięcia się, kiedy gracz spada.
   • Gdy nikt nie stoi na mimozie, etap jest ustawiony na none.
  • Zapadanie może również zostać wywołane pociskiem.
  • Można zapobiec zapadaniu zasilając blok, jednak uderzenie pocisku nadal będzie uruchamiało zapadanie.
 • Występuje w dwóch rozmiarach: małym i dużym. Za pomocą mączki kostnej można spowodować wzrost małej mimozy w dużą.
  • Można otrzymać małą mimozę poprzez ścięcie jej nożycami (w przeciwnym przypadku zniszczy się). Położyć ją można na glinie, bloku mchu lub pod wodą na bloku gliny i ziemi.
  • Duża mimoza może zostać wydobyta za pomocą dowolnego narzędzia i ręki i może zostać położona na trawie, glinie i bloku mchu.
 • Oba rozmiary mimozy można spotkać w bujnych jaskiniach, które aktualnie są możliwe do spotkania tylko w trybie pojedynczego biomu przy generowaniu świata.
Blok nacieku
 • Dekoracyjny blok.
 • Wygląda jak pełen blok wykonany z tego samego materiału co stalagmity i stalaktyty.
 • Generuje się głównie w jaskiniach naciekowych, które aktualnie są możliwe do spotkania tylko w trybie pojedynczego biomu przy generowaniu świata.
  • Skupiska naciekowe można również znaleźć rzadko w regularnych jaskiniach.
 • Można go wytworzyć z 4 spiczastych nacieków.
Spiczasty naciek
 • Może zostać położony na suficie, aby wytworzyć stalaktyt, lub na górze bloku, aby wytworzyć stalagmit.
  • Można połączyć więcej bloków, aby wytworzyć stalaktyty i stalagmity.
 • Wyrzucone trójzęby niszczą spiczaste nacieki. Niszczą się również po przesunięciu ich blokiem lub tłokiem.
 • Stalagmity niszczą się, gdy nie są do niczego przyczepione.
 • Stalagmity ranią byty, które na nie spadają.
  • Ilość obrażeń jest zależna od wysokości upadku: na przykład skoczenie na stalagmit zadaje 2 (Heart.svg) obrażeń a spadnięcie z 3 bloków odejmuje 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) życia.
 • Stalaktyty mogą spaść lub zniszczyć się, jeśli nie są trzymane przez inny blok i niszczą się po upadku raniąc byty, na które upadną.
  • Obrażenia zależne od wysokości: na przykład spadający stalaktyt z dwóch bloków zadaje 2 (Heart.svg) obrażeń, a z trzech bloków zadaje 4 (Heart.svgHeart.svg).
 • Ze stalaktytów kapie woda lub lawa do kotłów, jeśli nad stalaktytem znajduje się źródło, co zapełnia stopniowo kocioł. Woda kapie nawet, gdy nie ma źródła powyżej stalaktytu (tak samo lawa w Netherze), lecz wtedy nie zapełnia się kocioł.
Lśniąca ramka na przedmiot
 • Byt, który wygląda tak, jakby świecił.
 • Nie wpływa na poziom światła, lecz sama wygląda na podświetloną.
 • Przedmioty włożone do ramki również świecą.
 • Można ją wytworzyć poprzez połączenie ramki na przedmiot i torbieli ze świecącym atramentem.
 • Można w niej również umieścić mapę.
Jasnorost
 • Naturalnie pojawiające się źródło światła, które można rzadko znaleźć w jaskiniach na dowolnej ścianie bloku.
 • Świeci światłem o poziomie 7.
 • Można otrzymać go poprzez użycie nożyc, w przeciwieństwie zniszczy się.
 • Nie rozprzestrzenia się naturalnie, jednak można użyć na nim mączki kostnej, aby jasnorost pojawił się na sąsiednim bloku lub ścianie bloku.
 • Można go zalać wodą.
 • W przeciwieństwie do pnączy nie wypada pod wodą i nie można się na nim wspinać.
 • Maksymalnie 6 jasnorostów może zostać położone w jednym bloku.
Zwisające korzenie
 • Dekoracyjny blok, który można położyć na dole bloku.
 • Można je uzyskać poprzez ścięcie nożycami, w innym wypadku się zniszczą.
 • Można je uzyskać po użyciu motyki na zakorzenionej ziemi, co zmieni ją też w zwykłą ziemię.
Zakorzeniona ziemia
 • Podobny do ziemi dekoracyjny blok z korzeniami w teksturze.
 • Podobnie jak w przypadku twardej ziemi, grzybnia ani trawa nie rozprzestrzenia się na nią.
 • Użycie na niej mączki kostnej powoduje wzrost zwisających korzeni na dolnej części bloku.
Blok światła
 • Nowe, możliwe do zalania źródło światła.
 • Można go otrzymać tylko za pomocą komend takich jak /give.
 • Zachowuje się jak powietrze i jest widoczny tylko, gdy jego przedmiot jest trzymany w dłoni, podobnie jak bariera.
  • W przeciwieństwie do bariery, można uzyskać dostęp do bloku światła tylko, gdy trzyma się przedmiot.
 • Poziom światła można zmienić poprzez interakcję z nim.
Piorunochron
 • Można go wytworzyć z 3 sztabek miedzi.
 • Pioruny w odległości 32 bloków zostaną przyciągnięte do piorunochronu.
  • Przy uderzeniu piorunochron zmienia swój kolor na biały.
 • Po uderzeniu pioruna wysyła sygnał redstone o sile 15.
 • Można w niego rzucić trójzębem zaklętym na porażenie w trakcie burzy, jednak wtedy piorunochron nie wysyła sygnału redstone.
Blok mchu
 • Solidny blok z trawo-podobną teksturą na każdej stronie.
 • Po użyciu na nim mączki kostnej, na nim i na sąsiednich blokach wyrasta trawa, wysoka trawa, warstwa mchu i oba typy azalii.
 • Użycie mączki kostnej na nim powoduje jego rozrost na kamienne powierzchnie.
 • Niszczy się po popchnięciu go tłokiem lub lepkim tłokiem.
 • Można go dodać do bruku lub kamiennych cegieł, aby wytworzyć ich zamszone wersje.
  • Wciąż można też użyć do tego pnączy.
 • Siekiera i motyka są odpowiednimi narzędziami do zebrania go.[5]
 • Można go użyć, aby posadzić na nim małą mimozę.
Warstwa mchu
 • Blok o tej samej teksturze jak blok mchu, ale cienki na jeden piksel.
 • Może zostać zdobyta z bloku mchu lub po użyciu na tym bloku mączki kostnej.
Sypki śnieg
 • Wariant śniegu, w którym zapadają się byty.
 • Założenie skórzanych butów zapobiega zapadaniu się.
  • Gracz wciąż może zapadać się w butach poprzez skradanie się. Założone skórzane buty również umożliwiają „wspinanie się” w śniegu jak w wodzie lub na rusztowaniu. Zabezpieczają również przed obrażeniami od upadku na sypki śnieg.
  • Skórzana zbroja końska również chroni konie przed obrażeniami od zamarzania.
 • Gdy gracz znajduje się w środku sypkiego śniegu, na jego ekranie pojawia się śnieżna winieta, a po pewnym czasie zaczyna zamarzać i otrzymywać obrażenia.
  • Założenie części skórzanej zbroi zapobiega obrażeniom.
 • Może zostać zebrany i położony za pomocą wiadra.
 • Podpalone byty powodują topnienie sypkiego śniegu.
Skulkowy czujnik
 • Mechanizm redstone, który wykrywa wibracje.
 • Aktualnie nie generuje się naturalnie, możliwy do zdobycia tylko komendami (np. /give), lecz naturalne generowanie się jest planowane na przyszłe wersje.
 • Wykrywa wibracje powodowane przez przykładowo położenie bloku, chód i pociski oraz po tym emituje sygnał redstone.
 • Cząsteczki wibracji.gif Emituje cząsteczki po wykryciu wibracji w pobliżu.
 • Podłączony do czujnika komparator generuje sygnał o sile odpowiadającej typowi wibracji.
 • Nie wykrywa zjawisk pogodowych, takich jak deszcz.
 • Wełna położona pomiędzy źródłem wibracji a skulkowym czujnikiem blokuje wibracje
Gładki bazalt
 • Gładki wariant bazaltu będący zewnętrzną warstwą ametystowej geody.
 • Można go uzyskać poprzez przetopienie bazaltu.
Pylikwiat
 • Możliwy do położenia do spodniej części bloku.
 • Po otworzeniu, wypadają z niego zielone cząsteczki.
 • Cząsteczki unoszą się w powietrzu wokół pylikwiatu.
Przyciemnione szkło
 • Ciemny wariant szkła, który jest przezroczysty lecz nie przepuszcza światła.
 • Można go wytworzyć poprzez połączenie 4 odłamków ametystu ze szkłem.
  • Barwione szkło nie może zostać użyte w recepturze wytwarzania przyciemnianego szkła.
 • W przeciwieństwie do szkła wypada po zniszczeniu go ręką lub narzędziem bez jedwabnego dotyku.
Tuf
 • Ciemnoszary kamień generujący się w złożach pomiędzy wysokościami 0 a 16.

