Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
1.12
World of Color Update.png
Oficjalna nazwa

World of Color Update[1]

Data wydania

7 czerwca 2017

Nieoficjalne wersje

Lista

Serwery zgodne z

Brak

Minecraft 1.12 lub World of Color Update[1] (pl. Aktualizacja świata kolorów) – dwunasta główna aktualizacja do pełnej wersji gry, która dodaje m.in. nowy system wytwarzania, wskazówki dla początkujących graczy, kolorowe łóżka, papugi, postępy i wiele nowych bloków. Została wydana 7 czerwca 2017 roku.[2]

Dodatki[]

Generalne[]

Postępy
 • Zastąpiły osiągnięcia.
 • Mogą być dostosowywane za pomocą plików JSON.
 • Posiadają interfejs składający się z 5 kart.
  • Każda karta to inna kategoria postępów. Obecnie w grze znajduje się 5 kategorii (można dodać ich więcej):
   • Blok trawy.png Minecraft: Serce i historia gry.

   • Przygoda: Przygoda, eksploracja i walka.
   • Blok czerwonej Netherowej cegły.png Nether: Taki mamy klimat.
   • Kamień Endu.png End: A może początek?
   • Snop siana.png Rolnictwo: Świat jest pełen przyjaciół i pożywienia.
 • Wspierają nagrody w postaci receptur, łupów, punktów doświadczenia i funkcji.
  • Jedyne domyślne postępy, jakie posiadają nagrody w postaci punktów doświadczenia to wyzwania.
 • Po wykonaniu postępu, w prawym górnym rogu ekranu wyświetlane jest powiadomienie.
  • Kolor nagłówka w powiadomieniu zależy od rodzaju postępu - żółty dla normalnych postępów i celów, a różowy dla wyzwań.
 • Niektóre postępy posiadają licznik, ułatwiający jego wykonanie.
Odgłosy jaskiń
 • Dodano dwa nowe odgłosy jaskiń: cave17.ogg oraz cave18.ogg
Sterowanie
 • Dodano opcję wyboru klawisza zapisującego paski szybkiego wyboru w trybie kreatywnym.
 • Dodano opcję wyboru klawisza otwierającego interfejs postępów (domyślnie L).
Tryb kreatywny
 • Dodano kategorię "Zapisane paski narzędzi".
  • Dodano możliwość zapisywania pasków szybkiego wyboru za pomocą klawiszy C + 1 - 9 i ładowania ich za pomocą klawiszy X + 1 - 9.
  • Można zapisać maksymalnie 9 pasków szybkiego wyboru.
  • Zapisany pasek szybkiego wyboru można usunąć nadpisując go pustym.
Funkcje
 • Dodano nowy system funkcji, będący listami komend, zapisanymi w plikach tekstowych z rozszerzeniem .mcfunction, znajdującymi się w przestrzeń nazw:ścieżka/do/pliku/funkcji.
  • Przykładowo, użycie komendy /function custom:example/test odniesie się do funkcji znajdującej się w NAZWA ŚWIATA/data/functions/custom/example/test.mcfunction
Menu główne
 • Dodano możliwość zobaczenia napisów końcowych poprzez kliknięcie tekstu dot. praw autorskich.
Narrator
 • Użycie kombinacji klawiszy Ctrl + B włączy narratora, czyli syntezatora mowy, który automatycznie czyta wiadomości wyświetlane na czacie z nazwą gracza włącznie.
 • Da się go przełączać między różnymi opcjami: wyłączony, czyta wszystko, czyta czat, czyta system.
  • Podczas przełączania narratora w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się powiadomienie.
 • Narrator nie bierze pod uwagę komend i ich wiadomości wyjściowych, ani jakichkolwiek wiadomości na czacie otrzymanych komendą /me.
Tagi NBT
 • Nbtsheet.png LastExecution
  • Przechowuje tick, w którym ostatni raz włączony był łańcuchowy blok poleceń.
 • Nbtsheet.png LoveCauseLeast i Nbtsheet.png LoveCauseMost dla bytów, które można rozmnożyć
  • Rejestrują UUID bytu, który spowodował rozmnożenie danego zwierzęcia.
 • Nbtsheet.png recipeBook
  • Tag zawierający listę receptur (sformatowanych jako JSON), które gracz widział, a także informacje nt. receptur.
  • Nbtsheet.png isFilteringCraftable
  • Nbtsheet.png isGuiOpen
   • Sprawdza, czy gracz zostawił otwarte GUI.
   • Nbtsheet.png unlocked
  • Nbtsheet.png recipes
   • Zawiera informacje nt. wszystkich receptur, jakie gracz widział.
   • Nbtsheet.png displayed
    • Sprawdza, czy gracz wcześniej sprawdzał daną recepturę, posługując się książką receptur.
  • Nbtsheet.png toBeDisplayed
   • Zawiera nazwy receptur, które gracz odblokował, ale nie zostały jeszcze przez niego odkryte w książce receptur.
   • Używany do zapamiętywania, aby odtwarzać animację dla nowych receptur.
 • Nbtsheet.png Recipes
  • Lista receptur, które mają się odblokować, gdy gracz, trzymając księgę wiedzy wciśnie PPM.
  • Jeżeli nie jest to określone, księga wiedzy nie zostanie użyta.
 • Nbtsheet.png enteredNetherPosition
  • Tag zawiera koordynaty X, Y i Z miejsca na świecie, w którym gracz wszedł do Netheru.
  • Nbtsheet.png x
   • Współrzędna X.
  • Nbtsheet.png y
   • Współrzędna Y.
  • Nbtsheet.png z
   • Współrzędna Z.
 • Nbtsheet.png seenCredits
  • Zmienia wartość na 1, gdy gracz wyjdzie z Endu poprzez portal.
 • Nbtsheet.png ShoulderEntityLeft and Nbtsheet.png ShoulderEntityRight
  • Zawiera dane o bycie, który znajduje się na prawym, lub lewym ramieniu gracza.
 • Nbtsheet.png UpdateLastExecution
  • Domyślnie ustawiony na 1b. Jeżeli zmieni wartość na 0b, można utworzyć pętlę, w której ten sam blok poleceń może uruchomić się wiele razy w czasie jednego ticka.
Książka receptur
 • Kataloguje receptury, które są odblokowywane po spełnieniu określonych warunków.
 • Po kliknięciu przedmiotu w książce, wzór jego receptury pojawi się w polu wytwarzania, a następnie, jeżeli gracz posiada odpowiednie materiały, można go wytworzyć.
 • Gdy gracz odblokuje nowe receptury, w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się powiadomienie.
 • Po wyszukaniu frazy "excitedze" w wyszukiwarce w książce receptur, język gry zmieni się na język piratów.
Folder recipes
 • Dodano folder recipes, w którym znajdują się wszystkie receptury w formie plików .json.
Dźwięki
Splashe
 • "Don't feed chocolate to parrots!"
 • "The true meaning of covfefe"
 • "An illusion! What are you hiding?"
 • "Something's not quite right..."
Podpowiedzi
 • Wyświetlają się w prawym górnym rogu ekranu.
 • Wyświetlane tylko u raz na danym urządzeniu.
  • Zapisywane na gracza, przechowywane w pliku options.txt.
   • Nazwa: tutorialStep
   • Lista podpowiedzi: movement, find_tree, punch_tree, open_inventory, craft_planks oraz none

