Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Szmaragd

Szmaragdy są walutą handlu.

Handel – mechanika gry pozwalająca graczowi na wymienianie przedmiotów z osadnikami i wędrownymi handlarzami. Po raz pierwszy możliwość handlu z osadnikami pojawiła się w grze w nieoficjalnej wersji 12w21a. Walutą handlu są szmaragdy, a osadnicy mogą sprzedawać towary za szmaragdy lub odwrotnie.

Wioska na równinach przed lasem

Wioska na równinach

Mechanizm handlu

Profesja i poziom doświadczenia osadnika

Osadnicy mogą mieć różne profesje. Od wersji 1.14 profesja osadnika nie jest przydzielana losowo, ale jest zależna od bloku stacji roboczej. Każdy osadnik domyślnie nie ma profesji (ang. unemployed villager) i zdobywa ją kiedy w jego okolicy znajduje się tzw. blok stacji roboczej. Profesje osadników i odpowiadające im bloki stacji roboczej przedstawia poniższa tabela.

Profesja Blok stacji roboczej Profesja Blok stacji roboczej
Bibliotekarz równiny Bibliotekarz

(ang. Librarian)

Pulpit Pulpit Płatnerz równiny Płatnerz

(ang. Armorer)

Piec hutniczy Piec hutniczy
Kamieniarz równiny Kamieniarz

(ang. Mason)

Przecinarka Przecinarka Rolnik równiny Rolnik

(ang. Farmer)

Kompostownik Kompostownik
Kapłan równiny Kapłan

(ang. Cleric)

Statyw alchemiczny Statyw

alchemiczny

Rybak równiny Rybak

(ang. Fisherman)

Beczka Beczka
Kartograf równiny Kartograf

(ang. Cartographer)

Stół kartograficzny Stół

kartograficzny

Rymarz równiny Rymarz

(ang. Leatherworker)

Kocioł Kocioł
Łuczarz równiny Łuczarz

(ang. Fletcher)

Stół łuczarski Stół

łuczarski

Rzeźnik równiny Rzeźnik

(ang. Butcher)

Wędzarka Wędzarka
Narzędziarz równiny Narzędziarz

(ang. Toolsmith)

Stół kowala Stół kowalski Zbrojmistrz równiny Zbrojmistrz

(ang. Weaponsmith)

Kamień szlifierski Kamień

szlifierski

Pasterz równiny Pasterz

(ang. Shepherd)

Krosno Krosno Głupiec równiny Głupiec

(ang. Nitwit)

brak

Osadnik może wielokrotnie zmieniać swoją profesję (nie dotyczy głupca), kiedy przypisany mu blok stacji roboczej zostanie zniszczony. Wówczas osadnik będzie bez profesji lub zostanie mu przypisany inny blok stacji roboczej znajdujący się w okolicy. Każda oferta osadnika ma maksymalną liczbę wymian przed jej zablokowaniem. Zablokowana oferta oznacza, że zasoby danego produktu u osadnika zostały wyczerpane. Mogą się one odnowić, kiedy osadnik symbolicznie wytworzy swoje produkty w przypisanym mu bloku stacji roboczej. Robi to maksymalnie raz w ciągu doby.

Osadnik z kolejnymi poziomami

Osadnik z kolejnymi poziomami doświadczenia

Każdy osadnik, który ma przypisaną profesję, ma swój poziom. Informacja o poziomie wyświetla się w interfejsie handlu. Można, go także rozpoznać po odznace, znajdującej się przy pasie każdego handlarza. Każdy osadnik może mieć maksymalnie 10 ofert, gdzie każdy nowy poziom aktywuje maksymalnie 2 nowe oferty, które są losowo wybierane spośród domyślnego asortymentu.

Poziom Wymagane

doświadczenie

osadnika

Nowicjusz

(ang. Novice)

Osadnik nowicjusz odznaka 0

poziom startowy

Praktykant

(ang. Apprentice)

Osadnik ptaktykant odznaka 10
Czeladnik

(ang. Journeyman)

Osadnik czeladnik odznaka 70
Fachowiec

(ang. Expert)

Osadnik fachowiec odznaka 150
Mistrz

(ang. Master)

Osadnik mistrz odznaka 250
Handel

Interfejs handlu z przykładowym osadnikiem na poziomie drugim (praktykant) z profesją narzędziarza

Interfejs handlu

Inicjacja transakcji handlowej następuje po kliknięciu na osadnika z obraną profesją prawym przyciskiem myszy. Pojawia się wówczas interfejs handlu, składający się z dwóch części: po lewej znajduje się lista wszystkich dostępnych ofert danego osadnika, która jest aktualizowana po każdej zmianie poziomu osadnika; po prawej zaś znajduje się podgląd ekwipunku gracza, a nad nim trzy sloty, dwa na towar gracza i trzeci na towar, który kupujemy od osadnika. Nad slotami na towary znajduje się pasek doświadczenia osadnika, a także jego aktualny poziom i profesja.

