Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Książka z piórem.png
Nieaktualne informacje!
Artykuł w całości lub w części jest nieaktualny i wymaga zaktualizowania. Jeśli jesteś gotów podjąć się tego, sprawdź stronę dyskusji.


Badlandy (na PlayStation 3 Edition Mesa) - rzadki, gorący biom, składającym się w większości z czerwonego piasku oraz terakoty w różnych kolorach. Ma 6 wariantów.

Opis[]

W krajobrazie badlandów generują się wielkie pagórki z terakoty i jej warstw w różnych kolorach. Górna część pagórków jest zbudowana z czerwonego piasku. Wzgórza mają około 10-15 bloków grubości, poniżej znajduje się zwykły kamień. Kaktusy i uschłe krzaki generują się często na całym biomie, podobnie jak na pustyni.

Opuszczone kopalnie generują się znacznie wyżej na tym biomie, często na powierzchni. Ich deski i płotki są z ciemnego dębu, przeciwnie do kopalni na innych biomach. Dodatkowo, rudy złota generują się na wysokości do Y=79 (od Java Edition 1.18 Y=256) (zamiast Y=32, które jest górną granicą występowania tego surowca w innych biomach) i w znacznie większych ilościach, niż zwykle.

Nie ma tu pasywnych mobów, więc zdobywanie pożywienia może być trudne. Drzewa, trawa i woda są bardzo rzadkie - pojawiają się tylko na górze zalesionych płaskowyżów badlandów. Jeziora pojawiają się rzadko ograniczając dostęp do wody i czyniąc rolnictwo kłopotliwym, podobnie jak na pustyni.

Badlandy to suchy biom - nigdy tu nie pada, a burza nie występuje. Wyjątkami są rzeki, które przecinają Mesę, tutaj wciąż deszcz i burza mogą występować. Zaciemnienie nieba i pojawianie się wrogich mobów towarzyszące burzom wciąż działa.

Jeśli jakikolwiek wariant badlandów oprócz Zerodowanych badlandów dotyka lądu, jest on oddzielony cienką pustynną barierą. Bariera nie jest wytwarzana gdy zwykłe badlandy dotykają oceanu. Jednakże, jeżeli Zerodowane badlandy dotykają oceanu, plaża wciąż może się wytworzyć.

Występowanie terakoty[]

Kolory specyficznej warstwy terakoty (pasma warstw) na tych biomach są takie same dla każdego rodzaju badlandów w obrębie jednego świata. Kolory warstwy są określone tylko przy użyciu pierwszych 48 bitów 64-bitowego ziarna świata na Java Edition i Legacy Console Edition. Warstwy powtarzają się co 64 bloki na osi Y, a wysokość określonej warstwy może się różnić w biomie nawet o 4 bloki. Wzniesienia warstwy różnią się tylko w odniesieniu do osi X, pomijając oś Z. To znaczy, na przykład, że warstwa białej terakoty może generować się pomiędzy liniami (X=200 i Y=71) oraz (X=400 i Y=72), będąca taka sama na osi Z. Można zauważyć wzory chunków, gdy warstwa podnosi się o 1 poziom Y przy określonej wartości X. Często, najwyższa warstwa barwionej terakoty jest zastępowana zwykłą terakotą, najbardziej to widać na szczytach płaskowyżu. Ponadto najwyższa warstwa terakoty poniżej poziomu Y 63 ma zawsze kolor pomarańczowy.

Na Bedrock Edition, ziarna mają 32 bity, więc warstwa jest zupełnie inna porównując do Java Edition i Legacy Console Edition, nawet gdy użyje się takiego samego równoważnego numeru ziarna. Warstwa Terakoty jest wciąż taka sama na każdym rodzaju badlandów na danym świecie (czy raczej na konkretnym ziarnie generatora). Wysokość warstw jest losowa, ale nigdy nie jest to więcej niż kilka bloków.

Warianty[]

Badlandy[]

Badlandy
Mesa.png
Typ

Ciepły

Rzadkość

Rzadki

Temperatura

2

Stworzony z

BlockCSS new.png Terakota
BlockCSS new.png Czerwony piasek
BlockCSS new.png Uschnięty krzew

Struktury

EnvCSS.png Opuszczona kopalnia

Od wersji

13w36a

ID numeryczne

37

ID słowne

badlands

Podstawowy wariant biomu. Jego powierzchnia składa się z czerwonego piasku i dużych pagórków z terakoty w różnych kolorach. Piasek i terakota kryją pod sobą zwykły kamień i rudy. Kaktusy i uschłe krzewy pokrywają piaski, a tu i ówdzie pojawiają się stawy.