Komendy[]

 • @s
  • Pozwala na namierzenie bytu wykonującego komendę, np. /execute @e[type=villager] ~ ~ ~ say @s
 • /advancement <grant|revoke|test> <nazwa_gracza> <postęp> [kryterium]
  • Może dać, przetestować oraz odbierać postępy, a także ich konkretne kryteria, danemu graczowi.
  • Istnieje 5 modyfikatorów dla tej komendy: "everything", "from", "until", "through", "only"
   • "everything" - wszystkie postępy
   • "from" - wyznaczony postęp i wszystkie postępy znajdujące się po nim itd.
   • "until" - wyznaczony postęp i wszystkie postępy znajdujące się przed nim itd.
   • "through" - wszytkie postępy znajdujące się przed i po określonym
   • "only" - tylko ten postęp i żaden inny
  • Przykłady:
 • /function przestrzeń_nazw:plik
  • Uruchamia raz funkcję przez byt lub blok poleceń, który uruchomił komendę.
   • Argumenty:
    • if <selector> - uruchamia funkcję tylko w przypadku znalezienia określonego selektora.
    • unless <selector> - uruchamia funkcję, za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie znaleziony określony selektor.
 • /recipe <give|take> [nazwa_gracza] <nazwa|*>
  • Może odblokować lub zablokować podane przepisy dla danego gracza.
  • Jeśli podano *, komenda zablokuje lub odblokuje wszystkie przepisy dla gracza.
 • /reload
  • Komenda umożliwia ponowne załadowanie postępow i tabel łupów z dysku.
  • Nie może zostać uruchomiona za pomocą bloku poleceń.

