FANDOM


Blok poleceń (ang. Command Block) to blok umożliwiający używanie komend graczowi. Gdy zostanie zasilony czerwonym proszkiem aktywuje wpisaną w niego komendę. Może zostać otrzymany tylko poprzez modyfikację (np. Too Many Items) lub komendę /give <nazwa gracza> command_block. Aby blok działał na serwerze należy wejść w plik konfiguracyjny server.properties i ustawić enable-command-block na true. W trybie przetrwania po zniszczeniu nie otrzymujemy go. Maksymalna długość wpisanej komendy wynosi 32 767 znaki.

Zastosowanie

Blok poleceń będzie wykonywał komendy serwera takie jak dawanie przedmiotów bądź doświadczenia.[1]

Aby zmienić komendę wykonywaną przez blok, należy na niego kliknąć PPM, a otworzy się okno konfiguracji.

W miejscu imienia gracza, jest możliwym użycie różnych skrótów:

Skrót Nazwa Nazwa polska Funkcja
@p proximate najbliższy Najbliższy gracz
@r random losowy Losowy gracz
@a all wszyscy Wszyscy gracze
@e entities byty Wszystkie byty

Podczas używania komend w bloku poleceń zawsze musisz określić cel, na którym komenda ma zostać wykonana.

Zatem dla przykładu, by zmienić tryb gry na survival dla najbliższego gracza, należy użyć komendy:

/gamemode survival @p

Inne przykłady :

  • Można się teleportować za pomocą bloku poleceń /tp @p[r=3,m=0] x y z
  • Można się teleportować o ustaloną ilość kratek w dowolnym kierunku (x y z) za pomocą "tyldy" np. jeżeli wpiszemy do bloku poleceń /tp @p ~0 ~3 ~0 wrzuci nas o 3 kratki do góry, z dowolnego miejsca w minecraft, wystarczy że taki Blok Poleceń zasilimy. Ten znak możemy znaleźć zaraz pod "ESC"
  • Przy użyciu komendy /tp czy /spawnpoint /tp 100 20 100 teleport ustawia nas na koordynatach o 0.5 niżej od oryginalnej wartości, dlatego najlepiej ustawić wartości własnie o 0.5 wyżej, czyli /tp 100.5 20.5 100.5
  • Dla selektora @e można określić grupę bytów, na które ma działać komenda. Na przykład komenda /kill @e[type=Creeper,r=40] zabije wszystkie creepery w promieniu 40 bloków.

Przypisy

  1. https://twitter.com/jeb_/status/228830318398959617
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.