•  count: Hoeveelheid van het voorwerp.

  •  count:

   •  max: De maximumhoeveelheid.

   •  min: De minimumhoeveelheid.

  •  durability: De levensduur van het voorwerp.

  •  durability:

   •  max: De maximumhoeveelheid.

   •  min: De minimumhoeveelheid.

  •  enchantments: Lijst van betoveringen.

   • :

    •  enchantment: Een betoverings-ID.

    •  levels: Het niveau van de betovering.

    •  levels:

     •  min: Het minimumniveau.

     •  max: Het maximumniveau.

  •  item: Een voorwerp-ID.

  •  nbt: Een NBT-regel.

  •  potion: Het ID van een gebrouwen drank.

  •  tag: Een label van een voorwerpdatapakket.
Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.