Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Minecraft Wiki Polska

Atrybuty zostały dodane w wersji testowej 13w16a. Służą do dodawania specjalnych efektów do mobów oraz przedmiotów. Oprócz atrybutów istnieją jeszcze edytory, które mogą zmieniać moc efektów. Atrybuty i edytory to ukryte wartości, które można nadać za pomocą edytora tagów NBT lub stworzyć owe przedmioty z atrybutami wpisując odpowiednio spreparowaną komendą /give lub /attribute.

Atrybuty[]

Każdy atrybut kontroluje pewne wartości, wyrażane przez Nazwę. Atrybut zawsze ma swoją Bazową wartość i może mieć Edytory. Atrybuty również mają swoją domyślność wartość(używaną, w przypadku gdy spawnuje się mob z niezdefiniowaną bazą atrybutu) oraz zakodowane wartości minimalne oraz maksymalne. Edytory bazują na bazie atrybutu, ale kalkulowanie jest ograniczone zawsze minimalną i maksymalną wartością.

Atrybuty dostępne dla wszystkich żyjących istot[]

Atrybuty dotyczą zarówno mobów oraz graczy.

Nazwa atrybutu Opis Domyślna baza Minimalna wartość Maksymalna wartość
generic.maxHealth Maksymalne życie moba; tym wyższa wartość tym więcej punktów zdrowia może mieć mob. 20.0 0.0 2147483647.0 (231 − 1)
generic.followRange Maksymalna odległość przeliczana w blokach, w której dany mob może "zauważyć" gracza lub innego moba. Wyjście z tej odległości spowoduje, że dany mob zaprzestanie podążania za mobem/graczem. Aktualna wartość używana u wielu mobów to 16; dla zombie 40. 32.0 0.0 2048.0
generic.knockbackResistance Odporność przed odrzutem atakujących, eksplozjami i innymi obiektami. 1.0 to pełna odporność. 0.0 0.0 1.0
generic.movementSpeed Prędkość poruszania się. Maksymalna prędkość mobów w blokach na sekundę jest nieco powyżej 43 razy ta wartość, ale jest zależne od warunków. 0.7* 0.0
generic.attackDamage Obrażenia zadawane przez atakującego, wyrażana w punktach życia(1 = Half Heart.svg). 1.0 0.0

Atrybuty dla koni[]

Te atrybuty mogą być używane jedynie przez Konie.

Nazwa atrybutu Opis Domyślna baza Minimalna wartość Maksymalna wartość
horse.jumpStrength Wysokość skoku koni. 0.7* 0.0 2

Atrybuty dla Zombie[]

Te atrybuty są używane jedynie przez Zombie.

Nazwa atrybutu Opis Domyślna baza Minimalna wartość Maksymalna wartość
zombie.spawnReinforcements Szansa na spawn innego zombie w pobliżu po zaatakowaniu. Działa jedynie na poziomie trudnym. 0.0 0.0 1.0

Edytory[]

Modyfikatory oddziaływują na podstawową wartość Atrybutu, zwiększając lub zmniejszając ją. Należy pamiętać, że otrzymana wartość po modyfikacji jest ograniczona przez Minimum i Maksimum atrybutu . Jak Atrybuty, Modyfikatory mają Nazwę, jednak, ta nazwa nie definiuje zachowania Modyfikatora. Zamiast tego, zachowanie Modyfikatora jest determinowane przez jego Działanie. Modyfikatory posiadają również Stopień ich modyfikacji i UUID (Uniwersalny Unikatowy IDentyfikator).

Działania[]

Działanie Modyfikatora określa, jak wpływa na podstawową wartość Atrybutu. Istnieją trzy działania, "+- ilość", "+- ilość % (dodatkowo)" i "+- ilość % (wielokrotnie)"[1]. Dla uproszczenia, będą one określane jako Działania 0, 1, and 2, ponieważ mają postać kodu i formatu NBT.

Matematyczne zachowanie jest następujące: Działanie 0: Przyrost X o Ilość, Działanie 1: Przyrost Y o X * Ilość, Działanie 2: Y = Y * (1 + Ilość) (równoważny przyrostowi Y o Y * Ilość). Gra najpierw ustawia X = Podstawa, następnie wykonuje wszystkie modyfikatory Działań 0, następnie ustawia Y = X, następnie wykonuje wszystkie modyfikatory Działań 1 i ostatecznie wykonuje wszystkie modyfikatory Działań 2.

Modyfikatory Vanilla[]

Jak stwierdzono wcześniej, nazwa Modyfikatora może być dowolna i nie będzie wpływać na jego zachowanie. Oto nazwy i wartości znanych tylko Modyfikatorów używane w Vanilla Minecraft (nie dodawaj modyfikatorów do tej tabeli, jeśli znalazłeś je w niestandardowych mapach, ponieważ twórcy map mogą tworzyć własne niestandardowe modyfikatory). Należy zauważyć, że niektóre UUID są generowane w locie, podczas gdy inne są reprezentowane jako ciągi stałych w kodzie - zostały one również wymienione. Nie dodawaj UUID do tej tabeli dla modyfikatorów, które nie są wymienione -, jeśli UUID nie jest na liście, to oznacza, że jest inny za każdym razem, gdy modyfikator jest utworzony!

