FANDOM


Grov jord er en variasjon av jord funnet i mega taiga, mesa og savanne biomer der gress ikke vil vokse uansett lysnivå, i motsetning til vanlig jord.

Trivia Rediger

  • Grov jord er nesten akkurat det samme som vanlig jord, med samme blokk-ID og dataverdi som originalen.
  • I 1.7.2 ble en gressløs jordblokk lagt til som så ut som jord, men kunne ikke ha gress på seg. Dataverdien var gitt til grov jord i 1.8.
  • Trolldommen silkeberøring er ikke nødvendig for å få tak i grov jord, i motsetning til podsol eller mycel.
  • Hvis en grov jordblokk blir grevd vil den bli til en normal jordblokk (før ville det bli til dyrket mark), som betyr at man kan effektivt gjøre grus om til jord.
  • Visne busker kan bli plassert på grov jord, men ikke på gressblokker eller normal jord.