Minecraft Wiki
Advertisement
Vuurpijl
Firework rocket.png
Eerste verschijningen


PC Editie: 12w49a


Xbox 360 Editie: TU19


Xbox One Editie: CU7


PS 3 Editie: 1.12


PS 4 Editie: 1.12


PS Vita Editie: 1.12


Wii U Editie: Patch 1

Intern ID

22

Netwerk ID

76

Entiteit ID

fireworks_rocket

Vuurpijlen zijn voorwerpen en entiteiten die gebruikt kunnen worden voor het maken van decoratieve explosies en het vliegen met een dekschild.

Verkrijgen[]

Maken[]

Ingrediënten Input » Output Opmerkingen
Papier +
buskruit3

3

3

Wanneer een vuurpijl op deze manier gemaakt wordt, is er geen explosie-effect.

Console Editie
 Recept geeft één vuurpijl.
Papier +
buskruit +
vuurwerkster
Door het toevoegen van meer buskruit kan de vluchtduur verlengd worden. Tot een maximum van drie buskruit kan gebruikt worden of, in ruil voor een kortere vluchtduur, een maximum zeven vuurwerksterren. Alle vuurwerksterren gaan tegelijk af bij een explosie.

Console Editie
 Recept geeft één vuurpijl.

Creative-inventaris[]


Console Editie
 Er zijn vijf vuurpijlen beschikbaar die elk een eigen kleuren- en effectenpatroon hebben.

Deze vuurpijlen kunnen worden gemaakt door de volgende recepten te volgen:

Vuurwerkster Overgangskleur Vuurpijl Afbeelding
Vuurpijl CICE 1.png
Vuurpijl CICE 2.png
Vuurpijl CICE 3.png
Vuurpijl CICE 4.png
Vuurpijl CICE 5.png

Gebruik[]

Lanceren van vuurpijlen[]

Druk, terwijl de speler kijkt naar een blok, op de knop gebruiken om een vuurpijl af te steken. Vuurpijlen kunnen ook gelanceerd worden vanuit een Dispenser.

Dekschild[]

Wanneer de speler een vuurpijl vasthoud terwijl de speler vliegt met een dekschild, zal het gebruiken van een vuurpijl een boost geven. Als de vuurpijl een vuurwerkster heeft van elke soort, zal er, nadat de vluchtduur verstreken is, 7 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) gezondheidspunten schade toegediend worden tijdens de explosie. De duur en de sterkte van de boost hangt af van de vluchtduur van de vuurpijl.

Gedrag[]

Zie ook: Vuurwerkster#Effecten

Wanneer een vuurpijl gelanceerd wordt, vliegt deze verticaal en wordt er een willekeurig horizontale richting toegepast tot een maximum van vijf blokken. Na een aantal seconden (zie § Vluchtduur en -richting) explodeert de vuurpijl en toont effecten gebaseerd op wat eraan de vuurwerkster toegevoegd is. Als er geen vuurwerksterren toegevoegd zijn, gebeurt er niks. Als er meerdere vuurwerksterren aan een vuurpijl zijn toegevoegd, exploderen deze op dezelfde tijd.

De explosie van een vuurwerkster dient 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) gezondheidspunten schade toe.

Er is een vertraging tussen de explosie van de vuurwerkster en het geluid dat de explosie maakt, waardoor vuurpijlen in het echte leven gesimuleerd worden. De geluidssnelheid is echter trager dan in de echte wereld.[1][2] De explosie kan worden gezien tot op een afstand van 64 blokken en hangt niet af van de hoogte van de explosie.

Tijdens de explosie zijn partikels te zien. Wanneer er meer dan 4000 partikels aanwezig zijn, zal het spel de oudste partikels verwijderen alvorens nieuwe partikels te laten zien. Per vuurwerkster zijn de partikelaantallen als volgt:

Explosietype Normaal[opm 1] Spoor[opm 2]
Klein 98 ±1300
Groot 387 >4000
Ster 122 ±1600
Creeper 266 ±3500
Explosie 72 ±930
 1. Een twinkeleffect voegt twee extra partikels toe
 2. Een twinkeleffect voegt twee extra partikels toe

Zoals bij de meeste entiteiten het geval is, kan een vuurpijl verplaatst worden door water en explosies en geteleporteerd worden door portalen. Ze kunnen niet door blokken heen met een solide oppervlak - wanneer ze een solide oppervlak raken, gaan ze óf opzij óf exploderen ze, afhankelijk van de vluchtduur. Als een vuurpijl explodeert onder een blok, wordt de explosie afgetopt.

Vluchtduur en -richting[]

Vuurpijlen kunnen verschillende hoogten bereiken afhankelijk van de hoeveelheid buskruit die is toegevoegd. Het nummer wordt getoond in de beschrijving van de vuurpijl met 'Vluchtduur'.

De normale hoogte van vuurpijlen is twaalf tot 22 blokken met één buskruit, 23 tot 39 blokken met twee en 40 tot 60 blokken met drie. Met behulp van opdrachtblokken kan een vuurpijl veel verder komen.

