Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Brama Endu
Brama Kresu.png
Biom

Kres

Stworzony z

Skała macierzysta, blok portalu bramy Endu


Brama Endu jest strukturą generowaną po zabiciu smoka Endu i jest używana do dostania się na wyspy Endu.

Generowanie[]

Brama Endu generuje się po każdym zabiciu smoka Endu, niedaleko granicy głównej wyspy. Na jednym świecie może wygenerować się maksymalnie 20 portali wokół wyspy, na wysokości y=70, w odległości od 70 do 100 bloków od środka wyspy (0, 0). Późniejsze zabicia smoka nie generują bram.

Przykład wygenerowania bram Endu pokazany na wykresie z koordynatami X i Z. Niebieskie punkty oznaczają bramy na głównej wyspie, czerwone zewnętrzne bramy. Linie pokazują połączenia między bramami.

Po aktywacji brama generuje się też w innym miejscu Endu. Ten portal generuje się na wysokości y od 66 do 69. Jeżeli w obrębie 5 bloków jest wyłącznie próżnia, brama może pojawić się na innej wysokości. Pozycje x oraz z, gdzie portal generuje się, są losowe, ale zawsze około 1000 bloków od pozycji pierwszego portalu i centrum głównej wyspy (0, 0).

Struktura[]

Brama Endu jest stworzona z bloku bramy otoczonego przez małą formację z 12 skał macierzystych.

Zachowanie[]

Po wygenerowaniu, fioletowy promień wystrzeliwuje z górnej i dolnej części bramy i znika po 10 sekundach. Gdy jakiś byt wejdzie do bramy, wyemituje ona żółtą wiązkę.

Wrzucenie perły Endu do portalu, wlecenie w niego za pomocą elytry lub wejście w niego przy pomocy łódki teleportuje gracza na wyspy Endu (około 1000 kratek od głównej wyspy). Inny byt, który wejdzie do bramy również zostanie przeniesiony. Skała macierzysta uniemożliwia wejście gracza bezpośrednio do portalu bez wykorzystania powyższych sposobów. Byty jeżdżące na innym bycie (np. świni, wagoniku, łódce, koniu) nie mogą być teleportowani, dopóki nie zejdą. Przy pierwszej teleportacji utworzy się nowa brama Endu, aby gracz mógł wrócić na główną wyspę.

Pozycja, na którą gracz lub byt zostanie przeniesiony jest ustalana za pomocą algorytmu. Brama szuka nieprzezroczystego bloku w promieniu 5 kratek, zaczynając od północno-zachodniego rogu na najwyższej wysokości (y=255). Jeżeli w tej pozycji jest blok, teleportuje tam gracza, jeśli nie ma - sprawdzana jest następna pozycja wzdłuż osi Z. Jest to kontynuowane dopóki nie znajdzie bloku na powierzchni 11×11 na tej samej wysokości. Jeżeli go nie będzie, przenosi się o jeden poziom Y niżej i powtarza sekwencję. Jeżeli każda wysokość zostanie sprawdzona i na żadnej nie znajdzie bloki to byt zostanie przeteleportowany 2 bloki powyżej bloku portalu bramy.

Historia[]

Pełna wersja
1.915w31aDodano bramę Endu.
15w33aZmieniono teksturę i renderowanie bramy Endu
Zmieniono teksturę promienia na inną niż jest w magicznej latarni.

Galeria[]

Advertisement