Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
1.17.0
Caves & Cliffs.png
Oficjalna nazwa

Caves & Cliffs: część I

Data wydania

8 czerwca 2021[1]

Nieoficjalne wersje

beta 1.16.230.50, beta 1.16.230.52, beta 1.16.230.54, beta 1.16.230.56, beta 1.17.0.50, beta 1.17.0.52, beta 1.17.0.54, beta 1.17.0.56, beta 1.17.0.58

Serwery zgodne z

Brak

1.17.0 - pierwsze wydanie aktualizacji Caves & Cliffs (pol. Jaskinie i Klify) dla Bedrock Edition wydane 8 czerwca 2021 roku.[1][2][3] Aktualizacja została zapowiedziana 2 października 2020 podczas Minecraft Live 2020.[4] Dodała geody ametystowe wraz z ametystowymi blokami i przedmiotami, rudę miedzi i jej pochodne, łupek i jego warianty oraz moby: kozę, aksolotla i świecącą kałamarnicę. Rozwój wersji 1.16.200, 1.16.210 i 1.16.220 zawiera kilka elementów aktualizacji poprzez rozgrywkę eksperymentalną, lecz nie były one dostępne w pełnych wydaniach tych wersji.[5][6]

W trakcie rozwoju, wersje testowe zawierały kilka elementów z części drugiej aktualizacji Caves & Cliffs poprzez eksperymentalną rozgrywkę, ale nie zostały one dodane do pełnej wersji, ponieważ będą częścią wersji 1.18.0.

Mimo, iż wersja 1.16.230 została scalona z 1.17.0, nie każdy element wersji 1.16.230 został dodany do tej aktualizacji, w tym komenda /allowlist.

Nowości[]

Bloki[]