Rozgrywka[]

Zasady
 • announceAdvancements
  • Domyślnie ustawiona na true.
  • Włącza/wyłącza powiadomienia o wykonaniu postępów, zastępując stary wpis w pliku server.properties.
 • doLimitedCrafting
  • Domyślnie wyłączona.
  • Włączenie pozwoli graczom na używanie tylko receptur, które zostały wcześniej odblokowane.
 • gameLoopFunction
  • Funkcja, która ma zostać wykonana raz na jeden tick.
 • maxCommandChainLength
  • Domyślnie ustawiona na 65536.
  • Określa liczbę, w której łańcuchowy blok poleceń działa jak "łańcuch".

Bloki[]

Beton
 • Występuje w 16 wariantach kolorystycznych.
 • Otrzymywany jest na skutek bezpośredniego kontaktu cementu z wodą.
 • Posiada głównie zastosowanie dekoracyjne.
Cement
 • Występuje w 16 wariantach kolorystycznych.
 • Oddziałuje na niego grawitacja.
 • Podczas kontaktu z wodą zamienia się w beton.
 • Możliwy do wytworzenia za pomocą czterech sztuk żwiru, czterech sztuk piasku i barwnika.
Glazurowana terakota
 • Występuje w 16 wariantach kolorystycznych.
 • Otrzymywana poprzez przetopienie terakoty.
 • Może być umieszczona w 4 kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim.
  • Jeżeli kilka bloków glazurowanej terakoty zostanie ułożonych w poprawny sposób, ich tekstury stworzą pewien wzór.
 • Boki, góra i dół bloku nie przyczepiają się do bloków szlamu. Tylko przednia i tylna ściana bloku "przykleja się" do bloków szlamu.
 • Posiada zastosowanie dekoracyjne.

Przedmioty[]

Księga wiedzy
 • Pokolorowana na zielono książka.
 • Można ją pozyskać tylko za pomocą komendy /give @p knowledge_book.
 • Księga wiedzy z tagiem NBT Recipes, która zawiera listę ID przedmiotów, po kliknięciu PPM, podczas jej trzymania, zostanie zużyta i odblokuje określone receptury.
  • Szczególnie przydatna, gdy zasada doLimitedCrafting jest ustawiona na true
Jaja przyzywające
 • Jajo przyzywające papugi (zielone z czerwonymi cętkami).

Moby[]

Iluzjoner
 • Nowy illager.
 • Nadaje graczowi efekt EffectsCSS.png oślepienia na 20 sekund, na następnie atakuje za pomocą łuku.
  • Zaklęcie ślepoty zostaje rzucone tylko, gdy lokalny poziom trudności jest większy, niż 2.
 • Potrafi stworzyć swoje 4 kopie.
  • Duplikaty używają animacji strzelania, lecz tylko prawdziwy iluzjoner może strzelać oraz dostawać obrażenia.
  • Oryginał staje się niewidzialny.
 • Nie posiada swojego jaja spawnującego, może zostać przywołany tylko za pomocą komendy /summon illusion_illager.
 • Jest agresywny zarówno w stosunku do gracza, jak i osadników i żelaznych golemów.
Papuga
 • Występuje w 5 wariantach kolorystycznych: zielonym, błękitnym, niebieskim, czerwonym i szaro-żółtym.
 • Posiada 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) punktów życia.
 • Można ją oswoić za pomocą nasion.
 • Lubi latać, siada, gdy jest "zmęczona".
 • Po zjedzeniu ciastka, umiera z powodu zatrucia.
 • Śledzi i siada naokoło innych mobów.
 • Imituje dźwięki innych mobów.
 • Tańczą, gdy w pobliżu znajduje się odtwarzająca muzykę szafa grająca.
 • Za pomocą PPM gracz może kazać jej usiąść.
 • Przejście nad/przez/obok oswojonej siedzącej papugi spowoduje, że ta usiądzie na ramieniu gracza.
  • Odleci, gdy gracz podskoczy.
  • Potrafi latać z graczem podczas lotu elytrą.

