1.12

Z Minecraft Wiki Polska
Skocz do: nawigacja, szukaj
1.12
World of Color Update.png
Oficjalna nazwa

World of Color Update[1]

Data wydania

7 czerwca 2017

Nieoficjalne wersje

Lista

Serwery zgodne z

Brak

Minecraft 1.12 lub World of Color Update[1] (pl. Aktualizacja świata kolorów) – dwunasta główna aktualizacja do pełnej wersji gry, która dodaje m.in. nowy system wytwarzania, wskazówki dla początkujących graczy, kolorowe łóżka, papugi, postępy i wiele nowych bloków. Została wydana 7 czerwca 2017 roku.[2]

Dodatki[edytuj | edytuj kod]

Generalne[edytuj | edytuj kod]

Postępy
 • Zastąpiły osiągnięcia.
 • Mogą być dostosowywane za pomocą plików JSON.
 • Posiadają interfejs składający się z 5 kart.
  • Każda karta to inna kategoria postępów. Obecnie w grze znajduje się 5 kategorii (można dodać ich więcej):
   • Blok trawy.png Minecraft: Serce i historia gry.
   • Grid Pusta mapa.png Przygoda: Przygoda, eksploracja i walka.
   • Blok czerwonej Netherowej cegły.png Nether: Taki mamy klimat.
   • Kamień Endu.png End: A może początek?
   • Snop siana.png Rolnictwo: Świat jest pełen przyjaciół i pożywienia.
 • Wspierają nagrody w postaci receptur, łupów, punktów doświadczenia i funkcji.
  • Jedyne domyślne postępy, jakie posiadają nagrody w postaci punktów doświadczenia to wyzwania.
 • Po wykonaniu postępu, w prawym górnym rogu ekranu wyświetlane jest powiadomienie.
  • Kolor nagłówka w powiadomieniu zależy od rodzaju postępu - żółty dla normalnych postępów i celów, a różowy dla wyzwań.
 • Niektóre postępy posiadają licznik, ułatwiający jego wykonanie.
Odgłosy jaskiń
 • Dodano dwa nowe odgłosy jaskiń: cave17.ogg oraz cave18.ogg
Sterowanie
 • Dodano opcję wyboru klawisza zapisującego paski szybkiego wyboru w trybie kreatywnym.
 • Dodano opcję wyboru klawisza otwierającego interfejs postępów (domyślnie L).
Tryb kreatywny
 • Dodano kategorię "Zapisane paski narzędzi".
  • Dodano możliwość zapisywania pasków szybkiego wyboru za pomocą klawiszy C + 1 - 9 i ładowania ich za pomocą klawiszy X + 1 - 9.
  • Można zapisać maksymalnie 9 pasków szybkiego wyboru.
  • Zapisany pasek szybkiego wyboru można usunąć nadpisując go pustym.
Funkcje
 • Dodano nowy system funkcji, będący listami komend, zapisanymi w plikach tekstowych z rozszerzeniem .mcfunction, znajdującymi się w przestrzeń nazw:ścieżka/do/pliku/funkcji.
  • Przykładowo, użycie komendy /function custom:example/test odniesie się do funkcji znajdującej się w NAZWA ŚWIATA/data/functions/custom/example/test.mcfunction
Menu główne
 • Dodano możliwość zobaczenia napisów końcowych poprzez kliknięcie tekstu dot. praw autorskich.
Narrator
 • Użycie kombinacji klawiszy Ctrl + B włączy narratora, czyli syntezatora mowy, który automatycznie czyta wiadomości wyświetlane na czacie z nazwą gracza włącznie.
 • Da się go przełączać między różnymi opcjami: wyłączony, czyta wszystko, czyta czat, czyta system.
  • Podczas przełączania narratora w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się powiadomienie.
 • Narrator nie bierze pod uwagę komend i ich wiadomości wyjściowych, ani jakichkolwiek wiadomości na czacie otrzymanych komendą /me.
Tagi NBT
 • Nbtsheet.png LastExecution
  • Przechowuje tick, w którym ostatni raz włączony był łańcuchowy blok poleceń.
 • Nbtsheet.png LoveCauseLeast i Nbtsheet.png LoveCauseMost dla bytów, które można rozmnożyć
  • Rejestrują UUID bytu, który spowodował rozmnożenie danego zwierzęcia.
 • Nbtsheet.png recipeBook
  • Tag zawierający listę receptur (sformatowanych jako JSON), które gracz widział, a także informacje nt. receptur.
  • Nbtsheet.png isFilteringCraftable
  • Nbtsheet.png isGuiOpen
   • Sprawdza, czy gracz zostawił otwarte GUI.
   • Nbtsheet.png unlocked
  • Nbtsheet.png recipes
   • Zawiera informacje nt. wszystkich receptur, jakie gracz widział.
   • Nbtsheet.png displayed
    • Sprawdza, czy gracz wcześniej sprawdzał daną recepturę, posługując się książką receptur.
  • Nbtsheet.png toBeDisplayed
   • Zawiera nazwy receptur, które gracz odblokował, ale nie zostały jeszcze przez niego odkryte w książce receptur.
   • Używany do zapamiętywania, aby odtwarzać animację dla nowych receptur.
 • Nbtsheet.png Recipes
  • Lista receptur, które mają się odblokować, gdy gracz, trzymając księgę wiedzy wciśnie PPM.
  • Jeżeli nie jest to określone, księga wiedzy nie zostanie użyta.
 • Nbtsheet.png enteredNetherPosition
  • Tag zawiera koordynaty X, Y i Z miejsca na świecie, w którym gracz wszedł do Netheru.
  • Nbtsheet.png x
   • Współrzędna X.
  • Nbtsheet.png y
   • Współrzędna Y.
  • Nbtsheet.png z
   • Współrzędna Z.
 • Nbtsheet.png seenCredits
  • Zmienia wartość na 1, gdy gracz wyjdzie z Endu poprzez portal.
 • Nbtsheet.png ShoulderEntityLeft and Nbtsheet.png ShoulderEntityRight
  • Zawiera dane o bycie, który znajduje się na prawym, lub lewym ramieniu gracza.
 • Nbtsheet.png UpdateLastExecution
  • Domyślnie ustawiony na 1b. Jeżeli zmieni wartość na 0b, można utworzyć pętlę, w której ten sam blok poleceń może uruchomić się wiele razy w czasie jednego ticka.
Książka receptur
 • Kataloguje receptury, które są odblokowywane po spełnieniu określonych warunków.
 • Po kliknięciu przedmiotu w książce, wzór jego receptury pojawi się w polu wytwarzania, a następnie, jeżeli gracz posiada odpowiednie materiały, można go wytworzyć.
 • Gdy gracz odblokuje nowe receptury, w prawym górnym rogu ekranu wyświetla się powiadomienie.
 • Po wyszukaniu frazy "excitedze" w wyszukiwarce w książce receptur, język gry zmieni się na język piratów.
Folder recipes
 • Dodano folder recipes, w którym znajdują się wszystkie receptury w formie plików .json.
Dźwięki
Splashe
 • "Don't feed chocolate to parrots!"
 • "The true meaning of covfefe"
 • "An illusion! What are you hiding?"
 • "Something's not quite right..."
Podpowiedzi
 • Wyświetlają się w prawym górnym rogu ekranu.
 • Wyświetlane tylko u raz na danym urządzeniu.
  • Zapisywane na gracza, przechowywane w pliku options.txt.
   • Nazwa: tutorialStep
   • Lista podpowiedzi: movement, find_tree, punch_tree, open_inventory, craft_planks oraz none