Przedmioty[]

Odłamek ametystu
Wiadro z aksolotlem
 • Podobnie jak wiadro z rybą, otrzymywane poprzez użycie wiadra wody na aksolotlu.
 • Może zostać używany do przenoszenia aksolotli.
Sakwa
 • Możliwa do zdobycia tylko za pomocą komend takich jak /give.
 • Używana do przechowywania innych przedmiotów (z wyjątkiem shulkerowej skrzyni).
 • Może przechowywać maksymalnie jeden stack przedmiotów, lecz może przechowywać kilka typów przedmiotów.
  • Przedmioty z mniejszymi stackami, takie jak enderperły zabierają więcej miejsca w sakwach, a przedmioty niegrupujące się zabierają całe miejsce.
 • Sakwa może zostać otworzona poprzez użycie jej, gdy ją trzymamy, co wyrzuci całą jej zawartość na ziemię. Gdy sakwa zostanie zniszczona jako byt, również wyrzuci wszystkie przedmioty.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem na sakwę w ekwipunku wybierze z niej jeden przedmiot.
 • Gracz otrzymuje poradnik, gdy pierwszy raz używa sakwy.
 • Mimo, iż sakiew nie można grupować, można je zagnieździć.
  • Sakwa może przechowywać do 16 innych sakiew.
  • Tylko puste sakwy można włożyć do innej, bez użycia komend.
 • Posiada interfejs po najechaniu na nią.
  • Pokazuje schowane przedmioty oraz stopień zapełnienia.
 • Za pomocą komend można sprawić, że sakwa może przechowywać dowolną ilość przedmiotów.
Sztabka miedzi
Świecące jagody
 • Mogą być zjedzone, przywracają 2 (Hunger.svg).
 • Rosną na jaskiniowych pnączach.
  • Po zebraniu jagód, pnącza już nie będą posiadały ich w teksturze.
Torbiel ze świecącym atramentem
 • Upuszczany przez świecącą kałamarnicę po śmierci.
 • Używany do stworzenia lśniącej ramki na przedmiot.
 • Może beż użyty do podświetlenia tekstu na tabliczkach.
Wiadro sypkiego śniegu
Surowa miedź
 • Wypada po zniszczeniu rudy miedzi, gdy zostanie zniszczona kamiennym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę miedzi.
Surowe złoto
 • Wypada po zniszczeniu rudy złota, gdy zostanie zniszczona żelaznym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę złota.
 • Pigliny próbują podnieść surowe złoto.
Surowe żelazo
 • Wypada po zniszczeniu rudy żelaza, gdy zostanie zniszczona kamiennym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę żelaza.
Jajo przyzywające
Luneta
 • Wytwarzana z 2 sztabek miedzi i jednego odłamka ametystu.
 • Po użyciu, przybliża obszar, w którym patrzy gracz i ogranicza jego widok do kwadratu.
  • Tekstura obramówki składa się z tekstury szkła i miedzi.
  • Nakładkę ograniczającą widok można wyłączyć paczką zasobów lub poprzez kliknięcie F1.
 • W widoku trzecioosobowym widoczna jest animacja gracza, który przykłada lunetę do oka.

