Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Informacje o efekcie.

Lista aktywnych efektów w ekwipunku.

Ikony efektów wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu.

Efekty (ang. Status effects) – wpływające na każdy byt właściwości, które mogą zarówno pomóc jak i przeszkodzić w rozgrywce. Efekty można aktywować na różne sposoby, najczęściej za pomocą mikstur, jedzenia czy magicznej latarni.

Komenda /effect pozwala graczom nadawać efekty im samym, bytom i innym graczom.

Zachowanie[]

Efekty wpływają na każdy byt na różne sposoby przez dany czas. W trakcie, kiedy efekt jest aktywny, z bytu będą wydobywać się cząsteczki odpowiedniego koloru. Gracz może zobaczyć, jakie efekty aktualnie posiada patrząc w prawy górny róg ekranu lub otwierając ekwipunek. Tam też może dowiedzieć się o pozostałym czasie trwania efektów, oraz o ich poziomach. Poziom efektu określa jego moc - im wyższy poziom, tym silniejszy jest efekt.

Na graczu może zostać nałożona bardzo duża ilość efektów, nawet przeciwieństwa, takie jak EffectsCSS.png Siła i EffectsCSS.pngSłabość. Jednakże jeden efekt nie może zostać aktywowany kilkukrotnie, nawet jeżeli ma on być na różnych poziomach (np. Siła I i Siła II nie mogą być jednocześnie aktywne). Gdyby gracz chciał nałożyć na siebie efekt, który już posiada, nowa wersja efektu nadpisze starą wersję, dając nowy poziom i pełny czas trwania efektu (tylko wtedy, gdy poziom nowej wersji efektu jest taki sam, lub większy od poprzedniej wersji).

Efekt, mimo, że tak to wygląda, nie będzie trwał wiecznie.

Efekty, nawet nałożone przy pomocy komend, nie mogą działać wiecznie. Jeśli efekt zostanie nastawiony na zbyt długi czas, na przykład 182 godziny (655200 sekund), wtedy czas jego trwania pokaże się jako "**:**" (widać to na zdjęciu po lewej). Nie oznacza to jednak, że efekt ten będzie działał w nieskończoność - czas trwania nadal będzie się zmniejszał, aż w końcu efekt się skończy.

Wszystkich efektów można pozbyć się wypijając mleko, lub używając komendy /effect z czasem trwania efektu ustawionym na 0. Można też po prostu użyć komendy /effect clear <nazwa gracza>.

Lista efektów[]

W grze aktualnie występuje 29 efektów.

ID Ikona Nazwa Krótki opis działania
1 EffectsCSS.png Szybkość Zwiększa prędkość chodu
2 EffectsCSS.png Spowolnienie Zmniejsza prędkość chodu
3 EffectsCSS.png Pośpiech Zwiększa szybkość atakowania i wydobywania bloków
4 EffectsCSS.png Wyczerpanie Zmniejsza szybkość atakowania i wydobywania bloków
5 EffectsCSS.png Siła Zwiększa ilość obrażeń zadawanych w walce wręcz
6 Natychmiastowe leczenie Leczy byty, nieumarłym zadaje obrażenia
7 Natychmiastowe obrażenia Zadaje obrażenia bytom, leczy nieumarłych
8 EffectsCSS.png Zwiększony skok Zwiększa wysokość skoku i zmniejsza obrażenia od upadku
9 EffectsCSS.png Mdłości Powoduje falowanie ekranu
10 EffectsCSS.png Regeneracja Powoduje regenerację zdrowia przez określony czas
11 EffectsCSS.png Odporność Redukuje większość obrażeń
12 EffectsCSS.png Odporność na ogień Daje odporność na lawę, wodę itp.
13 EffectsCSS.png Oddychanie pod wodą Zapobiega utonięciu
14 EffectsCSS.png Niewidzialność Daje niewidzialność
15 EffectsCSS.png Oślepienie Osłabia wzrok i nie pozwala sprintować
16 EffectsCSS.png Noktowizja Zwiększa widoczność w ciemnościach
17 EffectsCSS.png Głód Zwiększa tempo tracenia punktów żywności
18 EffectsCSS.png Słabość Zmniejsza ilość obrażeń zadawanych w walce wręcz
19 EffectsCSS.png Zatrucie Co jakiś czas zadaje obrażenia (nie może zabić)
20 EffectsCSS.png Obumarcie Co jakiś czas zadaje obrażenia (może zabić)
21 EffectsCSS.png Zwiększenie zdrowia Zwiększa ilość punktów zdrowia
22 EffectsCSS.png Absorbcja Daje dodatkowe złote serca, które pochłaniają obrażenia
23 Nasycenie Regeneruje głód i nasycenie
24 EffectsCSS.png Blask [Tylko Java Edition] Daje świecącą obwódkę, widoczną przez bloki
25 EffectsCSS.png Lewitacja Powoduje stopniowe unoszenie się w górę
26 EffectsCSS.png Szczęście [Tylko Java i Legacy Console Edition] Zwiększa szansę na lepsze łupy
27 EffectsCSS.png Pech [Tylko Java Edition] Zmniejsza szansę na lepsze łupy
28 EffectsCSS.png Zły omen W chwili gdy gracz z tym efektem wejdzie do wioski, rozpocznie się najazd
29 EffectsCSS.png Powolne opadanie Powoduje że gracz lub mob spada kilka razy wolniej niż zwykle