Zarodek ametystu
 • Wyrasta z kiełkującego ametystu, który można odnaleźć w geodach ametystowych.
 • Ma cztery stadia rozwoju: mały, średni, duży, a na końcu staje się skupiskiem.
 • W przeciwieństwie do roślin, każdy poziom rozwoju jest osobnym blokiem, a nie stanem bloku.
 • Upuszcza odłamki ametystu tylko, gdy zostanie zniszczony za pomocą żelaznego kilofa lub lepszego.
Skupisko ametystu
 • Ostatni, najwyższy stopień rozwoju zarodka ametystu, który wyrasta z kiełkującego ametystu.
 • Upuszcza odłamki ametystu w ilości na którą może wpłynąć zaklęcie szczęście, ale również może zostać wydobyty poprzez jedwabny dotyk.
  • Zniszczenie bloku ręką lub tłokiem spowoduje otrzymanie tylko 2 odłamków zamiast 4 otrzymywanych poprzez użycie kilofa.
 • Emituje światło o poziomie 5
Blok ametystu
 • Dekoracyjny blok generujący się w geodach ametystowych.
 • W przeciwieństwie do kiełkującego ametystu, można go wydobyć za pomocą kilofa.
 • Może zostać stworzony z 4 odłamków ametystu.
Kiełkujący ametyst
 • Generuje się w geodach ametystowych.
 • Wyrastają z niego ametystowe zarodki i skupiska, które pojawiają się na wystawionych na powietrze lub wodę stronach bloku.
 • Nie może zostać wydobyty, nawet po użyciu jedwabnego dotyku, nie upuszcza nic.
 • Niszczy się natychmiastowo po popchnięciu go tłokiem lub lepkim tłokiem.
  • Nie może zostać przyciągnięty lepkim tłokiem.
Azalia
 • W dwóch wariantach: bez kwiatów i z kwiatami.
 • Podobne do krzewu bloki, które można posadzić na ziemi i blokach trawy.
 • Oba typy mogą wyrosnąć z bloku mchu po użyciu na nim mączki kostnej.
 • Wariant z różowymi kwiatami jest postrzegany przez grę jako kwiat (przykładowo pszczoły mogą je zapylać).
Liście azalii
 • W dwóch wariantach: bez kwiatów i z różowymi kwiatami.
 • Upuszczają azalię i patyki po zgniciu.
 • Wariant z różowymi kwiatami jest postrzegany przez grę jako kwiat (przykładowo pszczoły mogą je zapylać).
Blok miedzi
 • Może zostać wytworzony z 9 sztabek miedzi oraz przerobiony z powrotem w sztabki.
 • Utlenia się i zmienia kolor na turkusowo-zielony po pewnym czasie.
 • Można zapobiec utlenianiu poprzez nawoskowanie go dodając plaster miodu w craftingu lub nakładając go kliknięciem myszy lub dozownikiem.
  • Po nałożeniu plastra pokazują się zielone cząsteczki.
 • Siekiera może zostać użyta na bloku aby usunąć wosk i jedno stadium utlenienia.
  • Wydzielają się wtedy białe cząsteczki.
 • Piorun może usunąć jeden bądź kilka poziomów utlenienia.
  • Im bliżej bloku uderzenia znajduje się blok, tym większe szanse i ilość usuniętych stadiów utlenienia.
 • Może zostać przerobiony na żłobioną miedź.
 • Łącznie w grze jest 7 wariantów bloku.
Żłobiona miedź
 • Może zostać przerobiona na płytę i schody.
 • Utlenia się i zmienia teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Żłobiona miedziana płyta
 • Utlenia się i zmienia teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Żłobione miedziane schody
 • Utleniają się i zmieniają teksturę po czasie.
 • Można zapobiec utlenieniu poprzez dodanie plastra miodu.
 • Łącznie 7 wariantów bloku.
Ruda miedzi
 • Generuje się losowo pod ziemią w małych złożach.
 • Generuje się równomiernie pomiędzy wysokościami 0 a 64.
 • Upuszcza surową miedź po wydobyciu.
 • Może zostać przetopiona na sztabkę miedzi.
Bloki surowych metali
Kalcyt
Jaskiniowe pnącza
 • Naturalne źródło światła o poziomie 14.
 • Upuszczają świecące jagody.
  • Wzrost może zostać przyspieszony poprzez mączkę kostną.
  • Jagody mogą zostać zebrane poprzez kliknięcie PPM.
 • Wyrastają ze świecących jagód, gdy zostaną położone na dolnej części bloku.
Łupek
 • Ciemnoszary kamień, który generuje się w złożach pomiędzy poziomami wysokości 0 a 16.
 • Ma większą twardość niż kamień, lecz może zostać zniszczony każdym kilofem.
 • Upuszcza łupkowy bruk po zniszczeniu.
 • Może zostać uzyskany poprzez zniszczenie go narzędziem z jedwabnym dotykiem.
 • Jest 19 wariantów bloku: bruk, wypolerowany, ceglany, kafelkowy wraz ze schodami, płytami i murkami oraz rzeźbiony.
Łupkowy bruk
 • Wypada po zniszczeniu łupka z kilofem bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być używany zamiennie z brukiem i czernitem przy tworzeniu podstawowych narzędzi, pieców i statywu alchemicznego.
 • Może zostać przetworzony na schody, płytę, murek, wypolerowany łupek, rzeźbiony łupek, łupkowe cegły, łupkowe kafelki, które również mają swoje warianty schodów, płyt i murków (za wyjątkiem rzeźbionego łupka).
  • Łupkowe cegły i kafelki mogą zostać przepalone w piecu, aby uzyskać popękane warianty.
 • Może zostać przepalony z powrotem na łupek.
Łupkowa ruda
 • Dodano łupkowe warianty rud: żelaza, złota, miedzi, węgla, diamentu, redstone, szmaragdu i lazurytu.
 • Wydobycie ich jest dwa razy dłuższe niż standardowej rudy.
 • Warianty rud, w których tekstura łupka zastępuje teksturę kamienia.
 • Zastępują rudy generujące się w łupkach.
 • Mogą zostać użyte w piecach i piecach hutniczych, tak jak zwykłe rudy.
Zarobaczony łupek
 • Zarobaczony wariant łupku
 • Po zniszczeniu go, pojawia się rybik cukrowy.
Spadkoliść
 • Wielki spadkoliść umożliwia bytowi stanie na nim przez 1,5 sekundy (30 ticków) przed zapadnięciem jego liścia.
  • Zapadanie następuje w 3 etapach: niestabilny, częściowe, pełne. Można to zobaczyć w menu F3.
   • Wszystkie etapy są solidne oprócz pełnego zapadnięcia się, kiedy gracz spada.
   • Gdy nikt nie stoi na spadkoliściu, etap jest ustawiony na none.
  • Zapadanie może również zostać wywołane pociskiem.
  • Można zapobiec zapadaniu zasilając blok, jednak uderzenie pocisku nadal będzie uruchamiało zapadanie.
