Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Szmaragdy są walutą handlu.

Handel – mechanika gry pozwalająca graczowi na wymienianie przedmiotów z osadnikami i wędrownymi handlarzami. Po raz pierwszy możliwość handlu z osadnikami pojawiła się w grze w nieoficjalnej wersji 12w21a. Walutą handlu są szmaragdy, a osadnicy mogą sprzedawać towary za szmaragdy lub odwrotnie.

Wioska na równinach

Mechanizm handlu[]

Profesja i poziom doświadczenia osadnika[]

Osadnicy mogą mieć różne profesje. Od wersji 1.14 profesja osadnika nie jest przydzielana losowo, ale jest zależna od bloku stacji roboczej. Każdy osadnik domyślnie nie ma profesji (ang. unemployed villager) i zdobywa ją kiedy w jego okolicy znajduje się tzw. blok stacji roboczej. Profesje osadników i odpowiadające im bloki stacji roboczej przedstawia poniższa tabela.

Profesja Blok stacji roboczej Profesja Blok stacji roboczej
Bibliotekarz równiny.png Bibliotekarz

(ang. Librarian)

Pulpit.png Pulpit Płatnerz równiny.png Płatnerz

(ang. Armorer)

Piec hutniczy.png Piec hutniczy
Kamieniarz równiny.png Kamieniarz

(ang. Mason)

Przecinarka.png Przecinarka Rolnik równiny.png Rolnik

(ang. Farmer)

Kompostownik.png Kompostownik
Kapłan równiny.png Kapłan

(ang. Cleric)

Statyw alchemiczny.png Statyw

alchemiczny

Rybak równiny.png Rybak

(ang. Fisherman)

Beczka.png Beczka
Kartograf równiny.png Kartograf

(ang. Cartographer)

Stół kartograficzny.png Stół

kartograficzny

Rymarz równiny.png Rymarz

(ang. Leatherworker)

Kocioł.png Kocioł
Łuczarz równiny.png Łuczarz

(ang. Fletcher)

Stół łuczarski.png Stół

łuczarski

Rzeźnik równiny.png Rzeźnik

(ang. Butcher)

Wędzarka.png Wędzarka
Narzędziarz równiny.png Narzędziarz

(ang. Toolsmith)

Stół kowala.png Stół kowalski Zbrojmistrz równiny.png Zbrojmistrz

(ang. Weaponsmith)

Kamień szlifierski.png Kamień

szlifierski

Pasterz równiny.png Pasterz

(ang. Shepherd)

Krosno.png Krosno Głupiec równiny.png Głupiec

(ang. Nitwit)

brak

Osadnik może wielokrotnie zmieniać swoją profesję (nie dotyczy głupca), kiedy przypisany mu blok stacji roboczej zostanie zniszczony. Wówczas osadnik będzie bez profesji lub zostanie mu przypisany inny blok stacji roboczej znajdujący się w okolicy. Każda oferta osadnika ma maksymalną liczbę wymian przed jej zablokowaniem. Zablokowana oferta oznacza, że zasoby danego produktu u osadnika zostały wyczerpane. Mogą się one odnowić, kiedy osadnik symbolicznie wytworzy swoje produkty w przypisanym mu bloku stacji roboczej. Robi to maksymalnie raz w ciągu doby.

Osadnik z kolejnymi poziomami doświadczenia.

Każdy osadnik, który ma przypisaną profesję, ma swój poziom. Informacja o poziomie wyświetla się w interfejsie handlu. Można, go także rozpoznać po odznace, znajdującej się przy pasie każdego handlarza. Każdy osadnik może mieć maksymalnie 10 ofert, gdzie każdy nowy poziom aktywuje maksymalnie 2 nowe oferty, które są losowo wybierane spośród domyślnego asortymentu.

