Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska
1.17.0
Caves & Cliffs.png
Oficjalna nazwa

Caves & Cliffs: część I

Data wydania

8 czerwca 2021[1]

Nieoficjalne wersje

beta 1.16.230.50, beta 1.16.230.52, beta 1.16.230.54, beta 1.16.230.56, beta 1.17.0.50, beta 1.17.0.52, beta 1.17.0.54, beta 1.17.0.56, beta 1.17.0.58

Serwery zgodne z

Brak

1.17.0 - pierwsze wydanie aktualizacji Caves & Cliffs (pol. Jaskinie i Klify) dla Bedrock Edition wydane 8 czerwca 2021 roku.[1][2][3] Aktualizacja została zapowiedziana 2 października 2020 podczas Minecraft Live 2020.[4] Dodała geody ametystowe wraz z ametystowymi blokami i przedmiotami, rudę miedzi i jej pochodne, łupek i jego warianty oraz moby: kozę, aksolotla i świecącą kałamarnicę. Rozwój wersji 1.16.200, 1.16.210 i 1.16.220 zawiera kilka elementów aktualizacji poprzez rozgrywkę eksperymentalną, lecz nie były one dostępne w pełnych wydaniach tych wersji.[5][6]

W trakcie rozwoju, wersje testowe zawierały kilka elementów z części drugiej aktualizacji Caves & Cliffs poprzez eksperymentalną rozgrywkę, ale nie zostały one dodane do pełnej wersji, ponieważ będą częścią wersji 1.18.0.

Mimo, iż wersja 1.16.230 została scalona z 1.17.0, nie każdy element wersji 1.16.230 został dodany do tej aktualizacji, w tym komenda /allowlist.

Nowości[]

Bloki[]