Płaskowyż badlandów[]

Płaskowyż badlandów
Płaskowyż Messy.png
Typ

Ciepły

Rzadkość

Rzadki

Temperatura

2

Stworzony z

BlockCSS new.png Terakota
BlockCSS new.png Uschnięty krzew

Struktury

EnvCSS.png Opuszczona kopalnia

Od wersji

13w36a

ID numeryczne

166

ID słowne

badlands_plateau

Płaskowyż badlandów obejmuje wielkie i płaskie wzgórza złożone z różnokolorowych warstw terakoty. Płaskowyże mają strome krawędzie, które wznoszą się do 20-30 bloków nad poziomem morza, gdzie szybko się spłaszczają. Na górze mają porozrzucane martwe krzaki. Okazjonalnie pojawiają się tam stawy. Boki tych pagórków mogą odkrywać wejścia do jaskiń i opuszczonych jaskiń. Biomy rzeczne przechodzące przez płaskowyże badlandów wycinają strome rowki, otwierając wejście do wąskich kanionów. Mogą one stanowić ryzyko otrzymania obrażeń od upadku, jeśli gracz nie jest ostrożny.

Zmodyfikowany płaskowyż badlandów[]

Zmodyfikowany płaskowyż badlandów
Zmodyfikowany Płaskowyż Mesy.png
Typ

Ciepły

Rzadkość

Rzadki

Temperatura

2

Stworzony z

BlockCSS new.png Terakota
BlockCSS new.png Uschnięty krzew

Struktury

EnvCSS.png Opuszczona kopalnia

Od wersji

13w36a

ID numeryczne

38

ID słowne

modified_badlands_plateau

Zmodyfikowany płaskowyż badlandów obejmuje mniejsze płaskowyże i nieco bardziej pofałdowany teren niż na zwykłym płaskowyżu badlandów. Biom ten od innych oddziela zazwyczaj pas biomu zerodowanych badlandów. Zmodyfikowany płaskowyż badlandów jest drugim najrzadszym biomem w Minecrafcie, tuż po skraju zmodyfikowanej dżungli.

Zalesiony płaskowyż badlandów[]

Zalesiony płaskowyż badlandów
Lesista Mesa.png
Typ

Ciepły

Rzadkość

Rzadki

Temperatura

2

Stworzony z

BlockCSS new.png Terakota
BlockCSS new.png Uschnięty krzew
BlockCSS new.png Drewno
BlockCSS new.png Liście
BlockCSS new.png Trawa
BlockCSS new.png Twarda ziemia
BlockCSS new.png Ziemia

Struktury

EnvCSS.png Opuszczona kopalnia

Od wersji

13w36a

ID numeryczne

39

ID słowne

wooded_badlands_plateau

Zalesiony płaskowyż badlandów generuje się podobnie do zwykłych płaskowyżów, lecz na szczytach wzniesień pojawiają się małe skupiska drzew. Najwyższe warstwy terenu są zbudowane z dużej ilości trawy i twardej ziemi, z rosnącymi na nich małymi dębami. Roślinność przybiera tu wyblakłą, ciemnozieloną barwę, nadając sobie wysuszony wygląd. Drzewa generują się powyżej Y=82.

Zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów[]

Zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów
Mesa Plateau F M.png
Typ

Ciepły

Rzadkość

Rzadki

Temperatura

2

Stworzony z

BlockCSS new.png Terakota
BlockCSS new.png Uschnięty krzew
BlockCSS new.png Drewno
BlockCSS new.png Liście
BlockCSS new.png Trawa
BlockCSS new.png Twarda ziemia
BlockCSS new.png Ziemia

Struktury

EnvCSS.png Opuszczona kopalnia

Od wersji

13w36a

ID numeryczne

39

ID słowne

modified_wooded_badlands_plateau

Zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów jest podobny do swojego głównego wariantu, jednak ma wyblakły wygląd i mniejsze płaskowyże o bardziej nierównym terenie, ograniczające ilość dębów na szczytach. Biom ten od innych oddziela zazwyczaj pas biomu zerodowanych badlandów.

Zerodowane badlandy[]

Zerodowane badlandy
Mesa z Kominami.png
Typ

Ciepły

Rzadkość

Ekstremalnie rzadkie

Temperatura

2

Stworzony z

BlockCSS new.png Terakota
BlockCSS new.png Uschnięty krzew
BlockCSS new.png Czerwony piasek

Struktury

EnvCSS.png Opuszczona kopalnia

Od wersji

13w36a

ID numeryczne

165

ID słowne

eroded_badlands

Biom zerodowanych badlandów obejmuje niezwykłe formacje skalne z terakoty, podobne do bajecznych kominów. W Bedrock Edition mogą tu występować moby neutralne. Biom ten ma przypominać formacje skalne występujące w stanie Utah w USA.