 • Występuje w dwóch rozmiarach: małym i dużym. Za pomocą mączki kostnej można spowodować wzrost małego spadkoliścia w duży.
  • Można otrzymać mały spadkoliść poprzez ścięcie go nożycami (w przeciwnym przypadku zniszczy się). Położyć go można na glinie, bloku mchu lub pod wodą na bloku gliny i ziemi.
  • Duzy spadkoliść może zostać wydobyty za pomocą dowolnego narzędzia i ręki i może zostać położony na trawie, glinie i bloku mchu.
Blok nacieku
 • Dekoracyjny blok.
 • Wygląda jak pełen blok wykonany z tego samego materiału co stalagmity i stalaktyty.
 • Skupiska naciekowe można znaleźć rzadko w regularnych jaskiniach.
 • Można go wytworzyć z 4 spiczastych nacieków.
Spiczasty naciek
 • Może zostać położony na suficie, aby wytworzyć stalaktyt, lub na górze bloku, aby wytworzyć stalagmit.
  • Można połączyć więcej bloków, aby wytworzyć stalaktyty i stalagmity.
 • Wyrzucone trójzęby niszczą spiczaste nacieki. Niszczą się również po przesunięciu ich blokiem lub tłokiem.
 • Stalagmity niszczą się, gdy nie są do niczego przyczepione.
 • Stalagmity ranią byty, które na nie spadają.
  • Ilość obrażeń jest zależna od wysokości upadku: na przykład skoczenie na stalagmit zadaje 2 (Heart.svg) obrażeń a spadnięcie z 3 bloków odejmuje 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) życia.
 • Stalaktyty mogą spaść lub zniszczyć się, jeśli nie są trzymane przez inny blok i niszczą się po upadku raniąc byty, na które upadną.
  • Obrażenia zależne od wysokości: na przykład spadający stalaktyt z dwóch bloków zadaje 2 (Heart.svg) obrażeń, a z trzech bloków zadaje 4 (Heart.svgHeart.svg).
 • Ze stalaktytów kapie woda lub lawa do kotłów, jeśli nad stalaktytem znajduje się źródło, co zapełnia stopniowo kocioł. Woda kapie nawet, gdy nie ma źródła powyżej stalaktytu (tak samo lawa w Netherze), lecz wtedy nie zapełnia się kocioł.
Lśniąca ramka na przedmiot
 • Byt, który wygląda tak, jakby świecił.
 • Nie wpływa na poziom światła, lecz sama wygląda na podświetloną.
 • Przedmioty włożone do ramki również świecą.
 • Można ją wytworzyć poprzez połączenie ramki na przedmiot i torbieli ze świecącym atramentem.
 • Można w niej również umieścić mapę.
Świecący porost
 • Naturalnie pojawiające się źródło światła, które można rzadko znaleźć w jaskiniach na dowolnej ścianie bloku.
 • Świeci światłem o poziomie 7.
 • Można otrzymać go poprzez użycie nożyc, w przeciwieństwie zniszczy się.
 • Nie rozprzestrzenia się naturalnie, jednak można użyć na nim mączki kostnej, aby świecący porostpojawił się na sąsiednim bloku lub ścianie bloku.
 • Można go zalać wodą.
 • W przeciwieństwie do pnączy nie wypada pod wodą i nie można się na nim wspinać.
Zwisające korzenie
 • Dekoracyjny blok, który można położyć na dole bloku.
 • Można je uzyskać poprzez ścięcie nożycami, w innym wypadku się zniszczą.
 • Można je uzyskać po użyciu motyki na zakorzenionej ziemi, co zmieni ją też w zwykłą ziemię.
Zakorzeniona ziemia
 • Podobny do ziemi dekoracyjny blok z korzeniami w teksturze.
 • Podobnie jak w przypadku twardej ziemi, grzybnia ani trawa nie rozprzestrzenia się na nią.
 • Użycie na niej mączki kostnej powoduje wzrost zwisających korzeni na dolnej części bloku.
Piorunochron
 • Można go wytworzyć z 3 sztabek miedzi.
 • Pioruny w odległości 32 bloków zostaną przyciągnięte do piorunochronu.
  • Przy uderzeniu piorunochron zmienia swój kolor na biały.
 • Po uderzeniu pioruna wysyła sygnał redstone o sile 15.
 • Można w niego rzucić trójzębem zaklętym na porażenie w trakcie burzy, jednak wtedy piorunochron nie wysyła sygnału redstone.
Blok mchu
 • Solidny blok z trawo-podobną teksturą na każdej stronie.
 • Po użyciu na nim mączki kostnej, na nim i na sąsiednich blokach wyrasta trawa, wysoka trawa, warstwa mchu i oba typy azalii.
 • Użycie mączki kostnej na nim powoduje jego rozrost na kamienne powierzchnie.
 • Niszczy się po popchnięciu go tłokiem lub lepkim tłokiem.
 • Można go dodać do bruku lub kamiennych cegieł, aby wytworzyć ich zamszone wersje.
  • Wciąż można też użyć do tego pnączy.
Warstwa mchu
 • Blok o tej samej teksturze jak blok mchu, ale cienki na jeden piksel.
 • Może zostać zdobyta z bloku mchu lub po użyciu na tym bloku mączki kostnej.
Sypki śnieg
 • Wariant śniegu, w którym zapadają się byty.
 • Założenie skórzanych butów zapobiega zapadaniu się.
  • Gracz wciąż może zapadać się w butach poprzez skradanie się. Założone skórzane buty również umożliwiają „wspinanie się” w śniegu jak w wodzie lub na rusztowaniu. Zabezpieczają również przed obrażeniami od upadku na sypki śnieg.
  • Skórzana zbroja końska również chroni konie przed obrażeniami od zamarzania.
 • Gdy gracz znajduje się w środku sypkiego śniegu, na jego ekranie pojawia się śnieżna winieta, a po pewnym czasie zaczyna zamarzać i otrzymywać obrażenia.
  • Założenie części skórzanej zbroi zapobiega obrażeniom.
 • Może zostać zebrany i położony za pomocą wiadra.
 • Podpalone byty powodują topnienie sypkiego śniegu.
Gładki bazalt
 • Gładki wariant bazaltu będący zewnętrzną warstwą ametystowej geody.
 • Można go uzyskać poprzez przetopienie bazaltu.
Pylikwiat
 • Możliwy do położenia do spodniej części bloku.
 • Po otworzeniu, wypadają z niego zielone cząsteczki.
 • Cząsteczki unoszą się w powietrzu wokół pylikwiatu.
Przyciemnione szkło
 • Ciemny wariant szkła, który jest przezroczysty lecz nie przepuszcza światła.
 • Można go wytworzyć poprzez połączenie 4 odłamków ametystu ze szkłem.
  • Barwione szkło nie może zostać użyte w recepturze wytwarzania przyciemnianego szkła.
 • W przeciwieństwie do szkła wypada po zniszczeniu go ręką lub narzędziem bez jedwabnego dotyku.
Tuf
 • Ciemnoszary kamień generujący się w złożach pomiędzy wysokościami 0 a 16.

