Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Grid Pajęczyna.png
Informacje zawarte w tym artykule opisują element niedostępny lub przestarzały.
Ten element został usunięty z gry lub nigdy nie został do niej dodany.


Dostosowany to tryb świata, który zastępuje normalny świat, posługując się do tego specjalnie wybranymi ustawieniami.

Może on pomóc graczom dopasować świat do własnych upodobań. Zmienić możne niemal wszystko: od wysokości morza, przez rzadkość biomów, aż po częstotliwość pojawiania się rud. Niektóre ustawienia mogą owocować generowaniem się struktur pod ziemią lub w powietrzu.

Tryb ten został usunięty w snapshocie 18w06a. Jego prostszym substytutem jest tryb Bufet, dodany w tym samym snapshocie.

Szablony[]

W grze zostały przygotowane specjalne szablony, które automatycznie nadają światu wybrany wygląd.

Ikona Szablon Kod szablonu Opis
Worldwater.png Wodny świat
{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":5000.0,"mainNoiseScaleY":1000.0,"mainNoiseScaleZ":5000.0,"baseSize":8.5,"stretchY":8.0,"biomeDepthWeight":2.0,"biomeDepthOffset":0.5,"biomeScaleWeight":2.0,"biomeScaleOffset":0.375,"seaLevel":255,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}
Świat całkowicie pogrążony w wielkim oceanie.
Isles.png Kraina wysp

{"coordinateScale":3000.0,"heightScale":6000.0,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":250.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":80.0,"mainNoiseScaleY":160.0,"mainNoiseScaleZ":80.0,"baseSize":8.5,"stretchY":10.0,"biomeDepthWeight":1.0,"biomeDepthOffset":0.0,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":0.0,"seaLevel":63,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat pełen latających wysp.
Delight.png Rozkosz grotołaza

{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":5000.0,"mainNoiseScaleY":1000.0,"mainNoiseScaleZ":5000.0,"baseSize":8.5,"stretchY":5.0,"biomeDepthWeight":2.0,"biomeDepthOffset":1.0,"biomeScaleWeight":4.0,"biomeScaleOffset":1.0,"seaLevel":63,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Ciemny świat pełen jaskiń.
Madness.png Górskie szaleństwo

{"coordinateScale":738.41864,"heightScale":157.69133,"lowerLimitScale":1254.1643,"upperLimitScale":801.4267,"depthNoiseScaleX":374.93652,"depthNoiseScaleZ":288.65228,"depthNoiseScaleExponent":1.2092624,"mainNoiseScaleX":1355.9908,"mainNoiseScaleY":745.5343,"mainNoiseScaleZ":1183.464,"baseSize":1.8758626,"stretchY":1.7137525,"biomeDepthWeight":1.7553768,"biomeDepthOffset":3.4701107,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":2.535211,"seaLevel":63,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat pełen wielkich gór, klifów i dużych jaskiń.
Drought.png Susza

{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":1000.0,"mainNoiseScaleY":3000.0,"mainNoiseScaleZ":1000.0,"baseSize":8.5,"stretchY":10.0,"biomeDepthWeight":1.0,"biomeDepthOffset":0.0,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":0.0,"seaLevel":20,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat pozbawiony wody w oceanach, jednakże wciąż mogą wygenerować się małe jeziora z wodą.
Chaos.png Jaskinie chaosu

{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":64.0,"upperLimitScale":2.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":80.0,"mainNoiseScaleY":160.0,"mainNoiseScaleZ":80.0,"baseSize":8.5,"stretchY":12.0,"biomeDepthWeight":1.0,"biomeDepthOffset":0.0,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":0.0,"seaLevel":6,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat pełen ogromnych i wysokich jaskiń, przypominający podziemia świata powiększonego.
Luck.png Powodzenia

{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":80.0,"mainNoiseScaleY":160.0,"mainNoiseScaleZ":80.0,"baseSize":8.5,"stretchY":12.0,"biomeDepthWeight":1.0,"biomeDepthOffset":0.0,"biomeScaleWeight":1.0,"biomeScaleOffset":0.0,"seaLevel":40,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"lapisSize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}

Świat usłany kamieniami i żwirem oraz jeziorami i oceanami lawy. Rzadko występuje tam woda czy roślinność.

