Minecraft Wiki
Advertisement
Vertalen.png
Deze pagina heeft vertaling nodig
Deze pagina bevat te veel woorden uit een andere taal.

Het scorebord systeem is een complex gameplay mechanisme, veelal bedoeld voor map makers. Het is te gebruiken via commando's en commando blokken.

Doelstellingen[]

Doelstellingen zijn een combinatie van naam, weergave naam, en criterium, en houden een geheel getal voor spelers bij. De score kan variëren van -2.147.483.648 tot 2.147.483.647, en ondersteunt géén decimale getallen.

De naam van een doelstelling wordt intern gebruikt als er in commando's, doel-argumenten, en in het file-formaat naar verwezen word. Het is hoofdlettergevoelig en moet uit één enkel woord bestaan.

Anders dan de naam, kan de weergave naam bestaan uit meerdere woorden, en deze wordt weergegeven in verschillende situaties. Het is ook hoofdlettergevoelig, en hoeft niet uniek te zijn.

Het criterium van een doelstelling bepaalt zijn gedrag:

Criteria Beschrijving Kan worden bewerkt?
dummy Deze score kan alleen worden veranderd door commando's, en niet door in-game situaties zoals dood gaan. Dit is handig voor event flags, state mappings, en valuta. Ja
trigger Deze score kan alleen worden veranderd door commando's, en niet door in-game situaties zoals dood gaan. Het /trigger commando kan worden gebruikt door een speler om de eigen score te verhogen/verlagen of naar een bepaalde waarde te zetten in een doelstelling met dit criterium. Het /trigger commando zal niet werken als de doelstelling niet is "ingeschakeld" voor de speler die het gebruikt en de doelstelling zal worden uitgeschakeld voor de speler nadat deze het /trigger commando voor deze doelstelling hebben gebruikt. Let op: het /trigger commando kan worden gebruikt door gewone spelers, ook als cheats uit staan en ze geen beheerder zijn. Dit is handig voor score tellingen die worden geactiveerd via /tellraw interfaces. Ja
deathCount De score verhoogt automatisch voor een speler als hij dood gaat. Ja
playerKillCount De score verhoogt automatisch voor een speler als deze een andere speler doodt. Ja
totalKillCount De score verhoogt automatisch voor een speler als deze een andere speler of mob doodt. Ja
health Varieert van 0 tot 20 op een normale speler; geeft het aantal halve hartjes weer dat de speler heeft. Kan verschijnen als 0 voor dat de levens van een speler veranderd zijn voor de eerste keer. Extra harten en absorption harten tellen ook mee voor de health score, wat betekend dat de levens van spelers met Attributen/Veranderingen of het Health Boost of Absorption Status effect meer dan 20(tien hartjes) kunnen worden. Nee
xpin 1.9 Matches the total amount of experience the player has. Nee
levelin 1.9 Matches the current experience level of the player. Nee
foodin 1.9 Ranges from 0 to 20; represents the amount of hunger points the player has. May appear as 0 for players before their foodLevel has changed for the first time. Nee
airin 1.9 Ranges from 0 to 300; represents the amount of air the player has left from swimming under water, matches the air nbt tag of the player. Nee
armorin 1.9 Ranges from 0 to 20; represents the amount of armor points the player has. May appear as 0 for players before their armor has changed for the first time. Nee

Er werden in snapshot 13w36a honderden nieuwe criteria toegevoegd.[1] Deze criteria gebruiken de Statistieken en Prestaties systemen om samengestelde criteria te vormen.[2] Anders dan de simpele criteria hierboven bestaan samengestelde criteria uit verschillende delen, gescheiden door punten ("."). Bijvoorbeeld: "stat.entityKilledBy.Zombie" is een samengesteld criterium, dat meer zal worden voor een speler wanneer deze is gedood door een Zombie.[3]

Een lijst van bekende samengestelde criteria:

