Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Blok poleceń
Impulsowy blok poleceń.gifŁańcuchowy blok poleceń.gifPowtarzający blok poleceń.gif
Kondycyjny impulsowy blok poleceń.gifKondycyjny łańcuchowy blok poleceń.gifKondycyjny powtarzający blok poleceń.gif
Impulsywny blok poleceńŁańcuchowy blok poleceńPowtarzający blok poleceń
Typ

Solidny

Wymagania

?

Fizyka

Nie

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Nie

Odporność na eksplozje

3,600,000

Palność

Nie

Narzędzie

Żadne

Odnawialne

Nie

Możliwość grupowania

Tak, 64


Blok poleceń (ang. Command Block) jest blokiem wywołującym komendy, który jest wykorzystywany na serwerach multiplayer i na różnych mapach.

Uzyskiwanie[]

Blok poleceń może być uzyskany przez kliknięcie (domyślnie) scrollem myszy na niego lub przez różne komendy, np: /give <gracz> minecraft:command_block <liczba>. Bloki komend nie są dostępne w ekwipunku trybu kreatywnego, nie mogą zostać zniszczone w trybie przetrwania lub jeżeli nie masz uprawnień administratora serwera. Bloki te nie są palne i mają tę samą wytrzymałość jak skała macierzysta. Nie mogą też być przesunięte przez tłoki.

Użycie[]

Blok komend może wykonać komendę gdy zostanie aktywowany przez czerwony proszek, a gdy ustawione na Zawsze aktywny, zawsze wykonuje komendę. Jest to wykorzystywane głównie przy powtarzających blokach poleceń. Zawsze ma wszystkie uprawnienia, więc gracze, którzy nie mogą używać danej komendy, dzięki blokowi poleceń mogą te polecenie użyć. Od 1.9 blok poleceń ma orientację, która determinuje, który łańcuchowy blok komend zostanie aktywowany.

Modyfikacja[]

GUI bloku poleceń.

Aby wpisać lub zmodyfikować komendę, należy kliknąć na blok komend (domyślnie prawym przyciskiem myszy), aby otworzyć GUI bloku poleceń, które otworzy się tylko jeżeli gracz jest w kreatywnym trybie gry i ma odpowiednie uprawnienia. W trybie jednoosobowym muszą być włączone komendy w opcjach tworzenia świata, a w multiplayer bloki poleceń mogą być edytowane tylko przez operatorów w kreatywnym trybie gry oraz muszą zostać włączone odpowiednie opcje w pliku server.propeties:
enable-command-block musi być ustawione na true,
op-permission-level musi być ustawione na 2 lub więcej (domyślnie 4).

Polecenie konsoli[]

Komendy mogą być wpisywane w wyższe pole tekstowe. Limit znaków w bloku poleceń wynosi 32 500 znaków, ale pole tekstowe może pokazać małą ich ilość. Do pola tekstowego można wkleić komendę lub tekst kombinacją klawiszy Ctrl+V. Kliknięcie przycisku Tab ⇆ powoduje dokończenia słowa lub cyklicznych opcji.
Komendy w blokach poleceń nie muszą być poprzedzone slashem (/) tak jak w czacie, ale używanie go nadal działa.
Pod polem tekstowym jest kilka, przypominających wskazówek jak używać selektorów.

Poprzednie dane wyjściowe[]

Niższe pole tekstowe pokazuje wiadomość wyjściową (powodzenie lub niepowodzenie) ostatniej wykonanej komendy (początkowo puste). Jest ono nieedytowalne.
Przycisk po prawej decyduje czy ostatnie dane wyjściowe mają być zapisywane i wyświetlane. Domyślnie jest ustawione na 0, czyli ma przechowywać. x oznacza, że dane wyjściowe nie mają być przechowywane. W światach z większą ilością bloków komend , zwłaszcza gdzie bloki te działają w szybkich zegarach, nie przechowywanie tych danych może zredukować wymagania pamięci i miejsca.

Impulsywny/łańcuchowy/powtarzający[]

Kliknięcie w przycisk zmienia typ i kolor bloku poleceń. Domyślnie jest to ustawione na impuls.

 • Impulsywny - pomarańczowy blok poleceń. Jest on standardowym blokiem komend, który działa dokładnie tak samo jak wersja z poprzednich wersji Minecrafta, wywołując komendę za każdym razem, gdy blok zostanie zasilony.
 • Łańcuchowy - zielony blok poleceń. Wykona komendę tylko jeżeli blok, który wskazuje na niego wykona komendę prawidłowo. Blok komend wskazujący na niego nie musi być łańcuchowym, aby uruchomić łańcuch.
 • Powtarzający - fioletowy blok poleceń. Wykonuje komendę na tick, tak długo, jak jest zasilony, redukując znaczenie zegarów.

Warunkowy/bezwarunkowy[]

Góra: bloki poleceń w bezwarunkowym trybie. Dół: bloki poleceń w warunkowym trybie.