Poziom Wymagane

doświadczenie

osadnika

Nowicjusz

(ang. Novice)

Osadnik nowicjusz odznaka.png 0

poziom startowy

Praktykant

(ang. Apprentice)

Osadnik ptaktykant odznaka.png 10
Czeladnik

(ang. Journeyman)

Osadnik czeladnik odznaka.png 70
Fachowiec

(ang. Expert)

Osadnik fachowiec odznaka.png 150
Mistrz

(ang. Master)

Osadnik mistrz odznaka.png 250

Interfejs handlu z przykładowym osadnikiem na poziomie drugim (praktykant) z profesją narzędziarza.

Interfejs handlu[]

Inicjacja transakcji handlowej następuje po kliknięciu na osadnika z obraną profesją prawym przyciskiem myszy. Pojawia się wówczas interfejs handlu, składający się z dwóch części: po lewej znajduje się lista wszystkich dostępnych ofert danego osadnika, która jest aktualizowana po każdej zmianie poziomu osadnika; po prawej zaś znajduje się podgląd ekwipunku gracza, a nad nim trzy sloty, dwa na towar gracza i trzeci na towar, który kupujemy od osadnika. Nad slotami na towary znajduje się pasek doświadczenia osadnika, a także jego aktualny poziom i profesja.

Oferty osadników[]

Bibliotekarz[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Papier 26 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd
ItemCSS.png Książka
5-64
1
0.2 ItemCSS.png Zaklęta książka ? 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 9 0.05 BlockCSS new.png Biblioteczka 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Książka 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd
ItemCSS.png Książka
5-64
1
0.2 ItemCSS.png Zaklęta książka ? 1 12 wymian 5
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.png Latarenka 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Torbiel z atramentem 5 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd
ItemCSS.png Książka
5-64
1
0.2 ItemCSS.png Zaklęta książka ? 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.png Szkło 4 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS.png Książka z piórem 2 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd
ItemCSS.png Książka
5-64
1
0.2 ItemCSS.png Zaklęta książka ? 1 12 wymian 15
ItemCSS.png Szmaragd 5 0.05 ItemCSS.png Zegar 1 12 wymian 15
ItemCSS.png Szmaragd 4 0.05 ItemCSS.png Kompas 1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 20 0.05 ItemCSS.png Znacznik 1 12 wymian 30

Kamieniarz[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Glina 10 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Cegła 10 16 wymian 1
Praktykant BlockCSS new.png Kamień 20 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.png Rzeźbione

kamienne cegły

4 16 wymian 5
Czeladnik BlockCSS new.png Granit 16 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
BlockCSS new.png Andezyt 16 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
BlockCSS new.png Dioryt 16 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.png Polerowany granit 4 16 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.png Polerowany andezyt 4 16 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.png Polerowany dioryt 4 16 wymian 10
Fachowiec ItemCSS.png Kwarc 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

1 lub 2 kolory terakoty

1 12 wymian 15
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

1 lub 2 kolory

glazurowanej terakoty

1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.png Filar kwarcowy 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.png Blok kwarcu 1 12 wymian 30

Kapłan[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Zgniłe mięso 32 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Redstone 2 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Sztabka złota 3 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Lazuryt 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Królicza łapka 3 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd 4 0.05 BlockCSS new.png Jasnogłaz 1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS.png Szklana butelka 9 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Tarczka 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 5 0.05 ItemCSS.png Enderperła 1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS.png Netherowa brodawka 22 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 3 0.05 ItemCSS.png Zaklęta butelka 1 12 wymian 30

Kartograf[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Papier 24 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 7 0.05 ItemCSS.png Pusta mapa 1 12 wymian 1
Praktykant BlockCSS new.png Szyba 11 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd

ItemCSS.png Kompas

13

1

0.2

0

ItemCSS.png Wodna mapa

eksploracyjna

1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Kompas 1 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd

ItemCSS.png Kompas

14

1

0.2

0

ItemCSS.png Lądowa mapa

eksploracyjna

1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS.png Szmaragd 7 0.05 ItemCSS.png Ramka na przedmiot 1 12 wymian 15
ItemCSS.png Szmaragd 3 0.05 BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

1 lub 2 kolory sztandarów

1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 8 0.05 ItemCSS.png Wzór sztandaru 1 12 wymian 30