Przedmioty[]

Odłamek ametystu
Wiadro z aksolotlem
 • Podobnie jak wiadro z rybą, otrzymywane poprzez użycie wiadra wody na aksolotlu.
 • Może zostać używany do przenoszenia aksolotli.
Sztabka miedzi
Świecące jagody
 • Mogą być zjedzone, przywracają 2 (Hunger.svg).
 • Rosną na jaskiniowych pnączach.
  • Po zebraniu jagód, pnącza już nie będą posiadały ich w teksturze.
 • Można użyć, aby rozmnożyć lisy.
Torbiel ze świecącym atramentem
 • Upuszczany przez świecącą kałamarnicę po śmierci.
 • Używany do stworzenia lśniącej ramki na przedmiot.
 • Może beż użyty do podświetlenia tekstu na tabliczkach.
Wiadro sypkiego śniegu
Surowa miedź
 • Wypada po zniszczeniu rudy miedzi, gdy zostanie zniszczona kamiennym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę miedzi.
Surowe złoto
 • Wypada po zniszczeniu rudy złota, gdy zostanie zniszczona żelaznym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę złota.
 • Pigliny próbują podnieść surowe złoto.
Surowe żelazo
 • Wypada po zniszczeniu rudy żelaza, gdy zostanie zniszczona kamiennym kilofem lub lepszym bez zaklęcia jedwabny dotyk.
 • Może być przetopiona na sztabkę żelaza.
Jajo przyzywające
Luneta
 • Wytwarzana z 2 sztabek miedzi i jednego odłamka ametystu.
 • Po użyciu, przybliża obszar, w którym patrzy gracz i ogranicza jego widok do kwadratu.
  • Tekstura obramówki składa się z tekstury szkła i miedzi.
  • Nakładkę ograniczającą widok można wyłączyć paczką zasobów.
 • W widoku trzecioosobowym widoczna jest animacja gracza, który przykłada lunetę do oka.

