Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Atrybuty zostały dodane w wersji testowej 13w16a. Służą do dodawania specjalnych efektów do mobów oraz przedmiotów. Oprócz atrybutów istnieją jeszcze edytory, które mogą zmieniać moc efektów. Atrybuty i edytory to ukryte wartości, które można nadać za pomocą edytora tagów NBT lub stworzyć owe przedmioty z atrybutami wpisując odpowiednio spreparowaną komendą /give lub /attribute.

Atrybuty[]

Każdy atrybut kontroluje pewne wartości, wyrażane przez Nazwę. Atrybut zawsze ma swoją Bazową wartość i może mieć Edytory. Atrybuty również mają swoją domyślność wartość(używaną, w przypadku gdy spawnuje się mob z niezdefiniowaną bazą atrybutu) oraz zakodowane wartości minimalne oraz maksymalne. Edytory bazują na bazie atrybutu, ale kalkulowanie jest ograniczone zawsze minimalną i maksymalną wartością.

Atrybuty dostępne dla wszystkich żyjących istot[]

Atrybuty dotyczą zarówno mobów oraz graczy.

Nazwa atrybutu Opis Domyślna baza Minimalna wartość Maksymalna wartość
generic.maxHealth Maksymalne życie moba; tym wyższa wartość tym więcej punktów zdrowia może mieć mob. 20.0 0.0 2147483647.0 (231 − 1)
generic.followRange Maksymalna odległość przeliczana w blokach, w której dany mob może "zauważyć" gracza lub innego moba. Wyjście z tej odległości spowoduje, że dany mob zaprzestanie podążania za mobem/graczem. Aktualna wartość używana u wielu mobów to 16; dla zombie 40. 32.0 0.0 2048.0
generic.knockbackResistance Odporność przed odrzutem atakujących, eksplozjami i innymi obiektami. 1.0 to pełna odporność. 0.0 0.0 1.0
generic.movementSpeed Prędkość poruszania się. Maksymalna prędkość mobów w blokach na sekundę jest nieco powyżej 43 razy ta wartość, ale jest zależne od warunków. 0.7* 0.0
generic.attackDamage Obrażenia zadawane przez atakującego, wyrażana w punktach życia(1 = Half Heart.svg). 1.0 0.0

Atrybuty dla koni[]

Te atrybuty mogą być używane jedynie przez Konie.

Nazwa atrybutu Opis Domyślna baza Minimalna wartość Maksymalna wartość
horse.jumpStrength Wysokość skoku koni. 0.7* 0.0 2

Atrybuty dla Zombie[]

Te atrybuty są używane jedynie przez Zombie.

Nazwa atrybutu Opis Domyślna baza Minimalna wartość Maksymalna wartość
zombie.spawnReinforcements Szansa na spawn innego zombie w pobliżu po zaatakowaniu. Działa jedynie na poziomie trudnym. 0.0 0.0 1.0

Edytory[]

Modyfikatory oddziaływują na podstawową wartość Atrybutu, zwiększając lub zmniejszając ją. Należy pamiętać, że otrzymana wartość po modyfikacji jest ograniczona przez Minimum i Maksimum atrybutu . Jak Atrybuty, Modyfikatory mają Nazwę, jednak, ta nazwa nie definiuje zachowania Modyfikatora. Zamiast tego, zachowanie Modyfikatora jest determinowane przez jego Działanie. Modyfikatory posiadają również Stopień ich modyfikacji i UUID (Uniwersalny Unikatowy IDentyfikator).

Działania[]

Działanie Modyfikatora określa, jak wpływa na podstawową wartość Atrybutu. Istnieją trzy działania, "+- ilość", "+- ilość % (dodatkowo)" i "+- ilość % (wielokrotnie)"[1]. Dla uproszczenia, będą one określane jako Działania 0, 1, and 2, ponieważ mają postać kodu i formatu NBT.

Matematyczne zachowanie jest następujące: Działanie 0: Przyrost X o Ilość, Działanie 1: Przyrost Y o X * Ilość, Działanie 2: Y = Y * (1 + Ilość) (równoważny przyrostowi Y o Y * Ilość). Gra najpierw ustawia X = Podstawa, następnie wykonuje wszystkie modyfikatory Działań 0, następnie ustawia Y = X, następnie wykonuje wszystkie modyfikatory Działań 1 i ostatecznie wykonuje wszystkie modyfikatory Działań 2.

Modyfikatory Vanilla[]

Jak stwierdzono wcześniej, nazwa Modyfikatora może być dowolna i nie będzie wpływać na jego zachowanie. Oto nazwy i wartości znanych tylko Modyfikatorów używane w Vanilla Minecraft (nie dodawaj modyfikatorów do tej tabeli, jeśli znalazłeś je w niestandardowych mapach, ponieważ twórcy map mogą tworzyć własne niestandardowe modyfikatory). Należy zauważyć, że niektóre UUID są generowane w locie, podczas gdy inne są reprezentowane jako ciągi stałych w kodzie - zostały one również wymienione. Nie dodawaj UUID do tej tabeli dla modyfikatorów, które nie są wymienione -, jeśli UUID nie jest na liście, to oznacza, że jest inny za każdym razem, gdy modyfikator jest utworzony!