Criterium Basis Beschrijving Kan worden gewijzigd? Aantal sub-criteria
achievement Houdt het aantal behaalde prestaties bij voor een speler. Sub-criteria die worden geaccepteerd: "acquireIron", "bakeCake", "blazeRod", "bookcase", "breedCow", "buildBetterPickaxe", "buildFurnace", "buildHoe", "buildPickaxe", "buildSword", "buildWorkBench", "cookFish", "diamonds", "diamondsToYou", "enchantments", "exploreAllBiomes", "flyPig", "fullBeacon", "ghast", "killCow", "killEnemy", "killWither", "makeBread", "mineWood", "onARail", "openInventory", "overkill", "overpowered", "portal", "potion", "snipeSkeleton", "spawnWither", "theEnd", en "theEnd2". De hoeveelheid hangt af van hoe vaak de speler de Prestatie heeft gehaald (bijvoorbeeld: als een speler drie houtblokken heeft opgepakt, zal de score van die speler voor een doelstelling met het criterium "achievement.mineWood" 3 zijn). Ja 34
stat Basis voor criteria gerelateerd aan de Statistieken van de speler. Sub-criteria die worden geaccepteerd: "animalsBred", "boatOneCm", "climbOneCm", "crouchOneCm", "damageDealt", "damageTaken", "deaths", "diveOneCm", "drop", "fallOneCm", "fishCaught", "flyOneCm", "horseOneCm", "jump", "junkFished", "leaveGame", "minecartOneCm", "mobKills", "pigOneCm", "playerKills", "playOneMinute", "sprintOneCm", "swimOneCm", "timeSinceDeath", "treasureFished", en "walkOneCm". De score wordt automatisch meer voor een speler als ze de actie uitvoeren die opgegeven is door de sub-criteria. Ja 26
stat.useItem De sub-criteria houden het ID-nummer (zoals in "stat.useItem.1") of de ID-naam (zoals in "stat.useItem.minecraft.stone") van een blok of voorwerp in. De meeste blokken en voorwerpen worden geaccepteerd, behalve verschillende blokken die geen voorwerp-vorm hebben.

De waarde wordt verhoogd als een speler een boek of een voorwerp gebruikt. Onder "gebruiken" verstaan we als:

 • de levensduur van een schep, een houweel, een bijl, vuursteen en staal, scharen, een schoffel, een boog of een zwaard minder wordt; de waarde wordt ook verhoogd als er geen levensduur word verbruikt, zolang het een voorwerp is waarmee een blok kan worden vernietigd met een linker muisklik. De score wordt verhoogd voor Vishengels en wortel op een stokken als ze worden gebruikt met de rechtermuisknop; de levensduur hoeft hiervoor niet verbruikt te worden. De waarde wordt niet verhoogd als bescherming levensduur verbruikt.
 • Er een blok zal worden geplaatst; een blok hoeft niet geplaatst te worden of de mogelijkheid te hebben geplaatst te kunnen worden. Sommige blokken hebben specifieke voorwaarden nodig om geplaatst te kunnen worden, maar verhogen de waarde als er een blok kan worden geplaatst en is geplaatst. Bijvoorbeeld: suikerriet heeft water nodig naast het blok waarop het wordt geplaatst en het moet worden geplaatst op zand, rood zand, aarde, podzol, of een gras blok, maar verhoogt de waarde als de speler de rechtermuisknop indrukt en naar een willekeurig blok kijkt. Dat blok hoeft dan niet per se zand, rood zand, aarde, podzol of een gras blok te zijn en het hoef ook niet naast water te zijn.
 • Er een schilderij, spawn ei, elk type mijnkar, voorwerplijst, boot, enderoog, enderparel, ei, sneeuwbal, boog, elk type spattende drank, magiërsextract of vishengel een entiteit voortbrengt.
 • Een van de twee bruikbare kleurstoffen correct wordt gebruikt. Dit gebeurt wanneer cacaobonen cacao plaatsen op oerwoudhout of wanneer beendermeel wordt gebruikt om planten te laten groeien, zoals crops of gras. De waarde wordt niet hoger als de kleurstof wordt gebruikt om een schaap te verven.
 • Er een emmer [[melk], drank of elk soort eten, behalve taart, wordt geconsumeerd.
 • Er een lege kaart, emmer, emmer lava, emmer water, melk, boek en veer of drank een nieuw voorwerp creëert. De waarde wordt niet meer als er een kom paddenstoelensoep wordt of als er een emmer melk wordt.
 • Er een muziekplaat wordt afgespeeld in een jukebox. Elke muziekplaat heeft een verschillend statistiek.