Opcje dostosowanie świata[]

Istnieje 18 podstawowych opcji dostosowywania świata, które wpływają na występowanie wody, lawy i struktur. Ponadto możliwe jest wykorzystanie ustawień rud oraz ustawień zaawansowanych.

Podstawowe opcje[]

Nazwa opcji Parametr Domyślnie Opis
Poziom morza 1-255 63 Ustawia na jakim poziomie ma być morze. Wpływa też na rzeki i rozlewiska.
Jaskinie Tak/Nie Tak Ustawienie czy maja generować się jaskinie.
Twierdze Tak/Nie Tak Czy mają generować się twierdze.
Wioski Tak/Nie Tak Czy mają być wioski generowane.
Opuszczone kopalnie Tak/Nie Tak Czy mają być generowane opuszczone kopalnie.
Dżunglowe świątynie Tak/Nie Tak Czy mają się generować dżunglowe świątynie.
Podwodne świątynie Tak/Nie Tak Czy mają się generować podwodne świątynie.
Wąwozy Tak/Nie Tak Czy mają się generować wąwozy.
Lochy Tak/Nie Tak Czy mają się generować lochy.
Ilość lochów 1-100 7 Ile ma być prób generacji lochów na chunk. Podana liczba nie jest równoznaczna z rzeczywistą ilością wygenerowanych lochów, ponieważ lochy, by mogły się wygenerować, muszą być podłączone do podziemnej struktury lub zaciemnionej wklęsłej ściany skalnej.
Jeziora wody Tak/Nie Tak Czy mają się generować jeziora z wodą.
Rzadkość jezior wody 1-100 4 Rzadkość generowania się jezior wody. Im wyższa wartość, tym rzadsze jeziora.
Jeziora lawy Tak/Nie Tak Czy mają się generować jeziora lawy.
Rzadkość jezior lawy 10-100 80 Rzadkość generowania się jezior lawy. Im wyższa wartość, tym rzadsze jeziora.
Oceany lawy Tak/Nie Nie Czy mają się generować oceany lawy.
Biomy Wszystkie, Ocean, Równiny, Pustynia, Ekstremalne Wzgórza, Las, Tajga, Bagna, Rzeka, Zamarznięty ocean,
Zamarznięta rzeka, Tundra, Góry tundry, Grzybowa wyspa, Brzeg grzybowej wyspy, Plaża, Pustynne wzgórza,
Leśne wzgórza, Wzgórza tajgi,
Skraj ekstremalnych wzgórz,
Dżungla, Wzgórza dżungli,
Skraj dżungli, Głęboki ocean,
Kamienna plaża, Zamarznięta plaża, Las brzozowy, Wzgórza lasu brzozowego,
Puszcza, Zimna tajga, Wzgórza zimnej tajgi, Mega tajga,  Wzgórza mega tajgi,
Ekstremalne wzgórza+, Sawanna,
Płaskowyż sawanny, Mesa,
Zalesiony płaskowyż mesy,
Płaskowyż mesy
Wszystkie Jakie biomy ma generować, można wybrać jeden lub wszystkie.
Rozmiar biomów 1-8 4 Określa wielkość biomów z wyjątkiem oceanu. Każde zwiększenie tego parametru o 1 przesuwa poszczególne granice biomów na dwa razy większą odległość względem środka mapy (0,0).
Rozmiar rzek 1-5 4 Określa wielkość rzek oraz ich odległość między sobą. Każde zwiększenie tego parametru o 1 przesuwa poszczególne granice rzek na dwa razy większą odległość względem środka mapy (0,0).