Kliknięcie przycisku "Warunkowy/bezwarunkowy" zmienia zachowanie warunkowe:

 • Warunkowy: blok komend wykona komendę, jeżeli blok za nim wykona komendę prawidłowo
 • Bezwarunkowy: blok poleceń będzie ignorował blok za nim

Zawsze aktywny/potrzebuje zasilania[]

Klikanie na ten przycisk zmienia wymaganie do aktywacji bloku:

 • Potrzebuje zasilania (domyślny): blok komend musi być zasilony przez mechanizm czerwonego kamienia, aby wykonać komendę.
 • Zawsze aktywny (domyślny dla łańcuchowych i powtarzających bloków komend): blok poleceń jest zawsze aktywny, nawet bez aktywacji czerwonym kamieniem. Łańcuchowy blok komend wywoła komendę, jeżeli blok na niego wskazujący wykona poprawnie, powtarzający wykona komendę w każdym ticku, a impulsywny wykona komendę tylko raz.

Gotowe i anuluj[]

Aby zapisać komendę i wyjść z GUI bloku poleceń należy kliknąć przycisk Gotowe lub kliknąć ↵ Enter.
Aby wyjść z GUI bloku komend bez zapisywania należy kliknąć Anuluj lub Esc.

Aktywacja[]

Bloki komend są mechanizmami czerwonego kamienia i mogą być aktywowane przez:

 • Aktywny komponent wysyłający sygnał czerwonego kamienia
 • Zasilony blok
 • Zasilony przekaźnik lub komparator
 • Zasilony przewód czerwonego kamienia

Jeżeli blok komend zostanie sklonowany w zasilone miejsce, nowy blok wykona polecenie, tylko jeżeli oryginalny nie został nigdy wcześniej aktywowany (widoczne w ekranie debugowania jako "triggered").

W przeciwieństwie do innych komponentów czerwonego kamienia, blok poleceń może być stosowany w każdym ticku gry (20 razy na sekundę). Jednak aktywowanie go w dwóch tickach z rzędu wymaga, aby przejście z zasilonego stanu do niezasilonego i z powrotem odbyło się w tym samym ticku (na przykład z zegarem setblock)

Blok komend w stanie "zawsze aktywnym" jest aktywny cały czas. Domyślnym stanem jest "potrzebuje czerwonego kamienia", co oznacza, że aktywuje się tylko jeżeli jest zasilony.

Gdy blok komend zostanie zasilony próbuje wykonać komendę, w zależności od typu bloku:

 • Impulsywny blok poleceń spróbuje wykonać komendę raz
 • Łańcuchowy nie wykona komendy, dopóki inny blok skierowany do niego nie wykona swojej komendy
 • Powtarzający blok komend próbuje wykonać polecenie w każdym ticku gry, dopóki nie zostanie dezaktywowany.

Łańcuchowe wykonanie[]

Jeżeli jakiś blok komend, w chwili aktywacji, jest zwrócony w stronę łańcuchowego bloku poleceń, powiadomi go, aby również wykonał polecenie. Łańcuchowy blok poleceń wykona komendę, jeżeli jest zasilony, ustawiony w warunkowy tryb oraz blok komend skierowany do niego wykona polecenie poprawnie. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, blok poleceń zostanie aktywowany lub wykona polecenie. Jeżeli jest skierowany w stronę innego łańcuchowego bloku komend, również powiadomi go, aby wykonał polecenie.

Łańcuchowe bloki poleceń wykonują polecenia w tym samym ticku gry, w kolejności aktywacji. Łańcuchowe wykonanie nie może zostać podane do bloku, który został już w tym ticku aktywowany (pętle wykonują się tylko raz).

Wyjście[]

Przy aktywacji blok poleceń może wytworzyć kilka typów wyjść:

Komparator[]

Blok komend może zasilić komparator skierowany w stronę przeciwną do bloku, z siłą sygnału zależną od wykonanej komendy (np. liczba graczy afektowanych przez polecenie). Siła sygnału zawsze odzwierciedla ostatnio wykonaną komendę, nawet jak blok komend nie jest aktywowany.

Wiadomość[]

Wiadomość wyjścia opisuje sukces lub niepowodzenie wykonanej komendy. Może zostać wypisany na kilka sposobów:

 • Poprzednie wyjście: wiadomość wyjścia jest zawsze wypisywana w polu tekstowym w GUI bloku poleceń
 • Chat: wiadomość wyjścia jest wypisywana na chacie w trybie jednoosobowym lub wysyłana do wszystkich adminów na serwerze, chyba że zostało to zablokowane komendą /gamerule commandBlockOutput false. Kilka komend może wypisywać dodatkowe wiadomości na chacie, które są ich funkcją, której nie można wyłączyć (np. komenda /say napisze wiadomość do wszystkich graczy). Wiadomości, które zwykle są poprzedzone nazwą gracza (takie jak wyjścia z komend /me, /say i /tell) używają @ jako nazwy gracza. Jeżeli blok poleceń zostanie nazwany przez kowadło przed położeniem, nazwa bloku będzie wtedy używana.
 • Logi: wiadomość wyjścia jest wypisywana do logu serwera, chyba że zostało to zablokowane przez komendę /gamerule logAdminCommands false.