Oferty osadników

Bibliotekarz

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Papier 26 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd
ItemCSS Książka
5–64
1
0,2 ItemCSS Zaklęta książka ? 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 9 0,05 BlockCSS new Biblioteczka 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS Książka 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd
ItemCSS Książka
5–64
1
0,2 ItemCSS Zaklęta książka ? 1 12 wymian 5
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS new Latarenka 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Torbiel z atramentem 5 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS Szmaragd
ItemCSS Książka
5–64
1
0,2 ItemCSS Zaklęta książka ? 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS new Szkło 4 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS Książka z piórem 2 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd
ItemCSS Książka
5–64
1
0,2 ItemCSS Zaklęta książka ? 1 12 wymian 15
ItemCSS Szmaragd 5 0,05 ItemCSS Zegar 1 12 wymian 15
ItemCSS Szmaragd 4 0,05 ItemCSS Kompas 1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 20 0,05 ItemCSS Znacznik 1 12 wymian 30

Kamieniarz

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Glina 10 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Cegła 10 16 wymian 1
Praktykant BlockCSS new Kamień 20 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS new Rzeźbione

kamienne cegły

4 16 wymian 5
Czeladnik BlockCSS new Granit 16 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
BlockCSS new Andezyt 16 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
BlockCSS new Dioryt 16 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS new Polerowany granit 4 16 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS new Polerowany andezyt 4 16 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS new Polerowany dioryt 4 16 wymian 10
Fachowiec ItemCSS Kwarc 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

1 lub 2 kolory terakoty

1 12 wymian 15
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

1 lub 2 kolory

glazurowanej terakoty

1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS new Filar kwarcowy 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS new Blok kwarcu 1 12 wymian 30

Kapłan

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Zgniłe mięso 32 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Sproszkowany redstone 2 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS Sztabka złota 3 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Lazuryt 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Królicza łapka 3 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS Szmaragd 4 0,05 BlockCSS new Jasnogłaz 1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS Szklana butelka 9 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Tarczka 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 5 0,05 ItemCSS Enderperła 1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS Netherowa brodawka 22 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 3 0,05 ItemCSS Zaklęta butelka 1 12 wymian 30

Kartograf

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Papier 24 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 7 0,05 ItemCSS Pusta mapa 1 12 wymian 1
Praktykant BlockCSS new Szyba 11 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS Szmaragd

ItemCSS Kompas

13

1

0,2

0

ItemCSS Wodna mapa

eksploracyjna

1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Kompas 1 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS Szmaragd

ItemCSS Kompas

14

1

0,2

0

ItemCSS Lądowa mapa

eksploracyjna

1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS Szmaragd 7 0,05 ItemCSS Ramka na przedmiot 1 12 wymian 15
ItemCSS Szmaragd 3 0,05 BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

1 lub 2 kolory sztandarów

1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 8 0,05 ItemCSS Wzór sztandaru 1 12 wymian 30

Łuczarz

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Patyk 32 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Strzała 16 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd
BlockCSS new Żwir
1
10
0,05 ItemCSS Krzemień 10 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS Krzemień 26 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 2 0,05 ItemCSS Łuk 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Nić 14 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Szmaragd 3 0,05 ItemCSS Kusza 1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS Pióro 24 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 7–22 0,05 ItemCSS Zaklęty łuk 1 3 wymiany 15
Mistrz BlockCSS new Zaczep na linkę 8 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 7–22 0,05 ItemCSS Zaklęta kusza 1 3 wymiany 15
ItemCSS Szmaragd
ItemCSS Strzała
2
5
0,05 ItemCSSItemCSSItemCSSItemCSSItemCSSItemCSSItemCSSItemCSSItemCSSItemCSS

ItemCSSItemCSSItemCSSItemCSSItemCSS

1 z 15 strzał z efektem

5 12 wymian 30

Narzędziarz

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Węgiel 15 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 1 0,2 ItemCSS Kamienny kilof 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 1 0,2 ItemCSS Kamienna łopata 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 1 0,2 ItemCSS Kamienna motyka 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 1 0,2 ItemCSS Kamienna siekiera 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS Sztabka żelaza 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 36 0,2 ItemCSS Dzwon 4 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Krzemień 30 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 7–22 0,05 ItemCSS Zaklęty żelazny kilof ? 1 3 wymiany 10
ItemCSS Szmaragd 7–22 0,2 ItemCSS Zaklęta żelazna łopata ? 1 3 wymiany 10
ItemCSS Szmaragd 7–22 0,2 ItemCSS Zaklęta żelazna

siekiera ?

