Minecraft Wiki
Advertisement
Vertalen.png
Deze pagina heeft vertaling nodig
Deze pagina bevat te veel woorden uit een andere taal.


Een server.properties bestand geopend met Notepad++

server.properties is het bestand waarin alle voorkeuren voor een multiplayer (Minecraft of Minecraft Classic) server worden opgeslagen.

Als je het server.properties bestand gaat aanpassen, is het belangrijk dat je dezelfde structuur aanhoudt zoals die in het origineel wordt gebruikt, alhoewel je de volgorde van de regels kunt wijzigen. De tekst voor het '=' teken is de 'key', deze moet je niet veranderen. De tekst na het '=' teken is de waarde van voorkeur, deze kun je wel veranderen. Regels die beginnen met # zijn opmerkingen. Het wijzigen of verwijderen hiervan heeft geen effect op het spel, dit zijn immers geen voorkeuren.

Nadat er wijzigingen zijn gemaakt in het server.properties bestand, moet de server opnieuw worden gestart om de wijzigingen effect te laten hebben.

Als het server.properties bestand niet alle voorkeuren bevat (een nieuwe versie van de server voegt bijvoorbeeld voorkeuren toe, of het bestand bestaat niet), dan zal de server het server.properties bestand herschrijven met de nieuwe voorkeuren en hun standaardwaardes.

Bestandslocatie[]

Dit bestand wordt automatisch gegenereerd bij de eerste start van de server (als deze nog niet bestaat).

Besturingssysteem Bestandlocatie Notas
Windows Dezelfde map als Minecraft_Server.exe
Linux

Unix *nix/Mac

Path of Working Directory (pwd)
Als je de server start vanuit je home map (bijvoorbeeld /home/jenaam) dan worden de server bestanden gecreëerd in /home/jenaam. 

Volg deze richtlijnen om er zeker van te zijn dat de server bestanden daar gecreëerd worden waar je ze zou verwachten.

 • Zet een hele map aan de kant voor alle server bestanden (Het kan rommelig worden als je dit niet doet).
  • Plaats je minecraft_server.jar hierin.
 • Gebruik het Media:Minecraft server template.txt script als een richtlijn voor het opzetten van een start script voor je Minecraft server.
  • Zorg dat je zeker weet dat het zich in je uitvoerbare $PATH bevindt
  • Wees zeker dat je de uitvoeringsrechten aan het opstartings script toevoegt (chmod +x file_name, of gebruik een mapbeheer programma)
   • minecraft_server(.sh)

Server.properties[]

Vanaf 1.7.10, zijn dit de standaard instellingen voor een nieuw geïnstalleerde Minecraft server (true = waar/aan; false = onwaar/uit) :

#Minecraft server properties
#(file modification datestamp)
generator-settings=
allow-nether=true
level-name=world
enable-query=false
allow-flight=false
server-port=25565
level-type=DEFAULT
enable-rcon=false
level-seed=
force-gamemode=false
server-ip=
max-build-height=256
spawn-npcs=true
white-list=false
spawn-animals=true
snooper-enabled=true
texture-pack=true
online-mode=true
pvp=true
difficulty=0
gamemode=1
max-players=20
spawn-monsters=false
generate-structures=true
view-distance=10
motd=A minecraft server

Minecraft server eigenschappen[]

Key Type Standaard waarde Beschrijving
allow-flight boolean false Staat gebruikers toe te vliegen terwijl de server in survival modus staat, wanneer ze een mod gebruiken die vlieg modus verschaft.

Met allow-flight aangezet kunnen griefers mogelijk gebruikelijker worden, omdat het hun werk eenvoudiger maakt. In Creative mode heeft dit geen effect.

