Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

Blok nacieku
Typ

?

Wymagania

?

Fizyka

?

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Nie

Odporność na eksplozje

?

Palność

Nie

Narzędzie


Odnawialne

tak

Możliwość grupowania

Tak(64)

Prędkość cieczy

?

Szybkość chodzenia
przez ciecz

?

ID słowne

?

Blok nacieku - blok dekoracyjny.

Otrzymywanie

Naturalne generowanie

Bloki nacieku występują naturalnie w jaskiniach.

Niszczenie

Bloki nacieku wymagają kilofa, aby zostały wykopane. Blok wykopany innym narzędziem lub ręką nic nie upuszcza.

Blok
BlockCSS new.png
Blok nacieku
Twardość 1,5
Narzędzie
ItemCSS.png
Czas niszczenia*
Ręka 7,5
BlockCSS new.png
Drewniany
1,15
BlockCSS new.png
Kamienny
0,6
ItemCSS.png
Żelazny
0,4
ItemCSS.png
Diamentowy
0,3
ItemCSS.png
Netherytowy
0,25
ItemCSS.png
Złoty
0,2
  • Czasy dotyczą niezaklętych narzędzi używanych przez graczy bez efektów, mierzone w sekundach.

Wytwarzanie

Składniki Wejście » Wyjście
Spiczasty naciekGrid layout Arrow (small).png


Zastosowanie

Obecnie blok jest wykorzystywany głównie do celów dekoracyjnych.

Wartości danych

Java Edition:

Nazwa ID słowne Klucz tłumaczenia
Blok nacieku dripstone block.minecraft.dripstone

Historia

3 października, 2020Blok nacieków jest pokazany bez nazwy w Minecraft Live 2020 w biomie jaskiń naciekowych.
Pełna wersja
1.1720w48aDodano blok nacieku.
20w49aBloki nacieku generują się w jaskiniach naciekowych, dzięki czemu są możliwe do zdobycia w trybie przetrwania.
21w03aBloki nacieku mogą zostać wytworzone z 4 spiczastych nacieków.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC BY-NC-SA 3.0, o ile nie zaznaczono inaczej.