1 3 wymiany 10
ItemCSS Szmaragd 11–27 0,2 ItemCSS Diamentowa motyka 1 3 wymiany 10
Fachowiec ItemCSS Diament 1 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 18–35 0,2 ItemCSS Zaklęta diamentowa

siekiera ?

1 3 wymiany 15
ItemCSS Szmaragd 11–27 0,2 ItemCSS Zaklęta diamentowa

łopata ?

1 3 wymiany 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 3 0,2 ItemCSS Zaklęty diamentowy

kilof ?

1 3 wymiany 30

Pasterz

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz BlockCSS new Biała wełna 18 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
BlockCSS new Brązowa wełna 18 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
BlockCSS new Czarna wełna 18 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
BlockCSS new Szara wełna 18 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 2 0,05 ItemCSS Nożyce 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS Czarny barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS Szary barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS Jasnozielony

barwnik

12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS Jasnoniebieski

barwnik

12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS Biały barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

1 lub 2 kolory wełny

1 16 wymian 5
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

1 lub 2 kolory dywanu

4 16 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Czerwony barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Jasnoszary

barwnik

12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Różowy barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Żółty barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Pomarańczowy barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Szmaragd 3 0,05 BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

1 lub 2 kolory łóżek

1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS Zielony barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS Brązowy barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS Niebieski barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS Fioletowy barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS Błękitny barwnik 12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS Karmazynowy

barwnik

12 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 3 0,05 BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

BlockCSS newBlockCSS newBlockCSS newBlockCSS new

1 lub 2 kolory sztandarów

1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 2 0,05 ItemCSS Obraz 3 12 wymian 30

Płatnerz

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Węgiel 15 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 4 0,2 ItemCSS Żelazny hełm 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 7 0,2 ItemCSS Żelazny napierśnik 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 5 0,2 ItemCSS Żelazne nogawice 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 9 0,2 ItemCSS Żelazne buty 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS Sztabka żelaza 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 36 0,2 ItemCSS Dzwon 1 12 wymian 5
ItemCSS Szmaragd 1 0,2 ItemCSS Kolcze buty 1 12 wymian 5
ItemCSS Szmaragd 3 0,2 ItemCSS Kolcze nogawice 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Wiadro z lawą 1 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS Diament 1 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS Szmaragd 1 0,2 ItemCSS Kolczy hełm 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 4 0,2 ItemCSS Kolczy napierśnik 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 5 0,2 ItemCSS Tarcza 1 12 wymian 10
Fachowiec ItemCSS Szmaragd 11–27 0,2 ItemCSS Zaklęte diamentowe

buty ?

1 3 wymiany 15
ItemCSS Szmaragd 18–35 0,2 ItemCSS Zaklęte diamentowe

nogawice ?

1 3 wymiany 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 11–27 0,2 ItemCSS Zaklęty diamentowy

hełm ?

1 3 wymiany 30
ItemCSS Szmaragd 18–35 0,2 ItemCSS Zaklęty diamentowy

napierśnik ?

1 3 wymiany 30

Rolnik

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Pszenica 20 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Ziemniak 26 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Marchewka 22 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Burak 15 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Chleb 6 16 wymian 1
Praktykant BlockCSS new Dynia 6 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Placek dyniowy 4 12 wymian 5
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Jabłko 4 16 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Szmaragd 3 0,05 ItemCSS Ciastko 18 12 wymian 10
BlockCSS new Arbuz 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 20
Fachowiec ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Ciasto 1 5 wymian 15
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Podejrzana potrawka 1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 3 0,05 ItemCSS Złota marchewka 3 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 4 0,05 ItemCSS Lśniący arbuz 3 12 wymian 30

Rybak

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Nić 20 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Węgiel 10 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd
ItemCSS Surowy dorsz
1
6
0,05 ItemCSS Pieczony dorsz 6 16 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 3 0,05 ItemCSS Wiadro z dorszem 1 16 wymian 1
Praktykant ItemCSS Surowy dorsz 15 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 10
ItemCSS Szmaragd
ItemCSS Surowy łosoś
1
6
0.05 ItemCSS Pieczony łosoś 6 16 wymian 5
ItemCSS Szmaragd 2 0,05 ItemCSS Ognisko 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Surowy łosoś 13 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Szmaragd 7–22 0,2 ItemCSS Zaklęta wędka 1 3 wymiany 10
Fachowiec ItemCSS Ryba tropikalna 6 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
Mistrz ItemCSS Rozdymka 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Dębowa łódka 1 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30