Zarodek ametystu
 • Wyrasta z kiełkującego ametystu, który można odnaleźć w geodach ametystowych.
 • Ma cztery stadia rozwoju: mały, średni, duży, a na końcu staje się skupiskiem.
 • W przeciwieństwie do roślin, każdy poziom rozwoju jest osobnym blokiem, a nie stanem bloku.
 • Upuszcza odłamki ametystu tylko, gdy zostanie zniszczony za pomocą żelaznego kilofa lub lepszego.
Skupisko ametystu
 • Ostatni, najwyższy stopień rozwoju zarodka ametystu, który wyrasta z kiełkującego ametystu.
 • Upuszcza odłamki ametystu w ilości na którą może wpłynąć zaklęcie szczęście, ale również może zostać wydobyty poprzez jedwabny dotyk.
  • Zniszczenie bloku ręką lub tłokiem spowoduje otrzymanie tylko 2 odłamków zamiast 4 otrzymywanych poprzez użycie kilofa.
 • Emituje światło o poziomie 5
Blok ametystu
 • Dekoracyjny blok generujący się w geodach ametystowych.
 • W przeciwieństwie do kiełkującego ametystu, można go wydobyć za pomocą kilofa.
 • Może zostać stworzony z 4 odłamków ametystu.
Kiełkujący ametyst
 • Generuje się w geodach ametystowych.
 • Wyrastają z niego ametystowe zarodki i skupiska, które pojawiają się na wystawionych na powietrze lub wodę stronach bloku.
 • Nie może zostać wydobyty, nawet po użyciu jedwabnego dotyku, nie upuszcza nic.
 • Niszczy się natychmiastowo po popchnięciu go tłokiem lub lepkim tłokiem.
  • Nie może zostać przyciągnięty lepkim tłokiem.
Azalia
 • W dwóch wariantach: bez kwiatów i z kwiatami.
 • Podobne do krzewu bloki, które można posadzić na ziemi i blokach trawy.
 • Oba typy mogą wyrosnąć z bloku mchu po użyciu na nim mączki kostnej.
 • Wariant z różowymi kwiatami jest postrzegany przez grę jako kwiat (przykładowo pszczoły mogą je zapylać).
Liście azalii
 • W dwóch wariantach: bez kwiatów i z różowymi kwiatami.
 • Upuszczają azalię i patyki po zgniciu.
 • Wariant z różowymi kwiatami jest postrzegany przez grę jako kwiat (przykładowo pszczoły mogą je zapylać).
Blok miedzi
 • Może zostać wytworzony z 9 sztabek miedzi oraz przerobiony z powrotem w sztabki.
 • Utlenia się i zmienia kolor na turkusowo-zielony po pewnym czasie.
 • Można zapobiec utlenianiu poprzez nawoskowanie go dodając plaster miodu w craftingu lub nakładając go kliknięciem myszy lub dozownikiem.
  • Po nałożeniu plastra pokazują się zielone cząsteczki.
 • Siekiera może zostać użyta na bloku aby usunąć wosk i jedno stadium utlenienia.
  • Wydzielają się wtedy białe cząsteczki.
 • Piorun może usunąć jeden bądź kilka poziomów utlenienia.
  • Im bliżej bloku uderzenia znajduje się blok, tym większe szanse i ilość usuniętych stadiów utlenienia.
 • Może zostać przerobiony na żłobioną miedź.
 • Łącznie w grze jest 7 wariantów bloku.
Żłobiona miedź
 • Może zostać przerobiona na płytę i schody.
 • Utlenia się i zmienia teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Żłobiona miedziana płyta
 • Utlenia się i zmienia teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Żłobione miedziane schody
 • Utleniają się i zmieniają teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Ruda miedzi
 • Generuje się losowo pod ziemią w małych złożach.
 • Generuje się równomiernie pomiędzy wysokościami 0 a 64.
 • Upuszcza surową miedź po wydobyciu.
 • Może zostać przetopiona na sztabkę miedzi.
Bloki surowych metali
Kalcyt
Jaskiniowe pnącza
 • Naturalne źródło światła o poziomie 14.
 • Upuszczają świecące jagody.
  • Wzrost może zostać przyspieszony poprzez mączkę kostną.
  • Jagody mogą zostać zebrane poprzez kliknięcie PPM.
 • Wyrastają ze świecących jagód, gdy zostaną położone na dolnej części bloku.
Łupek
 • Ciemnoszary kamień, który generuje się w złożach pomiędzy poziomami wysokości 0 a 16.
 • Ma większą twardość niż kamień, lecz może zostać zniszczony każdym kilofem.
 • Upuszcza łupkowy bruk po zniszczeniu.
 • Może zostać uzyskany poprzez zniszczenie go narzędziem z jedwabnym dotykiem.
 • Jest 19 wariantów bloku: bruk, wypolerowany, ceglany, kafelkowy wraz ze schodami, płytami i murkami oraz rzeźbiony.
Łupkowy bruk
 • Wypada po zniszczeniu łupka z kilofem bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być używany zamiennie z brukiem i czernitem przy tworzeniu podstawowych narzędzi, pieców i statywu alchemicznego.
 • Może zostać przetworzony na schody, płytę, murek, wypolerowany łupek, rzeźbiony łupek, łupkowe cegły, łupkowe kafelki, które również mają swoje warianty schodów, płyt i murków (za wyjątkiem rzeźbionego łupka).
  • Łupkowe cegły i kafelki mogą zostać przepalone w piecu, aby uzyskać popękane warianty.
 • Może zostać przepalony z powrotem na łupek.
Łupkowa ruda
 • Dodano łupkowe warianty rud: żelaza, złota, miedzi, węgla, diamentu, redstone, szmaragdu i lazurytu.
 • Wydobycie ich jest dwa razy dłuższe niż standardowej rudy.
 • Warianty rud, w których tekstura łupka zastępuje teksturę kamienia.
 • Zastępują rudy generujące się w łupkach.
 • Mogą zostać użyte w piecach i piecach hutniczych, tak jak zwykłe rudy.
Zarobaczony łupek
 • Zarobaczony wariant łupku
 • Po zniszczeniu go, pojawia się rybik cukrowy.
Spadkoliść
 • Wielki spadkoliść umożliwia bytowi stanie na nim przez 1,5 sekundy (30 ticków) przed zapadnięciem jego liścia.
  • Zapadanie następuje w 3 etapach: niestabilny, częściowe, pełne. Można to zobaczyć w menu F3.
   • Wszystkie etapy są solidne oprócz pełnego zapadnięcia się, kiedy gracz spada.
   • Gdy nikt nie stoi na spadkoliściu, etap jest ustawiony na none.
  • Zapadanie może również zostać wywołane pociskiem.
  • Można zapobiec zapadaniu zasilając blok, jednak uderzenie pocisku nadal będzie uruchamiało zapadanie.
 • Występuje w dwóch rozmiarach: małym i dużym. Za pomocą mączki kostnej można spowodować wzrost małego spadkoliścia w duży.
