Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement


Drewno
Kora dębu.pngKora świerku.pngKora brzozy.pngKora dżunglowego drzewa.pngKora akacji.pngKora ciemnego dębu.pngSzkarłatne strzępki.pngSpaczone strzępki.png
Okorowane dębowe drewno.pngOkorowane świerkowe drewno.pngOkorowane brzozowe drewno.pngOkorowane tropikalne drewno.pngOkorowane akacjowe drewno.pngOkorowane ciemne dębowe drewno.pngOciosane szkarłatne strzępki.pngOciosane spaczone strzępki.png
Typ

Przetworzony

Fizyka

Nie

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Nie

Odporność na eksplozje

10

Palność

Tak

Narzędzie

Topór.png

Odnawialne

Tak

Możliwość grupowania

Tak, 64


BlockCSS new.png Drewno (ang. Wood) dawniej znane jako kora (ang. Bark) – blok mający boczną teksturę pnia drzewa, ale z każdej strony. Istnieje 6 rodzajów tego bloku: dębowe, świerkowe, brzozowe, tropikalne, akacjowe i ciemne dębowe.

BlockCSS new.png Okorowane drewno (ang. Stripped Wood) – odmiana drewna, która powstaje poprzez użycie na bloku drewna siekiery.

Strzępki (ang. Hyphae) – netherowy substytut drewna mający boczną teksturą trzonu z każdej strony.

Okorowane strzępki (ang. Stripped Hyphae) – okorowana wersja strzępków uzyskiwana poprzez naciśnięcie na nie z siekierą przycisku użycia.

Otrzymywanie[]

Wydobywanie[]

Blok drewna ma twardość równą 2 i może być zniszczony ręką. Siekiera przyspiesza proces wydobycia.

Blok Narzędzie Czas wydobycia w sekundach
BlockCSS new.png Drewno

BlockCSS new.png Okorowane drewno

Siekiera.png Brak Drewniana Kamienna Żelazna Diamentowa Złota
3 1,5 0,75 0,5 0,4 0,25

Wytwarzanie[]

Drewno lub strzępki wytwarza się z czterech pni lub trzonów tego samego rodzaju otrzymując 3 sztuki drewna lub strzępków.

Naturalne generowanie[]

Wszystkie rodzaje drewien i desek.

Okorowane dębowe drewno generuje się w nowych równinnych wioskach, okorowane akacjowe - w nowych sawannowych wioskach, a okorowane świerkowe - w nowych tundrowych wioskach.

Zastosowanie[]

Blok drewna może być użyty w celach budulcowych i dekoracyjnych zamiast pnia.

Wytwarzanie[]

Możliwe jest użycie drewna w celu wytworzenia ogniska, desek lub wędzarki, jednak mniej surowca zużywają pnie.

Produkt Składniki Wejście » Wyjście
Drewno lub trzon Dany pień lub trzon (4x)

Grid layout Arrow (small).png
3

3

3

3

3

3

3

3
Ociosane drewno lub
strzepki
Dany pień lub trzon

Grid layout Arrow (small).png
3

3

3

3

3

3

3

3
Ognisko Dowolne drewno / okorowane drewno (3x)

+

Węgiel / Węgiel drzewny

+

Patyk (3x)
Grid layout Arrow (small).png
Netherowe deski Dane strzępki lub
ociosane strzepki lub
trzon lub
ociosany trzonGrid layout Arrow (small).png
4

4

4

4

4

4

4

4

Zwykłe deski Dane drewno / okorowane drewnoGrid layout Arrow (small).png
4

4

4
Tropikalne deski4
4

4

Grid layout Shapeless.png
Wędzarka Dowolne drewno / okorowane drewno (4x)

+

PiecGrid layout Arrow (small).pngEteryczne ognisko Dowolne drewno / okorowane drewno (3x)

+

Piasek dusz / Gleba dusz

+

Patyk (3x)
Grid layout Arrow (small).png
Przetapianie[]

Za każdy przetopiony na węgiel drzewny blok drewna otrzymuje się średnio 0,15 punktu doświadczenia. Jest to jednak nieopłacalne, gdyż 3 bloki drewna są wytwarzane z 4 bloków pni, które także mogą być przetopione na węgiel drzewny.