Ustawienia rud[]

Pozwalają na edytowanie parametrów odpowiedzialnych za rozmiar, ilość i rozmieszczenie żył rud, ziemi, żwiru, granitu, diorytu i andezytu. Nie umożliwiają modyfikowania parametrów generowania rud szmaragdu, zarobaczonych bloków i bloków występujących w Netherze. Ustawienia nie powstrzymują 20 prób generowania się dodatkowych żył rud złota w wysokości od 32 do 79 w mesie i jej odmianach.

Opcje Parametry Parametry domyślne Opis
Ziemia Żwir Granit Dioryt Andezyt Węgiel Żelazo Złoto Redstone Diamenty
Rozmiar spawnu 1-50 33 33 33 33 33 17 9 9 8 8 Przybliżona, średnia maksymalna liczba bloków w żyle rudy.
Próby spawnu 0-40 10 8 10 10 10 20 20 2 8 1 Ilość prób umieszczenia rud przez generator w chunku.
Min. wysokość 0-255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Minimalna wysokość, na której ruda się generuje.
Maks. wysokość 0-255 256 256 80 80 80 128 64 32 16 16 Maksymalna wysokość, na której ruda się generuje.

Rudę lazurytu cechują inne domyślne ustawienia rudy:

 • Rozmiar spawnu: 7
 • Próby spawnu: 1
 • Wysokość środka: 16 (możliwe parametry do ustawienia: od 0 do 255)
 • Wysokość rozrzutu: 16 (możliwe parametry do ustawienia: od 0 do 255)

Wysokość rozrzutu to maksymalna różnica wysokości względem wysokości środka, dla której mogą się wygenerować żyły rud lazurytu, przy czym im bliżej wysokości środka, tym większa szansa wygenerowania się na danej wysokości rudy.

Ustawienia zaawansowane[]

W ich skład wchodzi 16 opcji umożliwiających edycję parametrów generatora terenu w Minecrafcie. Te ustawienia widnieją na dwóch stronach - pierwsza zawiera suwaki, a druga - pola do ręcznego modyfikowania wpisanych liczb. Próba wpisania liczby wykraczającej poza zakres dopuszczalnych wartości skutkuje automatycznym wpisaniem najbliższej dopuszczalnej liczby. Dopuszczone jest użycie kropki jako rozdzielacza części całkowitej i ułamkowej ułamka dziesiętnego. Te ustawienia umożliwiają edycję wyłącznie wyglądu terenu.

Generator terenu w Minecrafcie używa wielu funkcji szumów Perlina w celu wykreowania losowości terenu. Najważniejsze w formowaniu pagórków i wzgórz są trzy z nich: szum główny (Main Noise), dolny limit (Lower Limit) i górny limit (Upper Limit). Obliczenia generujące teren są wykonywane dla każdej współrzędnej (X, Z) poprzez porównywanie średniej wartości funkcji dolny limit i górny limit z wartością funkcji szumu głównego. Wysokość bazowa (Base Height) określa rozróżnienie pomiędzy standardowymi pagórkami i dolinami i jest niezależna od poziomu morza.[1] Natomiast głębokość biomu (Biome Depth) oraz skala biomu (Biome Scale) są parametrami przypisanymi dla biomów, które odpowiadają za wykonywanie wszelkich dostosowań terenu dla ich potrzeb.