Łuczarz[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Patyk 32 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Strzała 16 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd
BlockCSS new.png Żwir
1
10
0.05 ItemCSS.png Krzemień 10 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Krzemień 26 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 2 0.05 ItemCSS.png Łuk 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Nić 14 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd 3 0.05 ItemCSS.png Kusza 1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS.png Pióro 24 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 7-22 0.05 ItemCSS.png Zaklęty łuk 1 3 wymiany 15
Mistrz BlockCSS new.png Zaczep na linkę 8 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 7-22 0.05 ItemCSS.png Zaklęta kusza 1 3 wymiany 15
ItemCSS.png Szmaragd
ItemCSS.png Strzała
2
5
0.05 ItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.png

ItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.pngItemCSS.png

1 z 15 strzał z efektem

5 12 wymian 30

Narzędziarz[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Węgiel 15 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.2 ItemCSS.png Kamienny kilof 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.2 ItemCSS.png Kamienna łopata 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.2 ItemCSS.png Kamienna motyka 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.2 ItemCSS.png Kamienna siekiera 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Sztabka żelaza 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 36 0.2 ItemCSS.png Dzwon 4 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Krzemień 30 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 7-22 0.05 ItemCSS.png Zaklęty żelazny kilof ? 1 3 wymiany 10
ItemCSS.png Szmaragd 7-22 0.2 ItemCSS.png Zaklęta żelazna łopata ? 1 3 wymiany 10
ItemCSS.png Szmaragd 7-22 0.2 ItemCSS.png Zaklęta żelazna

siekiera ?

1 3 wymiany 10
ItemCSS.png Szmaragd 11-27 0.2 ItemCSS.png Diamentowa motyka 1 3 wymiany 10
Fachowiec ItemCSS.png Diament 1 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 18-35 0.2 ItemCSS.png Zaklęta diamentowa

siekiera ?

1 3 wymiany 15
ItemCSS.png Szmaragd 11-27 0.2 ItemCSS.png Zaklęta diamentowa

łopata ?

1 3 wymiany 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 3 0.2 ItemCSS.png Zaklęty diamentowy

kilof ?

1 3 wymiany 30

Pasterz[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz BlockCSS new.png Biała wełna 18 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
BlockCSS new.png Brązowa wełna 18 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
BlockCSS new.png Czarna wełna 18 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
BlockCSS new.png Szara wełna 18 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 2 0.05 ItemCSS.png Nożyce 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Czarny barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS.png Szary barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS.png Jasnozielony

barwnik

12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS.png Jasnoniebieski

barwnik

12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS.png Biały barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

1 lub 2 kolory wełny

1 16 wymian 5
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

1 lub 2 kolory dywanu

4 16 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Czerwony barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Jasnoszary

barwnik

12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Różowy barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Żółty barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Pomarańczowy barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd 3 0.05 BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

1 lub 2 kolory łóżek

1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS.png Zielony barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS.png Brązowy barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS.png Niebieski barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS.png Fioletowy barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS.png Błękitny barwnik 12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS.png Karmazynowy

barwnik

12 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 3 0.05 BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png

1 lub 2 kolory sztandarów

1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 2 0.05 ItemCSS.png Obraz 3 12 wymian 30

Płatnerz[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Węgiel 15 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 4 0.2 ItemCSS.png Żelazny hełm 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 7 0.2 ItemCSS.png Żelazny napierśnik 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 5 0.2 ItemCSS.png Żelazne nogawice 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 9 0.2 ItemCSS.png Żelazne buty 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Sztabka żelaza 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 36 0.2 ItemCSS.png Dzwon 1 12 wymian 5
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.2 ItemCSS.png Kolcze buty 1 12 wymian 5
ItemCSS.png Szmaragd 3 0.2 ItemCSS.png Kolcze nogawice 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Wiadro z lawą 1 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS.png Diament 1 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.2 ItemCSS.png Kolczy hełm 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 4 0.2 ItemCSS.png Kolczy napierśnik 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 5 0.2 ItemCSS.png Tarcza 1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS.png Szmaragd 11-27 0.2 ItemCSS.png Zaklęte diamentowe

buty ?