false - Vlieg modus is niet toegestaan (spelers die zich langer dan 5 seconden in de lucht bevinden worden gekicked).
true - Vlieg modus is toegestaan, en wordt gebruikt wanneer een speler een mod heeft geïnstalleerd.
allow-nether boolean true Maakt het mogelijk voor spelers om naar de Nether te reizen.
false - Nether portalen werken niet.
true - De server staat Nether Portalen toe om spelers naar de Nether te sturen.
difficulty integer (0-3) 0 Definieert de moeilijkheidsgraad (zoals de schade door mobs en de manier waarop honger en vergiftiging de speler beïnvloeden) van de server
0 - Peaceful (Vredig)
1 - Easy (Gemakkelijk)
2 - Normal (Normaal)
3 - Hard (Moeilijk)
enable-query boolean false Zet de GameSpy4 protocol server luisteraar aan. Gebruikt om informatie over de server te verkrijgen.
enable-rcon (remote console) boolean false Maakt afstandsbediening van de server console mogelijk.
gamemode integer (0-3) 0 Definieert de speel modus.
0 - Survival (Overleven)
1 - Creative (Creatief)
2 - Adventure (Avontuur)
3 - Spectator (toeschouwer)
generate-structures boolean true Bepaalt of structuren (zoals NPC Villages) worden gegenereerd.
false - Structuren worden niet gegenereerd in nieuwe chunks (Stukken van 16x16x256 blokken).
true - Structuren worden gegenereerd in nieuwe chunks.
level-name string world De "level-name" waarde wordt gebruikt als de naam van de wereld en de naam van de bestandsmap. Je kan ook een eerder opgeslagen map kopiëren en in de server map plaatsen. Als je dan de naam van deze map opgeeft als de "level-name" wordt deze map door de server geladen. Dit vervangt dus de "world" map die de server standaard aanmaakt.
Speciale tekens zoals as ' (apostrophe) kunnen worden gebruikt als je er een backslash voor zet.
level-seed string blank Voer een seed in voor je wereld, net als in Singleplayer.
Een paar voorbeelden zijn: minecraft, 404, 1a2b3c.
level-type string DEFAULT Bepaalt het type map dat wordt gemaakt.
DEFAULT - Standaard wereld met bergen, valleiën, water, etc.
FLAT - Een platte wereld, puur bedoeld om te bouwen.
LARGEBIOMES - Hetzelfde als default maar met grotere biomen.
max-build-height integer 257 De maximum hoogte waar in bouwen is toegestaan. Terrein kan nog steeds natuurlijk boven een laag hoogte limiet genereren.
max-players integer (0-999) 20 Het maximale aantal spelers die tegelijker tijd op de server kunnen spelen.
 • Veel spelers is zwaarder voor je server om te draaien.
 • Ops (beheerders) kunnen tot nu toe niet op een volle server inloggen.
motd string A Minecraft Server Dit is het bericht dat wordt weergeven in de server lijst van de cliënt, onder de naam van de wereld.
 • Motd ondersteund kleurcodes niet.
 • Als de motd meer dan 59 karakters bevat, zal de server lijst waarschijnlijk een communicatie error weergeven.
online-mode boolean true De server controleert of spelers in de account database van Minecraft staan. Zet dit alleen naar false als je server niet is verbonden met het Internet. Hackers met nep accounts kunnen verbinden als dit op false zet! Als minecraft.net niet beschikbaar is of uit de lucht is, dan kunnen spelers niet met de server verbinden als de waarde op true staat. Wanneer je de server bewust niet laat controleren op bestaande accounts, dan heet dit "cracken". Servers die de online-mode uit hebben staan heten dan ook "cracked servers".
true - Aan. De server neemt aan dat het een internet verbinding heeft en controleert elke speler die inlogt.
false - Uit. De server zal niet proberen om spelers te controleren die zich inloggen.
pvp boolean true Zet PvP aan op de server, speler-tegen-speler. Spelers die pijlen op zichzelf schieten kunnen alleen schade krijgen als PvP aan staat.
Note: Indirecte schade door lava, fire, TNT en tot op zekere hoogte water, sand en gravel) beschadigt spelers altijd, of PvP nou aan staat of niet.
true - Spelers kunnen elkaar doden.
false - Spelers kunnen elkaar niet doden, ook wel PvE of speler-tegen-omgeving genoemd.
query.port integer (1-65535) 25565 Stelt de poort in voor de query server. (Zie enable-query)
rcon.password string blank Stelt het wachtwoord in op rcon.
rcon.port integer (1-65535) 25575 Stelt de poort in op rcon.
server-ip string blank Vul dit in als je de server aan een bepaald IP adres wil binden. Het wordt sterk aangeraden dat je de server-ip leeg laat!
Leeg laten of het IP adres voor de server invullen.
server-port integer (1-65535) 25565 Verandert de poort waarop de server wordt gehost. Deze poort moet voorrang krijgen (port forward) als de server via een router gaat.
spawn-animals boolean true Bepaalt of Animals kunnen spawnen.
true - Dieren spawnen normaal.
false - Dieren verdwijnen direct na spawnen.