Moby[]

Aksolotl
 • Może się pojawić tylko w kompletnych ciemnościach, gdzie naturalnie wygenerowany blok kamienia znajduje się mniej niż 5 bloków poniżej miejsca spawnu.
 • Pierwszy płaz dodany do Minecraft.
  • Wysycha i zaczyna otrzymywać obrażenia po 5 minutach bez wody.
 • Może zostać złapany do wiadra, podobnie do ryb.
 • Może zostać nakarmiony wiadrem z tropikalną rybą.
 • Występuje w 5 kolorach (leucystyczny, żółty, brązowy, biały i niebieski).
  • Niebieski wariant jest najrzadszy, z 11200 szansą na pojawienie się.
 • Udaje martwego gdy zostanie zraniony w wodzie, otrzymuje wtedy regenerację I.
  • Zdolność regeneracji prawdopodobnie inspirowana jest możliwością regeneracji utraconych odnóży aksolotlów.
 • Atakuje utopców, strażników, prastrażników, kałamarnice, świecące kałamarnice i ryby zadając 2 (Heart.svg) obrażeń.
  • Mają dwie minuty przerwy po polowaniu na nieagresywne moby takie jak ryby czy kałamarnice.
  • Atakują w pierwszej kolejności agresywne moby.
 • Gdy gracz zabije moba, z którym aksolotl walczył, otrzyma efekt regeneracji I i usuwany jest mu efekt wyczerpania, jeżeli taki miał nałożony.
Koza
 • Pojawia się w górach
  • Jest to tymczasowe miejsce, dopóki nie zostaną dodane nowe góry.
 • Może skakać na wysokość do 10 bloków, aby omijać przeszkody.
 • Otrzymuje zmniejszone obrażenia od upadku.
 • Unika sypkiego śniegu przeskakując go.
 • Może zostać nakarmiona pszenicą, aby się rozmnażała.
 • Za pomocą wiadra można ją wydoić.
 • Nie upuszcza niczego.
 • Istnieją 2% szans na pojawienie się krzyczącej kozy, która jest bardziej agresywna i wydaje inne dźwięki.
Świecąca kałamarnica
 • Oryginalnie występowała w Minecraft Earth.
 • Podwodny mob zachowujący się tak jak zwykła kałamarnica.
 • Może się pojawić tylko w kompletnych ciemnościach, gdzie naturalnie wygenerowany blok kamienia znajduje się mniej niż 5 bloków poniżej miejsca spawnu.
 • Jest atakowana przez aksolotle bez prowokacji.
 • Upuszcza torbiel ze świecącym atramentem po smierci.
 • Nie zmienia poziomu światła wokół niej, lecz wygląda jakby świeciła. Jej oczy lśnią w ten sam sposób co rdzeń kostki magmy, dręczyciel, płomyk i oczy pająka, utopca i Endermana.
 • Przestaje świecić na krótki czas i odpływa po otrzymaniu obrażeń.

Generowanie świata[]

Geoda ametystowa
 • Nowa struktura, która rzadko pojawia się pod ziemią (rzadko, przy poziomie morza, może być odkryta).
 • Zawiera bloki ametystu i kiełkujący ametyst, które są zamknięte w muszli z kalcytu i gładkiego bazaltu.
  • Generuje się również w małą dziurą powietrza, która może otworzyć geodę.
 • Generuje się pomiędzy Y=0 a Y=70.
 • Nadpisuje generowanie się jaskiń i wąwozów, lecz jest nadpisywana przez opuszczoną kopalnię.
 • Aktualnie ma wysoką częstotliwość generacji w ramach testów, podobnie jak ruina portalu w snapshotach do 1.16.
Drzewo azalii
Biomy

Format komend[]

