Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Ekran debugowania jest jedną z ważniejszych technicznych funkcjonalności Minecrafta. Zawiera on podstawowe informacje o grze takie jak współrzędne, ilość klatek na sekundę czy wyrenderowanych chunków. Występuje w dwóch wersjach: podstawowej, włączanej F3, wyświetlającej informacje jedynie tekstowo i rozszerzonej, włączanej ⇧ Shift+F3, wzbogaconej o wykresy.

Informacje tekstowe[]

Ekran debugowania (snapshot 18w50a).

Nazwa Opis [1][2]
Minecraft Pokazuje aktualną wersję gry.
fps Aktualna ilość klatek na sekundę, czyli częstotliwość z jaką statyczne obrazy pojawiają się na ekranie.[3]
chunk updates Aktualizacje chunków, czyli liczba przestrzeni o szerokości jednego bloku, które zmieniły swój stan w przeciągu ostatniej sekundy. W to wchodzi: postawienie bloku, zniszczenie go, wzrost trzciny cukrowej, działanie mechanizmów, załadowanie chunku itd.
integrated server Czas trwania ticku na zintegrowanym serwerze, liczba pakietów wysłanych przez klienta (tx) i liczba pakietów przez niego odebranych (rx).
C Ilość chunków wyrenderowanych spośród całej liczby chunków załadowanych do pamięci.
D Zasięg renderowania w grze (po stronie klienta).
L Liczba bloków po stronie klienta, których światło jest w stanie zostać zaktualizowane.
pC Chunki oczekujące na wykonanie operacji wsadowej.
pU Elementy oczekujące na przesłanie do karty wideo
aB Dostępne bufory możliwe do użycia w procesie wsadowym.
F Ilość chunków załadowanych do pamięci znajdujących się poza obszarem widzenia.
O Liczba usuniętych chunków w wyniku procesu usuwania niewidocznych powierzchni.
E Liczba wyrenderowanych bytów spośród wszystkich bytów.
B Nieużywane, zawsze pokazuje wartość 0. Poprzednio prawdopodobnie był używany, by pokazać ilość bytów usuniętych wskutek istnienia ukrytych chunków.
I Liczba niewidocznych bytów.
P Liczba cząsteczek na ekranie.
T Pokazuje maksymalną liczbę klatek na sekundę: ("inf", jeśli nieograniczona) i ustawienia graficzne: ("fast", jeśli szybkie; nic, jeśli dokładne), wraz z ustawieniami chmur: ("fast-clouds", jeśli szybkie; "fancy-clouds", jeśli dokładne; nic, jeśli wyłączone).
All Liczba wszystkich załadowanych bytów, (z upuszczonymi przedmiotami i mobami włącznie).
MultiplayerChunkCache Największa liczba chunków do załadowania.
Nazwa wymiaru FC Wymiar, w którym obecnie znajduje się gracz wraz z ilością chunków załadowanych w sposób wymuszony. Pokazuje wartość n/a, jeśli żaden chunk w tym wymiarze nie załadowany w sposób wymuszony.
XYZ X: Współrzędna X - położenie gracza na wschód od współrzędnej 0 (na zachód, jeżeli liczba jest negatywna)

Y: Współrzędna Y - wysokość, na jakiej znajdują się stopy gracza, względem dołu świata

Z: Współrzędna Z - położenie gracza na południe od współrzędnej 0 (na północ, jeżeli liczba jest negatywna)

Block Położenie stóp gracza na świecie. Tak jak w przypadku XYZ, ale zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej.
Chunk Informacja o tym, w jakim chunku znajduje się gracz, (położenie chunku).
Facing Kierunek, w którym gracz jest zwrócony. Towards [...] X/Z wskazuje obrót gracza w kierunku osi x/z. Dwie liczby na końcu wskazują na poziomy i pionowy obrót głowy gracza.
Biome Pokazuje nazwę biomu, w którym znajduje się gracz.
Client Light Pierwsza liczba to całkowity poziom światła, w którym znajdują się twoje stopy. Zauważ, że jest tu kilka zastrzeżeń ze względu na poziom oświetlenia nieba, który pokazuje poziom światła, jaki blok mógłby uzyskać od słońca w pełnym świetle dziennym, ale nie uwzględnia niższego natężenia światła w nocy lub podczas burzy.

Druga liczba to ilość światła z nieba w bloku, w którym znajdują się twoje stopy. Takie samo zastrzeżenie jak powyżej.

Trzecia liczba to ilość światła z innych bloków (na przykład pochodni) w bloku, w którym znajdują się twoje stopy.

Server Light Pokazuje powyższe dane, ale po stronie serwera, a nie - klienta. Pomija wskaźnik całkowitego poziomu światła.
Local Difficulty Pokazuje stopień trudności chunku, w którym znajduje się gracz. Druga liczba wyświetla ilość dni w grze, jakie minęły podczas pobytu gracza.
Targeted Block Pokazuje współrzędne bloku, na który patrzy gracz. Jeśli nie patrzy na żadnen blok, ta informacja się nie pojawia.
Targeted Fluid Pokazuje współrzędne cieczy, na którą patrzy gracz. Jeżeli głowa gracza znajduje się w tej cieczy, pokazuje współrzędne cieczy w której jest głowa. Ta informacja pojawia się też, gdy gracz patrzy na blok i podaje współrzędne tego bloku.
Used memory Używana pamięć.
Allocated memory Przydzielona pamięć.

Wykresy[]

Wykres słupkowy po lewej informuje ile jest klatek na sekundę w kilkusekundowym okresie czasu. Słupki zielone wskazują na ilość ponad 60 fps, a czerwone poniżej tej wartości. Im słupki są wyższe tym mniej jest klatek na sekundę.

Wykres kolisty po prawej pokazuje jakie procesy mają miejsce w grze i które czynności są procentowo najważniejsze. W legendzie pod wykresem, w nawiasach są cyfry. Naciśnięcie na klawiaturze klawisza przypisanego do danej wartości pokaże bardziej szczegółowy wykres z danej kategorii. Naciskając 0 cofamy menu do tyłu.

Przypisy[]

Advertisement