Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Lista nieoficjalnych wersji dla Minecraft 1.8.

1.8[]

14w02a[]

Wersję wydano 9 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.8. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe bloki:
 • Nowe komendy:
 • Nowości:
  • Handel daje teraz doświadczenie.
  • Osadnicy mają teraz podklasy.
  • Dodano linijkę blokady w tagach NBT.
  • Dodano nowy Splash: "That's Numberwang!"
  • Kiedy mały Osadnik się urodzi, jego rodzice tracą chęć.
  • Teraz można przyśpieszyć wzrost zwierząt, dając im odpowiednie jedzenie.
  • Łódki się teraz zacznąniszczyć, jeżeli spadną na solidny blok z wysokości trzech kratek.
  • Można zablokować na stałe poziom trudności na danym świecie.
 • Zmiany:
  • Zaktualizowano system handlu.
  • Zaktualizowano system zaklinania i naprawiania.
   • Obecnie pokazywane jest pierwsze zaklęcie, na które zostanie zaczarowane narzędzie.
   • Dodatkowo do zaklinania potrzebny jest lazuryt.
  • Aktualna receptura wytwarzania drzwi daje ich trzy.
  • Drzwi stackują się po 64.
  • Nie można już dowolnie kłaść i niszczyć bloków na trybie przygodowym.
   • Aby zniszczyć blok, należy mieć do tego odpowiednie narzędzie, które służyłoby do niszczenia takowych bloków.
  • Komendą /kill można zabić teraz inne stworzenia.
 • Poprawki:

14w02b[]

Wersję wydano 9 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.8. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w02c[]

Wersję wydano 10 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.8. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w03a[]

Wersję wydano 16 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.8. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe komendy:
  • Dodano komendę /clone.
   • Umożliwia ona kopiowanie obiektów.
   • Maksymalnie do 4096 bloków może zostać skopiowanych przez gracza.
  • Dodano komendę /fill.
   • Umożliwia ona wypełnianie blokami określonego terenu.
   • Maksymalnie do 4096 bloków może zostać wypełnionych przez gracza.
 • Nowości:
  • Żelazny golem upuszcza sztabkę żelaza, kiedy zostanie zabity przez gracza.
   • W innym przypadku upuszcza mak.
  • Osadnicy porażeni błyskawicą, zamieniają się w Wiedźmy.
  • Zombie pigman upuszcza samorodki złota i inne rzadkie przedmioty, kiedy zostanie zabity przez gracza, a w innym przypadku tylko zgniłe mięso.
  • Kombinacja F3 + D wyczyszcza historię czatu.
  • Dodano nowy gamerule: logAdminCommands
   • Włącza lub wyłącza przesyłanie poleceń z bloku poleceń do konsoli graczy. Jeśli użyte na serwerze, to dodatkowo żadna komendy wykonana przez gracza nie zostaje zapisana w logach serwera, aczkolwiek nadal będzie widoczna na chacie.
  • Od teraz skiny używają pliku char.png z nowym układem i nowymi wymiarami.
   • Wymiary dla pliku wynoszą 64x64.
  • Prawa i lewa ręka oraz nogi są możliwe do edycji niezależnie od siebie.
  • Warstwa "czapki" należy do całego ciała - może być przezroczysta.
   • Nakładki na ramiona, nogi, głowę i na brzuch są nazywane rękawy, spodnie, czapka i płaszcz.
   • Stare skórki nadal wszyscy widzą, ale nie mają nowych funkcji.
   • Nowe skórki z wersji przed 14w02a działają jak stare.
  • Nowy przycisk "Skin customization" w opcjach.
   • Widzialność peleryny może być ustawiona.
   • Można ustawić widoczność nakładki niezależnie od kończyn/brzucha.
 • Zmiany:
  • Teraz pod żwirem będzie się znajdować bruk na drogach w wiosce.
  • Komenda /tp bierze pod uwagę rotację.
  • Selektor @e bierze pod uwagę określone powierzchnie.
   • Przykład: @e[x=0,y=0,z=0,dx=10,dy=10,dz=10] zaznacza wszystkie byty na terenie od koordynatów 0,0,0 do 10,10,10.
  • Teraz gra bierze pod uwagę słowne ID, zamiast numerycznego.
  • Zmiany dotyczące skinów.
 • Poprawki:
  • Hopper: java.lang.NullPointerException: Rendering screen
  • Komenda /clear nie wyczyszcza slotów ze zbroją.
  • Liście nie przybierają odcienia zależnego od biomu.
  • Miejsca odrodzenia dla selektorów @a/@p/@r nie działają.
  • Hopper: java.lang.NullPointerException: Rendering Block Entity.
  • Hopper: java.lang.NullPointerException: Unexpected error
  • Naprawiono 8 innych błędów. Sprawdź tutaj

14w03b[]

Wersję wydano 16 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.8. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w04a[]