Opis efektów[]

ID Nazwa
(w kodzie gry)
Opis działania Źródło Kolor cząsteczki Uwagi
1 EffectsCSS.png Szybkość (ang. Speed)
minecraft:speed
Rozszerza pole widzenia i przyspiesza prędkość chodu gracza o 20% × poziom efektu. BlockCSS new.png Magiczna latarnia
ItemCSS.png Mikstura szybkości
ItemCSS.png Strzała szybkości
EffectsCSS.png Błękit
(#7CAFC6)
Przy wysokich poziomach efektu gracz może poruszać się szybciej, niż ładujące się chunki.
2 EffectsCSS.png Spowolnienie (ang. Slowness)
minecraft:slowness
Zmniejsza pole widzenia i zmniejsza prędkość chodu gracza o 15% × poziom efektu. ItemCSS.png Mikstura spowolnienia
ItemCSS.png Strzała spowolnienia
EntityCSS.png Tułacz
EffectsCSS.png Szaroniebieski
(#5A6C81)
Pająki, pająki jaskiniowe, rybiki cukrowe i endermity otrzymują owy efekt po zaatakowaniu ich za pomocą broni zaklętej na Zmorę stawonogów.

Na poziomach 7 - 127 gracz nie będzie w stanie się poruszać, chyba, że podczas poruszania się będzie skakał, lub też użyje perły Endu.

3 EffectsCSS.png Pośpiech (ang. Haste)
minecraft:haste
Zwiększa szybkość wydobywania bloków o 20% × poziom efektu i atakowania o 10% × poziom efektu. BlockCSS new.png Magiczna latarnia EffectsCSS.png
Żółty
(#D9C043)
Na poziomie 3 lub wyższym ręka gracza nie będzie się poruszała w trakcie wydobywania bloków.
4 EffectsCSS.png Wyczerpanie (ang. Mining Fatigue)
minecraft:mining_fatigue
Zmniejsza szybkość wydobywania bloków wg. poniższej tabeli:
Poziom Szybkość Czas niszczenia ×:
1 30% 13
2 9% 11 19
3 0,27% 370 127
4+ 0,081% 1234 4681

Zmniejsza szybkość atakowania o 10% × poziom efektu.

EntityCSS.png Starszy strażnik EffectsCSS.png
Ciemny khaki
(#4A4217)
Efekt ten nie wpływa na wydobywanie bloków w trybie kreatywnym, oraz na bloki, które da się wydobyć natychmiastowo.
5 EffectsCSS.png Siła (ang. Strength)
minecraft:strength
Zwiększa ilość obrażeń zadawanych w walce wręcz o 3 (Heart.svgHalf Heart.svg) × poziom. BlockCSS new.png Magiczna latarnia
ItemCSS.png Mikstura siły
ItemCSS.png Strzała siły
EffectsCSS.png
Ciemna czerwień
(#932423)
Podczas leczenia osadnika zombie, będzie on posiadał na sobie efekt Siła I na poziomie normalnym lub Siła II na poziomie trudnym.
6 Natychmiastowe leczenie (ang. Instant Health)
minecraft:instant_health
Powoduje natychmiastowe dodanie 2 (Heart.svg) × 2poziom efektu.