Wartości danych[]

ID[]

Java Edition:

Biom ID
Badlandy badlands
Płaskowyż badlandów badlands_plateau
Zmodyfikowany płaskowyż badlandów modified_badlands_plateau
Zalesiony płaskowyż badlandów wooded_badlands_plateau
Zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów modified_wooded_badlands_plateau
Zerodowane badlandy eroded_badlands

Bedrock Edition:

Biom ID
Badlandy mesa
Płaskowyż badlandów mesa_plateau
Zmodyfikowany płaskowyż badlandów mesa_plateau_mutated
Zalesiony płaskowyż badlandów mesa_plateau_stone
Zmodyfikowany zalesiony płaskowyż badlandów mesa_plateau_stone_mutated
Zerodowane badlandy mesa_bryce

Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Pełna wersja
2 sierpnia 2013Jeb opublikował pierwsze zdjęcie badlandów. Żartobliwie określił je jako „Góry Disco”.
1.7.213w36aDodano badlandy (jako mesę) i ich warianty.
13w39aCzerwony piasek generuje się na badlandach i ich wariantach.
1.814w32aCzerwony piaskowiec generuje się pod czerwonym piaskiem w badlandach i ich wariantach.
1.1016w20aOpuszczone kopalnie mogą się generować na powierzchni badlandów. Zbudowane są z desek ciemnego dębu i ciemnodębowych płotków.
W badlandach utwardzona glina nie generuje się wyżej niż na 15 bloków w górę, jeśli biom sięga wyżej niż 15 bloków nad poziomem morza.
W badlandach mogą się teraz generować opuszczone kopalnie z ciemnego dębu na powierzchni.
1.1318w16aZmieniono nazwę Mesowego Płaskowyżu F na Mesowy Płaskowyż Leśny.
Zmieniono nazwę Mesowego Płaskowyżu F M na Zmutowany Mesowy Płaskowyż Leśny.
Zmieniono nazwę Mesowego Płaskowyżu M na Zmutowany Mesowy Płaskowyż.
18w19aZmieniono nazwę Mesy na Badlandy.
Zmieniono nazwę Mesowego Płaskowyżu Leśnego na Zalesiony Płaskowyż Badlandów.
Zmieniono nazwę Mesowego Płaskowyżu na Płaskowyż Badlandów.
Zmieniono nazwę Mesy (bryce) na Wyżłobione Badlandy.
Zmieniono nazwę Zmutowanego Płaskowyżu Leśnego Mesy na Zmodyfikowany Zalesiony Płaskowyż Badlandów.
Zmieniono nazwę Zmutowanego Mesowego Płaskowyżu na Zmodyfikowany Płaskowyż Badlandów.
pre-release-5Zmieniono ID mesa na badlands.
Zmieniono ID mesa_rock na wooded_badlands_plateau.
Zmieniono ID mesa_clear_rock na badlands_plateau.
Zmieniono ID mutated_mesa na eroded_badlands.
Zmieniono ID mutated_mesa_rock na modified_wooded_badlands_plateau.
Zmieniono ID mutated_mesa_clear_rock na modified_badlands_plateau.
Pocket Edition Alpha
0.9.0build 1Dodano badlandy wraz z innymi biomami.
0.9.5Dodano zerodowane badlandy.
0.10.0build 1Teraz w badlandach rudy złota generują się na wszystkich wysokościach.
Teraz opuszczone kopalnie generują się na powierzchni badlandów.
Bedrock Edition
1.11.0beta 1.11.0.1Płaskowyże badlandów generują się częściej niż na Java Edition.
Console Edition
TU31CU191.22Patch 3Dodano badlandy wraz z innymi biomami.
TU43CU331.36Patch 13Opuszczone kopalnie mogą się generować na powierzchni badlandów i są zbudowane z desek ciemnego dębu i płotków, zamiast zwykłego dębu.

Galeria[]

Ciekawostki[]

  • Zwykłe (dębowe) opuszczone kopalnie wciąż mogą się generować na terenie badlandów. Mogą także przecinać lokalny wariant opuszczonych kopalni (z ciemnego dębu), jeśli zostaną wygenerowane odpowiednio blisko siebie.
Advertisement