Komendy[edytuj | edytuj kod]

 • @s
  • Pozwala na namierzenie bytu wykonującego komendę, np. /execute @e[type=villager] ~ ~ ~ say @s
 • /advancement <grant|revoke|test> <nazwa_gracza> <postęp> [kryterium]
  • Może dać, przetestować oraz odbierać postępy, a także ich konkretne kryteria, danemu graczowi.
  • Istnieje 5 modyfikatorów dla tej komendy: "everything", "from", "until", "through", "only"
   • "everything" - wszystkie postępy
   • "from" - wyznaczony postęp i wszystkie postępy znajdujące się po nim itd.
   • "until" - wyznaczony postęp i wszystkie postępy znajdujące się przed nim itd.
   • "through" - wszytkie postępy znajdujące się przed i po określonym
   • "only" - tylko ten postęp i żaden inny
  • Przykłady:
 • /function przestrzeń_nazw:plik
  • Uruchamia raz funkcję przez byt lub blok poleceń, który uruchomił komendę.
   • Argumenty:
    • if <selector> - uruchamia funkcję tylko w przypadku znalezienia określonego selektora.
    • unless <selector> - uruchamia funkcję, za wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie znaleziony określony selektor.
 • /recipe <give|take> [nazwa_gracza] <nazwa|*>
  • Może odblokować lub zablokować podane przepisy dla danego gracza.
  • Jeśli podano *, komenda zablokuje lub odblokuje wszystkie przepisy dla gracza.
 • /reload
  • Komenda umożliwia ponowne załadowanie postępow i tabel łupów z dysku.
  • Nie może zostać uruchomiona za pomocą bloku poleceń.