Nieumarłe moby zamiast tego efektu dostają efekt Natychmiastowe obrażenia.

ItemCSS.png Mikstura leczenia
ItemCSS.png Strzała leczenia
EffectsCSS.png
Czerwony
(#F82423)
Nie ma ikony z powodu natychmiastowego działania.
7 Natychmiastowe obrażenia (ang. Instant Damage)
minecraft:instant_damage
Powoduje natychmiastową stratę 3 (Heart.svgHalf Heart.svg) × 2poziom efektu.

Nieumarłe moby zamiast tego efektu dostają efekt Natychmiastowe leczenie.

ItemCSS.png Mikstura krzywdy
ItemCSS.png Strzała krzywdy
EffectsCSS.png
Kasztanowy
(#430A09)
Nie ma ikony z powodu natychmiastowego działania.

Gdy efekt ten spowoduje śmierć gracza/bytu to na ekranie śmierci ujrzymy informację, że "Gracz <Nazwa gracza> został zabity przez: <Nazwa gracza> za pomocą magii"

8 EffectsCSS.png Zwiększony skok (ang. Jump Boost)
minecraft:jump_boost
Zwiększa wysokość skoku wg. poniższej tabeli:
Poziom Wysokość skoku
Bez efektu 14 bloku
1 1516 bloku
2 12 bloku

Zmniejsza obrażenia od upadku o 1 (Half Heart.svg) na poziom efektu.

BlockCSS new.png Magiczna latarnia
ItemCSS.png Mikstura skoku
ItemCSS.png Strzała skoku
EffectsCSS.png
Jasnozielony
(#22FF4C)
9 EffectsCSS.png Mdłości (ang. Nausea)
minecraft:nausea
Powoduje falowanie widoku ekranu.

Efekt ten nie powoduje nic innego poza efektem wizualnym. Efekt wizualny narasta w ciągu pierwszych dwóch sekund trwania efektu, a następnie zmniejsza się w ciągu ostatnich dwóch sekund trwania efektu.

ItemCSS.png Rozdymka EffectsCSS.png
Purpurowy
(#551D4A)
Podobny efekt występuje po wejściu w portal Netheru.

Po wyleczeniu osadnika zombie, otrzymuje on owy efekt na 10 sekund.

10 EffectsCSS.png Regeneracja (ang. Regeneration)
minecraft:regeration
Powoduje regenerację zdrowia przez określony czas.

Ilość zdrowia uleczonego w czasie trwania efektu została przedstawiona w poniższej tabeli:

Poziom Ticki na Half Heart.png Heart.png na sekundę
1 50 0,2
2 25 0,4
3 12 0,8
4 6 1,66
5 3 3,33
6+ 1 10

Efekt ten nie wpływa na nieumarłe moby.

BlockCSS new.png Magiczna latarnia
ItemCSS.png Mikstura regeneracji
ItemCSS.png Strzała regeneracji
ItemCSS.png Totem nieśmiertelności
ItemCSS.png Złote jabłko
Podejrzana potrawka

ItemCSS.png Złote jabłko (zaklęte)

EffectsCSS.png
Różowy
(#CD5CAB)
Kiedy osadnik odblokowuje kolejną ofertę handlową otrzymuje on efekt Regeneracja I na 10 sekund.
11 EffectsCSS.png Odporność (ang. Resistance)
minecraft:resistance
Redukuje otrzymywane obrażenia o 20% × poziom.

Efekt ten nie redukuje obrażeń zadawanych na skutek wpadnięcia do próżni lub użycia komendy /kill.