/item
 • Modyfikuje ekwipunek bloku lub byta:
  • Komenda ma trzy formy:
   • /item <cel> replace <slot> [<ilość>] - taka sama jak poprzedni /replaceitem.
   • /item <cel> modify <modyfikator> - modyfikuje przedmiot (bez kopiowania).
   • /item <cel> copy <źródło> [<modyfikator>] - kopije przedmiot ze źródła do celu lub celów, opcjonalnie nakładając modyfikację.
  • Możliwe źródła i cele: entity <selector> <slot> lub block <x> <y> <z> <slot>.
  • Przykładowo: /item block ~ ~ ~ container.0 copy entity @s enderchest.0 kopiuje pierwszy przedmiot ze skrzyni Endu gracza to pierwszego slotu pojemnika, na którym gracz stoi.
  • Zastąpiła /replaceitem
Modyfikatory przedmiotów
 • Używają składni tablicy łupów, aby opisywać modyfikacje przedmiotów w komendzie /item.
 • Część funkcyjna w tablicy łupów może zostać zdefiniowana jako oddzielny zasób paczki danych w folderze item_modifiers.
  • Takie pliki mogą zawierać pojedynczą funkcję (np. pojedynczy obiekt JSON) lub tablicę funkcji.
Zasady gry
 • freezeDamage
 • playersSleepingPercentage
  • Ustala jaka część graczy (w procentach) musi jednocześnie spać, aby pominąć noc.
  • Gdy ustawiona na 0 lub na ujemną wartość, pojedynczy gracz może pominąć noc.
  • Gdy jest ustawiona powyżej 100, nie może zostać pominięta.
  • Domyślnie ustawiona na 100.

Rozgrywka[]

Komunikaty o śmierci
 • Dodano 6 komunikatów o śmierci:
  • „Gracz <nazwa_gracza> zamarzł na śmierć”
  • „Gracz <nazwa_gracza> zamarzł na śmierć przez: <nazwa_bytu>”
  • „Spadający stalaktyt zrobił z gracza <nazwa_gracza> szaszłyk”
  • „Spadający stalaktyt zrobił z gracza <nazwa_gracza> szaszłyk podczas walki z <nazwa_bytu>”
  • „Gracz <nazwa_gracza> nadział się na stalagmit”
  • „Gracz <nazwa_gracza> nadział się na stalagmit podczas walki z: <nazwa_bytu>”
Tablice łupów
 • Nowy warunek: value_check
  • Sprawdza zakres wartości.
  • Parametry:
   • value
   • range - min/max zakres
 • Nowe funkcje:
  • set_enchantments
   • Modyfikuje zaklęcia przedmiotu.
   • Parametry:
    • enchantments - mapa id zaklęć i wartości poziomów.
    • add - jeżeli true, zmiana jest zależna od aktualnego poziomu, jeśli false poziom jest zamieniany (domyślnie).
  • set_banner_pattern
   • Ustawia tagi potrzebne dla wzorów sztandarów.
   • Parametry:
    • patterns - lista obiektów wzorów:
     • pattern - nazwa wzoru
     • color - nazwa koloru
    • append - jeżeli prawda, nowe elementy są dodawane do istniejących, a nie zastepują.
 • Nowy dostawca wartości: score
  • Przywraca skalowaną wartość tablicy wyników.
  • Parametry:
   • score - nazwa tablicy wyników
   • target - taki sam jak target w predykacie score
   • score - czynnik skalujący (float)

Generalne[]

