Minecraft Wiki
Advertisement
Voorwerplijst
Voorwerplijst.png

Type

Decoraties

Duurzaamheid

N.V.T.

Hernieuwbaar

Ja

Stapelbaar

Ja (64)

Netwerk ID

18

Savegame ID

Zie § Datawaarden

Laat vallen


Voorwerplijst
(1)

Voorwerpen in de lijst.

Eerste verschijning


PC editie: 12w34a


Pocket editie: 0.14.0


Xbox 360 editie: TU9


Xbox One editie: CU1


PS 3 editie: 1.00


PS 4 editie: 1.00


PS Vita editie: 1.00


Wii U editie: Patch 1

Datawaarden

Zie § Datawaarden

Naam

Zie § Datawaarden

Een voorwerplijst is een entiteit die het voorwerp of blok dat zich erin bevindt weergeeft.

Verkrijgen[]

Een lege voorwerplijst kan eenvoudig worden verkregen door het te slaan. Als de voorwerplijst een voorwerp bevat, zal het voorwerp op de grond vallen en de voorwerplijst zal aan de muur blijven hangen.

Omdat voorwerplijsten entiteiten zijn, kunnen ze worden gebroken in de Avontuurmodus.

Maken[]

Ingrediënten Input » Output
Stokken en
leerNatuurlijke generatie[]

Een voorwerplijst genereert in de schatkamer van eindschepen, boven de shulker die de schat bewaakt. Het bevat een paar dekschild.

Gebruik[]

Voorwerplijsten kunnen op de zijkanten van cactusblokken, drukplaten, hekken, bomen, platen, keistenen muren, kisten, deuren en alle solide blokken worden geplaatst. Ze kunnen ook aan de boven- en onderkant van deze blokken worden geplaatst.[alleen Javaeditie] Omdat voorwerplijsten een entiteit zijn, kunnen meerdere voorwerplijsten hetzelfde blok bezetten, alhoewel op verschillende vlakken. Hiermee kunnen ook niet-solide blokken dezelfde ruimte innemen.

Spelers kunnen voorwerpen in de lijst plaatsen door het voorwerp te gebruiken. Als een kaart in een voorwerplijst wordt geplaatst, wordt deze vergroot om de kaart in de grootte van een volledig blok weer te geven, waarbij de locatie van de voorwerplijst wordt weergegeven als een groene aanwijzer op de kaart, wijzend in de richting waarin de voorwerplijst wordt weergegeven. Als dit in De Nether gebeurt, zal de groene cursor ronddraaien, net als de witte cursor (spelers). Als het voorwerp in de voorwerplijst is hernoemd met een aambeeld, wordt de aangepaste naam weergegeven als de cursor zich boven de voorwerplijst bevindt. Als de speler een blok in de lijst plaatst, wordt het in miniatuur halverwege, half uit het blok weergegeven. Dit kan het meest worden gezien op trappen of platen.

Pick Block kan alleen worden gebruikt op voorwerplijsten door spelers in creatief modus, het besturingselement heeft geen effect voor spelers in survival of avontuur modus. Wanneer de voorwerplijst een voorwerp weergeeft, kiest pick blok het weergegeven voorwerp in plaats van de voorwerplijst.

Voorwerplijsten kunnen op het deksel van een shulkerdoos worden geplaatst die horizontaal is geplaatst, maar die eraf zal vallen wanneer het deksel wordt geopend.

Draaien[]

Het weergegeven voorwerp kan vervolgens worden geroteerd door met de rechtermuisknop op de lijst te klikken. Voorwerpen weergegeven in de voorwerplijst kunnen 45 ° diagonaal draaien, met in totaal 8 mogelijkheden, en het frame zal een redstone-signaal uitvoeren afhankelijk van de rotatiefase die kan worden geïnterpreteerd door een redstone-comparator (merk op dat deze rotatiewaarde los staat van de klok- of kompasrotatie). Zolang de lijst blijft staan, onthoudt het de richting van het laatste voorwerp dat het vasthoudt en gebruikt het voor het volgende voorwerp dat het bevat. Als een blok zich binnen dezelfde ruimte bevindt als de lijst waardoor het niet eruit zou vallen, zorgt de volgende rotatie ervoor dat het uitgestraalde vermogen van de comparator onmiddellijk 0 wordt totdat het blok wordt verwijderd.

Datawaarden[]

ID[]

Javaeditie:

Object ID-naam
Voorwerplijst item_frame

Bedrockeditie:

Object ID-naam ID-nummer
Voorwerp itemframe 389
Entiteit item_frame 199

Entiteitsgegevens[]

Voorwerplijsten bevatten entiteitsgegevens die verschillende eigenschappen van de entiteit definiëren.


 • : Entiteitsdata
  • Tags voor alle entiteiten[edit]


  •  TileX:: De X-coördinaat van het blok waarin het schilderij of voorwerplijst zit.

  •  TileY:: De Y-coördinaat van het blok waarin het schilderij of voorwerplijst zit.

  •  TileZ:: De Z-coördinaat van het blok waarin het schilderij of voorwerplijst zit.