Statystyki[]

Blok poleceń może wysyłać różne wyniki do tablic wyników:

 • SuccessCount: liczba prób zakończonych sukcesem (poprzednio dostępne, dzięki komparatorowi, ale nie ograniczone do 15)
 • AffectedBlocks: liczba bloków, które zostały zmienione
 • AffectedEntities: liczba zmienionych bytów (łącznie z graczem)
 • AffectedItems: liczba zmienionych przedmiotów
 • QueryResult: wartość zwrócona przez komendę

Aby użyć celów można określić je przez komendę /stats lub przez modyfikację tagów NBT przez komendę /blockdata.

Uwagi[]

Te komendy nie mogą być użyte w bloku poleceń: /ban, /banlist, /ban-ip, /debug, /deop, /kick, /op, /pardon, /pardon-ip, /publish, /save-all, /save-off, /save-on, /stop i /whitelist (czyli wszystkie komendy trybu wieloosobowego, za wyjątkiem /list).

Te komendy są użyteczne, ale mają ograniczoną funkcjonalność (ich wyjście jest wyświetlane tylko w polu "poprzednie wyjście", zamiast wyświetlać się na chacie): /help, /seed, /list, /scoreboard objectives, /scoreboard players i /scoreboard teams list.

Te komendy używają nazwy bloku poleceń (domyślnie @) na wyjściu: /me, /say i /tell.

Easter eggi[]

Wpisanie "Searge" jako komendy w bloku poleceń bez poprzedzenia jej / ustawi poprzednie wyjście na "#itzlipofutzli". Dodatkowo jeżeli komenda /help jest uruchomiona przez blok poleceń, wypisuje na poprzednim wyjściu różne wiadomości poprzedzone "Sarge says: ".

Historia[]

27 lipca 2012Jeb rozpoczął tweetowanie o nowym bloku, który stworzył, aby rozwinąć tryb przygodowy. Zaczął udostępniać zdjęcia, pomysły i wskazówki dotyczące funkcji bloku.
31 lipca 2012W trakcie AMA Notch zasugerował, że blok zostanie dodany w wersji 1.4.
Pełna wersja
1.4.212w32aGrid Blok poleceń.pngDodano blok poleceń.
1.513w03aBlok komend po poprawnym wykonaniu komendy może zasilić komparator.
13w04aBloki poleceń nazwane przez kowadło używają teraz ich nazwy zamiast @ na czacie.
1.6.113w19aBloki komend nie są już zniszczalne w trybie przetrwania oraz są odporne na wszystkie eksplozje, oprócz eksplozji niebieskich czaszek Withera.
1.7.213w37aDodano pole pokazujące poprzednie wyjście.
Zwiększono limit znaków z 256 do 16 369 przy wpisywaniu komendy w grze. Można wpisać 32 767 znaków używając zewnętrznych programów.
1.814w07aDozowniki teraz kładą bloki poleceń zamiast je wyrzucać.
14w20aZlikwidowano limit znaków w grze, pozwalając na dostęp do limitu 32 767 znaków.
14w27aDodano tag NBT: CommandStats.
1.8.6Dozowniki nie kładą już bloków poleceń[1].
1.915w33aZmieniono limit znaków z 32 767 na 32 500.
15w34aŁańcuchowy blok poleceń 15w34a.pngPowtarzający blok poleceń 15w34a.pngDodano łańcuchowy i powtarzający blok poleceń.
Bloki komend można kłaść na różnych stronach.
Impulsywny blok poleceń 15w34a.pngZaktualizowano tekstury bloków.
15w34bDodano tryb warunkowy.
15w35aGrid Impulsywny blok poleceń.gifGrid Łańcuchowy blok poleceń.gifGrid Powtarzający blok poleceń.gifZaktualizowano tekstury wszystkich bloków poleceń.
Dodano opcję "zawsze aktywny" i "potrzebuje czerwonego kamienia". Dodano tag NBT auto kontrolujący tę opcję.
Gdy blok komend jest warunkowy, tył tekstury strzałki jest zakrzywiony.
15w36aGracze nie mogący używać komend takich jak /give nie mogą już kłaść bloków komend.
15w36dKażdy typ bloku poleceń jest zaznaczany innym kolorem na mapie.
16w02aWpisanie /help w bloku poleceń użyje losowej frazy jako "poprzednie wyście".
16w04aWpisanie "Searge" jako komendy, bez poprzedzania jej /, zmieni "poprzednie wyjście" na "#itzlipofutzli".

Galeria[]

Ciekawostki[]

 • Istnieje zasada gry commandBlockOutput, która powoduje, że po ustawieniu jej na true bloki poleceń nie wysyłają wyjścia komendy na czat, co powoduje że np. teksty takie jak @Dodano 23 razy przedmiot [<nazwa przedmiotu>] graczowi <nazwa gracza> się nie wyświetlą. Jest to przydatne przy powtarzających blokach poleceń, ponieważ powoduje że teksty te nie zaśmiecają czatu.


Przypisy[]

Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.

Advertisement