  • Można otrzymać mały spadkoliść poprzez ścięcie go nożycami (w przeciwnym przypadku zniszczy się). Położyć go można na glinie, bloku mchu lub pod wodą na bloku gliny i ziemi.
  • Duzy spadkoliść może zostać wydobyty za pomocą dowolnego narzędzia i ręki i może zostać położony na trawie, glinie i bloku mchu.
Blok nacieku
 • Dekoracyjny blok.
 • Wygląda jak pełen blok wykonany z tego samego materiału co stalagmity i stalaktyty.
 • Skupiska naciekowe można znaleźć rzadko w regularnych jaskiniach.
 • Można go wytworzyć z 4 spiczastych nacieków.
Spiczasty naciek
 • Może zostać położony na suficie, aby wytworzyć stalaktyt, lub na górze bloku, aby wytworzyć stalagmit.
  • Można połączyć więcej bloków, aby wytworzyć stalaktyty i stalagmity.
 • Wyrzucone trójzęby niszczą spiczaste nacieki. Niszczą się również po przesunięciu ich blokiem lub tłokiem.
 • Stalagmity niszczą się, gdy nie są do niczego przyczepione.
 • Stalagmity ranią byty, które na nie spadają.
  • Ilość obrażeń jest zależna od wysokości upadku: na przykład skoczenie na stalagmit zadaje 2 (Heart.svg) obrażeń a spadnięcie z 3 bloków odejmuje 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) życia.
 • Stalaktyty mogą spaść lub zniszczyć się, jeśli nie są trzymane przez inny blok i niszczą się po upadku raniąc byty, na które upadną.
  • Obrażenia zależne od wysokości: na przykład spadający stalaktyt z dwóch bloków zadaje 2 (Heart.svg) obrażeń, a z trzech bloków zadaje 4 (Heart.svgHeart.svg).
 • Ze stalaktytów kapie woda lub lawa do kotłów, jeśli nad stalaktytem znajduje się źródło, co zapełnia stopniowo kocioł. Woda kapie nawet, gdy nie ma źródła powyżej stalaktytu (tak samo lawa w Netherze), lecz wtedy nie zapełnia się kocioł.
Lśniąca ramka na przedmiot
 • Byt, który wygląda tak, jakby świecił.
 • Nie wpływa na poziom światła, lecz sama wygląda na podświetloną.
 • Przedmioty włożone do ramki również świecą.
 • Można ją wytworzyć poprzez połączenie ramki na przedmiot i torbieli ze świecącym atramentem.
 • Można w niej również umieścić mapę.
Świecący porost
 • Naturalnie pojawiające się źródło światła, które można rzadko znaleźć w jaskiniach na dowolnej ścianie bloku.
 • Świeci światłem o poziomie 7.
 • Można otrzymać go poprzez użycie nożyc, w przeciwieństwie zniszczy się.
 • Nie rozprzestrzenia się naturalnie, jednak można użyć na nim mączki kostnej, aby świecący porostpojawił się na sąsiednim bloku lub ścianie bloku.
 • Można go zalać wodą.
 • W przeciwieństwie do pnączy nie wypada pod wodą i nie można się na nim wspinać.
Zwisające korzenie
 • Dekoracyjny blok, który można położyć na dole bloku.
 • Można je uzyskać poprzez ścięcie nożycami, w innym wypadku się zniszczą.
 • Można je uzyskać po użyciu motyki na zakorzenionej ziemi, co zmieni ją też w zwykłą ziemię.
Zakorzeniona ziemia
 • Podobny do ziemi dekoracyjny blok z korzeniami w teksturze.
 • Podobnie jak w przypadku twardej ziemi, grzybnia ani trawa nie rozprzestrzenia się na nią.
 • Użycie na niej mączki kostnej powoduje wzrost zwisających korzeni na dolnej części bloku.
Piorunochron
 • Można go wytworzyć z 3 sztabek miedzi.
 • Pioruny w odległości 32 bloków zostaną przyciągnięte do piorunochronu.
  • Przy uderzeniu piorunochron zmienia swój kolor na biały.
 • Po uderzeniu pioruna wysyła sygnał redstone o sile 15.
 • Można w niego rzucić trójzębem zaklętym na porażenie w trakcie burzy, jednak wtedy piorunochron nie wysyła sygnału redstone.
Blok mchu
 • Solidny blok z trawo-podobną teksturą na każdej stronie.
 • Po użyciu na nim mączki kostnej, na nim i na sąsiednich blokach wyrasta trawa, wysoka trawa, warstwa mchu i oba typy azalii.
 • Użycie mączki kostnej na nim powoduje jego rozrost na kamienne powierzchnie.
 • Niszczy się po popchnięciu go tłokiem lub lepkim tłokiem.
 • Można go dodać do bruku lub kamiennych cegieł, aby wytworzyć ich zamszone wersje.
  • Wciąż można też użyć do tego pnączy.
Warstwa mchu
 • Blok o tej samej teksturze jak blok mchu, ale cienki na jeden piksel.
 • Może zostać zdobyta z bloku mchu lub po użyciu na tym bloku mączki kostnej.
Sypki śnieg
 • Wariant śniegu, w którym zapadają się byty.
 • Założenie skórzanych butów zapobiega zapadaniu się.
  • Gracz wciąż może zapadać się w butach poprzez skradanie się. Założone skórzane buty również umożliwiają „wspinanie się” w śniegu jak w wodzie lub na rusztowaniu. Zabezpieczają również przed obrażeniami od upadku na sypki śnieg.
  • Skórzana zbroja końska również chroni konie przed obrażeniami od zamarzania.
 • Gdy gracz znajduje się w środku sypkiego śniegu, na jego ekranie pojawia się śnieżna winieta, a po pewnym czasie zaczyna zamarzać i otrzymywać obrażenia.
  • Założenie części skórzanej zbroi zapobiega obrażeniom.
 • Może zostać zebrany i położony za pomocą wiadra.
 • Podpalone byty powodują topnienie sypkiego śniegu.
Gładki bazalt
 • Gładki wariant bazaltu będący zewnętrzną warstwą ametystowej geody.
 • Można go uzyskać poprzez przetopienie bazaltu.
Pylikwiat
 • Możliwy do położenia do spodniej części bloku.
 • Po otworzeniu, wypadają z niego zielone cząsteczki.
 • Cząsteczki unoszą się w powietrzu wokół pylikwiatu.
Przyciemnione szkło
 • Ciemny wariant szkła, który jest przezroczysty lecz nie przepuszcza światła.
 • Można go wytworzyć poprzez połączenie 4 odłamków ametystu ze szkłem.
  • Barwione szkło nie może zostać użyte w recepturze wytwarzania przyciemnianego szkła.
 • W przeciwieństwie do szkła wypada po zniszczeniu go ręką lub narzędziem bez jedwabnego dotyku.
Tuf
 • Ciemnoszary kamień generujący się w złożach pomiędzy wysokościami 0 a 16.