Opcje Parametry Domyślnie Opis
Główna skala szumu X 1-5000 80 Rozciąga teren wzdłuż osi X.
 • Poniżej domyślnej: Wzgórza są przecięte w przekroje wzdłuż osi Z. Teren tworzy pasy wzdłuż osi Z.
 • Powyżej domyślnej: Góry są gładsze i szersze w osi Z, są bardziej kompaktowe i tworzą długie, wąskie krawędzie wzdłuż osi X. Teren tworzy pasy wzdłuż osi X.
Główna skala szumu Y 1-5000 160 Rozciąga teren wzdłuż osi wysokości (Y).
 • Poniżej domyślnej: Góry są zerodowane w niższych częściach i tworzą rozległe, płytkie nawisy skalne.
 • Powyżej domyślnej: Góry są wyższe, bardziej kompaktowe i mają mniej urozmaiconą rzeźbę terenu.
Główna skala szumu Z 1-5000 80 Rozciąga teren wzdłuż osi Z.
 • Poniżej domyślnej: Wzgórza są przecięte w części wzdłuż osi X. Teren tworzy pasy wzdłuż osi X.
 • Powyżej domyślnej: Góry tworzą wąskie przekroje wzdłuż osi Z i są nieco skompresowane w osi X. Teren tworzy pasy wzdłuż osi Z.
Skala szumu głębi X 1-2000 200 Wprowadza większą różnorodność wysokości terenu wzdłuż osi X.
 • Poniżej domyślnej: minimalne zmiany.
 • Powyżej domyślnej: Dłuższe krawędzie wzdłuż osi Z.
Skala szumu głębi Z 1-2000 200 Wprowadza większą różnorodność wysokości terenu wzdłuż osi Z.
 • Poniżej domyślnej: minimalne zmiany.
 • Powyżej domyślnej: Dłuższe krawędzie wzdłuż osi X.
Wykładnik szumu głębi 0.01-20 0.5 Dostosowuje rozmiar losowych kształtów powstałych podczas generacji terenu.
 • Poniżej domyślnej: minimalne zmiany; powyżej domyślnej: pomniejsze zmiany.

Skala zmian ulega zmianie wraz z podwyższeniem skali szumu głębi dla osi X oraz osi Z.

Bazowy rozmiar głębi 1-25 8.5 Decyduje o bazowej wysokości generowanej powierzchni terenu przed wprowadzeniem jakichkolwiek innych zmian. Jednak w odróżnieniu od rozciągania terenu oddziałuje na jego całość, nie tylko jego doliny i górki. Zmiana wartości tego parametru o 1 powoduje zmianę wysokości bazowej terenu o 8 poziomów.

Minimalna wysokość bazowa terenu wynosi (dla wartości 1) Y = 8. W tej sytuacji lawa w przeważającym obszarze wygeneruje się bezpośrednio na powierzchni i do 3 kratek ponad nią, gdyż każda generowana jaskinia jest do wysokości 11 kratek wypełniona lawą. Struktury wygenerują się na filarach (np. wioski) lub w wolnym powietrzu (np. mosty opuszczonej kopalni).

Domyślna wysokość bazowa terenu wynosi Y = 68, a maksymalna (dla wartości 25) - Y = 200.