De waarde wordt niet verhoogd als er voorwerpen worden gebruikt op mobs om ze een naam te geven, te temmen, te voeden, te fokken, te zadelen, te koppelen aan bijvoorbeeld een hek, te scheren, te melken of om paddenstoelensoep van ze te verkrijgen; als bescherming direct wordt aangetrokken; als leren bescherming wordt gewassen in een ketel; en alle gevallen hierboven.

Er zijn 357 voorwerpen verkrijgbaar in creatieve modus zonder het gebruik van commando's en inclusief de blokken met dezelfde ID's maar verschillende datawaardes die dit statistiek kunnen gebruiken. Er zijn 195 voorwerpen die dat niet kunnen.

Ja 318 (636)[note 1]
stat.breakItem De sub-criteria houden het ID-nummer (zoals in "stat.breakItem.256") of de ID-naam (zoals in "stat.breakItem.minecraft.bow") van een voorwerp met duurzaamheid in.

De waarde gaat omhoog als de duurzaamheid gelijk is aan een negatief getal (Dus: het voorwerp breekt). Door in-game op F3+H te klikken, kun je ,als je met de cursor over een voorwerp beweegt, de duurzaamheid van dit voorwerp bekijken.

Ja 50 (100)[note 1]
stat.mineBlock De sub-criteria houden het ID-nummer (zoals in "stat.mineBlock.1") of de ID-naam (zoals in "stat.mineBlock.minecraft.stone") van een blok in. De meeste blokken worden geaccepteerd, behalve verschillende onvernietigbare of technische blokken.

Deze waarde verhoogt wanneer een speler een blok vernietigd. Het "vernietigen" werkt alleen als de speler een blok vernietigt en er een voorwerp kan of zal vallen, tenzij het blok geen voorwerpen laat vallen zoals glas of als er een ander blok wordt gecreëerd zoals bij ijs. De waarde verhoogt niet wanneer je in creatieve modus bent. De waarde zal nog steeds verhogen als de gamerule doTileDrops is gezet naar "false".

Ja 135 (270)[note 1]
stat.killEntity The sub-criteria are the name of an entity. Valid names are: "Bat", "Blaze", "CaveSpider", "Chicken", "Cow", "Creeper", "Enderman", "EntityHorse", "Ghast", "LavaSlime", "MushroomCow", "Ozelot", "Pig", "PigZombie", "Sheep", "Silverfish", "Skeleton", "Slime", "Spider", "Squid", "Villager", "Witch", "Wolf", and "Zombie". Increments when a player has killed the specified mob. Ja 24
stat.entityKilledBy De sub-criteria zijn de namen van entiteiten. De geldige namen zijn: "Bat", "Blaze", "CaveSpider", "Chicken", "Cow", "Creeper", "Enderman", "EntityHorse", "Ghast", "LavaSlime", "MushroomCow", "Ozelot", "Pig", "PigZombie", "Sheep", "Silverfish", "Skeleton", "Slime", "Spider", "Squid", "Villager", "Witch", "Wolf", en "Zombie". De waarde verhoogt als de speler is gedood door de opgegeven mob.

Let op: als de naam van een passieve mob is gebruikt zal de waarde nooit verhogen, omdat passieve mobs niet in staat zijn de speler schade toe te brengen.