Dostępność
 • Dodano alternatywny ekran ładowania gry z czarnym tłem. Można go włączyć w ustawieniach w kategorii dostępność.
Sterowanie
 • Dodano skrót F3 + L, który generuje raport wydajności w grze, podobnie jak /debug.
  • Raport zapisywany jest w .minecraft/debug/profiling/<czas>.zip.
Paczki zasobów
 • Dodano opcje aquifers_enabled, deepslate_enabled i noise_caves_enabled do worldgen/noise_settings/*.json.
Cząsteczki
 • Dodano 15 nowych cząsteczek: dripping_dripstone_lava, dripping_dripstone_water, dust_color_transition, electric_spark, falling_dripstone_lava, falling_dripstone_water, falling_spore_blossom, glow, glow_squid_ink, scrape, snowflake, spore_blossom_air, vibration, wax_off i wax_on.
Shadery
 • Zostały dodane do każdego wspieranego stanu renderowania.
 • Każdy shader z wyjątkiem blit może zostać zmieniony w paczkach danych.
 • Aktualnie modyfikacja shaderów nie jest wspierana i sposób ich działania może się w przyszłości zmienić.
Tagi
 • Dodano tag bytów axolotl_always_hostiles.
  • Zawiera utopca, strażnika i prastrażnika.
  • Aksolotle są zawsze agresywne w stosunku do tych bytów.
 • Dodano tag bytów axolotl_hunt_targets.
  • Zawiera tropikalną rybę, rozdymkę, łososia, dorsza, kałamarnicę i świecącą kałamarnicę.
  • Aksolotle „polują” na te byty co jakiś czas.
 • Dodano tag przedmiotów axolotl_tempt_items.
  • Zawiera wiadro z tropikalną rybą.
  • Przedmioty w tym tagu mogą być użyte, aby kusić aksolotle.
 • Dodano tag bloków candle_cakes.
  • Zawiera wszystkie 17 typów ciast ze świeczkami.
  • Bloki z tym tagiem są uznawane jako ciasto ze świeczką i mogą być zapalone, jeśli mają właściwość lit ustawioną na fałsz.
 • Dodano tag bloków i przedmiotów candles.
  • Zawiera wszystkie 17 typów świeczek.
  • Bloki w tym tagu są uznawane jako świeczki i mogą być zapalone, jeśli mają obydwa tagi lit i waterlogged ustawione na fałsz.
  • Ciasta używają tego tagu, aby ustalić czy przedmiot można postawić na nim.
 • Dodano tag bloków cauldrons.
  • Zawiera kocioł, kocioł z wodą, kocioł z lawą i kocioł z sypkim śniegiem.
  • Tag jest używany w określonych mechanizmach odnajdowania ścieżki.
 • Dodano tag bloków cave_vines.
  • Zawiera środek i koniec jaskiniowych pnącz.
 • Dodano tagi bloków i przedmiotów coal_ores, copper_ores, diamond_ores, emerald_ores, iron_ores, lapis_ores i redstone_ores.
  • Zawierają zwykłą i łupkową wersję każdej rudy.
 • Dodano tag przedmiotów cluster_max_harvestables.
  • Zawiera wszystkie kilofy.
 • Dodano tag bloków crystal_sound_blocks.
  • Zawiera blok ametystu i kiełkujący ametyst.
  • Po wejściu na te bloki odtwarzany jest dźwięk ametystu, którego głośność stopniowo się obniża.
 • Dodano tag bloków deepslate_ore_replaceables.
  • Zawiera łupek i tuf.
 • Dodano tag bloków dirt.
  • Zawiera ziemię, twardą ziemię, bielicę i zakorzenioną ziemię.
  • Trawa, wysoka trawa, paproć, wysoka paproć, krzak słodkich jagód, sadzonki, kwiaty, azalie, trzcina cukrowa i uschnięty krzak mogą zostać położone na tych blokach.
  • Dynie i arbuzy mogą urosnąć na tych blokach.
 • Dodano tag bloków dripstone_replaceable_blocks.
  • Zawiera tag bloków base_stone_overworld i ziemię.
  • Używany przy generowaniu się nacieków, aby ustalić, które bloki mogą nacieki zastąpić i na jakich mogą się one wygenerować.
 • Dodano tag przedmiotów fox_food.
  • Zawiera słodkie jagody i świecące jagody.
 • Dodano tag bytów freeze_hurts_extra_types.
  • Zawiera Magmołaza, płomyka i kostkę magmy.
  • Byty w tym tagu otrzymują 5 razy więcej obrażeń od zamarzania.
 • Dodano tag bytów freeze_immune_entity_types.
  • Zawiera tułacza, niedźwiedzia polarnego i bałwana.
  • Byty w tym tagu nie zamarzają.
 • Dodano tag przedmiotów freeze_immune_wearables.
  • Zawiera skórzaną zbroję dla konia, skórzane buty, skórzane spodnie, skórzaną tunikę i skórzaną czapkę.
  • Założenie przedmiotu z tego tagu zapobiega zamarzaniu.
 • Dodano nowy typ tagów wydarzeń game_events
 • Dodano tag przedmiotów ignored_by_piglin_babies
  • Zawiera skórę.
  • Młode Pigliny nie będą próbowały zebrać przedmiotów w tym tagu. Tag nie wpływa na dorosłe Pigliny. Młode Pigliny wciąż podążają pozostałymi regułami takimi jak dorosłe Pigliny.
   • Jeżeli przedmiot w tym tagu jednocześnie jest postrzegany jako przedmiot pożądany przez Piglinów, ten tag ma pierwszeństwo.
 • Dodano tag wydarzeń ignore_vibrations_sneaking.
  • Zawiera krok, pływanie, spadanie i wystrzał pocisku.
  • Wydarzenia w tym tagu są ignorowane przez skulkowe czujniki, jeżeli ich źródło się skrada.
 • Dodano tag bloków inside_step_sound_block.
  • Zawiera śnieg i sypki śnieg.
  • Bloki w tym tagu tworzą dźwięki chodzenia w śniegu, gdy gracz chodzi w nich.
 • Dodano tag bloków lush_ground_replaceable.
  • Zawiera tag bloków lush_plants_replaceable, glinę i blok mchu.
 • Dodano tag bloków lush_plants_replaceable.
  • Zawiera tag bloków base_stone_overworld, cave_vines, ziemię, żwir i piasek.
 • Dodano tag bloków i przedmiotów occludes_vibration_signals.
  • Zawiera tag bloków i przedmiotów wool.
  • Bloki w tym tagu blokują skulkowe czujniki przed wykrywaniem wibracji, jeżeli blok znajduje się między czujnikiem a wibracją.
  • Jako wyrzucone byty, te przedmioty nie wytwarzają wibracji.
 • Dodano tag przedmiotów piglin_food.
  • Zawiera surowy i pieczony schab.
  • Pigliny mogą jeść przedmioty w tym tagu.
   • Jedzenie odnosi się do tego, że Pigliny szukają i podnoszą te przedmioty, lecz one nie pojawiają się w ich ekwipunkach, tylko znikają.
 • Dodano tag bytów powder_snow_walkable_mobs.
  • Zawiera lisa, królika, endermita i rybika cukrowego.
  • Byty z tym tagiem mogą chodzić po sypkim śniegu.
 • Dodano tag bloków snow.
  • Zawiera śnieg, blok śniegu, sypki śnieg.
  • Bloki w tym tagu zmieniają bloki poniżej posiadające śnieżny wariant (np. blok trawy) w śnieżny wariant.
 • Dodano tag bloków stone_ore_replaceables.
  • Zawiera kamień, granit, dioryt i andezyt.
 • Dodano tag wydarzeń vibrations.
  • Zawiera każde wydarzenie w grze.
  • Wydarzenia w tym tagu wywołują wibracje.
Tekstury
 • Usunięto kilka nieużywanych tekstur:
  • Teksturę osadnika zombie sprzed 1.9.
  • Plik „arrow.png” poza folderem arrow, który zawierał teksturę fioletowej strzały.
  • Teksturę rubinu.
  • Model skórzanej zbroi Piglina.
  • Cząsteczki śladów stopy.