Vuurpijlen kunnen in andere richtingen worden geleid door deze onder stromend water af te steken. De vuurpijl gaat dan snel horizontaal en bereikt vervolgens een punt dat verder horizontaal dan verticaal ligt.

Datawaarden[]

Zie ook: Chunkformaat en Player.dat-formaat

Als een voorwerp heeft een vuurpijl het ID minecraft:fireworks en 401 als nummeriek ID. Als een entiteit heeft het als ID minecraft:fireworks_rocket en als netwerk-ID 22.


: Entiteitsdata

  • Tags voor alle entiteiten[edit]


  •  Life:: Het aantal ticks dat de vuurpijl aan het vliegen is.

  •  LifeTime:: Het aantal ticks voordat de vuurpijl explodeert. Deze waarde wordt willekeurig gekozen wanneer de vuurpijl gelanceerd wordt via de formule ((vluchtduur + 1) × 10 + willekeurig(0 tot 5) + willekeurig(0 tot 6)).

  •  FireworksItem:: De vuurpijl die gemaakt is.

   •  tag:: De tag tag

    •  Explosion:: Eén van deze kan verschijnen in een vuurwerkster.

     •  Flicker:: 0 of 1 (true of false) - true wanneer de explosie een twinkeleffect heeft (wordt gemaakt met behulp van gloeisteenstof). Hoeft niet aanwezig te zijn.

     •  Trail:: 0 of 1 (true of false) - true wanneer de explosie een spoor achterlaat (wordt gemaakt met behulp van een diamant). Hoeft niet aanwezig te zijn.

     •  Type:: De vorm van de explosie. 0 is een kleine bal, 1 is een grote bal, 2 stervormig, 3 Creepervormig en 4 een explosie. Andere waarden worden gemarkeerd als 'Onbekende vorm' en de vorm is standaard een kleine bal.

     •  Colors:: Lijst van integerwaarden die horen bij de hoofdovergangskleuren van de explosie. Wanneer aangepaste kleuren worden gebruikt, zal het spel als kleur 'Aangepast' opgeven op de plaats waar de kleur hoort te staan. De juiste kleur wordt wel getoond tijdens de explosie.

     •  FadeColors:: Lijst van integerwaarden die horen bij de overgangskleuren van de explosie. Aangepaste kleuren worden op dezelfde manier behandeld als staat bij Colors.

    •  Fireworks:: Eén van deze kan verschijnen in een vuurpijl.

     •  Flight:: Bepaalt de vluchtduur van het vuurwerk en is gelijk aan het aantal buskruit dat werd gebruikt tijdens het maken van de vuurpijl. Deze waarde kan -128 tot 127 zijn. Waarden van -2 en lager zorgen ervoor dat de vuurpijl zo goed als nooit opbrandt.

     •  Explosions:: Lijst van alle samengestelde waarden die elke explosie voorstelt die deze vuurpijl veroorzaakt.

      • : Hetzelfde formaat als Explosions op een vuurwerkster zoals hierboven beschreven.

Video[]

Opmerking: deze video is verouderd, omdat er niet wordt getoond dat een vuurpijl een boost kan geven tijdens het vliegen met een dekschild en dat een vuurpijl schade kan toedienen als deze te dichtbij explodeert.

Geschiedenis[]

Officiële release
24 november 2012Jeb zegt dat er misschien vuurwerk aan Minecraft wordt toegevoegd tijdens het panel Future Updates with the Minecraft PC Team tijdens MineCon 2012.
5 december 2012Jeb toont de eerste afbeeldingen van vuurpijlen, samen met informatie dat (overgangs)kleuren, hoogte, effecten en vormen gemaakt kunnen.
1.4.2 12w49a Vuurpijlen toegevoegd.
12w50a Geluiden en meer effecten toegevoegd.
1.10 16w20a Recept produceert drie vuurpijlen in plaats van één.
1.11 16w32a Entiteits-ID veranderd van FireworksRocketEntity naar fireworks_rocket.
1.11.1 16w50a Vuurpijlexplosies kunnen entiteiten beschadigen die zich binnen de explosieradius bevinden.
Vuurpijlen kunnen spelers die vliegen met een dekschild, een boost geven.
Console-editie
TU19CU71.12Patch 1Vuurpijlen toegevoegd.
TU46CU361.38Patch 15De GUI voor de werkbank geüpdatet zodat het maken van vuurwerksterren en vuurpijlen mogelijk is.

Problemen[]

Problemen met betrekking tot 'Vuurpijl' worden bijgehouden op de bugtracker. Meld problemen daar.

Trivia[]

 • Door een vuurpijl te lanceren op een houten drukplaat met de hand, kan de houten drukplaat activeren. Een stenen drukplaat kan echter niet hierdoor geactiveerd worden.
 • Oud en Nieuw 2011 inspireerde Jeb tot het toevoegen van vuurpijlen.[3]
 • Wanneer een vuurpijl in een Netherportaal belandt, zal het exploderen in de Nether.

Galerij[]

Referenties[]Advertisement