Ja 24
teamkill De sub-criteria zijn de kleuren van de teams. De geldige kleuren zijn: "black", "dark_blue", "dark_green", "dark_aqua", "dark_red", "dark_purple", "gold", "gray", "dark_gray", "blue", "green", "aqua", "red", "light_purple", "yellow", en "white". De waarde verhoogt als er een speler een lid van een team met de opgegeven kleur doodt. Ja 16
killedByTeam De sub-criteria zijn de kleuren van de teams. De geldige kleuren zijn: "black", "dark_blue", "dark_green", "dark_aqua", "dark_red", "dark_purple", "gold", "gray", "dark_gray", "blue", "green", "aqua", "red", "light_purple", "yellow", en "white". De waarde verhoogt als er een speler door een lid van een team met de opgegeven kleur gedood wordt. Ja 16
 1. a b c d Voor 14w06a accepteerden stat.craftItem, stat.useItem, stat.breakItem en stat.mineBlock alleen ID-nummers en |geen ID-namen. De toevoeging van ID-namen betekent dat deze samengestelde criteria eigenlijk het dubbele aantal sub-criteria hebben dan dat ze eerst hadden, maar de nieuwe ID-naam criteria doen exact hetzelfde als de vorige ID-nummer criteria. Voord de duidelijkheid: het eerste nummer vermeld is is het aantal blokken/voorwerpen die deze samengestelde criteria accepteren, en het tweede nummer is het totaal aantal sub-criteria.

De score van een speler in elke doelstelling kan via commando's worden veranderd, behalve als het een alleen-lezen doelstelling is (momenteel zijn alleen doelstellingen met het criteruim 'health' alleen-lezen doelstellingen). De score kan worden verhoogd met een specifiek aantal, of kan worden gezet naar een specifieke waarde.

Commando blokken kunnen ook worden gebruikt om een spelers score voor elke doelstelling te controleren, met de argumenten score_name and score_name_min. In deze argumenten is name de interne naam van de doelstelling die wordt getest. score_name laat spelers met het maximal aantal punten door, terwijl score_name_min de spelers met het minimaal aantal punten doorlaat.

Bijvoorbeeld: het commando "testfor @p[score_deaths=5,score_deaths_min=1]" in een Commando Blok maakt dat een comparator output geeft als er een speler minimaal één en maximaal vijf keer dood is gegaan, aannemend dat "deaths" een doelstelling voor het "deathCount" criterium is.

Weergave plekken[]

Via het commando "scoreboard objectives setdisplay" (zie commando referentie), kunnen scores van spelers in bepaalde doelstellingen worden weergegeven in zekere 'slots' in-game. Elk 'Display Slot' kan een doelstelling per keer weergeven, en meer 'Display Slots' kunnen worden gebruikt voor dezelfde of een andere doelstelling.

Slot Beschrijving
list Geeft weer als een geel nummer zonder kopje in het tab-menu, waar online spelers worden weergegeven. Ook zichtbaar in Single Player modus.
sidebar Geeft weer aan de rechter kant van het scherm. Geeft spelers in een socre lijst weer met een kopje die de weergave naam van de doelstelling weergeeft. Let op dat spelers die offline zijn ook weergegeven worden, spelers die niet worden bijgehouden door het scorebord systeem worden niet weergegeven. Spelers die niet bestaan en waarvan de naam begint met een # zullen nooit weergegeven worden.
sidebar.team.<color> Er zijn 16 team-specifieke 'sidebar' slots. Deze doen hetzelfde als het standaard sidebar slot, maar alleen spelers die in de teams zitten met de gegeven kleur (Bijvoorbeeld: als je "sidebar.team.green" gebruikt, kunnen alleen mensen in het "groene" team de sidebar zien) kunnen deze zien. De geldige kleuren zijn: "black", "dark_blue", "dark_green", "dark_aqua", "dark_red", "dark_purple", "gold", "gray", "dark_gray", "blue", "green", "aqua", "red", "light_purple", "yellow", en "white".
belowName Geeft de score gevolgd door de weergave naam van de doelstelling onder de naamplaat van de speler boven het hoofd weer. Is niet zichtbaar na 10 blokken van de speler af en als de speler sluipt. Is niet zichtbaar in Single Player modus.

Teams[]

Teams zijn een combinatie van name, display name, prefix, suffix, friendly fire opties, en een lijst spelers die in de teams zitten.