Wersję wydano 23 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.8. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe komendy:
  • Komenda /particle
   • Tworzy cząsteczki na danym obszarze.
   • Użycie: /particle <nazwa cząsteczki> <x> <y> <z> <xd> <yd> <zd> <prędkość> [liczba] [player:entity].
   • Przykład: /particle lava ~ ~1 ~ 1 1 1 0.5 2 @e[type=Chicken]
   • Lista cząsteczek: hugeexplosion, largeexplode, fireworksSpark, bubble, suspended, depthsuspend, townaura, crit, magicCrit, smoke, mobSpell, mobSpellAmbient, spell, instantSpell, witchMagic, note, portal, enchantmenttable, explode, flame, lava, footstep, splash, wake, largesmoke, cloud, reddust, snowballpoof, dripWater, dripLava, snowshovel, slime, heart, angryVillager, happyVillager, iconcrack_(ID)_(DATA), blockcrack_(ID)_(DATA), blockdust_(ID)_(DATA).
 • Nowości:
  • Usprawniono ramkę.
   • Teraz przedmioty w ramce obracają się o 45° co kliknięcie.
   • Ramki mogą wysyłać sygnał do komparatorów.
    • Siła sygnału zależy od kątu nachylenia przedmiotu w ramce (jeżeli obróci się przedmiot 360° to wtedy siła sygnału resetuje się do początkowej wartości).
  • Usprawniono piec.
   • Kiedy skończy się paliwo w czasie przetapiania, wtedy postęp przepalania cofa się do początkowej wartości.
  • Usprawniono mieszkańców wiosek.
   • Od teraz Osadnicy zbierają to co jest na ich polach.
    • Nie mają nieograniczonej liczby nasion. Nasiona biorą się z tego co uzbierają.
   • Wieśniacy potrafią tworzyć chleb i dzielą się nim z potrzebującymi jedzenia osadnikami.
   • Osadnicy mogą rozmnażać się po zjedzeniu 3 chlebów lub 12 ziemniaków lub 12 marchewek.
 • Zmiany:
  • Usprawniono kowadło.
   • Teraz druga naprawa przedmiotu wymaga dwukrotnie więcej poziomów od pierwszego.
  • Usprawniono zaklinanie.
   • Grabież daje 1% szans na to, że wypadnie rzadki przedmiot co poziom zaklęcia.
  • Żelazny golem/Śnieżny golem/Wither.
   • Teraz można je stworzyć za pomocą dozownika (dozowniki trzeba ustawić tak jak się tworzy manualnie te moby).
  • Usprawniono uschnięty krzew.
   • Teraz może płonąć.
  • Usprawniono sadzonkę.
   • Teraz może się palić.
  • Usprawniono zamszony bruk.
  • Usprawniono skórki.
   • Teraz pokazana jest druga warstwa w widoku pierwszej osoby.
    • Zmiana skórki/peleryny na serwerze nie jest możliwa - tylko URL jest przechowywane na serwerze.
    • Zmiany skórki skórki nie wymagają restartowania klienta, w najgorszym przypadku zaktualizuje skórki wszystkich.
    • Duplikacja skórki nie wymaga pobierania dwukrotnie.
    • Ruch na serwerze nie będzie miał wpływu na skórkę.
 • Poprawki:

14w04b[]

Wersję wydano 24 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.9. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Warstwy skórki stają się niewidzialne podczas przechodzenia przez portale.
  • Kowadło nie zadawało obrażeń graczom, kiedy na nich spadało.
  • Naprawiono crashowanie się gry poprzez kopiowanie bloku poleceń.
  • Wraz z zabiciem każdego moba miało się 100% szansy na wypadnięcie bardzo rzadkiego łupu.
  • Serwer się zatrzymywał, gdy gracz atakował moba.
  • Blok trawy nie posiada śnieżnej tekstury, kiedy warstwa śniegu znajduje się nad nim.
  • Ramka postawiona na bloku śniegu nie wydziela żadnych sygnałów.
  • Zegar nie działa na ramce.
  • Naprawiono 6 innych błędów. Sprawdź tutaj

14w05a[]