Zmiany[]

Bloki[]

Magiczna latarnia
 • Strumień światła latarni widoczny jest z 1343 bloków zamiast z 256.
Czernit, złocony czernit, wypolerowane czernitowe cegły, popękane wypolerowane czernitowe cegły oraz stworzone z nich schody, płyty i murki
 • Lekko zmieniono teksturę.
Statyw alchemiczny
 • Zmieniono ikonkę mikstury w interfejsie, aby bardziej odwzorowała nową teksturę butelki z Texture Update.
 • Usunięto kilka błędnych pikseli z tekstury interfejsu.
Ciasto
 • Nowy wariant - ciasto ze świeczką.
  • Może być otrzymany poprzez położenie świeczki na niezjedzonym cieście.
  • Świeczka wypada z ciasta po zjedzeniu kawałka.
Kocioł
 • Może być wypełniony lawą lub sypkim śniegiem.
  • Kotły wypełnione lawą zadają obrażenia bytom w środku i wysyłają sygnał o sile 3 do komparatora.
  • Gdy kocioł znajduje się na powietrzu w trakcie opadów śniegu, wypełnia się stopniowo sypkim śniegiem.
  • Kocioł można też wypełnić sypkim śniegiem poprzez użycie na nim wiadra sypkiego śniegu.
 • Został rozdzielony na kocioł pusty, z wodą, z lawą i z sypkim śniegiem.
Kompostownik
 • Kilka przedmiotów można teraz kompostować:
  • 30% szans: nieukwiecone liście azalii, świecące jagody, warstwa mchu, mały spadkoliść, zwisające korzenie.
  • 50% szans: kwitnące liście azalii, świecący porost.
  • 65% szans: pylikwiat, nieukwiecona azalia, blok mchu, wielki spadkoliść.
  • 85% szans: kwitnąca azalia.
Dozownik
 • Może położyć sypki śnieg po włożeniu do niego wiadra sypkiego śniegu.
  • Użycie pustego wiadra umożliwi również usunięcie sypkiego śniegu.
 • Za pomocą plastra miodu może woskować bloki miedzi.
Blok trawy
 • Zmieniono część bocznej tekstury ziemi w zaśnieżonej trawie, aby bardziej pasowała do zwykłej trawy.[6]
Ścieżka
 • Zmieniono ID na dirt_path.
 • Może zostać stworzona z ziemi, twardej ziemi, zakorzenionej ziemi, grzybni i bielicy.
Pulpit
 • Lekko zmniejszono górną część, aby zapobiec kolidowania z ogniem.[7]
Rudy
 • Zmieniono tekstury rud na świecie, łącznie z ich kształtem, aby były bardziej rozróżnialne dla osób ze ślepotą barw.
Tłok
 • Po zniszczeniu bloku tłokiem lub lepkim tłokiem pojawiają się cząsteczki.
  • Dźwięk jednak nadal nie jest odtwarzany.[8]
 • Próba przeniesienia tłokiem kiełkującego ametystu niszczy ten blok.
Dynia
 • Zmieniono jeden piksel na górze bloku, aby zapobiec możliwości utworzenia małej swastyki.[9]
Tory
 • Można je zalać wodą.
Tabliczka
 • Zmieniono tekstury tabliczek, aby odpowiadały teksturom z Texture Update.
 • Może być pomalowana torbielą ze świecącym atramentem, aby tekst świecił.
  • Świecąca tabliczka nie zmienia poziomu światła, ale tekst wygląda jakby świecił.
  • Stan bloku lit określa, czy tekst tabliczki świeci.
  • Normalna torbiel z atramentem może być użyta, aby usunąć efekt świecenia.
  • Dodano dźwięk farbowania.
Wędzarka
 • Poprawiono piksel na górnej teksturze bloku.
Przecinarka
 • Może być użyta, aby wytworzyć różne warianty łupku.
Blok struktur
 • Domyślnym trybem bloku jest teraz wczytywanie. Tryb „dane” jest domyślnie ukryty.
 • Tryb „dane” można włączyć poprzez przełączanie trybu trzymając klawisz Alt.
Woda
 • Płynąca woda nie niszczy już torów.

Przedmioty[]

Zegar
 • Zmieniono teksturę.
Kompas i magnetytowy kompas
 • Zmieniono teksturę.
Fajerwerk
 • Zwykły fajerwerk z użyciem jednego prochu może być utworzony dzieki książce receptur.
Dżunglowe drzwi
 • Zmieniono tekturę trzymanych dżunglowych drzwi, aby odpowiadała teksturze drzwi z Texture Update.[10]
Rozdymka
Shulkerowa skrzynia
 • Po zniszczeniu bytu shulkerowej skrzyni, upuszcza przedmioty.
Widmowa strzała
 • Wystrzelona widmowa strzała jest w całości złota, aby odpowiadała teksturze z Texture Update.[12]
Trzcina cukrowa
 • Zmieniono teksturę, aby lepiej odpowiadała biomowi, w którym się znajduje.[13]
Podejrzana potrawka
 • Może być zjedzona nawet, przy pełnym pasku głodu.