BlockCSS new.png Magiczna latarnia
ItemCSS.png Złote jabłko (zaklęte)
EffectsCSS.png
Mahoń
(#99453A)
Poziom 5+ daje graczowi pełną odporność na wszystkie obrażenia (za wyjątkiem obrażeń zadawanych na skutek wpadnięcia do próżni lub użycia komendy /kill).
12 EffectsCSS.png Odporność na ogień (ang. Fire Resistance)
minecraft:fire_resistance
Daje odporność na lawę, ogień, bezpośrednie uderzenie ognistą kulą płomyka oraz stanie na blokach magmy. ItemCSS.png Mikstura odporności na ogień
ItemCSS.png Totem nieśmiertelności[1]
ItemCSS.png Strzała odporności na ogień
ItemCSS.png Złote jabłko (zaklęte)
EffectsCSS.png
Bursztynowy
(#E49A3A)
Wiele netherowych mobów (za wyjątkiem kurczaków i szkieletów) nie posiada na sobie owego efektu, a mimo to są one naturalnie odporne na lawę i ogień. Nie są jednak odporne na bezpośrednie uderzenie ognistą kulą blaze'a, na które uodparnia efekt Odporność na ogień.
13 EffectsCSS.png Oddychanie pod wodą (ang. Water Breathing)
minecraft:water_breathing
Chroni przed utonięciem, oraz nieznacznie poprawia widoczność pod wodą. ItemCSS.png Mikstura oddychania pod wodą
ItemCSS.png Strzała oddychania pod wodą
EffectsCSS.png
Niebieski
(#2E5299)
14 EffectsCSS.png Niewidzialność (ang. Invisibility)
minecraft:invisibility
Sprawia, że byty stają się niewidzialne. Dodatkowo agresywnym mobom trudniej jest wykryć gracza, dzięki czemu można do nich podejść zdecydowanie bliżej.

Efekt ten nie wpływa na:

Następujące elementy noszone przez byty nie znikną:

Element Widzialność
Zbroja, trzymane przedmioty, wbite strzały, emitowane cząsteczki, głowa shulkera, oczy endermana i pająka, dywan nałożony na lamę, siodło nałożone na świnię oraz powłoka okalająca naładowanego creepera. Widoczne
Siodło i zbroja końska nałożone na konia Niewidoczne
ItemCSS.png Mikstura niewidzialności
ItemCSS.png Strzała niewidzialności
EffectsCSS.png
Jasnoszary
(#7F8392)
Gracze w trybie widza widzą niewidzialne byty jako półprzezroczyste.
15 EffectsCSS.png Oślepienie (ang. Blindness)
minecraft:blindness
Wytwarza gęstą, ciemną mgłę wokół gracza. Dodatkowo uniemożliwia sprintowanie, oraz zadawanie ciosów krytycznych.

Efekt występuje tylko w Java Edition i Bedrock Edition.

EntityCSS.png Iluzjoner EffectsCSS.png
Ciemnoszary
(#1F1F23)
Słońce i księżyc są normalnie widoczne. Pole widzenia gracza podczas trwania tego efektu wynosi 4,5 bloku.
16 EffectsCSS.png Noktowizja (ang. Night Vision)
minecraft:night_vision
Powoduje rozjaśnienie ciemności widzianych przez gracza do poziomu 15. Poprawia również widoczność pod wodą. ItemCSS.png Mikstura noktowizji
ItemCSS.png Strzała noktowizji
EffectsCSS.png
Morski błękit
(#1F1FA1)
10 sekund przed końcem efektu ekran zaczyna migać.

Efekt ten dodatkowo sprawia, że:

  • w próżni wszystko stanie się czarne
  • w endzie oddalone od gracza elementy się różowe
17 EffectsCSS.png Głód (ang. Hunger)
minecraft:hunger
Powoduje spadek poziomu głodu o 0,005 × poziom na jeden tick (głód spada o Foodpoint.png na 80/poziom efektu sekund, jeżeli cel nie posiada na sobie efektu Saturacja).

Sprawia, że pasek głodu staje się zielony.