Tip: Als je last hebt van lag/vertraging op je server, zet dit dan op "false".

spawn-monsters boolean false Bepaalt of monsters kunnen spawnen.
true - Aan. Monsters zullen spawnen in het donker en in de nacht.
false - Uit. Monsters verdwijnen direct na spawnen.

Dit doet niets als de difficulty op 0 (peaceful) staat, een Monster Spawner zal dan ook niet werken. Tip: Als je last hebt van lag/vertraging op je server, zet dit dan op "false".

spawn-npcs boolean true Bepaalt of non-player characters (NPCs) kunnen spawnen.
true - Aan. NPCs kunnen spawnen.
false - Uit. Er spawnen geen NPCs.
view-distance integer (3-15) 10 Stelt de hoeveelheid world data in die de server naar de cliënt stuurt, gemeten in chunks in alle richtingen rond de speler. Het bepaalt de server-side kijk afstand. De "Far" kijk afstand is 9 chunks in elke richting, wat 441 totale chunks betekent. (De hoeveelheid chunks dat de server laad kan in het debug screen worden bekeken).

10 is de standaard/aangeraden hoeveelheid.

 • Tip: Als je last hebt van lag/vertraging op je server, stel deze waarde dan lager in.
white-list boolean false Activeert de white list op de server.

Met de white list geactiveert kunnen alleen spelers wiens account naam op de lijst staat op de server inloggen. Dit is bedoelt voor privé servers, zoals bijvoorbeeld voor real-life vrienden of vreemden die via een selectie programma op de server worden toegelaten.

Note - Ops, beheerders, zijn automatisch goedgekeurd en hoeven niet op de white list te worden toegevoegd.
false - De white list wordt niet gebruikt.
true - Het bestand white-list.txt wordt gebruikt om de white list te genereren.

Minecraft klassiek server eigenschappen[]

Key Type Default Value Description
verify-names boolean true Als dit op true staat zal de server controleren of de speler met hetzelfde IP adres is ingelogd als op minecraft.net. Dit heeft problemen veroorzaakt voor mensen die probeerden te spelen op dezelfde computer waarop ze ook hun server hostten, omdat de server het lokale IP adres (127.0.0.1) ziet terwijl minecraft.net het externe IP adres ziet. Het is aangeraden dat dit op true staat tenzij je op dezelfde computer wilt spelen als waarop de server draait.
true - Aan. De server controleert alle namen en IP adressen met minecraft.net
false - Uit. De server server voert deze controle niet uit
admin-slot boolean false Staat ops, beheerders, toe in te loggen zelfs als de server vol is.
public boolean Bepaalt of de server in de server lijst wordt weergeven of niet.
true - De server wordt weer gegeven in de server lijst, iedereen kan de server zien.
false - Alleen mensen met de URL, welke te vinden is in externalurl.txt, en mensen die het IP adres en de poort weten kunnen inloggen op de server.
server-name string De naam van de server. Dit wordt weer gegeven in de server lijst en als iemand inlogt op de server.
 • Een enkele lijn met tekst, speciale tekens zoals '(apostrophe) hebben een backslash ervoor nodig.
max-players integer (0-256) Het maximum aantal spelers dat tegelijk op de server kan spelen. Veel spelers online kan de server zwaarder belasten en zorgen voor lag. Ops, beheerders, worden niet meegerekend met dit maximum aantal.
max-connections integer (1-3) Het maximum aantal verbindingen dat de server van hetzelfde IP adres kan accepteren.
Als je deze waarde hoger zet dan 3, wordt deze teruggezet naar 3.
motd string Motd is een afkorting voor Message of the day, bericht van de dag, hoewel je deze niet elke dag hoeft te veranderen. De motd wordt weergegeven wanneer mensen inloggen op de server.
grow-trees boolean Bepaalt of de server geplante saplings laat uitgroeien tot bomen of niet.
true - De server laat saplings uitgroeien tot bomen.
false - Er gebeurt niets met geplante saplings.

andere mogelijkheden[]

In 1.8, wanneer je spawn-monsters=false & difficulty=1 hebt ingesteld, zullen monsters kunnen spawnen uit monster spawners en deze verdwijnen dan niet direct. Maar andere monsters zullen in het donker niet spawnen. Dit is nog niet bevestigd als een bug of een feature.

In deze modus werkt hunger ook.

Advertisement