Rymarz

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Skóra 6 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 3 0,2 ItemCSS Skórzane nogawice ? 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 7 0,2 ItemCSS Skórzana tunika ? 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS Krzemień 26 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 5 0,2 ItemCSS Skórzane buty ? 1 12 wymian 5
ItemCSS Szmaragd 4 0,2 ItemCSS Skórzana czapka ? 1 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Królicza skóra 9 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 20
ItemCSS Szmaragd 7 0,2 ItemCSS Skórzana tunika ? 1 12 wymian 1
Fachowiec ItemCSS Tarczka 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 6 0,2 ItemCSS Siodło 1 12 wymian 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 6 0,2 ItemCSS Skórzana zbroja dla konia 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 5 0,2 ItemCSS Skórzane buty ? 1 12 wymian 30

Rzeźnik

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Surowy kurczak 14 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Surowy schab 7 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Surowy królik 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Gulasz z królika 1 12 wymian 1
Praktykant ItemCSS Węgiel 15 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Pieczony schab 5 16 wymian 5
ItemCSS Szmaragd 1 0,05 ItemCSS Pieczony kurczak 8 16 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Surowa baranina 7 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
ItemCSS Surowa wołowina 10 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 20
Fachowiec BlockCSS new Blok suszonych

wodorostów

10 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
Mistrz ItemCSS Słodkie jagody 10 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30

Zbrojmistrz

Poziom Przedmiot skupowany Przedmiot sprzedawany Doświadczenie
Przedmiot Domyślna

ilość

Mnożnik

ceny

Przedmiot Ilość Wymiany

przed blokadą

Nowicjusz ItemCSS Węgiel 15 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 16 wymian 2
ItemCSS Szmaragd 7 0,2 ItemCSS Żelazna siekiera 1 12 wymian 1
ItemCSS Szmaragd 4 0,05 ItemCSS Zaklęty żelazny

miecz ?

1 3 wymiany 1
Praktykant ItemCSS Sztabka żelaza 4 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 10
ItemCSS Szmaragd 36 0,2 ItemCSS Dzwon 5 12 wymian 5
Czeladnik ItemCSS Surowa baranina 7 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 20
Fachowiec ItemCSS Diament 1 0,05 ItemCSS Szmaragd 1 12 wymian 30
ItemCSS Szmaragd 18–35 0,2 ItemCSS Zaklęta diamentowa

siekiera ?

1 3 wymiany 15
Mistrz ItemCSS Szmaragd 11–27 0,2 ItemCSS Zaklęty diamentowy

miecz ?

1 3 wymiany 30

Wędrowny handlarz

Information icon Osobny artykuł: Wędrowny handlarz.
Wędrowny handlarz

Wędrowny handlarz

Gracz może handlować nie tylko w wioskach, a również z wędrownymi handlarzami, którzy pojawiają się w jego okolicy w losowych odstępach czasowych. W odróżnieniu od osadników w wiosce, wędrowni handlarze nie skupują produktów, a jedynie sprzedają je w zamian za szmaragdy. Każdy wędrowny handlarz sprzedaje pięć losowych przedmiotów z asortymentu podstawowego oraz jeden z asortymentu dodatkowego. Kolejne oferty są odblokowywane poprzez handel. Wędrowny handlarz nie posiada jednak widocznego paska doświadczenia i swojego poziomu jak osadnicy w wioskach. Asortyment wędrownego handlarza jest nieodnawialny.

Asortyment w edycji Java

Cena Produkty Wymiany przed blokadą
Asortyment podstawowy
1 ItemCSS ItemCSS Barwniki w losowym kolorze (3 sztuki)

BlockCSS new Chaber
BlockCSS new Czosnek
BlockCSS new Houstonia błękitna
BlockCSS new Mak
BlockCSS new Margaretka
BlockCSS new Mlecz
BlockCSS new Tulipany
BlockCSS new Paproć
BlockCSS new Pnącze
ItemCSS Nasiona pszenicy
ItemCSS Nasiona buraka
ItemCSS Nasiona dyni
ItemCSS Nasiona arbuza
BlockCSS new Muchomor
BlockCSS new Brązowy grzyb

12 wymian
BlockCSS new Piasek (8 bloków)