Przedmioty[]

Odłamek ametystu
Wiadro z aksolotlem
 • Podobnie jak wiadro z rybą, otrzymywane poprzez użycie wiadra wody na aksolotlu.
 • Może zostać używany do przenoszenia aksolotli.
Sztabka miedzi
Świecące jagody
 • Mogą być zjedzone, przywracają 2 (Hunger.svg).
 • Rosną na jaskiniowych pnączach.
  • Po zebraniu jagód, pnącza już nie będą posiadały ich w teksturze.
 • Można użyć, aby rozmnożyć lisy.
Torbiel ze świecącym atramentem
 • Upuszczany przez świecącą kałamarnicę po śmierci.
 • Używany do stworzenia lśniącej ramki na przedmiot.
 • Może beż użyty do podświetlenia tekstu na tabliczkach.
Wiadro sypkiego śniegu
Surowa miedź
 • Wypada po zniszczeniu rudy miedzi, gdy zostanie zniszczona kamiennym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę miedzi.
Surowe złoto
 • Wypada po zniszczeniu rudy złota, gdy zostanie zniszczona żelaznym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę złota.
 • Pigliny próbują podnieść surowe złoto.
Surowe żelazo
 • Wypada po zniszczeniu rudy żelaza, gdy zostanie zniszczona kamiennym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę żelaza.
Jajo przyzywające
Luneta
 • Wytwarzana z 2 sztabek miedzi i jednego odłamka ametystu.
 • Po użyciu, przybliża obszar, w którym patrzy gracz i ogranicza jego widok do kwadratu.
  • Tekstura obramówki składa się z tekstury szkła i miedzi.
  • Nakładkę ograniczającą widok można wyłączyć paczką zasobów.
 • W widoku trzecioosobowym widoczna jest animacja gracza, który przykłada lunetę do oka.