Skala współrzędnych 1-6000 684.412 Określa poziome rozciągnięcie terenu głównego świata. Wpływa na urozmaicenie rzeźby terenu, ale dotyczy wyłącznie wstępnego generowania terenu (nie bierze udziału modyfikacji terenu w zależności od biomów).
 • Poniżej domyślnej: Stoki gór są zarysowane w szerokość. Zanikają turnie i urozmaicenia stoków, choć ich wysokość jedynie minimalnie się zmniejsza. Pozycje dolin i wzgórz nie ulegają zmianie.
 • Powyżej domyślnej: Góry i wzgórza są strome i ostre, a ich szczyty są wąskie. Wielkie pasma górskie przestają istnieć. Doliny są pokryte niewielkimi wzgórzami. Bardzo rzadko można natrafić na większy kawałek płaskiego terenu.
Skala wysokości 1-6000 684.412 Określa pionowe rozciągnięcie terenu. Dotyczy wyłącznie wstępnego generowania terenu.
 • Poniżej domyślnej: Góry są zaokrąglone, ale tylko nieznacznie niższe.
 • Powyżej domyślnej: Względnie płaskie obszary ulegają podwyższeniu. Powstają stoki. Góry są bardzo niskie pod względem wysokości względnej. Kiedy wpisze się bardzo wysoką wartość tego parametru poprzez ręczną modyfikację szablonu (w zakładce Szablony), powstają Odległe Lądy na bardzo wysokim niebie i w głębokiej próżni.
Rozciągnięcie w pionie 0.01-50 12 Rozciąga i kruszy całość terenu w pionie w ostatniej kolejności.
 • Poniżej domyślnej: Im niższa wartość, tym więcej czasu zajmuje generacja terenu. Teren powyżej wysokości bazowej terenu zostaje rozciągnięty w górę, a poniżej - w dół. Przy minimalnej wartości tego parametru (0,01) najwyższy ląd przekracza wysokość Y=250. Ściany terenu nie są gładkie, ale mają w miarę płaski profil.
 • Powyżej domyślnej: Cały teren ulega spłaszczeniu w kierunku bazowej wysokości terenu.
Górny limit skali 1-5000 512 Odpowiada za tworzenie solidnego, spłaszczonego lub rozbitego terenu w zależności od tego, jak bardzo ten parametr odbiega od wartości domyślnej oraz wartości dolnego limitu skali. Jednakże jeśli generowanie się jaskiń i wąwozów jest wyłączone, teren nie tworzy dużej ilości dziur.
 • Poniżej domyślnej: Im niższa wartość tego parametru, tym dłużej zajmuje wygenerowanie się terenu. Znacznie zwiększona jest wysokość niektórych gór i fragmentów całego krajobrazu bez zmian ich położenia w poziomych współrzędnych, zaś reszta terenu nie ulega zmianie. Zmiany wysokości są nieproporcjonalne - potęgują się wraz ze spadkiem tego parametru. Przy minimalnej wartości (równej 1) najwyższa powierzchnia terenu tworzy płaszczyzny na wysokości Y = 255. Tworzą się dziury i wgłębienia o ostrych krawędziach.
 • Powyżej domyślnej: Te same fragmenty krajobrazu, które są wyniesione dla niskich wartości tego parametru, ulegają spłaszczeniu. Pozostała część terenu nie ulega zmianie. Przy maksymalnej wartości (równej 5000) góry w tych miejscach są niemal całkowicie zlikwidowane.
Dolny limit skali 1-5000 512 Odpowiada za te same efekty co górny limit skali. Jednak w odróżnieniu od poprzedniego parametru, zmiany są wprowadzane tylko dla tych fragmentów terenu, które nie ulegają zmianom wskutek działania górnego limitu skali.
Waga głębokości biomu 1-20 1 Zmienia wysokości terenu w biomach. Wraz ze wzrostem wartości tego parametru rośnie wysokość wysoko usytuowanych fragmentów terenu. Ustawienie wartości na maksimum (20) skutkuje powstaniem stożkowatych gór urywających się na wysokości Y = 256. Duże doliny z normalnym lub średnio nachylonym krajobrazem generują się między górami.
Głębokość przesunięcia biomu 0-20 0 Określa bazowe wysokości bezwzględne powierzchni poszczególnych biomów. Nie zmienia wysokości względnych ich dolin i górek. Na przykład w tundrze dla wartości tego parametru równej 0 tundra generuje się na wysokości bazowej od Y = 65 do Y = 68, dla wartości 2 - Y = ok. 100, dla wartości 5 - Y = ok. 150, a dla wartości 10 - Y = ok. 250. Dla wyższych wartości wysokość wielu biomów wynosi 255 kratek, a dla maksymalnej wartości (20) teren zawsze się generuje na tej wysokości.
Waga skali biomu 1-20 1 Określa wagę charakterystyk specyficznych dla danego biomu. Wraz ze wzrostem wartości tego parametru wzrasta ich waga. Przy maksymalnej wartości (20) wzgórza tundry przekraczają wysokość bezwzględną Y = 240.
Skala przesunięcia biomu 0-20 0 Przenosi specyficzne charakterystyki biomów. Wraz ze wzrostem tego parametru przeniesienia są coraz dalsze oraz rośnie czas potrzebny do wygenerowania terenu.