Wersję wydano 30 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.9. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe tryby gry:
  • Dodano tryb widza
   • Użycie: /gamemode spectator, /gamemode sp lub /gamemode 3.
   • Umożliwia przenikanie przez bloki i patrzenie z perspektywy moba w pierwszej osobie.
   • Umożliwia podglądanie zawartości skrzyń, pieców, lecz uniemożliwia ich naruszanie.
   • Używając klawisza ⇧ Shift można opuścić ciało moba.
 • Nowe bloki:
 • Bariera (Grid Bariera.png)
  • Jest przezroczystym, drugim niezniszczalnym blokiem.
  • Można ją zniszczyć w trybie kreatywnym.
  • Można ją zdobyć za pomocą komendy /give @p minecraft:barrier <liczba>
 • Nowości:
  • Dodano Shadery.
  • Nowe splashe:
   • pls rt
   • Do you want to join my server?
   • Put a little fence around it!
   • Throw a blanket over it!
   • One day, somewhere in the future, my work will be quoted!
   • Now with additional stuff!
   • Extra things!
  • Kod GUI
   • Ulepszenia umożliwiające "fajniejsze rzeczy"
 • Zmiany:
  • Usprawniono zapisane książki.
   • Teraz można odróżnić oryginał od kopii.
   • Kopia kopii nie może być kopiowana.
  • Usprawniono tory aktywujące.
   • Tory aktywacyjne mogą wyrzucić jeżdżącego z wagonika.
  • Usprawniono ekran debugowania.
   • Teraz tekst ma swoje tło.
   • Od teraz etykiety x,y,z i inne zostały zastąpione bardziej zrozumiałymi nazwami.
   • Światło teraz dotyczy stóp a nie oczu.
  • Portal Kresu
   • Jego wygląd w ekwipunku to teraz brakująca tekstura zamiast portalu Netheru.
  • Zbroja
   • Już nie zmienia zabarwienia gdy mob/gracz zostanie uderzony.
 • Poprawki:
  • /clear @a nie działało w snapshocie 14w03b.
  • Przedmioty postawione na ramce nie renderowały się pomyślnie.
  • W poprzednich snapshotach osadnicy zbierali jedzenie z farmy, lecz później nie sadzili nasion.
  • Przezroczyste bloki były bardziej ciemniejsze.
  • Wysokie kwiaty nie generowały się.
  • Mapa nie renderowała się w ramce.
  • Osadnicy nie mogli sadzić nasion oraz ich zbierać.
  • Naprawiono 8 innych błędów. Sprawdź tutaj

14w05b[]

Wersję wydano 31 stycznia 2014 roku na wersję launchera 1.3.9. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w06a[]

Wersję wydano 6 lutego 2014 roku na wersję launchera 1.3.9. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe komendy:
  • /trigger
   • Użycie: /trigger <objective> <add:set> <value>
   • Działa tak samo jak /scoreboard players set lub /scoreboard players add,ale mogą modyfikować tylko cele z kryteriami wyzwalania(zwanymi wyzwalaczami) i może zmodyfikować wynik gracza który uruchomił ta komendę.
   • Nie trzeba mieć uprawnień operatora do używania tej komendy.
   • Aby uruchomić tą komendę gracz musi mieć włączoną dla niego komendę.
    • Żeby uprawnić gracza do używania tej komendy trzeba wpisać /scoreboard players enable <player> <trigger>.
   • Zwykle używana do komendy /tellraw.
 • Nowości:
  • Usprawniono tablicę wyników.
   • Nowy argument dla scoreboard [objective].
   • Pozwala na resetowanie celów jeden po drugim.
   • Przykład /scoreboard players reset <player> [objective].
  • Nowe informacja o zabiciu zespołu ,przykłady:teamkill.red, killedByTeam.blue.
  • Nowe kryteria celów /trigger.
   • Działa jak kryterium dummy.
   • Zwykłe używa z komendą /tellraw.
  • Dodano nowe osiągnięcie:
  • Dodano nowy splash:
   • "Yay, puppies for everyone!"
  • Usprawniono moby
   • Teraz moby mają nowe AI.
   • Zbroja na gigantach jest teraz renderowana.
   • Slimy znikają jeżeli nie ma gracza w odległości 32 bloków.
   • Moby mają inny kolor gdy są uderzone.
  • Usprawniono komendy
   • /effect
    • Teraz można ustawić czy mają być widoczne cząsteczki po użyciu tej komendy.
    • Użycie: /effect <player> <effect> [seconds] [amplifier] [hideParticles]
    • Używając true można schować cząsteczki a false można je pokazać.Domyślnie jest false.
   • /particle
    • Dodano cząsteczki bariery.
    • Używa tekstury bariery.
   • Używany do wykrycia jej.
  • Usprawniono tryb widza.
   • Opcjonalny skrót klawiaturowy pozwala na zobaczenie konturów innych widzów.
   • Kontury mogą być oznaczone kolorami dla zespołów.
   • Może być ustawiony/wyłączony w ustawieniach sterowania.
   • Klawisz musi być stale wciśnięty.
  • Usprawniono tag.
   • Age
    • Ustawiając<Age> na -32768 można sprawić, że upuszczone przedmioty nie znikną.
  • Usprawniono ID bloków.
   • Teraz ID nie jest liczbowe tylko literowe.
    • Przykład:stat.mineBlock.minecraft.stone
  • Usprawniono ekran debugowania.
   • Przywrócono koordynaty XYZ.
   • Dodano licznik dni.
    • Zwiększa się o 1 co świt.
   • Dodano wskaźnik trudności.
    • Pokojowy- 0,00,Łatwy- 0.75, Średni- 1.50,Trudny 2.25(ale liczby powoli rosną, jeżeli przebywa się w jednym miejscu).
   • Przywrócono wskaźnik obrotu.
    • Teraz liczy obrót w stopniach i ćwiartkach.
  • Usprawniono barierę.
   • Staje się widoczna kiedy gracz w trybie kreatywnym trzyma barierę.
    • Sam blok nie jest renderowany, ale widoczne są cząsteczki.
   • Bariera używa cząsteczek bloku czerwonego kamienia.
 • Zmiany:
  • Usprawniono animacje przedmiotów.
   • Teraz kiedy przedmioty są podnoszone to nie lecą do brzucha gracza tylko do stóp.
  • Usprawniono paczki zasobów.
   • Modele bloków mogą być zmieniane.
   • Zastępuje pliki w /assets/minecraft/models/
   • Po załadowaniu paczki zasobów, gra może być przeładowywany.
  • Usprawniono splash.
   • "OpenGL 1.2!" zmieniono na "OpenGL 2.1(if supported)!".
  • Usprawniono Kryształy kresu.
  • Usprawniono hitbox.
   • Teraz jest czerwony na wysokości oczu.
 • Nowe tagi:
  • CanPlaceOn
   • Umożliwia kładzenie bloków na inne w trybie przygodowym.
   • Przykład:/give @p minecraft:stone 16 0 {CanPlaceOn:[minecraft:diamond_block]}
  • HideFlags
   • Pozwala ukryć określone części tooltipa.
  • ShowParticles
   • Ten tag daje możliwość ukrycia lub pokazania wszystkich cząsteczek efektu mikstury,kiedy pokazywanie cząsteczek jest ograniczone. Żeby cząsteczki były pokazywane to trzeba ustawić na 1, a na 0 jeżeli mają być ukryte.
  • PickupDelay
   • Liczba ticków zanim przedmiot zostanie podniesiony.
   • Ustawienie liczby ticków na 32767 uniemożliwi podniesienie przedmiotów.
 • Poprawki:

14w06b[]

Wersję wydano 6 lutego 2014 roku na wersję launchera 1.3.9. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono błąd z pojawiającym się cieniem na blokiem nad głową gracza.
  • Naprawiono bug związany z teksturą wody.
  • Bariery miały swój cień.
  • /scoreboard objectives add ~ stat.damageTaken ~ nie działa.
  • Gra crashowała przy niszczeniu niektórych bloków.
  • Crashowanie gry podczas latania.
  • Nieprawidłowa tekstura ziemi.
  • Gracz mógł stać na wagonikach.
  • Gra crashowała podczas zabijania szlamów.
  • Hopper: java.lang.IllegalArgumentException: n must be positive - naprawiono.
  • Błąd związany z tłokami.
  • Nie pojawia się tekstura niszczenia bloku podczas kopania kamienia.
  • Crash gry podczas stawiania pochodni.
  • Naprawiono 33 innych błędów. Sprawdź tutaj

14w07a[]

Wersję wydano 14 lutego 2014 roku na wersję launchera 1.3.10. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w08a[]

Wersję wydano 19 lutego 2014 roku na wersję launchera 1.3.10. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Zmiany:
  • Usprawniono listę graczy.
   • Poprawiono wyświetlanie życia ilości serduszek na liście graczy.
   • Na podstawie koloru serduszek można określić, czy gracz jest zatruty lub ma więcej serduszek.
   • Dodatkowe serca sprawią, że serduszka będą ściśnięte.
  • Usprawniono komendy.
   • Komendy uruchamiane za pomocą /execute mogą wracać do bloku poleceń po wykonaniu polecenia.
  • Usprawniono właz.
   • Zmieniono nazwę włazu na "Drewniany właz".

14w10a[]

Wersję wydano 3 marca 2014 roku na wersję launchera 1.3.10. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Dodano nowe splashe:
   • "So sweet, like a nice bon bon!"
   • "Popping tags!"
  • Dodano nowe statystyki:
   • stat.crouchOneCm
   • *Oblicza ile centymetrów gracz przeszedł skradając się.
   • stat.sprintOneCm
    • Oblicza ile gracz przebiegł centymetrów sprintując.
   • stat.timeSinceDeath
    • Oblicza, ile czasu(w tickach czyli 1/5 sekundy)upłynęło od ostatniej śmierci.
  • Dodano nowy Gamerule:
   • showDeathMessages
    • Ten gamerule pozwala decydować,czy ma się wyświetlać informacja o śmierci(w czacie).
  • Usprawniono tablicę wyników
   • Testowanie punktów działa teraz na selektorze @e na wyborze celu.
   • Dodano możliwość wyłączenia powiadomienia o śmierci członka drużyny.
    • Użycie: /scoreboard teams option <name> deathMessageVisibility with options never, hideForOtherTeams, hideForOwnTeam, always
   • Komenda /scoreboard players może być filtrowana prze NBT data(czyli atrybuty).
  • Usprawniono informacje o śmierci.
   • Jeżeli pies lub kot gracza zginie to będzie o tym poinformowany na czacie.
  • Usprawniono transmisję na Twitch.
   • Trzeba najpierw potwierdzić transmisję przed startem.
 • Zmiany:
  • Usprawniono szkielety
   • Uciekają przed atakami wilków zamiast walczyć z nimi.
  • Usprawniono wilki
   • Teraz atakują szkielety automatycznie, tak jak owce.
  • Usprawniono tryb kreatywny.
   • Teraz gracze mogą zadać obrażenia mobom, nawet jeżeli są oznaczone jako niezniszczalne.
  • Usprawniono ramki i obrazy.
   • Ułatwiono zdjęcie ramki i obrazu.
  • Usprawniono komendę.
   • /clone
    • Drobne poprawki są bardziej niezawodne.
  • Usprawniono modele bloków.
   • Przekonwertowano więcej bloków takich jak:przekaźnik, komparator, łóżko, lej, łodygi arbuza/dyni,drzwi, ciasto i lilie.
   • Obrót może być wykonany co 22,5 stopnie na jednej osi.
   • Możliwe jest przesłanie nie tylko modelu, nie tylko modelu bloku, ale wariant modelu bloku.
   • Kombinacje F3+T i F3+S przeładowują bloki.
  • Usprawniono UUID
   • Wszystkie listy graczy zostaną teraz przekonwertowane na podstawie UUID automatycznie.
  • Usprawniono handel
  • Usprawniono wyświetlanie efektów mikstur
   • NBTHideFlags ma teraz piąty bit (wartość 32) który ukrywa efekty mikstur.
 • Poprawki:

14w10b[]

Wersję wydano 6 marca 2014 roku na wersję launchera 1.3.10. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w10c[]

Wersję wydano 7 marca 2014 roku na wersję launchera 1.3.10. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Usprawniono sztabki żelaza
   • Teraz jest renderowana góra/spód sztabki nawet jeżeli inna sztabka żelaza znajduje się nad lub pod daną nią.
 • Poprawki:

14w11a[]

Wersję wydano 13 marca 2014 roku na wersję launchera 1.3.11. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe moby:
  • Dodano Endermite. (EndermiteFace.png)
   • Wyglądają jak rybiki cukrowe i wydają takie same dźwięki z tą różnicą, że endermity emitują wokół siebie fioletowe cząsteczki.
   • Endermany są do nich wrogo nastawione.
   • Czasem pojawiają się tam, gdzie enderman był przed teleportacją.
   • Despawnują się po dwóch minutach.
   • Jest 5% szans, że pojawią się po wylądowaniu perły kresu.
   • Nie są jeszcze ukończone w tym snap-shocie.
    • Model będzie zmieniony w następnym snap-shocie.
 • Zmiany:
  • Usprawniono wagonik.
   • Zmieniono jego fizykę.
    • Teraz wagoniki mogą jechać szybciej i dalej bez napędu.
    • Poprawiono efekty kolizji i pozycji.
    • Wagoniki mogą wypaść z torów, jeżeli jadą za szybko, a także nie będą wjeżdżać pod górkę. Działa to tylko wtedy, kiedy mob jest w wagoniku.
  • Usprawniono wagonik z piecem.
   • Teraz dają większe przyspieszenie innym wagonikom.
   • Kiedy mają paliwo,mogą poruszać się po zwykłych torach bez zwalniania.
  • Usprawniono wagonik z TNT.
   • Wagonik z TNT już się nie stackuje.
  • Usprawniono AI mobów
   • Rybik cukrowy zatrzymuje się co jakiś czas zanim ponownie zmieni położenie.
   • Slimy wydają się skakać bardziej losowo.
   • Wiedźmy, creepery, szkielety, zombie i zombie pigmany uciekają od wybuchającego Creepera.
   • Enderman porusza się trochę szybciej.
  • Usprawniono ekran debugowania.
   • Jeżeli patrzysz na blok, to po prawej stronie wyświetlane informacje i NBT bloku.
   • Przy patrzeniu na drzwi lub czerwony kamień pokazany jest jego aktualny stan.
    • Drzwi: w którą stronę są zwrócone, czy są otwarte, na którą połowę patrzy gracz, czy są zasilone i z której strony są zawiasy.
    • Czerwony kamień: Kierunek sygnału (góra, dół, bok, wcale) dla wszystkich kierunków geograficznych (północ, południe, wschód, zachód).
   • Nie jest jeszcze skończony, nie ma jeszcze danych dla wszystkich bloków.
  • Usprawniono bloki
   • Teraz wewnętrznie używają stanów zamiast metadanych.
   • Jak na razie metadane jeszcze są używane.
   • Stan bloków będzie wyświetlany na ekranie debugowania. Przykłady: drzwi, czerwony kamień.
   • Wewnętrznie metadane nie muszą być obliczane do 4 bitowej wartości danych. Zamiast tego wartości o specjalnych właściwościach można łatwo zdobyć i ustawić.
  • Usprawniono modele bloków
   • Przekonwertowano płot i statyw alchemiczny.
   • Oświetlanie działa z modelami(większość modeli dla niektórych użytkowników.
  • Usprawniono grafikę
   • Teraz na ustawieniu grafiki na szybką upuszczone przedmioty "patrzą" na gracza w trzech kierunkach.
 • Poprawki:

14w11b[]

Wersję wydano 13 marca 2014 roku na wersję launchera 1.3.11. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Usprawniono bloki
  • Normalne bloki wczytują modele i nie predefiniowane kształty bloków.
 • Usprawniono Endermity
  • Teraz nazwane Endermity już nie znikają kiedy są nazwane, choć PersistenceRequired jest nadal ignorowany.
 • Poprawki:

14w17a[]

Wersję wydano 24 kwietnia 2014 roku na wersję launchera 1.3.11. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowy typ świata:
  • Customized(pol. dostosowany).
   • Wysoce konfigurowalne generowanie świata.
  • Stworzono siedem szablonów do tego typu:
   • "Podwodny świat", "Wyspa Ziemia", "Zachwycająca wspinaczka", "Górskie szaleństwo", "Susza", "Jaskinie chaosu", "Powodzenia".
 • Nowe komendy:
  • /worldborder
   • Służy ona do konfiguracji granicy świata.
 • Nowości:
  • Nowy Gamerule: randomTickSpeed [value]
   • Ten gamerule przyspiesza czas na świecie, powodując m.in. szybszy wzrost roślin, szybsze spalanie i wiele więcej.
   • Ustawione na powoduje zatrzymanie czasu. (gra będzie funkcjonować normalnie, lecz wzrost roślin i spalanie nie będzie występowało)
   • Domyślna wartość to 3.
  • Dodano nowe splashe.
   • "Now with multiplayer!".
   • "Very influential in its circle!"'.
  • Usprawniono granicę świata.
   • Teraz granica ma swoją animowaną teksturę w przeciwieństwie do niewidzialnej bariery.
   • Można zmienić /worldborder,żeby zapobiec ucieczce gracz poza barierę.
   • Domyślnie jest ustawione na 60 milionów(+30 milionów na -30 milionów),zmniejszone 8 razy dla netheru.
   • Moby i gracze nie mogą przejść przez granicą bez przyjmowania obrażeń, jednak w przyszłości będzie można wrócić do wnętrza granicy, jeżeli przypadkiem wyjdzie się poza granicę.
  • Usprawniono serwery.
   • Nowe ikony serwerów, wyświetlony trzema przyciskami.
    • Strzałki w górę i w dół ustawiają kolejność serwerów.
    • Trzeci przycisk łączy z serwerem.
   • Teraz jest domyślna ikona serwera.
   • Podczas edycji lub dodawania serwerów, można teraz ustawić sposób rozpoznawania paczki zasobów: Pytaj, włącz lub wyłącz.
  • Usprawniono Endermity.
   • Ma nowy model(na razie zbugowany).
   • Enderman nie jest wrogo nastawiony na nie.
  • Usprawniono ekran debugowania.
   • Teraz wszystkie bloki mają swoje informacje po prawej stronie ekranu.
   • Usunięto kierunek zawiasów negatywny/pozytywny x/z.
  • Usprawniono BlockStates.
   • Przekonwertowano pozostałe bloki do BlockStates.
   • Zwiększono wydajność.
   • Niektóre kombinacje ID/Metadane bloków mogą być uszkodzone, choć wszechstronne dane będą przechowywane.
   • Lista stanów bloków.
  • Usprawniono wagonik.
   • Przywrócono ustawienia z 14w11a.
  • Usprawniono biomy.
   • Kres jest teraz nazywany "The End" zamiast "Sky".
  • Usprawniono format modeli.
   • Przekonwertowano większość pozostałych bloków stałych do formatu modeli.
   • Dodano "rotateVariantTextures": zachowuje dane UV przez obrót.
 • Poprawki:

14w18a[]

Wersję wydano 30 kwietnia 2014 roku na wersję launchera 1.3.11. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Zmiany:
  • Usprawniono tłok i blok szlamu.
   • Teraz bloki szlamu pchają i przyciągają bloki, jeżeli są podłączone do lepkiego tłoku.
    • Połączone ze zwykłym tłokiem, bloki szlamu pchają bloki,ale ich nie przyciągają.
    • Jeden tłok popchnie maksimum 12 bloków szlamu.
    • Dzięki blokowi szlamu możliwa jest nowa metoda automatyzacji farm, stworzenie nowych zegarów powtarzających, nowe bramki logiczne i tym podobne.
  • Wysuwanie tłoku ze blokiem szlamu z bytem spowoduje wystrzelenie go w górę.
 • Poprawki:

14w19a[]

Wersję wydano 8 maja 2014 roku na wersję launchera 1.4.2 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Tryb widza został wzbogacony o interfejs teleportacji do graczy.
  • Ograniczenie świata zyskało kilka nowych opcji i ulepszeń.
 • Poprawki:

14w20a[]