Moby[]

Aksolotl
 • Może się pojawić w podziemnych źródłach wody
 • Pierwszy płaz dodany do Minecraft.
  • Wysycha i zaczyna otrzymywać obrażenia po 5 minutach bez wody.
 • Może zostać złapany do wiadra, podobnie do ryb.
 • Może zostać nakarmiony wiadrem z tropikalną rybą.
 • Występuje w 5 kolorach (leucystyczny, żółty, brązowy, biały i niebieski).
  • Niebieski wariant jest najrzadszy, z 11200 szansą na pojawienie się.
 • Udaje martwego gdy zostanie zraniony w wodzie, otrzymuje wtedy regenerację I.
  • Zdolność regeneracji prawdopodobnie inspirowana jest możliwością regeneracji utraconych odnóży aksolotlów.
 • Atakuje utopców, strażników, prastrażników, kałamarnice, świecące kałamarnice i ryby zadając 2 (Heart.svg) obrażeń.
  • Mają dwie minuty przerwy po polowaniu na nieagresywne moby takie jak ryby czy kałamarnice.
  • Atakują w pierwszej kolejności agresywne moby.
 • Gdy gracz zabije moba, z którym aksolotl walczył, otrzyma efekt regeneracji I i usuwany jest mu efekt wyczerpania, jeżeli taki miał nałożony.
Koza
 • Pojawia się w górach
  • Jest to tymczasowe miejsce, dopóki nie zostaną dodane nowe góry.
 • Może skakać na wysokość do 10 bloków, aby omijać przeszkody.
 • Otrzymuje zmniejszone obrażenia od upadku.
 • Unika sypkiego śniegu przeskakując go.
 • Może zostać nakarmiona pszenicą, aby się rozmnażała.
 • Za pomocą wiadra można ją wydoić.
 • Nie upuszcza niczego.
 • Istnieją 2% szans na pojawienie się krzyczącej kozy, która jest bardziej agresywna i wydaje inne dźwięki.
Świecąca kałamarnica
 • Oryginalnie występowała w Minecraft Earth.
 • Podwodny mob zachowujący się tak jak zwykła kałamarnica.
 • Może się pojawić tylko w kompletnych ciemnościach, gdzie naturalnie wygenerowany blok kamienia znajduje się mniej niż 5 bloków poniżej miejsca spawnu.
 • Jest atakowana przez aksolotle bez prowokacji.
 • Upuszcza torbiel ze świecącym atramentem po smierci.
 • Nie zmienia poziomu światła wokół niej, lecz wygląda jakby świeciła. Jej oczy lśnią w ten sam sposób co rdzeń kostki magmy, dręczyciel, płomyk i oczy pająka, utopca i Endermana.
 • Przestaje świecić na krótki czas i odpływa po otrzymaniu obrażeń.

Generowanie świata[]

Geoda ametystowa
 • Nowa struktura, która rzadko pojawia się pod ziemią (rzadko, przy poziomie morza, może być odkryta).
 • Zawiera bloki ametystu i kiełkujący ametyst, które są zamknięte w muszli z kalcytu i gładkiego bazaltu.
  • Generuje się również w małą dziurą powietrza, która może otworzyć geodę.
 • Generuje się pomiędzy Y=0 a Y=70.
 • Nadpisuje generowanie się jaskiń i wąwozów, lecz jest nadpisywana przez opuszczoną kopalnię.
 • Aktualnie ma wysoką częstotliwość generacji w ramach testów, podobnie jak ruina portalu w snapshotach do 1.16.

Komendy[]

Zasady gry
 • freezeDamage
  • Określa, czy byty mają otrzymywać obrażenia od zamarzania.

