Advertisement

C

Gebruik dit sjabloon om je commentaar te markeren met een icoon en vetgedrukte woorden, zodat meningen en commentaren beter worden gezien waar het nodig is, zoals een discussie over verwijderingen.

Gebruik

{{c|Disagree}}

Zal resulteren in
 Disagree

{{c|info|FYI}}

zal resulteren in
 FYI

Invoer

Icoon Invoer Icoon Invoer Icoon Invoer

 •  ?
 • help
 • aanvraag (request)
 • vraag (question)
 • vraagteken (question mark)

 •  !
 • uitroepteken (exclamation mark)
 • uitroep (exclamation)
 • belangrijk (important)
 • waarschuwing (warning)
 • wacht even (hold it)

 • ja (yes)
 • aankruising (tick)
 • goedgekeurd (approved)
 • gedaan (done)
 • afgerond (finished)
 • gesorteerd (sorted)

 • x
 • afgewezen (rejected)
 • slecht idee (bad idea)
 • geannuleerd (cancelled)
 • afgebroken (aborted)
 • kan niet verder (cannot proceed)

 • +
 • mee eens (agreed)
 • instemmen (concur)
 • voor (pro)
 • plus
 • ondersteund (supported)
 • ondersteuning (support)
 • mee eens (agree)

 • -
 • oneens (disagree)
 • niet ondersteund (unsupported)
 • tegen (con)
 • verzetten (oppose)

 • mee bezig (working on it)
 • aan het doen (doing)
 • aan de gang (in progress)
 • wachten (wait)

 • i
 • info
 • informatie (information)
 • commentaar (comment)
 • neutraal (neutral)
 • aantekening (note)
 • notitie (notice)
 • hou er rekening mee (be advised)

 • nee (no)
 • veto
 • ontkennen (deny)
 • geweigerd (denied)
 • geblokkeerd (blocked)
 • verboden (prohibited)
 • onbevoegd (unauthorized)
[bekijken | bewerken | geschiedenis | cache legen]Bovenstaande documentatie is getranscludeerd uit Sjabloon:C/doc.
Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC BY-NC-SA 3.0 tenzij anders vermeld.