Zmieniając jednocześnie główne skale szumów X oraz Z, jednocześnie utrzymując równość tych parametrów względem siebie, otrzyma się szczególne cechy rzeźby terenu.

 • Poniżej domyślnych: Rzeźba terenu jest mało rozciągnięta - jest urozmaicona, ale w skali mikro. Często generują się naprzemienne górki i dolinki o bardzo małej szerokości. Efekt ten szczególnie oddziałuje na góry i górzyste odmiany biomów - wówczas generują się bardzo liczne wąskie, szpicowate szczyty rozdzielone wąskimi dolinami V-kształtnymi.
 • Powyżej domyślnych: Teren jest rozciągnięty w poziomie - urozmaicenia jego rzeźby są szerokie i oddalone od siebie.

Ręczne edytowanie szablonu[]

W zakładce Szablony znajduje się pole zawierające kod szablonu. Używa on języka JSON. Poszczególne rodzaje opcji są wymienione w języku angielskim jako argumenty zaznaczone cudzysłowem i rozdzielone od ich wartości dwukropkiem. Poszczególne zestawy danych są od siebie rozdzielone przecinkami, a ich ogół jest zamknięty parą nawiasów klamrowych ({}). Opcja "Biomy" używa jako wartości ID jednego biomu lub liczby -1 odpowiadającej wszystkim biomom.

Jest to jedyny sposób na ustawienie wartości parametrów opcji poza ich dopuszczalnymi w pozostałych sposobach edycji zakresami. Jest to również jedyny sposób na wpisanie ujemnych wartości ustawień. Dla niektórych parametrów zachodzą szczególne zjawiska.

 • Ujemny bazowy rozmiar głębi: Teren w normalnych przypadkach generuje się tylko w nielicznych miejscach lub nie generuje się w ogóle.
 • Ujemna głębokość przesunięcia biomu: Odwróceniu względem wstępnej wysokości bazowej terenu ulegają wysokości bazowe terenu dla większości biomów. Rzeki, bagna, oceany i najniższe części niskich biomów lądowych ulegają wyniesieniu na ląd. Wiele wysokich biomów generuje z kolei rozlewiska i akweny wodne. Zjawisko to zachodzi tym mocniej, im niższa jest wartość tego parametru.
 • Ujemna waga skali biomu: W niektórych biomach generują się monolity skalne rozciągające się od wysokości otaczającego je terenu do wysokości 255 kratek. Poniżej podanej wcześniej wysokości generuje się pusta przestrzeń aż do skały macierzystej. Jaskinie w otaczających podziemiach mają bezpośredni dostęp do pustki.[2]

Błędy[]

Przy określonych wartościach wagi skali biomu teren w danych biomach nie generuje się w ogóle. Takie zjawisko zachodzi między innymi:

Ciekawostki[]