EntityCSS.png Posuch
ItemCSS.png Rozdymka
ItemCSS.png Surowy kurczak (30% szans)
ItemCSS.png Zgniłe mięso (80% szans)
EffectsCSS.png
Matowa zieleń
(#587653)
18 EffectsCSS.png Słabość (ang. Weakness)
minecraft:weakness
Zmiejsza ilość obrażeń zadawanych w walce wręcz o 4 (Heart.svgHeart.svg) × poziom. ItemCSS.png Mikstura słabości
ItemCSS.png Strzała słabości
EffectsCSS.png
Szary
(#484D48)
Efekt ten jest używany do leczenia osadników zombie.
19 EffectsCSS.png Zatrucie (ang. Poison)
minecraft:poison
Powoduje utratę zdrowia przez określony czas, redukując zdrowie do 1 (Half Heart.svg), nie może zabić.

Ilość zdrowia utraconego w czasie trwania efektu została przedstawiona w poniższej tabeli:

Poziom Ticki na Half Heart.png Heart.png na sekundę
1 25 0.4
2 12 0.8
3 6 1.66
4 3 3.33
5+ 1 10

Sprawia, że serduszka na pasku życia gracza stają się zielone.

ItemCSS.png Ciastko podane papudze (tylko cząsteczki)
ItemCSS.png Mikstura zatrucia
ItemCSS.png Strzała zatrucia
ItemCSS.png Oko pająka
EntityCSS.png Pająk jaskiniowy (tylko poziom Normalny i Trudny)
ItemCSS.png Rozdymka
ItemCSS.png Trujący ziemniak (60% szans)
EffectsCSS.png
Zielony
(#4E9331)
Jeżeli podczas trwania efektu zdrowie gracza/moba osiągnie 1 (Half Heart.svg) to obrażenia zaczną być tłumione. Jeżeli podczas trwania efektu zdrowie gracza/moba zregeneruje się (będzie większe niż 1 (Half Heart.svg)), zadawanie obrażeń zostanie wznowione.

Nieumarłe moby, pająki, oraz pająki jaskiniowe są odporne na działanie tego efektu.

20 EffectsCSS.png Obumarcie (ang. Wither)
minecraft:wither
Powoduje utratę zdrowia przez określony czas, może zabić.

Ilość zdrowia utraconego w czasie trwania efektu została przedstawiona w poniższej tabeli:

Poziom Ticki na Half Heart.png Heart.png na sekundę
1 40 0.25
2 20 0.5
3 10 1
4 5 2
5 2 4
6+ 1 10

Sprawia, że serduszka na pasku życia gracza stają się czarne, dzięki czemu trudniej jest zobaczyć swój poziom zdrowia.

Mikstura rozkładu[2]
Strzała rozkładu[2]
EntityCSS.png Wither (tylko na poziomie Normalnym i Trudnym)
EntityCSS.png Witherowy szkielet
EffectsCSS.png
Ciemnobrunatny
(#352A27)
Gdy efekt ten spowoduje śmierć gracza to na ekranie śmierci ujrzymy informację, że "Gracz <Nazwa gracza> obumarł".
21 EffectsCSS.png Zwiększenie zdrowia (ang. Health Boost)
minecraft:health_boost
Zwiększa poziom zdrowia o 4 (Heart.svgHeart.svg) × poziom. Dodane serca, zanim zaczną służyć jako dodatkowe punkty zdrowia, muszą się na początku zregenerować.

Efekt występuje tylko w Java Edition i Bedrock Edition.

Brak EffectsCSS.png
Pomarańczowy
(#F87D23)
22 EffectsCSS.png Absorbcja (ang. Absorption)
minecraft:absorption
Daje 4 (Heart.svgHeart.svg) dodatkowe złote serca × poziom. Serca nie mogą zostać zregenerowane w jakikolwiek sposób, oraz znikną, gdy czas trwania efektu się skończy. ItemCSS.png Totem nieśmiertelności
ItemCSS.png Złote jabłko
ItemCSS.png Złote jabłko (zaklęte)
EffectsCSS.png
Lazurowy
(#2552A5)
23 Nasycenie (ang. Saturation)
minecraft:saturation
Natychmiast przywraca Foodpoint.png × poziom, oraz 2 × poziom punkty nasycenia. Jeśli efekt trwa dłużej, niż jeden tick, punkty głodu i nasycenia będą przywracane co jeden tick.