Zmiany[]

Generalne[]

Osiągnięcia
 • Zostały usunięte i zastąpione przez postępy.
Sterowanie
 • Klawisz F1 ukrywa wszystkie powiadomienia.
Wytwarzanie
 • W przypadku zamknięcia interfejsu wytwarzania, przedmioty obecne w polach wytwarzania nie wypadną już przed gracza, zamiast tego automatycznie znajdą się w jego ekwipunku.
Ekwipunek trybu kreatywnego
 • Scalono kategorie "Materiały" i "Różne".
Wersja Java
 • Jest to pierwsza wersja wymagająca Javy w wersji 8.[3]
Język
 • Wiele fragmentów tekstu, które wcześniej były skompilowane tylko w języku angielskim, można teraz przetłumaczyć.
Poruszanie się
 • Ciało gracza jest teraz całkowicie skierowane ku przodowi, gdy ten przemieszcza się do tyłu.[4][5]
  • Przed tą aktualizacją poruszanie się do tyłu spowodowałoby, że model gracza obróciłby się nieco z jednej strony
Optymalizacje
 • Zoptymalizowano wyszukiwanie w ekwipunku trybu kreatywnego.
 • Zoptymalizowano ładowanie chunków.
Splashe
 • Splash "Now Java 6!" został zmieniony na "Now Java 8!"

Bloki[]

Porównanie kolorów sztandarów sprzed i po wersji 1.12.

Sztandar
 • Zmieniono paletę barw.
Łóżko
 • Od teraz gracz może spać, mimo obecności neutralnej świni-zombie.
 • Od teraz gracz może podskakiwać na łóżkach.
 • Od teraz łóżka, po upadku na nie, redukują obrażenia.
  • Gracz może przeżyć upadek z maksymalnie 41 bloków.
 • Dodano kolorowe łóżka, otrzymywane poprzez połączenie w procesie wytwarzania białego łóżka i barwnika.
 • Modele łóżek posiadają trójwymiarowe nogi.
 • Ikony łóżek w ekwipunku są w 3D.
Blok poleceń
 • Od teraz wykonuje wszystkie komendy w łańcuchu, przed zaplanowaniem ich na następny tick.
  • Od teraz można zatrzymać/zmodyfikować działanie łańcucha za pomocą komend.
 • Zoptymalizowano warunki błędów w blokach poleceń.
 • Uzupełnianie komend za pomocą klawisza Tab ⇆ nie dodaje znaku /.
Płoty, brukowe murki, szyby oraz kraty
 • Teraz łączą się z tylną i spodnią ścianą schodów.
Utwardzona glina
Bloki magmy
 • Od teraz, podobnie jak netherrack mogą płonąć w nieskończoność.
Shulkerowa skrzynia

Porównanie kolorów Shulkerowych skrzyń i Shulkerów sprzed i po wersji 1.12.

 • Zmieniono paletę barw (za wyjątkiem fioletowych Shulkerowych skrzyń, których kolor nie uległ zmianie).
Jack o'Lantern
Schody
Wełna
 • Zmieniono paletę barw.

Przedmioty[]

Mapa
 • Sztandary i terakota mają teraz swoje unikalne kolory na mapie.

Moby[]

Owca
 • Zmieniono paletę barw wełny owiec.
Shulker
 • Zmieniono paletę barw skorup Shulkera (za wyjątkiem fioletowej, której kolor nie uległ zmianie).
Wither
Zombie
 • Dodano nowe tagi: ConversionPlayerLeast oraz ConversionPlayerMost
  • Zawierają UUID gracza, który uleczył zombie.
  • Używany z wyzwalaczem "minecraft:cured_zombie_villager" dla prawidłowego działania postępów.

Byty[]

Wagoniki z TNT
 • Po uderzeniu ognistą kulą nie eksplodują momentalnie, od teraz ich eksplozja jest podobna do tej, wywołanej poprzez najechanie wagonika na tory aktywacyjne.
Obrazy
 • Od teraz gra stara się umieścić największy możliwy obraz w dostępnej przestrzeni.