Moby[]

Aksolotl
 • Może się pojawić w podziemnych źródłach wody
 • Pierwszy płaz dodany do Minecraft.
  • Wysycha i zaczyna otrzymywać obrażenia po 5 minutach bez wody.
 • Może zostać złapany do wiadra, podobnie do ryb.
 • Może zostać nakarmiony wiadrem z tropikalną rybą.
 • Występuje w 5 kolorach (leucystyczny, żółty, brązowy, biały i niebieski).
  • Niebieski wariant jest najrzadszy, z 11200 szansą na pojawienie się.
 • Udaje martwego gdy zostanie zraniony w wodzie, otrzymuje wtedy regenerację I.
  • Zdolność regeneracji prawdopodobnie inspirowana jest możliwością regeneracji utraconych odnóży aksolotlów.
 • Atakuje utopców, strażników, prastrażników, kałamarnice, świecące kałamarnice i ryby zadając 2 (Heart.svg) obrażeń.
  • Mają dwie minuty przerwy po polowaniu na nieagresywne moby takie jak ryby czy kałamarnice.
  • Atakują w pierwszej kolejności agresywne moby.
 • Gdy gracz zabije moba, z którym aksolotl walczył, otrzyma efekt regeneracji I i usuwany jest mu efekt wyczerpania, jeżeli taki miał nałożony.
Koza
 • Pojawia się w górach
  • Jest to tymczasowe miejsce, dopóki nie zostaną dodane nowe góry.
 • Może skakać na wysokość do 10 bloków, aby omijać przeszkody.
 • Otrzymuje zmniejszone obrażenia od upadku.
 • Unika sypkiego śniegu przeskakując go.
 • Może zostać nakarmiona pszenicą, aby się rozmnażała.
 • Za pomocą wiadra można ją wydoić.
 • Nie upuszcza niczego.
 • Istnieją 2% szans na pojawienie się krzyczącej kozy, która jest bardziej agresywna i wydaje inne dźwięki.
Świecąca kałamarnica
 • Oryginalnie występowała w Minecraft Earth.
 • Podwodny mob zachowujący się tak jak zwykła kałamarnica.
 • Może się pojawić tylko w kompletnych ciemnościach, gdzie naturalnie wygenerowany blok kamienia znajduje się mniej niż 5 bloków poniżej miejsca spawnu.
 • Jest atakowana przez aksolotle bez prowokacji.
 • Upuszcza torbiel ze świecącym atramentem po smierci.
 • Nie zmienia poziomu światła wokół niej, lecz wygląda jakby świeciła. Jej oczy lśnią w ten sam sposób co rdzeń kostki magmy, dręczyciel, płomyk i oczy pająka, utopca i Endermana.
 • Przestaje świecić na krótki czas i odpływa po otrzymaniu obrażeń.

Generowanie świata[]

Geoda ametystowa
 • Nowa struktura, która rzadko pojawia się pod ziemią (rzadko, przy poziomie morza, może być odkryta).
 • Zawiera bloki ametystu i kiełkujący ametyst, które są zamknięte w muszli z kalcytu i gładkiego bazaltu.
  • Generuje się również w małą dziurą powietrza, która może otworzyć geodę.
 • Generuje się pomiędzy Y=0 a Y=70.
 • Nadpisuje generowanie się jaskiń i wąwozów, lecz jest nadpisywana przez opuszczoną kopalnię.
 • Aktualnie ma wysoką częstotliwość generacji w ramach testów, podobnie jak ruina portalu w snapshotach do 1.16.

Komendy[]

Zasady gry
 • freezeDamage
  • Określa, czy byty mają otrzymywać obrażenia od zamarzania.