ItemCSS Trzcina cukrowa
BlockCSS new Niebieska orchidea

8 wymian
BlockCSS new Konwalia 7 wymian
BlockCSS new Czerwony piasek (4 bloki) 6 wymian
BlockCSS new Lilia wodna (2 sztuki)

BlockCSS new Spiczasty naciek (2 sztuki)
BlockCSS new Blok mchu (2 bloki)
BlockCSS new Zakorzeniona ziemia (2 bloki)
BlockCSS new Mały spadkoliść (2 sztuki)

5 wymian
BlockCSS new Dynia 4 wymiany
2 ItemCSS BlockCSS new Iskrzyłuda

BlockCSS new Jasnogłaz

5 wymian
3 ItemCSS ItemCSS Wodorosty 12 wymian
BlockCSS new Kaktus

BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new Bloki koralowca

8 wymian
4 ItemCSS ItemCSS Kula szlamu 5 wymian
5 ItemCSS BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new Sadzonki 8 wymian
ItemCSS Muszla łodzika 5 wymian
Asortyment dodatkowy
1 ItemCSS ItemCSS Proch 8 wymian
3 ItemCSS BlockCSS new Bielica (3 bloki)

BlockCSS new Zbity lód

6 wymian
5 ItemCSS ItemCSS Wiadro z rozdymką

ItemCSS Wiadro z rybą tropikalną

4 wymiany
6 ItemCSS BlockCSS new Niebieski lód lodowcowy 6 wymian

Asortyment w edycji Bedrock

Cena Produkty Wymiany przed blokadą
Asortyment podstawowy
1 ItemCSS BlockCSS new Chaber

BlockCSS new Czosnek
BlockCSS new Houstonia błękitna
BlockCSS new Mak
BlockCSS new Margaretka
BlockCSS new Mlecz
BlockCSS new Niebieska orchidea
BlockCSS new Tulipany
BlockCSS new Paproć
BlockCSS new Pnącze

12 wymian
BlockCSS new Piasek (8 bloków)

ItemCSS Trzcina cukrowa

8 wymian
BlockCSS new Konwalia 7 wymian
BlockCSS new Czerwony piasek (4 bloki) 6 wymian
BlockCSS new Lilia wodna (2 sztuki)

BlockCSS new Spiczasty naciek (2 sztuki)
BlockCSS new Blok mchu (2 bloki)
BlockCSS new Zakorzeniona ziemia (2 bloki)
BlockCSS new Mały spadkoliść (2 sztuki)

5 wymian
BlockCSS new Dynia 4 wymiany
2 ItemCSS BlockCSS new Iskrzyłuda

BlockCSS new Jasnogłaz

5 wymian
3 ItemCSS ItemCSS Wodorosty 12 wymian
BlockCSS new Kaktus 8 wymian
4 ItemCSS ItemCSS Kula szlamu 5 wymian
5 ItemCSS ItemCSS Muszla łodzika 5 wymian
Asortyment pojedynczy*
1 ItemCSS ItemCSS Nasiona pszenicy

ItemCSS Nasiona buraka
ItemCSS Nasiona dyni
ItemCSS Nasiona arbuza

12 wymian
ItemCSS Barwniki w losowym kolorze (3 sztuki)
BlockCSS new Muchomor

BlockCSS new Brązowy grzyb

3 ItemCSS BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new Bloki koralowca 8 wymian
5 ItemCSS BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new BlockCSS new Sadzonki
Asortyment dodatkowy
1 ItemCSS ItemCSS Proch 8 wymian
3 ItemCSS BlockCSS new Bielica (3 bloki)

BlockCSS new Zbity lód

6 wymian
5 ItemCSS ItemCSS Wiadro z rozdymką

ItemCSS Wiadro z rybą tropikalną

4 wymiany
6 ItemCSS BlockCSS new Niebieski lód lodowcowy 6 wymian

*Z asortymentu pojedynczego wędrowny handlarz sprzedaje tylko jeden przedmiot.

Postępy

Information icon Osobny artykuł: Postępy.

Z handlem związane są dwa postępy – Ale okazja! i Kosmiczne ceny, których wymaganiem jest przeprowadzenie jednej transakcji handlowej z osadnikiem, a drugiego przeprowadzeniem transakcji handlowej na najwyższej kratce koordynaty Y.


Przygoda
IkonaNazwaOpis w grzeWarunekWymaganie (jeśli inne)IDNagroda
Advancement-plain-raw
Ale okazja!Dobij targu z osadnikiemPrzygodaPrzeprowadź transakcję handlową z osadnikiem.minecraft:adventure/trade

Plik:Advancement-Przehandluj z osadnikiem na najwyższej kratce świata--.png

Zobacz też

Advertisement