Rozgrywka[edytuj | edytuj kod]

Zasady
 • announceAdvancements
  • Domyślnie ustawiona na true.
  • Włącza/wyłącza powiadomienia o wykonaniu postępów, zastępując stary wpis w pliku server.properties.
 • doLimitedCrafting
  • Domyślnie wyłączona.
  • Włączenie pozwoli graczom na używanie tylko receptur, które zostały wcześniej odblokowane.
 • gameLoopFunction
  • Funkcja, która ma zostać wykonana raz na jeden tick.
 • maxCommandChainLength
  • Domyślnie ustawiona na 65536.
  • Określa liczbę, w której łańcuchowy blok poleceń działa jak "łańcuch".

Bloki[edytuj | edytuj kod]

Beton
 • Występuje w 16 wariantach kolorystycznych.
 • Otrzymywany jest na skutek bezpośredniego kontaktu cementu z wodą.
 • Posiada głównie zastosowanie dekoracyjne.
Cement
 • Występuje w 16 wariantach kolorystycznych.
 • Oddziałuje na niego grawitacja.
 • Podczas kontaktu z wodą zamienia się w beton.
 • Możliwy do wytworzenia za pomocą czterech sztuk żwiru, czterech sztuk piasku i barwnika.
Glazurowana terakota
 • Występuje w 16 wariantach kolorystycznych.
 • Otrzymywana poprzez przetopienie terakoty.
 • Może być umieszczona w 4 kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim.
  • Jeżeli kilka bloków glazurowanej terakoty zostanie ułożonych w poprawny sposób, ich tekstury stworzą pewien wzór.
 • Boki, góra i dół bloku nie przyczepiają się do bloków szlamu. Tylko przednia i tylna ściana bloku "przykleja się" do bloków szlamu.
 • Posiada zastosowanie dekoracyjne.

Przedmioty[edytuj | edytuj kod]

Księga wiedzy
 • Pokolorowana na zielono książka.
 • Można ją pozyskać tylko za pomocą komendy /give @p knowledge_book.
 • Księga wiedzy z tagiem NBT Recipes, która zawiera listę ID przedmiotów, po kliknięciu PPM, podczas jej trzymania, zostanie zużyta i odblokuje określone receptury.
  • Szczególnie przydatna, gdy zasada doLimitedCrafting jest ustawiona na true
Jaja przyzywające
 • Jajo przyzywające papugi (zielone z czerwonymi cętkami).

Moby[edytuj | edytuj kod]

Iluzjoner
 • Nowy illager.
 • Nadaje graczowi efekt EffectsCSS.png oślepienia na 20 sekund, na następnie atakuje za pomocą łuku.
  • Zaklęcie ślepoty zostaje rzucone tylko, gdy lokalny poziom trudności jest większy, niż 2.
 • Potrafi stworzyć swoje 4 kopie.
  • Duplikaty używają animacji strzelania, lecz tylko prawdziwy iluzjoner może strzelać oraz dostawać obrażenia.
  • Oryginał staje się niewidzialny.
 • Nie posiada swojego jaja spawnującego, może zostać przywołany tylko za pomocą komendy /summon illusion_illager.
 • Jest agresywny zarówno w stosunku do gracza, jak i osadników i żelaznych golemów.
Papuga
 • Występuje w 5 wariantach kolorystycznych: zielonym, błękitnym, niebieskim, czerwonym i szaro-żółtym.
 • Posiada 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) punktów życia.
 • Można ją oswoić za pomocą nasion.
 • Lubi latać, siada, gdy jest "zmęczona".
 • Po zjedzeniu ciastka, umiera z powodu zatrucia.
 • Śledzi i siada naokoło innych mobów.
 • Imituje dźwięki innych mobów.
 • Tańczą, gdy w pobliżu znajduje się odtwarzająca muzykę szafa grająca.
 • Za pomocą PPM gracz może kazać jej usiąść.
 • Przejście nad/przez/obok oswojonej siedzącej papugi spowoduje, że ta usiądzie na ramieniu gracza.
  • Odleci, gdy gracz podskoczy.
  • Potrafi latać z graczem podczas lotu elytrą.