Rozgrywka[]

Osiągnięcia
 • Dodano 3 nowe osiągnięcia:
  • Z woskiem i bez wosku - nałóż i usuń wosk ze wszystkich bloków miedzi (30G)
  • Co się kozie podoba - wsiądź z kozą do łódki i dajcie się ponieść wodzie
  • Uzdrawiająca moc przyjaźni - połącz siły z aksolotlem i wspólnie wygrajcie pojedynek
Komunikaty o śmierci
 • Dodano 3 nowe komunikaty o śmierci:
  • „Gracz <nazwa_gracza> zamarzł na śmierć”
  • „Spadający stalaktyt zrobił z gracza <nazwa_gracza> szaszłyk”
  • „Gracz <nazwa_gracza> nadział się na stalagmit”

Zmiany[]

Bloki[]

Czernit, złocony czernit, czernitowe schody, płyta i murek
 • Lekko zmieniono teksturę.
Kocioł
 • Może być wypełniony sypkim śniegiem.
  • Kocioł stopniowo wypełnia się sypkim śniegiem w trakcie opadów śniegu.
  • Można wypełnić kocioł także poprzez użycie na nim wiadra sypkiego sniegu.
Kompostownik
 • Kilka przedmiotów można teraz kompostować:
  • 30% szans: nieukwiecone liście azalii, świecące jagody, warstwa mchu, mały spadkoliść, zwisające korzenie.
  • 50% szans: kwitnące liście azalii, świecący porost.
  • 65% szans: pylikwiat, nieukwiecona azalia, blok mchu, wielki spadkoliść.
  • 85% szans: kwitnąca azalia.
Dozownik
 • Może położyć sypki śnieg po włożeniu do niego wiadra sypkiego śniegu.
  • Użycie pustego wiadra umożliwi również usunięcie sypkiego śniegu.
 • Za pomocą plastra miodu może woskować bloki miedzi.
Rudy
 • Zmieniono tekstury rud na świecie, łącznie z ich kształtem, aby były bardziej rozróżnialne dla osób ze ślepotą barw.
Tabliczka
 • Zmieniono tekstury tabliczek, aby odpowiadały teksturom z Texture Update.
 • Może być pomalowana torbielą ze świecącym atramentem, aby tekst świecił.
  • Świecąca tabliczka nie zmienia poziomu światła, ale tekst wygląda jakby świecił.
  • Normalna torbiel z atramentem może być użyta, aby usunąć efekt świecenia.
Wędzarka
 • Poprawiono piksel na górnej teksturze bloku.
Przecinarka
Blok struktur
 • Dodano opcję animacji przy ładowaniu struktur, podobnie jak w przypadku komendy /structure.
  • Są trzy opcje animacji: brak, warstwami, blokami.
  • Animacje można dostosować.

Przedmioty[]

Zegar
 • Zmieniono teksturę.
Kompas
 • Zmieniono teksturę.
Dżunglowe drzwi
 • Zmieniono tekturę trzymanych dżunglowych drzwi, aby odpowiadała teksturze drzwi z Texture Update.

Moby[]

Utopiec
Lis
Strażnik i prastrażnik
 • Usunięto kilka błędnych pikseli w pliku tekstur.
Bałwan i magmołaz
Szkielet
Osadnik
Wędrowny handlarz

Inne byty[]

Obraz
 • Zmieniono tylną teksturę obrazu, aby odpowiadała teksturze desek z Texture Update.

Generowanie świata[]

Opuszczona kopalnia
Wrak statku

Rozgrywka[]

Czat
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie położenia bloku poniżej limitu budowania.
Opady śniegu

Generalne[]

Sterowanie
 • Dodano wsparcie sterowania myszką i klawiaturą w Androidzie.
  • Dostępne dla Androida Oreo lub nowszego.
Cząsteczki
 • Dodano 11 cząsteczek: crop_growth_area_emitter, electric_spark_particle, glow_particle, sculk_sensor_redstone_particle, snowflake_particle, spore_blossom_ambient_particle, spore_blossom_shower_particle, stalactite_lava_drip_particle, stalactite_water_drip_particle, vibration_signal i wax_particle.
Interfejs
 • Zmieniono wygląd ekranu ładowania.

Poprawki[]

Poprawiono wiele błędów i optymalizację

Ciekawostki[]

 • Wersja 1.16.230 początkowo miała być osobną aktualizacją, lecz została pominięta i połączona z wersją 1.17.0.[7]
  • 1.16.230 jest trzecią pominiętą wersją Bedrock Edition, poprzednie to 1.3 i 1.15.
 • Od wydania 1.16.0 (23 czerwca 2020) do wydania 1.17.0 minęło 350 dni. Jest to najdłuższy okres oczekiwania na główną aktualizację Bedrock Edition.
  • Do tej pory najdłuższym okresem było 238 dni między 1.2.0 a 1.4.0


Przypisy[]

Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.

Advertisement