Efekt występuje tylko w Java Edition i Bedrock Edition.

Brak EffectsCSS.png
Czerwony
(#F82423)
Wszystkie rodzaje pożywienia przywracają punkty nasycenia, nie dodają jednak efektu Nasycenie.

Nie ma ikony z powodu natychmiastowego działania.

24 EffectsCSS.png Blask (ang. Glowing)
minecraft:glowing
Powoduje wyświetlanie wokół bytów jasnej obwódki widocznej przez bloki.

Efekt występuje tylko w Java Edition.

ItemCSS.png Widmowa strzała EffectsCSS.png
Oliwkowy
(#94A061)
25 EffectsCSS.png Lewitacja (ang. Levitation)
minecraft:levitation
Powoduje unoszenie się z prędkością 0,9 bloku × poziom na sekundę. Nie wpływa na latanie i pływanie. Nie wpływa na ilość obrażeń otrzymanych od upadku. EntityCSS.png Shulker EffectsCSS.png
Akwamarynowy
(#CEFFFF)
26 EffectsCSS.png Szczęście (ang. Luck)
minecraft:luck
Zwiększa szansę na złowienie cenniejszego przedmiotu.

Efekt występuje tylko w Java Edition i Legacy Console Edition.

ItemCSS.png Mikstura szczęścia
ItemCSS.png Strzała szczęścia
EffectsCSS.png
Zielone awokado
(#339900)
27 EffectsCSS.png Pech (ang. Bad Luck)
minecraft:unluck
Zmniejsza szansę na złowienie cenniejszego przedmiotu.

Efekt występuje tylko w Java Edition.

Brak EffectsCSS.png
Khaki
(#C0A44D)
28 EffectsCSS.png Zły omen (ang. Bad Omen)
minecraft:bad_omen
Gdy wejdzie się do wioski z tym efektem natychmiast rozpoczyna się najazd. Rozbójnik ze sztandarem EffectsCSS.png
Ciemno zielony
(#0b6138)
Ilość zabitych dowódców w patrolach decyduje o poziomie efektu.
29 EffectsCSS.png Powolne opadanie (ang. Slow Falling)
minecraft : slow_falling
Z tym efektem jest możliwe przeżycie upadku z każdej wysokości dzięki prędkości z jaką się spada. ItemCSS.png Mikstura powolnego opadania
ItemCSS.png Strzała powolnego opadania
EffectsCSS.png
Błekitny
(#F7F8E0)
Dzięki temu efektowi łatwiej jest zrobić krytyczny cios ze względu na długość opadania.

Postępy[]

Information icon.svg Osobny artykuł: Postępy.
Blok czerwonej Netherowej cegły.png Nether
IkonaNazwaOpis w grzeWarunekWymaganie (jeśli inne)IDNagroda
Advancement-fancy-raw.png
Na zdrowie!Spraw, aby wszystkie efekty mikstur działały na ciebie w tym samym czasieLokalny browarMiej nałożone na siebie jednocześnie te 13 efektów mikstur.minecraft:nether/all_potionsEntityCSS.png 100 kul doświadczenia
Advancement-fancy-raw.png
Jakim cudem zaszliśmy aż dotąd?Spraw, aby wszystkie możliwe efekty działały na ciebie w tym samym czasieNa zdrowie!Miej nałożone na siebie jednocześnie te 23 efekty.minecraft:nether/all_effectsEntityCSS.png 1000 kul doświadczenia
Kamień Endu.png End
IkonaNazwaOpis w grzeWarunekWymaganie (jeśli inne)IDNagroda
Advancement-fancy-raw.png
Latać każdy możeWzleć 50 bloków w górę lewitując od ataków shulkeraMiasto na krańcu świataMiej nałożony na siebie efekt lewitacji przez co najmniej 30 sekund.minecraft:end/levitateEntityCSS.png 50 kul doświadczenia


Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Beta
1.8Dodano efekty.[3]
W grze nie było jeszcze mikstur, jedyne rzeczy, jakie mogły nadawać efekty to złote jabłka, surowe kurczaki, zgniłe mięso oraz pająki jaskiniowe.
Pełna wersja
1.0.0Beta 1.9-pre2Dodano mikstury.
Wypicie mleka pozwala pozbyć się wszystkich efektów.
1.3.112w21aDodano zaklęte złote jabłko, którego spożycie pozwala uzyskać nieużywany wcześniej efekt EffectsCSS.png Odporność.
12w26aMob spawnery mogą zostać zmodyfikowane za pomocą zewnętrznych narzędzi, umożliwiając spawnowanie mobów z od razu nałożonymi efektami.
1.4.212w32aEfekt EffectsCSS.png Noktowizja od teraz działa poprawnie. Można go uzyskać za pomocą dodanej mikstury noktowizji.
Dodano magiczne latarnie pozwalające nadawać efekty graczom znajdującym się w ich pobliżu.
Osadnicy zombie mogą zostać uleczeni za pomocą złotego jabłka i efektu EffectsCSS.pngSłabość.
12w34aEfekt EffectsCSS.png Niewidzialność od teraz działa poprawnie. Można go uzyskać za pomocą dodanej mikstury niewidzialności.
Dodano efekt EffectsCSS.png Obumarcie.
12w39aMikstury mogą zostać zmodyfikowane za pomocą zewnętrznych narzędzi, umożliwiając ustalenie, jakie efekty i o jakiej długości mają one nadawać.
1.513w09bDodano komendę /effect, pozwalającą nadawać graczom efekty o maksymalnym poziomie 4.
13w09cKomenda /effect może nadawać efekty o maksymalnym poziomie 255.
1.6.113w23aDziałanie efektów EffectsCSS.png Regeneracja i Natychmiastowe leczenie zostało osłabione - od teraz EffectsCSS.png Regeneracja leczy dwa razy wolniej, a Natychmiastowe leczenie jest słabsze o 33%.
13w23bDodano efekt EffectsCSS.png Zwiększenie zdrowia.
Zjedzenie zwykłego złotego jabłka nadaje teraz 2 poziom EffectsCSS.png Regeneracji zamiast 1.
Zjedzenie zaklętego złotego jabłka nadaje teraz 5 poziom EffectsCSS.png Regeneracji zamiast 4.
13w24aIstnieje szansa, że na poziomie Trudnym pająki mogą zespawnować się z nałożonymi efektami.
13w24bDodano efekt EffectsCSS.png Absorbcja. Można go uzyskać poprzez zjedzenie złotego jabłka.
1.6.1-preDodano efekt Saturacja.
1.6.2Dodatkowe zdrowie z EffectsCSS.png Absorbcji nie regeneruje się co 30 sekund.
1.7.213w36aDodano mikstury oddychania pod wodą.
1.814w06aDodano możliwość wyłączenia widoczności cząsteczek efektów.
14w25aZmodyfikowano mechanikę działania efektu EffectsCSS.png Wyczerpanie.
14w27aDodano miksturę skoku.
Efekt EffectsCSS.png Zwiększony skok posiada teraz jasnozielone cząsteczki.
14w28aEfekty akceptują teraz słowne ID.
1.915w31aDodano efekt EffectsCSS.png Lewitacja.
Dodano efekt EffectsCSS.png Blask.
Ikony aktywnych efektów wyświetlają się w prawym górnym rogu ekranu.
15w33aZmieniono działanie efektów EffectsCSS.png Siła i EffectsCSS.pngSłabość.
15w34bEfekty EffectsCSS.png Pośpiech i EffectsCSS.png Wyczerpanie posiadają nowy atrybut attackSpeed.
15w44bDodano nowe efekty - EffectsCSS.png Szczęście i EffectsCSS.png Pech.
15w49aIkony efektów EffectsCSS.png Absorbcja i EffectsCSS.png Zwiększenie zdrowia zostały zmienione, aby nie wyglądały tak samo. Stara ikona: EffectsCSS.png.