Net als objectives zijn de name en display name hoofdlettergevoelig, name is slechts één woord die intern gebruikt word, en de display name kan meerdere woorden bevatten en hoeft niet uniek te zijn.

De prefix en suffix worden voor en acher de naam van een speler van het team geplaatst zonder externe editors te gebruiken, de enige manier on een prefix of een suffix te plaatsen is door formatting codes te gebruiken voor teamkleuren. De enige suffix die mogelijk is is de reset code (letters achter de naam van de speler zijn niet geformatteerd). Prefixen and suffixen worden toegevoegd aan de naam van de speler in de chat, de actieve spelerlijst in de sidebar, in de tab-list en boven hun hoofd.

The friendly fire option allows control of whether team members can harm each other. Its default mode, "true", makes no changes to PvP mechanics. When set to "false", however, it prevents players on the same team from causing damage to each other with melee attacks, bows, and Splash Potions of Harming. Note that players on the same team may still inflict negative status effects on each other with potions, even if friendly fire is false.

It is important to note that each individual player can only be on one team; teams cannot share players.

Command blocks can be used to check whether a player is on a team with the "team" argument; the "!" character may be placed before a name to check for players not on the team. For example, "testfor @p[team=red]" in a Command Block will provide comparator output if a player is on the "red" team. Similarly, "testfor @p[team=!red,team=!blue]" will provide output for players who are neither on "red" nor "blue". Also, if checking for a blank team, the game will actually check for all players without a team.

Commando Verwijzingen[]