1 3 wymiany 15
ItemCSS.png Szmaragd 18-35 0.2 ItemCSS.png Zaklęte diamentowe

nogawice ?

1 3 wymiany 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 11-27 0.2 ItemCSS.png Zaklęty diamentowy

hełm ?

1 3 wymiany 30
ItemCSS.png Szmaragd 18-35 0.2 ItemCSS.png Zaklęty diamentowy

napierśnik ?

1 3 wymiany 30

Rolnik[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Pszenica 20 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Ziemniak 26 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Marchewka 22 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Burak 15 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Chleb 6 16 wymian 1
Praktykant BlockCSS new.png Dynia 6 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Placek dyniowy 4 12 wymian 5
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Jabłko 4 16 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Szmaragd 3 0.05 ItemCSS.png Ciastko 18 12 wymian 10
BlockCSS new.png Arbuz 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 20
Fachowiec ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Ciasto 1 5 wymian 15
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Podejrzana potrawka 1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 3 0.05 ItemCSS.png Złota marchewka 3 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 4 0.05 ItemCSS.png Lśniący arbuz 3 12 wymian 30

Rybak[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Nić 20 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Węgiel 10 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd
ItemCSS.png Surowy dorsz
1
6
0.05 ItemCSS.png Pieczony dorsz 6 16 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 3 0.05 ItemCSS.png Wiadro z dorszem 1 16 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Surowy dorsz 15 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd
ItemCSS.png Surowy łosoś
1
6
0.05 ItemCSS.png Pieczony łosoś 6 16 wymian 5
ItemCSS.png Szmaragd 2 0.05 ItemCSS.png Ognisko 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Surowy łosoś 13 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd 7-22 0.2 ItemCSS.png Zaklęta wędka 1 3 wymiany 10
Fachowiec ItemCSS.png Ryba tropikalna 6 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
Mistrz ItemCSS.png Rozdymka 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Dębowa łódka 1 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30

Rymarz[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Skóra 6 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 3 0.2 ItemCSS.png Skórzane nogawice ? 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 7 0.2 ItemCSS.png Skórzana tunika ? 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Krzemień 26 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 5 0.2 ItemCSS.png Skórzane buty ? 1 12 wymian 5
ItemCSS.png Szmaragd 4 0.2 ItemCSS.png Skórzana czapka ? 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Królicza skóra 9 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS.png Szmaragd 7 0.2 ItemCSS.png Skórzana tunika ? 1 12 wymian 1
Fachowiec ItemCSS.png Tarczka 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 6 0.2 ItemCSS.png Siodło 1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 6 0.2 ItemCSS.png Skórzana zbroja dla konia 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 5 0.2 ItemCSS.png Skórzane buty ? 1 12 wymian 30

Rzeźnik[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Surowy kurczak 14 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Surowy schab 7 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Surowy królik 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Gulasz z królika 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS.png Węgiel 15 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Pieczony schab 5 16 wymian 5
ItemCSS.png Szmaragd 1 0.05 ItemCSS.png Pieczony kurczak 8 16 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Surowa baranina 7 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS.png Surowa wołowina 10 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 20
Fachowiec BlockCSS new.png Blok suszonych

wodorostów

10 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
Mistrz ItemCSS.png Słodkie jagody 10 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30

Zbrojmistrz[]

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS.png Węgiel 15 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS.png Szmaragd 7 0.2 ItemCSS.png Żelazna siekiera 1 12 wymian 1
ItemCSS.png Szmaragd 4 0.05 ItemCSS.png Zaklęty żelazny

miecz ?

1 3 wymiany 1
Praktykant ItemCSS.png Sztabka żelaza 4 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS.png Szmaragd 36 0.2 ItemCSS.png Dzwon 5 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS.png Surowa baranina 7 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 20
Fachowiec ItemCSS.png Diament 1 0.05 ItemCSS.png Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS.png Szmaragd 18-35 0.2 ItemCSS.png Zaklęta diamentowa

siekiera ?