Zmiany[edytuj | edytuj kod]

Generalne[edytuj | edytuj kod]

Osiągnięcia
 • Zostały usunięte i zastąpione przez postępy.
Sterowanie
 • Klawisz F1 ukrywa wszystkie powiadomienia.
Wytwarzanie
 • W przypadku zamknięcia interfejsu wytwarzania, przedmioty obecne w polach wytwarzania nie wypadną już przed gracza, zamiast tego automatycznie znajdą się w jego ekwipunku.
Ekwipunek trybu kreatywnego
 • Scalono kategorie "Materiały" i "Różne".
Wersja Java
 • Jest to pierwsza wersja wymagająca Javy w wersji 8.[3]
Język
 • Wiele fragmentów tekstu, które wcześniej były skompilowane tylko w języku angielskim, można teraz przetłumaczyć.
Poruszanie się
 • Ciało gracza jest teraz całkowicie skierowane ku przodowi, gdy ten przemieszcza się do tyłu.[4][5]
  • Przed tą aktualizacją poruszanie się do tyłu spowodowałoby, że model gracza obróciłby się nieco z jednej strony
Optymalizacje
 • Zoptymalizowano wyszukiwanie w ekwipunku trybu kreatywnego.
 • Zoptymalizowano ładowanie chunków.
Splashe
 • Splash "Now Java 6!" został zmieniony na "Now Java 8!"

Bloki[edytuj | edytuj kod]

Porównanie kolorów sztandarów sprzed i po wersji 1.12.
Sztandar
 • Zmieniono paletę barw.
Łóżko
 • Od teraz gracz może spać, mimo obecności neutralnej świni-zombie.
 • Od teraz gracz może podskakiwać na łóżkach.
 • Od teraz łóżka, po upadku na nie, redukują obrażenia.
  • Gracz może przeżyć upadek z maksymalnie 41 bloków.
 • Dodano kolorowe łóżka, otrzymywane poprzez połączenie w procesie wytwarzania białego łóżka i barwnika.
 • Modele łóżek posiadają trójwymiarowe nogi.
 • Ikony łóżek w ekwipunku są w 3D.
Blok poleceń
 • Od teraz wykonuje wszystkie komendy w łańcuchu, przed zaplanowaniem ich na następny tick.
  • Od teraz można zatrzymać/zmodyfikować działanie łańcucha za pomocą komend.
 • Zoptymalizowano warunki błędów w blokach poleceń.
 • Uzupełnianie komend za pomocą klawisza Tab ⇆ nie dodaje znaku /.
Płoty, brukowe murki, szyby oraz kraty
 • Teraz łączą się z tylną i spodnią ścianą schodów.
Utwardzona glina
Bloki magmy
 • Od teraz, podobnie jak netherrack mogą płonąć w nieskończoność.
Shulkerowa skrzynia
Porównanie kolorów Shulkerowych skrzyń i Shulkerów sprzed i po wersji 1.12.
 • Zmieniono paletę barw (za wyjątkiem fioletowych Shulkerowych skrzyń, których kolor nie uległ zmianie).
Jack o'Lantern
Schody
Wełna
 • Zmieniono paletę barw.

Przedmioty[edytuj | edytuj kod]

Mapa
 • Sztandary i terakota mają teraz swoje unikalne kolory na mapie.

Moby[edytuj | edytuj kod]

Owca
 • Zmieniono paletę barw wełny owiec.
Shulker
 • Zmieniono paletę barw skorup Shulkera (za wyjątkiem fioletowej, której kolor nie uległ zmianie).
Wither
Zombie
 • Dodano nowe tagi: ConversionPlayerLeast oraz ConversionPlayerMost
  • Zawierają UUID gracza, który uleczył zombie.
  • Używany z wyzwalaczem "minecraft:cured_zombie_villager" dla prawidłowego działania postępów.

Byty[edytuj | edytuj kod]

Wagoniki z TNT
 • Po uderzeniu ognistą kulą nie eksplodują momentalnie, od teraz ich eksplozja jest podobna do tej, wywołanej poprzez najechanie wagonika na tory aktywacyjne.
Obrazy
 • Od teraz gra stara się umieścić największy możliwy obraz w dostępnej przestrzeni.