Wersję wydano 15 maja 2014 roku na wersję launchera 1.4.2 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Jaskinie teraz generują się na pustyniach i w biomie mesa
  • Regulacja prędkości latania w trybie widza działa również w pionie
  • Dodano splashe:
   • "Run, coward! I hunger!"
   • "Blue warrior shot the food!"
   • "Warning! A huge battleship "STEVE" is approaching fast!"
  • "Rise from your grave!"
 • Nowe komendy:
  • Dodano polecenie /title służące do rozdziałów w mapach przygodowych
 • Poprawki:

14w20b[]

Wersję wydano 15 maja 2014 roku na wersję launchera 1.4.2 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w21a[]

Wersję wydano 22 maja 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Zmiany:
 • /clone
  • Może być w trybie move lub force
 • Tagi CustomName i CustomNameVisible działają na wszystkich bytach.
 • Poprawki:

14w21b[]

Wersję wydano 22 maja 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Hopper: java.lang.IllegalArgumentException: Duplicate id value for 3! - naprawiono.

14w25a[]

Wersję wydano 18 czerwca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe struktury:
 • Nowe moby:
 • Nowe zaklęcia:
  • Dodano zaklęcie Depth Strider, które pozwala na szybie pływanie.
 • Nowe przedmioty:
 • Nowe bloki:
 • Nowości:
  • Dodano gąbki do trybu przetrwania z nowym wyglądem i zachowaniem.
  • Dodano kilka nowych argumentów dla tablicy wyników „=”, „<”, „>”.
  • Przepisano system renderowania bloków i przedmiotów.
  • Dodano nowe splashe:
   • "Flavor with no seasoning!"
   • "Strange, but not a stranger!"
   • "Tougher than diamonds, rich like cream!"
   • "Getting ready to show!"
   • "Getting ready to know!"
   • "Getting ready to drop!"
   • "Getting ready to shock!"
   • "Getting ready to freak!"
   • "Getting ready to speak!"
   • "It swings, it jives!"
   • "Cruising streets for gold!"
   • "Take an eggbeater and beat it against a skillet!"
   • "Make me a table, a funky table!"
   • "Take the elevator to the mezzanine!"
 • Poprawki:

14w25b[]

Wersję wydano 19 czerwca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w26a[]

Wersję wydano 25 czerwca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe komendy:
 • Nowy typ świata:
  • Debug mode
 • Zmiany:
  • Optymalizacja gry.
  • Zmieniono limit wypełniania bloków komendą /fill z 4096 do 32768 bloków.
  • Dodano argument add do komendy /worldborder.
 • Poprawki:

14w26b[]

Wersję wydano 25 czerwca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Dodano splashe:
   • "Stop being reasonable, this is the Internet!"
   • "/give @a hugs 64"
 • Poprawki:

14w26c[]

Wersję wydano 25 czerwca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w27a[]

Wersję wydano 2 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w27b[]

Wersję wydano 2 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w28a[]

Wersję wydano 9 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Nowy format modeli bloków dla paczek zasobów został uznany za stabilny i gotowy do użycia.
  • Alternatywne modele bloków określane przez paczki zasobów mogą zostać wyłączone.
  • Serwer może od teraz dostosować kompresję sieciową w pliku server.properties.
  • Czary i efekty można teraz nazywać normalnie zamiast stosowania ID.
  • Optymalizacja.
 • Poprawki:

14w28b[]

Wersję wydano 10 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Można zmienić moba tworzonego przez Spawner potworów poprzez kliknięcie na niego jajem przyzywającym.
 • Poprawki:

14w29a[]

Wersję wydano 16 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Dodano animacje niszczenia tabliczki i skrzyni
  • Dodano opcje „use VBOs”
 • Poprawki:
  • Poprawiono optymalizację gry.
  • Naprawiono 29 błędów. Sprawdź tutaj

14w29b[]

Wersję wydano 16 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w30a[]

Wersję wydano 23 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w30b[]

Wersję wydano 23 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w30c[]

Wersję wydano 24 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.4.4 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w31a[]

Wersję wydano 30 lipca 2014 roku na wersję launchera 1.5.1 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Dodano nową 'odwróconą' wersje istniejących wzorów na sztandary.
   • Występuje dla 'gradient', 'per pale' oraz 'per fess'.
  • Zmieniono nazwę dotychczasowych wzorów.
  • Króliki nie są już odporne na obrażenia spowodowane spadaniem.
   • Od teraz wydają dźwięki.
    • Dodano dźwięki obrażeń i śmierci.
  • Detektor światła dziennego posiada odwrócony tryb działania.
   • Wydziela najsilniejszy sygnał w odwrotnym czasie co do normalnego trybu działania.
   • Pozwala to na wykrywanie pory nocy bez potrzeby używania bramki NOT.
 • Optymalizacje
  • Lepszy system wyznaczania dróg przez moby.
  • Więcej innych optymalizacji.