Nazwa Modyfikatora Opis i Znane Wartości Znane Zmodyfikowane Atrybuty
Bonus losowego odradzania Generowany przy odradzaniu; liczba losowa z rozkładu Gaussa w zakresie od 0.0 do 0.05*. Dla Odporności Zombie na Odrzut, inna wartość pomiędzy 0.0 i 0.05* jest również generowana. generic.followRange (Działanie 1; wszystkie moby), Odporność na Odrzut (Działanie 0; jedynie Zombie i Osadnicy)
Modyfikator narzędzia Wartość zmienia się w oparciu o narzędzie. generic.attackDamage (Działanie 0; wszystkie narzędzia; UUID CB3F55D3-645C-4F38-A497-9C13A33DB5CF)
Modyfikator broni Wartość zmienia się w oparciu o broń. generic.attackDamage (Działanie 0; wszystkie narzędzia; UUID CB3F55D3-645C-4F38-A497-9C13A33DB5CF (taki sam UUID jak Modyfikator narzędzia))
Zwiększenie szybkości podczas sprintu Stała wartość 0.3* używana przez wszystkie moby (włącznie z graczami) podczas sprintu. generic.movementSpeed (Działanie 2; wszystkie żywe byty; UUID 662A6B8D-DA3E-4C1C-8813-96EA6097278D)
Zwiększenie szybkości podczas ucieczki Stała wartość 2 używana przez wszystkie pasywne moby podczas ucieczki. generic.movementSpeed (Działanie 2; wszystkie pasywne moby; UUID E199AD21-BA8A-4C53-8D13-6182D5C69D3A)
Zwiększenie szybkości podczas ataku Stała wartość 6.2* dla Endermana i 0.45* dla Zombie Pigmana; istnieje tylko podczas ataku. generic.movementSpeed (Działanie 0; Enderman - UUID 020E0DFB-87AE-4653-9556-831010E291A0, Zombie Pigman - UUID 49455A49-7EC5-45BA-B886-3B90B23A1718)
Zwiększenie szybkości chodzenia dzieci Stała wartość 0.5; dla dziecka Zombie oraz Zombie Wieśniaka. generic.movementSpeed (Działanie 1; dziecko Zombie; UUID B9766B59-9566-4402-BC1F-2EE2A276D836)
Prędkość picia mikstury penalty Stała wartość -0.25 dla wiedźm, gdy wypiły miksturę. generic.movementSpeed (Działanie 0; Wiedźmy; UUID 5CD17E52-A79A-43D3-A529-90FDE04B181E)
Losowy zombie - bonus spawnu Generowany podczas spawnu moba; losowy numer pomiędzy 0.0 i 1.5. generic.followRange (Działanie 2; Zombie)
Wzmocnienie przywódcy zombie Ma (małą) losową szansę bycia generowanym na zombie podczas spawnu. Dla Szansy Spawnu Wsparcia, losowa liczba pomiędzy 0.5 i 0.75. Dla generic.maxHealth, losowa liczba pomiędzy 1.0 i 4.0. zombie.spawnReinforcements (Działanie 0; Zombie), generic.maxHealth (Działanie 2; Zombie)
Wywoływacz wsparcia zombie Stała wartość -0.05* tworzona z każdym razem, gdy zombie tworzy kolejnego zombie jako wsparcie. zombie.spawnReinforcements (Działanie 0; Zombie)
Wywoływacz wsparcia zombie Stała wartość -0.05* stworzenia każdego spawnowanego zombie jako wsparcia. zombie.spawnReinforcements (Działanie 0; Zombie)
potion.moveSpeed lub potion.moveSpeed # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość 0.2*, gdy pod wpływem efektu Szybkości, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.movementSpeed (Działanie 2; Wszystkie żyjące byty; UUID 91AEAA56-376B-4498-935B-2F7F68070635)
potion.moveSlowdown lub potion.moveSlowdown # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość -0.15*, gdy pod wpływem efektu Spowolnienia, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.movementSpeed (Działanie 2; Wszystkie żyjące byty; UUID 7107DE5E-7CE8-4030-940E-514C1F160890)
potion.damageBoost lub potion.damageBoost # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość 3, gdy pod wpływem efektu Siły, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.attackDamage (Działanie 2; Wszystkie żyjące byty; UUID 648D7064-6A60-4F59-8ABE-C2C23A6DD7A9)
potion.weakness lub potion.weakness # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość 2, gdy pod wpływem efektu Osłabienia, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.attackDamage (Działanie 0; Wszystkie żyjące byty; UUID 22653B89-116E-49DC-9B6B-9971489B5BE5)
potion.healthBoost lub potion.healthBoost # (gdzie # to poziom efektu mikstury) Stała wartość 4, gdy pod wpływem Wzmocnienia Zdrowia, zwielokrotniony przez poziom efektu. generic.maxHealth (Działanie 0; Wszystkie żyjące byty; UUID 5D6F0BA2-1186-46AC-B896-C61C5CEE99CC)
Nieznany modyfikator zsynchronizowanych atrybutów Nieznana; tworzone, gdy klient odczytuje dane wysyłane przez serwer. zmienia się

Przypisy

Advertisement