•  blocked: Controleert of de schade succesvol geblokkeerd werd.

  •  dealt: Controleert de inkomende schade voordat er schade wordt afgetrokken.

  •  dealt:

   •  min: De minimumhoeveelheid.

   •  max: De maximumhoeveelheid.

  •  direct_entity: Het entiteit dat de directe oorzaak was van de schade. Werkt alleen voor entity_hurt_player, voor player_hurt_entity moet direct_entity onder type gebruikt worden.

  •  source_entity: Controleert het entiteit dat de bron was van de schade (bijvoorbeeld het skelet dat de pijl schoot).

  •  taken: Controleert de inkomende schade na reductie.

  •  taken:

   •  min: De minimumwaarde.

   •  max: De maximumwaarde.

  •  type: Controleert het type schade.
Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.