Minecraft Wiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

  • huidigvorige 16 nov 2016 13:57DarkShadowTNT overleg bijdragen 845 bytes +845 Nieuwe pagina aangemaakt met '<includeonly>{{ #vardefine: $lang-list | {{ #dplreplace: / ar / ca / cz / dk / el / eo / et / fa / fin / ga / he / hr / id / is / lv / lt / moh / no / pt / ph / ro...'