Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska
Blok nacieku
Blok nacieku.png

Typ

?

Wymagania

?

Fizyka

?

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Nie

Odporność na eksplozje

?

Palność

Nie

Narzędzie


Odnawialne

tak

Możliwość grupowania

Tak(64)

Prędkość cieczy

?

Szybkość chodzenia
przez ciecz

?

ID słowne

?

Blok nacieku - blok dekoracyjny.

Otrzymywanie[]

Naturalne generowanie[]

Bloki nacieku występują naturalnie w jaskiniach.

Niszczenie[]

Bloki nacieku wymagają kilofa, aby zostały wykopane. Blok wykopany innym narzędziem lub ręką nic nie upuszcza.

Blok BlockCSS new.png Blok nacieku
Twardość 1,5
Narzędzie ItemCSS.png
Czas niszczenia*
Ręka 7,5
BlockCSS new.png Drewniany 1,15
BlockCSS new.png Kamienny 0,6
ItemCSS.png Żelazny 0,4
ItemCSS.png Diamentowy 0,3
ItemCSS.png Netherytowy 0,25
ItemCSS.png Złoty 0,2
  • Czasy dotyczą niezaklętych narzędzi używanych przez graczy bez efektów, mierzone w sekundach.

Wytwarzanie[]

Składniki Wejście » Wyjście
Spiczasty naciekGrid layout Arrow (small).png


Zastosowanie[]

Obecnie blok jest wykorzystywany głównie do celów dekoracyjnych.

Wartości danych[]

Java Edition:

Nazwa ID słowne Klucz tłumaczenia
Blok nacieku dripstone block.minecraft.dripstone

Historia[]

3 października, 2020Blok nacieków jest pokazany bez nazwy w Minecraft Live 2020 w biomie jaskiń naciekowych.
Pełna wersja
1.1720w48aDodano blok nacieku.
20w49aBloki nacieku generują się w jaskiniach naciekowych, dzięki czemu są możliwe do zdobycia w trybie przetrwania.
21w03aBloki nacieku mogą zostać wytworzone z 4 spiczastych nacieków.
Advertisement