 • Ten kod może zostać użyty do uzyskania świata podobnego do powiększonego:
Kod
{"coordinateScale":684.412,"heightScale":684.412,"lowerLimitScale":512.0,"upperLimitScale":512.0,"depthNoiseScaleX":200.0,"depthNoiseScaleZ":200.0,"depthNoiseScaleExponent":0.5,"mainNoiseScaleX":80.0,"mainNoiseScaleY":160.0,"mainNoiseScaleZ":80.0,"baseSize":8.5,"stretchY":12.0,"biomeDepthWeight":2.0,"biomeDepthOffset":1.0,"biomeScaleWeight":4.0,"biomeScaleOffset":1.0,"seaLevel":63,"useCaves":true,"useDungeons":true,"dungeonChance":8,"useStrongholds":true,"useVillages":true,"useMineShafts":true,"useTemples":true,"useRavines":true,"useWaterLakes":true,"waterLakeChance":4,"useLavaLakes":true,"lavaLakeChance":80,"useLavaOceans":false,"fixedBiome":-1,"biomeSize":4,"riverSize":4,"dirtSize":33,"dirtCount":10,"dirtMinHeight":0,"dirtMaxHeight":256,"gravelSize":33,"gravelCount":8,"gravelMinHeight":0,"gravelMaxHeight":256,"graniteSize":33,"graniteCount":10,"graniteMinHeight":0,"graniteMaxHeight":80,"dioriteSize":33,"dioriteCount":10,"dioriteMinHeight":0,"dioriteMaxHeight":80,"andesiteSize":33,"andesiteCount":10,"andesiteMinHeight":0,"andesiteMaxHeight":80,"coalSize":17,"coalCount":20,"coalMinHeight":0,"coalMaxHeight":128,"ironSize":9,"ironCount":20,"ironMinHeight":0,"ironMaxHeight":64,"goldSize":9,"goldCount":2,"goldMinHeight":0,"goldMaxHeight":32,"redstoneSize":8,"redstoneCount":8,"redstoneMinHeight":0,"redstoneMaxHeight":16,"diamondSize":8,"diamondCount":1,"diamondMinHeight":0,"diamondMaxHeight":16,"la ize":7,"lapisCount":1,"lapisCenterHeight":16,"lapisSpread":16}
 • Po ustawieniu wszystkich rud na maksymalny poziom i zmniejszeniu występowania skał czy ziemi do zera, niemal każdy blok będzie blokiem rudy.
 • Za pośrednictwem modyfikacji przywracającej Odległe Lądy, wpisując w ustawieniach dostosowanego trybu świata zwiększoną wartość parametru "Skala współrzędnych", zmniejszają się współrzędne graniczne Odległych Lądów.[3]
 • Dostosowany tryb świata bazuje na modyfikacji Ryana Holtza wykonanej w 2012 r. i nazwanej Wedge.[4]

Historia[]

Pełna wersja
1.822 kwietnia 2014Film wideo na temat dostosowanego trybu świata jest opublikowany na kanale TeamMojang w YouTube.
14w17aDodano dostosowany tryb świata.
18w25aMożna dostosować generowanie się podwodnych świątyń.
1.8.21.8.2-pre7Generowanie się bloków trawy oraz bloków dna rzek, oceanów i rozlewisk jest uzależnione od poziomu morza.
1.1318w06aUsunięto dostosowany tryb świata.
15 maja 2018Planowana jest rozbudowa i przywrócenie dostosowanego trybu świata do Minecrafta.[5][6][7]

Galeria[]


Przypisy[]

Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.

 1. http://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/23o5cs/world_customization_preview_minecraft_18/cgyxzpn (j. ang.)
 2. https://www.youtube.com/watch?v=eV40Mgqi2M4 (j. ang.)
 3. https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/5r348x/far_lands_generating_far_too_close_to_spawn_for/ (j. ang.)
 4. https://twitter.com/TheMogMiner/status/458573880039604224 (j. ang.)
 5. "Customized worlds will be returning. I can't speak for the extra options you mentioned though." – u/AlmightyZing
  http://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/8jlzw4/minecraft_snapshot_18w20a/dz0rdqd?context=1
 6. "Would you really not consider holding off 1.13 until customised worlds are finished? Seems pretty crazy to set a precedent for the chance of losing features for several updates.
  We came so close to having access to customising structures in world gen this update too, a shame that hasn't made the cut" – u/DaUltraMarine
  http://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/8jlzw4/minecraft_snapshot_18w20a/dz0rdqd?context=1
 7. "No customization until after 1.13, or the other things?" – u/Kobbett
  http://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/8jlzw4/minecraft_snapshot_18w20a/dz0rdqd?context=1
Advertisement