Składniki Wejście » Wyjście
Dowolny pień


Grid layout Furnace Progress.png
Grid layout Fire.png

Sadzonka2
2

4
Wiadro z lawąBlok suszonych wodorostów

Paliwo[]

Drewno może być użyte jako paliwo w piecu. Przetopi wtedy 1,5 przedmiotu na 1 sztukę paliwa. Jest to jednak nieopłacalne, gdyż 3 bloki drewna są wytwarzane z 4 bloków pni, a te z kolei mogą być przetworzone na deski - jedno z najefektywniejszych paliw opartych na drewnie.

Wartości danych (DV)[]

ID[]

Nazwa bloku ID słowne DV (BE)
Java Edition BE
BlockCSS new.png Dębowe drewno oak_wood wood 0
BlockCSS new.png Świerkowe drewno spruce_wood 1
BlockCSS new.png Brzozowe drewno birch_wood 2
BlockCSS new.png Tropikalne drewno jungle_wood 3
BlockCSS new.png Akacjowe drewno acacia_wood 4
BlockCSS new.png Ciemne dębowe drewno dark_oak_wood 5
BlockCSS new.png Szkarłatne strzępki crimson_hyphae -
BlockCSS new.png Spaczone strzępki warped_hyphae -
BlockCSS new.png Okorowane dębowe drewno stripped_oak_wood wood 6
BlockCSS new.png Okorowane świerkowe drewno stripped_spruce_wood 7
BlockCSS new.png Okorowane brzozowe drewno stripped_birch_wood 8
BlockCSS new.png Okorowane tropikalne drewno stripped_jungle_wood 9
BlockCSS new.png Okorowane akacjowe drewno stripped_acacia_wood 10
BlockCSS new.png Okorowane ciemne dębowe drewno stripped_dark_oak_wood 11
BlockCSS new.png Ociosane spaczone strzępki stripped_warped_hyphae -
BlockCSS new.png Ociosane szkarłatne strzępki stripped_crimson_hyphae -

Stany bloku[]

W Java Edition:

Nazwa Dozwolone wartości Opis
axis x Określa, że drewno jest zorientowane na oś wschód-zachód.
y - domyślna wartość Określa, że drewno jest zorientowane pionowo.
z Określa, że drewno jest zorientowane na oś północ-południe.

Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Pełna wersja
1.3.112w30dKora dębu.png Kora świerku.png Kora brzozy.png Kora dżunglowego drzewa.png
Dodano dębowe, świerkowe, brzozowe i tropikalne bloki kory, które wyglądają podobnie do pni, ale z każdej strony mają teksturę „kory” drzewa.
Mogą być postawione tylko za pomocą komend i zewnętrznych programów.
1.7.213w43aAkacjowe drewno 13w43a.png Kora ciemnego dębu.png Dodano akacjową i ciemną dębową korę.
1.7-preKora akacji.png Zmieniono teksturę akacjowej kory.
1.1317w47aDodano przedmiot dla bloku kory. Może być trzymany w ekwipunku.
Dodano korę do ekwipunku trybu kreatywnego.
Poszczególne stany bloków kory rozdzielono na osobne ID słowne.
17w47bDodano recepturę wytwarzania drewna z pni.
18w22bBloki drewna mogą być obrócone w trybie przetrwania.
1.13-pre1Dębowe drewno 1-13-pre1.png Świerkowe drewno 1-13-pre1.png Brzozowe drewno 1-13-pre1.png Tropikalne drewno 1-13-pre1.png Akacjowe drewno 1-13-pre1.png Ciemne dębowe drewno 1-13-pre1.png Zmieniono teksturę górnych części bloków drewna.
1.13-pre2Okorowane dębowe drewno.png Okorowane świerkowe drewno.png Okorowane brzozowe drewno.png Okorowane tropikalne drewno.png Okorowane akacjowe drewno.png Okorowane ciemne dębowe drewno.png Dodano okorowane drewno.
1.13-pre3Przywrócono teksturę bloków drewna sprzed wersji 1.13-pre1.
1.13-pre5Zmieniono nazwę kora na drewno.
Zmieniono ID słowne bloków drewna z <rodzaj>_bark na <rodzaj>_wood.
1.1418w50aDrewno lub okorowane drewno służy do wytwarzania wędzarki.
19w02aDrewno lub okorowane drewno służy do wytwarzania ogniska.
1.1519w41aOciosane drewno może być teraz wytwarzane z ociosanych pni.
1.1620w01aSzkarłatne strzępki.png Spaczone strzępki.png Ociosane szkarłatne strzępki.png Ociosane spaczone strzępki.png Dodano zwykłe i ociosane szkarłatne oraz spaczone strzepki.
Pocket Edition Alpha
0.8.0build 2Kora dębu.png Kora świerku.png Kora brzozy.png
Dodano dębową, świerkową i brzozową korę. Była możliwa do umieszczenia tylko poprzez edytowanie plików świata.
0.9.0build 1Kora dżunglowego drzewa.png Kora akacji.png Kora ciemnego dębu.png
Dodano tropikalną, akacjową i ciemną dębową korę.
Pełna wersja Pocket Edition
1.0.0alpha 0.17.0.1Możliwe jest umieszczenie bloków kory za pomocą komendy /setblock ~ ~ ~ log 12.
Bedrock Edition
1.4.0beta 1.2.13.8Okorowane dębowe drewno.png Okorowane świerkowe drewno.png Okorowane brzozowe drewno.png Okorowane tropikalne drewno.png Okorowane akacjowe drewno.png Okorowane ciemne dębowe drewno.png Dodano okorowane kory jako część rozgrywki eksperymentalnej, ale były możliwe do umieszczenia tylko za pomocą komendy /setblock ~ ~ ~ stripped_<rodzaj>_log 3.
1.10.0beta 1.10.0.3Zmieniono nazwę z Kora na Drewno.
Drewno istnieje jako odrębny od pnia blok, lecz bloki drewna umieszczone przed tą wersją dalej upuszczały bloki pnia jako przedmiot po wydobyciu.
Dodano recepturę wytwarzania drewna z pni.
Bloki drewna i okorowanego drewna są dostępne w ekwipunku trybu kreatywnego.
Okorowane drewno generuje się w nowych wioskach.
Drewno i okorowane drewno służy do wytwarzania desek, wędzarki i ogniska.
1.16.0beta 1.16.0.57Dodano szkarłatne i spaczone strzepki oraz ich ociosane warianty.
Console Edition
TU14CU11.04Patch 1Kora dębu.png Kora świerku.png Kora brzozy.png Kora dżunglowego drzewa.png Kora akacji.png Kora ciemnego dębu.png
Dodano sześć odmian kory. Jest ona możliwa do uzyskania tylko poprzez edytowanie plików świata.
TU69CU571.76Patch 38Okorowane dębowe drewno.png Okorowane świerkowe drewno.png Okorowane brzozowe drewno.png Okorowane tropikalne drewno.png Okorowane akacjowe drewno.png Okorowane ciemne dębowe drewno.png Dodano okorowaną korę. Jest możliwa do uzyskania tylko poprzez edytowanie plików świata.
PlayStation 4 Edition
1.90Drewno i okorowane drewno (dawną korę) można uzyskać za pomocą ekwipunku trybu kreatywnego lub stołu rzemieślniczego.

Galeria[]

Advertisement