Rozgrywka[]

Osiągnięcia
 • Dodano 3 nowe osiągnięcia:
  • Z woskiem i bez wosku - nałóż i usuń wosk ze wszystkich bloków miedzi (30G)
  • Co się kozie podoba - wsiądź z kozą do łódki i dajcie się ponieść wodzie
  • Uzdrawiająca moc przyjaźni - połącz siły z aksolotlem i wspólnie wygrajcie pojedynek
Komunikaty o śmierci
 • Dodano 3 nowe komunikaty o śmierci:
  • „Gracz <nazwa_gracza> zamarzł na śmierć”
  • „Spadający stalaktyt zrobił z gracza <nazwa_gracza> szaszłyk”
  • „Gracz <nazwa_gracza> nadział się na stalagmit”

Zmiany[]

Bloki[]

Czernit, złocony czernit, czernitowe schody, płyta i murek
 • Lekko zmieniono teksturę.
Kocioł
 • Może być wypełniony sypkim śniegiem.
  • Kocioł stopniowo wypełnia się sypkim śniegiem w trakcie opadów śniegu.
  • Można wypełnić kocioł także poprzez użycie na nim wiadra sypkiego sniegu.
Kompostownik
 • Kilka przedmiotów można teraz kompostować:
  • 30% szans: nieukwiecone liście azalii, świecące jagody, warstwa mchu, mały spadkoliść, zwisające korzenie.
  • 50% szans: kwitnące liście azalii, świecący porost.
  • 65% szans: pylikwiat, nieukwiecona azalia, blok mchu, wielki spadkoliść.
  • 85% szans: kwitnąca azalia.
Dozownik
 • Może położyć sypki śnieg po włożeniu do niego wiadra sypkiego śniegu.
  • Użycie pustego wiadra umożliwi również usunięcie sypkiego śniegu.
 • Za pomocą plastra miodu może woskować bloki miedzi.
Rudy
 • Zmieniono tekstury rud na świecie, łącznie z ich kształtem, aby były bardziej rozróżnialne dla osób ze ślepotą barw.
Tabliczka
 • Zmieniono tekstury tabliczek, aby odpowiadały teksturom z Texture Update.
 • Może być pomalowana torbielą ze świecącym atramentem, aby tekst świecił.
  • Świecąca tabliczka nie zmienia poziomu światła, ale tekst wygląda jakby świecił.
  • Normalna torbiel z atramentem może być użyta, aby usunąć efekt świecenia.
Wędzarka
 • Poprawiono piksel na górnej teksturze bloku.
Przecinarka
Blok struktur
 • Dodano opcję animacji przy ładowaniu struktur, podobnie jak w przypadku komendy /structure.
  • Są trzy opcje animacji: brak, warstwami, blokami.
  • Animacje można dostosować.

Przedmioty[]

Zegar
 • Zmieniono teksturę.
Kompas
 • Zmieniono teksturę.
Dżunglowe drzwi
 • Zmieniono tekturę trzymanych dżunglowych drzwi, aby odpowiadała teksturze drzwi z Texture Update.

Moby[]

Utopiec
Lis
Strażnik i prastrażnik
 • Usunięto kilka błędnych pikseli w pliku tekstur.
Bałwan i magmołaz
Szkielet
Osadnik
Wędrowny handlarz

Inne byty[]

Obraz
 • Zmieniono tylną teksturę obrazu, aby odpowiadała teksturze desek z Texture Update.

Generowanie świata[]

Opuszczona kopalnia
Wrak statku

Rozgrywka[]

Czat
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie położenia bloku poniżej limitu budowania.
Opady śniegu

Generalne[]

Sterowanie
 • Dodano wsparcie sterowania myszką i klawiaturą w Androidzie.
  • Dostępne dla Androida Oreo lub nowszego.
Cząsteczki
 • Dodano 11 cząsteczek: crop_growth_area_emitter, electric_spark_particle, glow_particle, sculk_sensor_redstone_particle, snowflake_particle, spore_blossom_ambient_particle, spore_blossom_shower_particle, stalactite_lava_drip_particle, stalactite_water_drip_particle, vibration_signal i wax_particle.
Interfejs
 • Zmieniono wygląd ekranu ładowania.

Poprawki[]

Poprawiono wiele błędów i optymalizację

Ciekawostki[]

 • Wersja 1.16.230 początkowo miała być osobną aktualizacją, lecz została pominięta i połączona z wersją 1.17.0.[7]
  • 1.16.230 jest trzecią pominiętą wersją Bedrock Edition, poprzednie to 1.3 i 1.15.
 • Od wydania 1.16.0 (23 czerwca 2020) do wydania 1.17.0 minęło 350 dni. Jest to najdłuższy okres oczekiwania na główną aktualizację Bedrock Edition.
  • Do tej pory najdłuższym okresem było 238 dni między 1.2.0 a 1.4.0

Przypisy

Advertisement