Moby[]

Kot
 • Zmieniono teksturę syjamskiego kota, głównie ją rozjaśniając.
Utopiec
Enderman
Lis
Strażnik i prastrażnik
 • Usunięto kilka błędnych pikseli w pliku tekstur.
 • Teraz upuszczają pieczoną rybę po zabiciu ich ogniem.
Posuch, zombie i osadnik zombie
Niedźwiedź polarny
 • Gdy zostanie zabity przez ogień, upuszcza pieczoną rybę zamiast surowej.
Shulker
 • Gdy zostanie trafiony przez innego shulkera, istnieje szansa na zespawnowanie się kolejnego shulkera. Im mniej shulkerów w pobliżu, tym bardziej jest to prawdopodobne.
Szkielet
Szlam
 • Zmieniono maksymalną wielkość szlama na 128.
Osadnik i osadnik zombie
 • Przeniesiono górną teksturę nakładki bibliotekarza na dobrą stronę tułowia.[14]
 • Kamieniarz może teraz sprzedawać 4 bloki nacieku za szmaragda.
 • Akceptuje teraz wypełniony kocioł jako miejsce pracy.
Wędrowny handlarz

Inne byty[]

Kula doświadczenia
 • Gdy jest ich większa liczba, łączą się ze sobą, aby zwiększyć wydajność.
  • Łączenie się kul nie wpływa na ilość zyskiwanego doświadczenia.
 • Nie podążają za martwym graczem.
Wagonik
 • Może poruszać się pod wodą, ale zdecydowanie wolniej niż na lądzie.
Obraz
 • Zmieniono tylną teksturę obrazu, aby odpowiadała teksturze desek z Texture Update.

Generowanie świata[]

Biomy
 • Charakterystyczne dla poszczególnych biomów kolory nieba przechodzą bardziej gładko.
Opuszczona kopalnia
 • Części kopalni nie generują się, gdy mają w całości wisieć w powietrzu.
 • Korytarze teraz generują się z pniami, które służą jako podtrzymujące filary lub z łańcuchami i drewnianymi płotami, które służą do zawieszenia korytarzy.
 • Nie generują się już unoszące się w powietrzu pajęczyny bez żadnego sąsiedniego bloku.
 • W skrzyniach można znaleźć świecące jagody.
Wrak statku

Komendy[]

/give
 • Komenda give może dać maksymalnie 100 stacków przedmiotu na raz (np. 6400 bloków kamienia lub 100 mieczy).
/replaceitem
/spawnpoint
 • Nie może już ustawić punktu odrodzenia poza światem.

Rozgrywka[]

Absorbcja
 • Żółte serca pozostają żółte, nawet, gdy gracz ma efekt trucizny lub obumarcia.
Postępy
 • Świecące jagody są teraz wymagane do postępu „Zbilansowana dieta”.
 • Kozy i aksolotle są teraz wymagane do postępu „Zakochana para” i są wystarczające do postępu „Papużki i nietoperki”.
Blask
 • Podświetlane są krawędzie wszystkich warstw bytu, nie tylko bazowa.
Tablice łupów
 • Tablice łupów mogą teraz uzyskać dostęp do wartości tablicy wyników poprzez UUID.
 • Tablice łupów w generatorach liczb losowych mogą być zagnieżdżone.
 • Zmieniono warunek score.
  • Parametr entity może być teraz zastąpiony przez target. Może on przechowywać wartość ze starego pola entity (np. this) lub może przechowywać wyniki w formie {"name": "..."}.
 • Zmieniono funkcję set_damage.
  • Funkcja ma parametr add. Jeżeli jest ustawiony na true, zmiana jest zależna od aktualnej wartości obrażeń. Jeżeli ustawiony na false, wartość obrażeń jest zastępowana aktualną wartością (zachowanie domyślne).
 • Zmieniono funkcję set_count.
  • Funkcja ma parametr add. Jeżeli jest ustawiony na true, zmiana jest zależna od aktualnej ilości przedmiotów. Jeżeli ustawiony na false, ilość przedmiotów jest zastępowana aktualną wartością (zachowanie domyślne).
 • Zmieniono funkcję copy_nbt.
  • Parametr source może być teraz ustawiony na {"storage": <słowne id>}, aby uzyskać dostęp do zawartości komend.
Dane NBT
 • Wszystkie pociski mają teraz pole HasBeenShot.
  • Jeżeli ustawione na false, w następnym ticku pocisk wywołuje zdarzenie w grze, co powoduje wykrycie pocisku przez pobliskie skulkowe czujniki.
Książka receptur
 • Zmieniono nazwy kryteriów niektórych postępów odblokowujących receptury.
 • Receptura popękanych netherowe cegieł jest teraz odblokowana po zdobyciu płyty z netherowej cagły zamiast bloku.
 • Receptura popękanych wypolerowanych czernitowych cegieł jest odblokowana po zdobyciu wypolerowanej czernitowej płyty, a nie bloku.
 • Prosty fajerwerk z użyciem jednego prochu może być wytworzony z użyciem książki receptur.
Opady śniegu
Tryb widza
 • W trybie widza można patrzeć przez lawę.