Pełna wersja
1.1318w08bEfekt oddychania pod wodą nie daje już ulepszonej wizji pod wodą.
18w14aDodano efekt powolnego spadania.
18w15aDodano efekt mocy przewodni. Możliwe do otrzymania przez aktywację przewodni.
Pocket Edition Alpha
0.11.02 grudnia 2014Jeb poinformował, że trwają prace nad dodaniem efektów do gry.
4 grudnia 2014Jeb opublikował zdjęcie przedstawiające interfejs efektów.
build 1Dodano efekty.
W grze nie było jeszcze mikstur, więc jedyne efekty, jakie można było uzyskać bez ich użycia to:
EffectsCSS.png Zatrucie z pająków jaskiniowych, zgniłego mięsa oraz rozdymek
EffectsCSS.png Głód z surowego kurczaka
EffectsCSS.png Mdłości z rozdymek.
build 4Wypicie mleka usuwa wszyskie efekty.
build 12Zbroja nie zmniejsza już obrażeń od efektów.
0.12.1build 1Dodano więcej efektów. Efektu EffectsCSS.png Zwiększony skok nie można uzyskać, ponieważ króliki nie zostały jeszcze dodane.
Efekty mogą być nadawane za pomocą mikstur.
Do gry dodano głód; zgniłe jedzenie zamiast efektu EffectsCSS.png Zatrucie daje efekt EffectsCSS.png Głód.
Dostosowano działanie efektów do mechaniki głodu.
?Naprawiono błąd, który uniemożliwiał wejście do interfejsu efektów.
0.13.0build 1Do gry dodano króliki, efekt EffectsCSS.png Zwiększony skok jest już więc dostępny.
0.16.0build 1Dodano ekskluzywną miksturę rozkładu, jej miotaną wersję oraz strzałę z miksturą.
Pocket Edition
1.0build 1Dodano efekt EffectsCSS.png Lewitacja.
Console Edition
TU5Patch 1Dodano efekty.
W grze nie było jeszcze mikstur, jedyne rzeczy, jakie mogły nadawać efekty to złote jabłka, surowe kurczaki, zgniłe mięso oraz pająki jaskiniowe.
TU7Dodano mikstury.
Wypicie mleka pozwala pozbyć się wszystkich efektów.
TU141.04Dodano zaklęte złote jabłko, którego spożycie pozwala uzyskać nieużywany wcześniej efekt EffectsCSS.png Odporność.
TU19CU71.12Efekt EffectsCSS.png Noktowizja od teraz działa poprawnie. Można go uzyskać za pomocą dodanej mikstury noktowizji.
Dodano magiczne latarnie pozwalające nadawać efekty graczom znajdującym się w ich pobliżu.
Osadnicy zombie mogą zostać uleczeni za pomocą złotego jabłka i efektu EffectsCSS.pngSłabość.
Efekt EffectsCSS.png Niewidzialność od teraz działa poprawnie. Można go uzyskać za pomocą dodanej mikstury niewidzialności.
Dodano efekt EffectsCSS.png Obumarcie.
Dodano efekt EffectsCSS.png Absorbcja. Można go uzyskać poprzez zjedzenie złotego jabłka.
TU46CU361.38Patch 15Dodano efekt EffectsCSS.png Lewitacja.

Ciekawostki[]

  • Maksymalna ilość punktów zdrowia, jaką gracz może uzyskać za pomocą efektów EffectsCSS.png Zwiększenie zdrowia i EffectsCSS.png Absorbcja wynosi 2068 (1034 serc, widoczne jest to na pierwszym zdjęciu w galerii poniżej).
  • Mimo nałożenia efektu EffectsCSS.png Niewidzialność na endermana, pająka i pająka jaskiniowego ich oczy nadal będą widoczne.
  • Jeżeli creeper będzie miał na sobie jakiś efekt i eksploduje, pozostawi po sobie chmurę trwałej miotanej mikstury.
  • Istnieją moby na które nie działają efekty, takim mobem jest np: Smok Endu.

Galeria[]

Przypisy

Advertisement