Naprawione błędy[edytuj | edytuj kod]

Naprawiono 52 błędy
Sprzed wersji 1.12
 • MC-2813 - Śnieg nie może zostać umieszczony na położonych do góry nogami schodach i płytach.
 • MC-5228 - Tekstury krów/Mooshroomów są złe.
 • MC-8345 - Nie można położyć pochodni na tylnej ścianie schodów.
 • MC-9176 - Szyby niepoprawnie łączą się ze schodami.
 • MC-9565 - Płoty i brukowe murki łączą się z furtkami ustawionymi w innym kierunku.
 • MC-10613 - Płot nie łączy się ze schodami.
 • MC-11240 - Odpalone TNT może zostać podpalone za pomocą łuku z zaklęciem Płomień.
 • MC-11963 - Tylne nogi łóżek są niewidoczne.
 • MC-12503 - Opis przedmiotu pojawia się za informacją o efekcie mikstury w ekwipunku.
 • MC-40275 - Muzyka podczas napisów końcowych nie jest odtwarzana poprawnie.
 • MC-92324 - Gracze są niewidzialni.
 • MC-92527 - Przedmioty w oknie handlu z osadnikiem renderują się w złym miejscu.
 • MC-94016 - Szyby i kraty łączą się z barierami.
 • MC-95367 - Oswojony pies, kot, bądź papuga w wagoniku teleportuje się do gracza (nie wizualnie).
 • MC-95560 - Wiadomość informująca o złej komendzie: Brak ostatniej litery w komunikacie o błędzie analizy składniowej NBT.
 • MC-96555 - Psy, koty oraz papugi mogą teleportować się na wszystkie niesolidne bloki obok właściciela, w tym na ścieżki, lawę oraz ogień.
 • MC-100468 - Oswojony pies, kot, bądź papuga teleportuje się do gracza mimo bycia w łodzi (nie wizualnie).
 • MC-108175 - Osadnicy po przejściu przez portal wyjściowy z Endu, tracą swoje AI.
 • MC-108304 - Napisu "Wymagany poziom" nie da się przetłumaczyć.
 • MC-108343 - Minecraft crashuje się - "java.lang.NullPointerException: Migający ekran".
 • MC-109663 - Oswojone psy atakują oswojone koty.
 • MC-109871 - Wiele tekstów nie da się przetłumaczyć.
 • MC-110243 - Skradanie się + uderzenie -> cel porusza się niewłaświwie / brak odrzutu.
 • MC-111054 - Zły wpis w pliku options.txt powoduje błąd połączenia.
 • MC-111699 - Nie można zmienić nazwy stacku przedmiotów.
 • MC-111744 - Kowadło, po zmianie nazwy przedmiotów, "oddaje" tylko jeden przedmiot.
 • MC-111753 - Lej/podajnik nie umieszcza butelek z wodą do statywu alchemicznego po wyjęciu z niego mikstur za pomocą leja.
 • MC-112017 - Pole zmiany nazwy w kowadle obsługuje maksymalnie 31 znaków, podczas gdy serwer odrzuca ją, jeśli ma ich ponad 30.
 • MC-112425 - Uderzenie królika mieczem zaklętym na Zaklęt ogień skutkuje błędem: "Nie można przetopić 0xtile.air@0 ponieważ nie ma przepisu przetapiania."
 • MC-112602 - Wiadomości "disconnect.spam" nie da się przetłumaczyć.
 • MC-113125 - Po załadowaniu świata przez kilka sekund widoczne są chmury i próżnia.
 • MC-113255 - Serwer nie sprawdza, czy pliki, z którymi chce wejść w interakcję faktycznie istnieją.
 • MC-113429 - Wither może zniszczyć blok portalu bramy Endu oraz wysuniętą część tłoku.
 • MC-114110 - Element do wytworzenia nagłówka i stopki listy graczy nie posiada parametru SPacketPlayerListHeaderFooter odpowiadającego za stworzenie stopki.
 • MC-115407 - Wpisy z łupów są niepoprawne.
 • MC-116422 - Zgaszenie ognia za pomocą miotanej butelki wody nie powoduje aktualizacji bloku.
 • MC-116623 - Terakota nie posiada właściwego koloru na mapie.
 • MC-116669 - Eksplodujące kryształy Endu i wagoniki z TNT mogą powodować StackOverflow.
 • MC-117640 - Zwierzęta (psy, koty, papugi) teleportują się na bloki magmy.
 • MC-117710 - Bonusowa skrzynia nie pojawia się przy ponownym tworzeniu świata.
 • MC-117858 - Kliknięcie PPM na stack przedmiotów w ekranie wyboru przedmiotów w trybie kreatywnym spowoduje zniszczenie całego stacka.

Przypisy