  •  Facing:: De richting waarnaar het schilderij of voorwerplijst 'kijkt'. 0 is zuid, 1 is west, 2 is noord en 3 is oost.

  •  Direction: (verouderd in 1.8}: Voor 1.8 is de richting van het entiteit als volgt: 0 is zuid, 1 is west, 2 is noord en 3 is oost. Na 1.8 wordt deze tag verwijderd bij het laden van het entiteit.

  •  Dir: (verouderd in 1.8}: Hetzelfde als Direction, maar bij deze tag zijn de bytes 0 en 2 omgewisseld. Voor 1.8 werd deze tag genegeerd als Direction aanwezig was. In 1.8 en later wordt deze tag verwijderd bij het laden van het entiteit.

  •  Item:: Het voorwerp, zonder de slot-tag. Als de voorwerplijst leeg is, bestaat deze tag niet.

  •  ItemDropChance:: De kans dat een voorwerp uit een voorwerplijst valt. Is standaard 1,0.

  •  ItemRotation:: Het aantal keer dat een voorwerp met de klok mee 45° is gedraaid.

Video[]

Geschiedenis[]

Officiële release
16 augustus 2012Dinnerbone heeft de eerste afbeelding van voorwerplijsten getweet.[1]
Ze hadden een andere textuur.
1.4.2 12w34a Voorwerplijsten toegevoegd. Er is een fout opgetreden bij het plaatsen van een voorwerplijst in multiplayer. Dit veroorzaakt een interne serverfout en andere fouten.
12w34b Eerder vermelde bug opgelost.
12w38a Voorwerplijsten despawnen niet meer wanneer de speler 20 blokken verderop beweegt.
1.7.2 13w36a voorwerpen hernoemd met een aambeeld zullen hun naam weergeven wanneer ze van dichtbij bekeken worden.
13w41a Kaarten geplaatst in een voorwerplijst bedekken nu het hele blokvlak, waardoor naadloze naast elkaar liggende kaarten worden toegestaan.
Dit zou onontdekte kaartgebieden onzichtbaar maken.
?Onvolledige kaarten in voorwerplijsten geven de structuur van de voorwerplijst eronder weer.
1.8 14w04a Voorwerpen en blokken die in de voorwerplijst worden weergegeven, roteren nu 45 graden wanneer ze worden geroteerd in plaats van 90 graden en een comparator voert een redstone-signaal uit afhankelijk van de rotatiefase.
14w10a Meerdere voorwerplijsten kunnen niet langer op hetzelfde blokvak worden geplaatst.
1.9 15w41a Een voorwerplijst genereert in de schatkamer van endschepen, boven de shulker die de schat bewaakt. Het bevat een dekschild.
15w49a Voorwerplijsten worden niet langer vernietigd door bliksemschichten.
15w50a Geluiden toegevoegd: entity.itemframe.add_item, entity.itemframe.break, entity.itemframe.place, entity.itemframe.remove_item, and entity.itemframe.rotate_item.
1.11 16w32a De entiteitsdata zijn gewijzigd van ItemFrame naar item_frame.
1.13 17w47a Voorafgaand aan The Flattening, was het ID-nummer van dit voorwerp 389.
17w50a Voorwerplijsten kunnen op vloeren en plafonds worden geplaatst.
Pocketeditie Alpha
0.14.0 build 1 Voorwerplijsten toegevoegd.
Gebruikt blokentiteit eerder dan de entiteitsklasse.
Pocketeditie
1.0 build 1 Voorwerplijsten worden nu gegenereerd in schepen van de endstad.
Console-editie
TU9CU11.0Patch 1Voorwerplijsten toegevoegd.
TU11De limiet voor voorwerplijsten zijn verhoogd in een wereld. Er wordt nu een bericht weergegeven wanneer het maximale aantal voorwerplijsten is bereikt.
TU31CU191.22Patch 3Voorwerpen en blokken die in de voorwerplijst worden weergegeven, roteren nu 45 graden wanneer ze worden geroteerd in plaats van 90 graden, en een comparator voert een redstone-signaal uit afhankelijk van de rotatiefase.
TU43CU331.36Patch 13Geluiden toegevoegd voor voorwerplijsten.
TU56CU471.55Patch 26Als het voorwerp in de voorwerplijst een naam heeft (van een aambeeld), wordt het nu weergegeven alsof er een naamkaartje op de voorwerplijst staat.
New Nintendo 3DS-editie
0.1.0 Voorwerplijsten toegevoegd.

Problemen[]

Problemen met betrekking tot 'Voorwerplijst' worden bijgehouden op de bugtracker. Meld problemen daar.

Trivia[]

 • De voorwerplijst is gebaseerd op een suggestie op reddit, zoals de enderkist en bloempot.[2]
 • Sinds je geen opdrachten kunt gebruiken om te betoveren in de Console-editie, zijn voorwerplijsten een alternatieve manier om betoverde voorwerpen voor aangepaste maps te kopiëren.
 • In de Console-edities hebben voorwerplijsten en schilderijen dezelfde spawnlimiet.
 • De textuur van de rand van de lijst is hetzelfde als de textuur van berkenhouten planken.

Galerij[]

Zie ook[]

Referenties[]Advertisement