1 3 wymiany 15
Mistrz ItemCSS.png Szmaragd 11-27 0.2 ItemCSS.png Zaklęty diamentowy

miecz ?

1 3 wymiany 30

Wędrowny handlarz[]

Information icon.svg Osobny artykuł: Wędrowny handlarz.

Wędrowny handlarz

Gracz może handlować nie tylko w wioskach, a również z wędrownymi handlarzami, którzy spawnują się w jego okolicy w losowych odstępach czasowych. W odróżnieniu od osadników w wiosce, wędrowni handlarze nie skupują produktów, a jedynie sprzedają je w zamian za szmaragdy. Każdy wędrowny handlarz sprzedaje pięć losowych przedmiotów z asortymentu podstawowego oraz jeden z asortymentu dodatkowego. Kolejne oferty są odblokowywane poprzez handel. Wędrowny handlarz nie posiada jednak widocznego paska doświadczenia i swojego poziomu jak osadnicy w wioskach. Asortyment wędrownego handlarza jest nieodnawialny.

Cena Produkty Wymiany

przed blokadą

Asortyment podstawowy
1ItemCSS.png ItemCSS.png Barwniki w losowym kolorze (3 sztuki)

BlockCSS new.png Chaber

BlockCSS new.png Czosnek

BlockCSS new.png Houstonia błękitna

BlockCSS new.png Mak

BlockCSS new.png Margaretka

BlockCSS new.png Mlecz

BlockCSS new.png Tulipany

BlockCSS new.png Paproć

BlockCSS new.png Pnącze

ItemCSS.png Nasiona pszenicy

ItemCSS.png Nasiona buraka

ItemCSS.png Nasiona dyni

ItemCSS.png Nasiona arbuza

BlockCSS new.png Muchomor

BlockCSS new.png Brązowy grzyb

12 wymian
BlockCSS new.png Piasek (8 sztuk)

ItemCSS.png Trzcina cukrowa

BlockCSS new.png Niebieska orchidea

8 wymian
BlockCSS new.png Konwalia 7 wymian
BlockCSS new.png Czerwony piasek (4 sztuki) 6 wymian
BlockCSS new.png Lilia wodna (2 sztuki) 5 wymian
BlockCSS new.png Dynia 4 wymiany
2ItemCSS.png BlockCSS new.png Iskrzyłuda

BlockCSS new.png Jasnogłaz

5 wymian
3ItemCSS.png ItemCSS.png Wodorosty 12 wymian
BlockCSS new.png Kaktus

BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png Koralowce

8 wymian
4ItemCSS.png ItemCSS.png Kula szlamu 5 wymian
5ItemCSS.png BlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.pngBlockCSS new.png Sadzonki 8 wymian
ItemCSS.png Muszla łodzika 5 wymian
Asortyment dodatkowy
1ItemCSS.png ItemCSS.png Proch 8 wymian
3ItemCSS.png BlockCSS new.png Bielica (3 sztuki)

BlockCSS new.png Zbity lód

6 wymian
5ItemCSS.png ItemCSS.png Wiadro z rozdymką

ItemCSS.png Wiadro z rybą tropikalną

4 wymiany
6ItemCSS.png BlockCSS new.png Niebieski lód lodowcowy 6 wymian

Postępy[]

Information icon.svg Osobny artykuł: Postępy.

Z handlem związany są dwa postępy - Ale okazja! I kosmiczne ceny, których wymaganiem jest przeprowadzenie jednej transakcji handlowej z osadnikiem, a drugiego przeprowadzeniem transankcji handlowej na najwyższej kratce koordynatu Y


Przygoda
IkonaNazwaOpis w grzeWarunekWymaganie (jeśli inne)IDNagroda
Advancement-plain-raw.png
Ale okazja!Dobij targu z osadnikiemPrzygodaPrzeprowadź transakcję handlową z osadnikiem.minecraft:adventure/trade

Plik:Advancement-Przehandluj z osadnikiem na najwyższej kratce świata--.png

Zobacz też[]

Advertisement