14w32a[]

Wersję wydano 6 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe bloki:
 • Nowości:
  • Od teraz kolor promienia magicznej latarni zależy od tego, przez jaki kolor barwionego szkła przechodzi.
  • Moby
   • Dodano tag NBT.
    • Możliwość pozbawienia mobów sztucznej inteligencji z użyciem tagu "noAI".
 • Poprawki:

14w32b[]

Wersję wydano 6 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1 Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w32c[]

Wersję wydano 7 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe bloki:
  • Dodano nowe rodzaje płotów
   • W zależności od tego z jakiego drewna korzystamy taki rodzaj otrzymamy
  • Dodano nowe rodzaje furtek
   • W zależności od tego z jakiego drewna korzystamy taki rodzaj otrzymamy
 • Poprawki:

14w32d[]

Wersję wydano 8 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe bloki:
  • Dodano nowe rodzaje drzwi.
   • W zależności od tego z jakiego drewna korzystamy taki rodzaj otrzymamy.
 • Poprawki:

14w33a[]

Wersję wydano 13 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Zmiany:
  • Kosmetyczne poprawy tekstur nowych drzwi.
 • Poprawki:

14w33b[]

Wersję wydano 13 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1 Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Zmiany:
  • Tekstura drzwi (wszystkie rodzaje)
  • Tekstura surowego królika
  • Tekstura pieczonego królika
  • Tekstura surowej baraniny
  • Tekstura pieczonej baraniny
 • Poprawki:

14w33c[]

Wersję wydano 13 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w34a[]

Wersję wydano 18 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w34b[]

Wersję wydano 18 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.1. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w34c[]

Wersję wydano 19 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.2. Wersję serwera można pobrać tutaj.

14w34d[]

Wersję wydano 19 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.2. Wersję serwera można pobrać tutaj.

1.8-pre1[]

Wersję wydano 22 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.2. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 21 błędów.

1.8-pre2[]

Wersję wydano 22 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.2. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 16 błędów.

1.8-pre3[]

Wersję wydano 22 sierpnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.2. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 16 błędów.

1.8.1[]

1.8.1-pre1[]

Wersję wydano 15 października 2014 roku na wersję launchera 1.5.3. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 64 błędy.

1.8.1-pre2[]

Wersję wydano 16 października 2014 roku na wersję launchera 1.5.3. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 6 błędów.

1.8.1-pre3[]

Wersję wydano 23 października 2014 roku na wersję launchera 1.5.3. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 29 błędów.

1.8.1-pre4[]

Wersję wydano 6 listopada 2014 roku na wersję launchera 1.5.3. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Dodano w Opcjach możliwość: wyłączania chmur, cieni bytów i animacji.
 • Poprawki:
  • Optymalizacja gry.
  • Naprawiono 11 błędów.

1.8.1-pre5[]

Wersję wydano 19 listopada 2014 roku na wersję launchera 1.5.3. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 4 błędy.

1.8.2[]

1.8.2-pre1[]

Wersję wydano 18 grudnia 2014 roku na wersję launchera 1.5.4. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowe statystyki:
  • Zjedzone kawałki ciasta
  • Napełnione kocioły
  • Woda wzięta z kociołów
  • Wyczyszczone skórzane zbroje
  • Wyczyszczone sztandary
  • Interakcje ze statywem alchemicznym
  • Interakcje z magiczną latarnią
  • Interakcje z podajnikiem
  • Interakcje z lejem
  • Interakcje z dozownikiem
  • Interakcje z blokiem dźwiękowym
  • Dostrojone bloki dźwiękowe
  • Zasadzone kwiaty w doniczce
  • Interakcje ze skrzynią-pułapką
  • Otworzone skrzynie Kresu
  • Przedmioty zaklęte
  • Zagrane płyty
  • Interakcje z piecem
  • Interakcje ze stołem rzemieślniczym
  • Skrzynie otwarte
 • Poprawki:
  • Naprawiono 16 błędów.

1.8.2-pre2[]

Wersję wydano 15 stycznia 2015 roku na wersję launchera 1.6.5. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 10 błędów.

1.8.2-pre3[]

Wersję wydano 15 stycznia 2015 roku na wersję launchera 1.6.5. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 2 błędy.

1.8.2-pre4[]

Wersję wydano 16 stycznia 2015 roku na wersję launchera 1.6.5. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 4 błędy.

1.8.2-pre5[]

Wersję wydano 28 stycznia 2015 roku na wersję launchera 1.6.5. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 17 błędów.

1.8.2-pre6[]

Wersję wydano 30 stycznia 2015 roku na wersję launchera 1.6.11. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Poprawki:
  • Naprawiono 5 błędów.

1.8.2-pre7[]

Wersję wydano 16 lutego 2015 roku na wersję launchera 1.6.11. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Zmiany:
 • Poprawki:
  • Naprawiono 14 błędów.

1.8.8[]

1.8.8-pre[]

Wersję wydano 27 lipca 2015 roku na wersję launchera 1.6.19. Wersję serwera można pobrać tutaj.

 • Nowości:
  • Do Realms dodano nową minigrę - Splatter stworzoną przez SethBling.
 • Poprawki:
  • Naprawiono 7 błędów.
Advertisement