Naprawione błędy[]

Naprawiono 52 błędy
Sprzed wersji 1.12
 • MC-2813 - Śnieg nie może zostać umieszczony na położonych do góry nogami schodach i płytach.
 • MC-5228 - Tekstury krów/Mooshroomów są złe.
 • MC-8345 - Nie można położyć pochodni na tylnej ścianie schodów.
 • MC-9176 - Szyby niepoprawnie łączą się ze schodami.
 • MC-9565 - Płoty i brukowe murki łączą się z furtkami ustawionymi w innym kierunku.
 • MC-10613 - Płot nie łączy się ze schodami.
 • MC-11240 - Odpalone TNT może zostać podpalone za pomocą łuku z zaklęciem Płomień.
 • MC-11963 - Tylne nogi łóżek są niewidoczne.
 • MC-12503 - Opis przedmiotu pojawia się za informacją o efekcie mikstury w ekwipunku.
 • MC-40275 - Muzyka podczas napisów końcowych nie jest odtwarzana poprawnie.
 • MC-92324 - Gracze są niewidzialni.
 • MC-92527 - Przedmioty w oknie handlu z osadnikiem renderują się w złym miejscu.
 • MC-94016 - Szyby i kraty łączą się z barierami.
 • MC-95367 - Oswojony pies, kot, bądź papuga w wagoniku teleportuje się do gracza (nie wizualnie).
 • MC-95560 - Wiadomość informująca o złej komendzie: Brak ostatniej litery w komunikacie o błędzie analizy składniowej NBT.
 • MC-96555 - Psy, koty oraz papugi mogą teleportować się na wszystkie niesolidne bloki obok właściciela, w tym na ścieżki, lawę oraz ogień.
 • MC-100468 - Oswojony pies, kot, bądź papuga teleportuje się do gracza mimo bycia w łodzi (nie wizualnie).
 • MC-108175 - Osadnicy po przejściu przez portal wyjściowy z Endu, tracą swoje AI.
 • MC-108304 - Napisu "Wymagany poziom" nie da się przetłumaczyć.
 • MC-108343 - Minecraft crashuje się - "java.lang.NullPointerException: Migający ekran".
 • MC-109663 - Oswojone psy atakują oswojone koty.
 • MC-109871 - Wiele tekstów nie da się przetłumaczyć.
 • MC-110243 - Skradanie się + uderzenie -> cel porusza się niewłaświwie / brak odrzutu.
 • MC-111054 - Zły wpis w pliku options.txt powoduje błąd połączenia.
 • MC-111699 - Nie można zmienić nazwy stacku przedmiotów.
 • MC-111744 - Kowadło, po zmianie nazwy przedmiotów, "oddaje" tylko jeden przedmiot.
 • MC-111753 - Lej/podajnik nie umieszcza butelek z wodą do statywu alchemicznego po wyjęciu z niego mikstur za pomocą leja.
 • MC-112017 - Pole zmiany nazwy w kowadle obsługuje maksymalnie 31 znaków, podczas gdy serwer odrzuca ją, jeśli ma ich ponad 30.
 • MC-112425 - Uderzenie królika mieczem zaklętym na Zaklęt ogień skutkuje błędem: "Nie można przetopić 0xtile.air@0 ponieważ nie ma przepisu przetapiania."
 • MC-112602 - Wiadomości "disconnect.spam" nie da się przetłumaczyć.
 • MC-113125 - Po załadowaniu świata przez kilka sekund widoczne są chmury i próżnia.
 • MC-113255 - Serwer nie sprawdza, czy pliki, z którymi chce wejść w interakcję faktycznie istnieją.
 • MC-113429 - Wither może zniszczyć blok portalu bramy Endu oraz wysuniętą część tłoku.
 • MC-114110 - Element do wytworzenia nagłówka i stopki listy graczy nie posiada parametru SPacketPlayerListHeaderFooter odpowiadającego za stworzenie stopki.
 • MC-115407 - Wpisy z łupów są niepoprawne.
 • MC-116422 - Zgaszenie ognia za pomocą miotanej butelki wody nie powoduje aktualizacji bloku.
 • MC-116623 - Terakota nie posiada właściwego koloru na mapie.
 • MC-116669 - Eksplodujące kryształy Endu i wagoniki z TNT mogą powodować StackOverflow.
 • MC-117640 - Zwierzęta (psy, koty, papugi) teleportują się na bloki magmy.
 • MC-117710 - Bonusowa skrzynia nie pojawia się przy ponownym tworzeniu świata.
 • MC-117858 - Kliknięcie PPM na stack przedmiotów w ekranie wyboru przedmiotów w trybie kreatywnym spowoduje zniszczenie całego stacka.

Przypisy

Advertisement