Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Byty bloków (ang. Blocks entities) - dodatkowe dane powiązane z blokami, poza ich ID i 4 bitami tzw. metadanych, które ma każdy blok.

Zastosowanie[]

Byty bloków przechowują dodatkowe informacje o niektórych blokach. W niektórych przypadkach informacje te służą do stworzenia bardziej złożonego modelu (np. książka na stole do zaklęć). W innych przypadkach są używane do przechowywania zawartości bloków. Byty bloków mogą być poruszane za pomocą tłoków.[tylko w edycji kieszonkowej]

Lista bytów bloków[]

Blok Funkcja bytu bloku
Zapisywanie tekstu.
Zapisywanie wzorów.
Zapisywanie zawartości.
  • Piece zapisują czas przetapiania przedmiotu i czas wyczerpywania paliwa.
  • Statywy alchemiczne zapisują czas warzenia mikstury
  • Leje zapisują czas do następnego przeniesienia przedmiotu.
  • Skrzynie, skrzynie-pułapki i shulkerowe skrzynie zapisują pozycję i obrócenie bloku dla prawidłowego wyświetlania animacji zamykania i otwierania.
Zapisywanie poziomu piramidy, aktywnych efektów, zawartości, oraz położenia bloku dla prawidłowego wyświetlania promienia.
Zapisywanie:
  • jaki byt ma być spawnowany;
  • czas do następnego zespawnowania bytu, oraz jego minimalne i maksymalne opóźnienie;
  • liczby bytów do zespawnowania na jedną próbę;
  • dodatkowe dane nt. spawnowanego bytu (takie jak pozycja, czy efekty);
  • pozycji bloku do prawidłowego wyświetlania małego, wirującego moba wewnątrz spawnera.
Zapisywanie nuty do zagrania.
Zapisywanie przesunięcia bloku, kierunku przemieszczenia, oraz ID (i, w niektórych przypadkach, wartości danych) poruszanego bloku.
Przechowywanie informacji o tym, czy i jaka jest w niej płyta muzyczna.
Wyświetlanie lewitującej książki.
Wyświetlanie cząsteczek.
Zapisywanie informacji o rodzaju głowy, jej obróceniu (jeżeli została położona na górnej ścianie bloku) i opcjonalnie danych o przedstawianym graczu.
Zapisywanie typu bloku poleceń, komendy, mocy wyjściowej i wyjściowego tekstu.
Zapisywanie lokalizacji teleportowania, oraz tego, gdzie należy wyrenderować promień.
Zapisywanie informacji nt. struktury.
Zapisywanie, czy reakcja się zaczęła i czasu pozostałego do jej zakończenia.
Aby zmusić detektor do aktualizacji jego mocy wyjściowej.
Zapisywanie ID i wartości bloku wyświetlanego w niej przedmiotu.
Zapisywanie swojej mocy wyjściowej.
Zapisywanie koloru łóżka.

Zobacz też[]

Advertisement