Nazwa Modyfikatora Opis i Znane Wartości Znane Zmodyfikowane Atrybuty
Bonus losowego odradzania Generowany przy odradzaniu; liczba losowa z rozkładu Gaussa w zakresie od 0.0 do 0.05*. Dla Odporności Zombie na Odrzut, inna wartość pomiędzy 0.0 i 0.05* jest również generowana. generic.followRange (Działanie 1; wszystkie moby), Odporność na Odrzut (Działanie 0; jedynie Zombie i Osadnicy)
Modyfikator narzędzia Wartość zmienia się w oparciu o narzędzie. generic.attackDamage (Działanie 0; wszystkie narzędzia; UUID CB3F55D3-645C-4F38-A497-9C13A33DB5CF)
Modyfikator broni Wartość zmienia się w oparciu o broń. generic.attackDamage (Działanie 0; wszystkie narzędzia; UUID CB3F55D3-645C-4F38-A497-9C13A33DB5CF (taki sam UUID jak Modyfikator narzędzia))
Zwiększenie szybkości podczas sprintu Stała wartość 0.3* używana przez wszystkie moby (włącznie z graczami) podczas sprintu. generic.movementSpeed (Działanie 2; wszystkie żywe byty; UUID 662A6B8D-DA3E-4C1C-8813-96EA6097278D)
Zwiększenie szybkości podczas ucieczki Stała wartość 2 używana przez wszystkie pasywne moby podczas ucieczki. generic.movementSpeed (Działanie 2; wszystkie pasywne moby; UUID E199AD21-BA8A-4C53-8D13-6182D5C69D3A)
Zwiększenie szybkości podczas ataku Stała wartość 6.2* dla Endermana i 0.45* dla Zombie Pigmana; istnieje tylko podczas ataku. generic.movementSpeed (Działanie 0; Enderman - UUID 020E0DFB-87AE-4653-9556-831010E291A0, Zombie Pigman - UUID 49455A49-7EC5-45BA-B886-3B90B23A1718)
Zwiększenie szybkości chodzenia dzieci Stała wartość 0.5; dla dziecka Zombie oraz Zombie Wieśniaka. generic.movementSpeed (Działanie 1; dziecko Zombie; UUID B9766B59-9566-4402-BC1F-2EE2A276D836)
Prędkość picia mikstury penalty Stała wartość -0.25 dla wiedźm, gdy wypiły miksturę. generic.movementSpeed (Działanie 0; Wiedźmy; UUID 5CD17E52-A79A-43D3-A529-90FDE04B181E)
Losowy zombie - bonus spawnu Generowany podczas spawnu moba; losowy numer pomiędzy 0.0 i 1.5. generic.followRange (Działanie 2; Zombie)
Wzmocnienie przywódcy zombie Ma (małą) losową szansę bycia generowanym na zombie podczas spawnu. Dla Szansy Spawnu Wsparcia, losowa liczba pomiędzy 0.5 i 0.75. Dla generic.maxHealth, losowa liczba pomiędzy 1.0 i 4.0. zombie.spawnReinforcements (Działanie 0; Zombie), generic.maxHealth (Działanie 2; Zombie)
Wywoływacz wsparcia zombie Stała wartość -0.05* tworzona z każdym razem, gdy zombie tworzy kolejnego zombie jako wsparcie. zombie.spawnReinforcements (Działanie 0; Zombie)
Wywoływacz wsparcia zombie Stała wartość -0.05* stworzenia każdego spawnowanego zombie jako wsparcia. zombie.spawnReinforcements (Działanie 0; Zombie)
potion.moveSpeed lub potion.moveSpeed # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość 0.2*, gdy pod wpływem efektu Szybkości, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.movementSpeed (Działanie 2; Wszystkie żyjące byty; UUID 91AEAA56-376B-4498-935B-2F7F68070635)
potion.moveSlowdown lub potion.moveSlowdown # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość -0.15*, gdy pod wpływem efektu Spowolnienia, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.movementSpeed (Działanie 2; Wszystkie żyjące byty; UUID 7107DE5E-7CE8-4030-940E-514C1F160890)
potion.damageBoost lub potion.damageBoost # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość 3, gdy pod wpływem efektu Siły, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.attackDamage (Działanie 2; Wszystkie żyjące byty; UUID 648D7064-6A60-4F59-8ABE-C2C23A6DD7A9)
potion.weakness lub potion.weakness # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość 2, gdy pod wpływem efektu Osłabienia, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.attackDamage (Działanie 0; Wszystkie żyjące byty; UUID 22653B89-116E-49DC-9B6B-9971489B5BE5)
potion.healthBoost lub potion.healthBoost # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość 4, gdy pod wpływem Wzmocnienia Zdrowia, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.maxHealth (Działanie 0; Wszystkie żyjące byty; UUID 5D6F0BA2-1186-46AC-B896-C61C5CEE99CC)
Nieznany modyfikator zsynchronizowanych atrybutów Nieznana; tworzone, gdy klient odczytuje dane wysyłane przez serwer. zmienia się

Przypisy

Advertisement