Generalne[]

Modele bloków
Kod
 • Nieużywane części kodu (np. nieużywane statyczne pola i metody) nie są już usuwane.
  • Nie wpływa to na rozgrywkę, ale daje więcej informacji twórcom modyfikacji.
 • Zaktualizowano wymaganą wersję Javy do Java 16.[15]
Ekwipunek trybu kreatywnego
 • Zmieniono kolejność elementów w zakładce redstone, aby nadać priorytet częściej używanym blokom.
 • Blok szlamu i miodu zostały przeniesione do zakładki redstone.
 • Bloki i przedmioty związane z redstone zostały ułożone w następującej kolejności (od góry): niezbędne, unikalne aktywatory, różne, typowe aktywatory, otwierane.
  • Kategoria w książce receptur również została przeorganizowana w ten sam sposób.
Niestandardowe wymiary
 • Dodano zmienne height i min_y do typu wymiaru, co pozwala na modyfikację limitu wysokości.
Paczki danych i paczki zasobów
 • Zmieniono numer wersji (pack_version) w pack.mcmeta z 6 na 7.
 • Zmieniono numer wersji paczki zasobów z 6 na 7 po następujących zmainach:
  • Zmieniono lustrzane odbicie tekstury utopca.[16]
  • Sloty przy wyborze trybu gry mają teraz 26 pikseli zamiast 25.
 • Zmieniono numer wersji paczek danych na 7.
Dedykowane serwery
 • Dedykowane serwery mogą wymagać określonej paczki zasobów poprzez ustawienie require-resource-pack w server.properties. Gdy ta opcja jest włączona, gracze są odłączani, jeśli nie ustawią wymaganej paczki zasobów.
Przechowywanie bytów
 • Byty zostały wyciągnięte z głównych chunków i są teraz przechowywane w osobnym folderze entities. Nowe pliki są dalej plikami region z danymi NBT.
Biblioteki gry
 • Renderowanie używa teraz OpenGL 3.2.
 • Gra używa teraz javabridge 1.1.23 zamiast 1.0.22.
Tłumaczenia gry
 • Z powodu niekompletnych tłumaczeń usunięto języki: gotycki, kabylski, maoryski, mohawk, nuk, ojibwe i talossan.
Materiały
 • Usunięto koralowy materiał.
 • Dodano mech.
Menu
 • Przyciski związane z zestawem wartości mogą być skrolowane.
 • Kliknięcie ⇧ Shift na przycisku ustawia jego poprzednią wartość.
 • Można znaleźć tryb debugowania po przytrzymaniu klawisza Alt zamiast ⇧ Shift przy wybieraniu typu świata.
Mapa zaciemnienia
 • Zmieniono licencję
Paczki zasobów
 • Ulepszono wydajność przy używaniu wielu nadpisań w modelu przedmiotu.
 • Tekstura toasts.png ma nową ikonę dla poradnika dot. sakw.
Serwer
 • Usunięto ustawienie max-build-height.
 • Zmieniono wiadomość o błędzie przy nieudanej próbie połączenia się do serwerów uwierzytelniania.
Splashe
 • Zmieniono splash „OpenGL 2.1 (if supported)!” na „Now on OpenGL 3.2 core profile!”.
Tagi
 • Dodano liście azalii i kwitnące liście azalii do tagu bloków i przedmiotów leaves.
 • Dodano kwitnące liście azalii i kwitnącą azalię do tagu bloków i przedmiotów small_flowers.
 • Dodano łupek i tuf do tagu bloków base_stone_overworld.
 • Dodano łupek do tagów przedmiotów stone_crafting_materials i stone_tool_materials.
 • Dodano łupkową rudę złota do tagu bloków i przedmiotów gold_ores.
 • Dodano wszystkie miedziane warianty schodów i płyt oraz warianty łupku do tagów bloków i przedmiotów slabs, stairs i walls.
 • Dodano jaskiniowe pnącza i świecące jaskiniowe pnącza to tagu bloków climbable.
 • Dodano przyciemnione szkło do tagu bloków impermeable.
 • Dodano surowe złoto do tagu przedmiotów piglin_loved.
 • Zmieniono tagi bloków bamboo_plantable_on i enderman_holdable tak, aby używały tagu bloków dirt usuwając inne wzmianki o bloku ziemi z tagów.
Wybór świata
 • Dodano osobne ostrzeżenie przy otwieraniu świata na niższej wersji.

Poprawki[]

Poprawiono 323 błędy.

Ciekawostki[]

 • Jest to pierwsza aktualizacja od Classic 0.0.14a z 2009 roku, która dodaje metal znany z realnego świata do gry. Jest to też pierwsza aktualizacja, która dodaje nową rudę występującą w świecie, od 2012 roku, kiedy to w snapshocie 12w21 do 1.3.1 został dodany szmaragd.
 • Aksolotl jest pierwszym płazem dodanym do gry, lecz nie jest on pierwszym wspomnianym (żaby były wspomniane podczas głosowaniu na nowy biom w 2019 roku).
 • Jest to szósta duża aktualizacja zapowiedziana podczas wydarzenia na żywo. Poprzednie to:
 • Podczas prezentacji jaskiń na Minecraft Live rudy wydzielały światło. Zostało jednak potwierdzone, że był to jednak zabieg tylko w celach demonstracji nowych jaskiń. Nie wiadomo czy wielkie jaskinie będą miały jakiekolwiek nowe bloki emitujące światło.

Przypisy

 1. 1,0 1,1 „Caves & Cliffs: Part I Has a Release Date!” - Minecraft.net, 31 maja 2021
 2. „A Caves & Cliffs announcement” – Minecraft.net, 14 kwietnia 2021
 3. „Minecraft: Caves & Cliffs Update FAQ” – Minecraft Help Center, 17 kwietnia 2021. „the first (1.17) this summer, and the second (1.18) around the holiday season”
 4. „Minecraft Live: The Recap” – Minecraft.net, 3 paźdzernika 2020
 5. MC-219960
 6. MC-1483
 7. MC-214568
 8. MC-203550
 9. MC-197561
 10. MC-160195
 11. MC-197276
 12. MC-150054
 13. MC-216227
 14. MC-145501
 15. „Minecraft Snapshot 21w19a” – Minecraft.net, 12 maja 2021
 16. MC-174685
Advertisement