Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
1.293
pagina's
Lualogo.svg
Dit sjabloon gebruikt Module:Breektabel. Het script hiervan is geschreven in Lua.
Zie ook WP:Lua en mw:Extension:Scribunto voor meer informatie.

Dit sjabloon wordt gebruikt om een tabel te genereren die laat zien hoelang het duurt om een blok te vernietigen. Hoofdzakelijk is het bedoeld voor gebruik op vernietigen.

Basisgebruik

Eerste kolom
 • {{{1}}}: Naam van het blok.
 • {{{link}}}: Link naar het blok, standaard {{{1}}}.
 • {{{sprite}}}: Sprite-ID, standaard {{{1}}}.
 • {{{voorwerp}}}: Wanneer deze parameter gebruikt wordt, gebruikt de rij {{ItemSprite}} in plaats van {{BlockSprite}}.
 • {{{opmerking}}}: Wordt gebruikt om een opmerking toe te voegen na de titel, meestal via <ref>.
 • {{{textTrim}}}: Verwijdert tekst aan het einde van de titel. Ontworpen voor de horizontale tabel.
Breekkolommen
 • {{{2}}}: Te gebruiken gereedschap. Het kan worden gezet op Houweel, Bijl, Schep, Geen en Elk (standaard).
 • {{{3}}}: Het minimale niveau van het gereedschap. Dit kan zijn Hout, Steen, IJzer, Diamant of Elk (standaard).
 • {{{drop}}}: Wanneer dit op 0 wordt gezet, wordt de achtergrondkleur van de tabelcellen geel gemaakt. Dit geeft aan dat het voorwerp niet te verkrijgen is zonder betoveringen, creative of hacken.
 • {{{schaar}}}: Wanneer dit op 0 wordt gezet, achtergrondkleur van de tabelcel geel gemaakt.
 • {{{zwaard}}}: Wanneer dit op 0 wordt gezet, achtergrondkleur van de tabelcel geel gemaakt.
Tabelparameters
 • {{{voet}}}: Wanneer dit gezet wordt, wordt de onderkant van de tabel getoond. Wanneer dit op 2 gezet wordt, wordt de bovenkant van de tabel ook aan de onderkant getoond.
 • {{{sort}}}: Wanneer dit gezet wordt, is de tabel sorteerbaar.
 • {{{verberggereedschap}}}: Wanneer dit gezet is, wordt de hoofdgereedschapskolom verwijderd.
 • {{{verbergschaar}}}: Wanneer dit gezet is, wordt de schaarkolom verwijderd.
 • {{{verbergzwaard}}}: Wanneer dit gezet is, wordt de zwaardkolom verwijderd.

Meerdere waarden

De parameter {{{1}}} accepteert meerdere namen, mits deze gescheiden worden door een komma (,). Het eerste blok wordt gebruikt om de hardheid te tonen.

{{{link}}}, {{{sprite}}} en {{{voorwerp}}} voeren hun functie uit op alle rijen als deze gezet zijn, tenzij ze een door komma's gescheiden lijst bevatten. Dan komt elk deel van de lijst overeen met hetzelfde deel van een naam, met daarin weer een deel dat enkel witruimte bevat voor de naam gespecificeerd bij {{{1}}}.

Modi

De tabel kan in twee andere modi gezet worden.

Simple

Wanneer {{{simple}}} gezet is, toont de tabel de kolommen 'Hardheid', 'Gereedschap', 'Schaar' en 'Zwaard' niet. {{{2}}} neemt de functie over van {{{3}}}.

Deze modus kan worden gebruikt op pagina's die over gereedschap gaan, bijvoorbeeld in het artikel houweel.

Horizontaal

Wanneer {{{horizontaal}}} gezet is, wordt de tabel negentig graden gedraaid. Het toont dan kolommen van individuele blokken, in plaats van rijen. In deze modus wordt de tabel in één keer gemaakt. Individuele kolommen worden gespecificeerd door middel van een puntkomma (;) in de parameters. Als een overeenkomend deel van de parameter enkel witruimte is, wordt de standaardwaarde gebruikt.

In deze modus hebben de parameters {{{voet}}} en {{{sortable}}} geen functie. Verder beïnvloeden alle parameters die eerder kolommen beïnvloedden, rijen.

Deze modus is ontworpen voor gebruik op blokpagina's, bijvoorbeeld die over steen.

[bekijken | bewerken | geschiedenis | cache legen]Bovenstaande documentatie is getranscludeerd uit Sjabloon:Breektabel/doc.
Advertisement