commando Description Success Conditions[note 1]
scoreboard <objectives|players|teams> The base command of the scoreboard system. N/A
scoreboard objectives list Lists all existing objectives, with their display name and criteria. The scoreboard must have at least one objective.
scoreboard objectives add <name> <criteria> [display name...] Creates a new objective with the internal name name, specified criteria, and the optional display name. Without a specified display name, it will default to name. See above section for the meaning of these properties. All arguments are case-sensitive. name must not be used by an existing objective, and must be at most 16 characters. criteria must be a valid criteria type. display name must be at most 32 characters.
scoreboard objectives remove <name> Deletes all references to the objective with name in the scoreboard system. Data is deleted from the objectives list, player scores, and if it was on a display list, it will no longer be displayed. name must be an existing objective.
scoreboard objectives setdisplay <slot> [objective] Displays score info for objective in the specified slot. Valid slots are listed and described in § Weergave plekken. Note that the objective parameter is optional: if no objective is provided, this display slot is cleared (returned to its default state). objective must exist, if it is specified. slot must also exist. Note that clearing an empty slot will still succeed.
scoreboard players list [playername] Displays all players who are tracked, in some way, by the scoreboard system. The optional playername parameter can be used to display all scores of a particular player, and "*" (an asterisk) in place of playername will display all scores for all players tracked by the scoreboard system. playername must have recorded scores, if specified. If no playername is specified, there must be at least one tracked player on the scoreboard.
scoreboard players set <player> <objective> <score> [dataTag] Sets the player's score in objective to score, overwriting the previous score if it exists. "*" (an asterisk) may be used in place of player to represent every player tracked by the scoreboard. objective must exist and cannot be read-only, and score must be between -2,147,483,648 and 2,147,483,647, inclusive. Note that player does not need to be online or even exist. If player exists and a dataTag is specified, player must match dataTag.
scoreboard players add <player> <objective> <count> [dataTag] Increments the player's score in objective by count. "*" may be used to represent all players tracked by the scoreboard. objective must exist and cannot be read-only, and count must be between 1 and 2,147,483,647, inclusive. Note that player does not need to be online or even exist. If player exists and a dataTag is specified, player must match dataTag.
scoreboard players remove <player> <objective> <count> [dataTag] Decrements the player's score in objective by count. "*" may be used to represent all players tracked by the scoreboard.
scoreboard players reset <player> [objective] Deletes score or all scores for player. If objective is specified, only that objective is cleared; otherwise this applies to all objectives. Note this does not merely set the score(s) to 0: it removes the player from the scoreboard altogether (or for the given objective). "*" may be used to represent all players tracked by the scoreboard. Always succeeds, even on players who are not on the scoreboard.
scoreboard players enable <player> <trigger> Enables player to use the /trigger command on the specified trigger objective. Until this has been done, player's attempts to /trigger that objective will fail. Once they have used the /trigger command on it, it will be disabled again. "*" may be used to represent all players tracked by the scoreboard. trigger must be an objective of the criteria "trigger".
scoreboard players test <player> <objective> <min> [max] Outputs whether or not player's score in objective is within the range min to max (inclusive). If not specified or if "*" is used, max defaults to 2,147,483,647. Using a "*" for min means -2,147,483,648. For player "*" may be used to represent all players tracked by the scoreboard. objective must exist, and player's score in it must exist and be at least min and no greater than max. Note that player does not need to be online or even exist.
scoreboard players operation <targetName> <targetObjective> <operation> <selector> <objective> Applies an arithmetic operation altering targetName's score in targetObjective, using selector's score in objective as input. operation may be "+=" (Addition: add selector's score to targetName's), "-=" (Subtraction: subtract selector's score from targetName's), "*=" (Multiplication: set targetName's score to the product of targetName and selector's scores), "/=" (Integer Division: set targetName's score to itself divided by selector's score), and "%=" (Modular Division: set targetName's score to the remainder of the division between itself and selector's score). In all cases, selector's score in objective will remain unchanged. "*" may be used in place of either targetName or selector (but not both) to represent all players tracked by the scoreboard. objective and targetObjective must exist, targetObjective cannot be read-only, and all requested targets/selectors must have scores in the specified objectives (if some do and some do not, the operation will succeed only for the combinations where both the target and the selector have a score). Note that player does not need to be online or even exist.
scoreboard teams list [teamname] Lists all teams, with their display names and the amount of players in them. The optional teamname parameter can be used to display all players on a particular team. If teamname is specified, it must exist and must have players. If no teamname is specified, there must be at least one registered team on the scoreboard.
scoreboard teams add <name> [display name...] Creates a team with the given name and optional display name. name must not be used by an existing team, and must be at most 16 characters. display name must be at most 32 characters.
scoreboard teams remove <name> Deletes the named team from the scoreboard system. name must be an existing team.
scoreboard teams empty <name> Removes all players from the named team. name must be an existing team, and the team must have at least one player.
scoreboard teams join <team> [players...] Assigns the specified players to the specified team. If no player is specified, the player running the command joins the team. "*" may be used to represent all players tracked by the scoreboard. team must exist. Note that the named players do not need to be online or even exist, and can even already be on the team.
scoreboard teams leave [players...] Makes the specified players leave their teams. If no player is specified, the player running the command leaves their team. "*" may be used to represent all players tracked by the scoreboard. Each player must be on a team - it is possible to get a partial success and partial failure, but a command block will report only the failure.
scoreboard teams option <team> <color|friendlyfire|seeFriendlyInvisibles|nametagVisibility> <value> The base command for team-specific settings. N/A
scoreboard teams option <team> color <value> Will color the name of all players on this team in chat, above their head, on the Tab menu, and on the sidebar. Valid color values are "black", "dark_blue", "dark_green", "dark_aqua", "dark_red", "dark_purple", "gold", "gray", "dark_gray", "blue", "green", "aqua", "red", "light_purple", "yellow", and "white". Another valid value is "reset" (names show in default color and formatting). team must exist, and value must be a valid value.
scoreboard teams option <team> friendlyfire <true|false> The default setting, true, has no impact on PvP mechanics. When set to false, players on this team cannot harm each other with melee, bow, or Splash Potion of Harming attacks, but may still inflict negative status effects on each other. team must exist, and the setting must be "true" or "false".
scoreboard teams option <team> seeFriendlyInvisibles <true|false> When set to true, players on this team will see invisible teammates (and themselves) as semi-transparent instead of completely invisible. team must exist, and the setting must be "true" or "false".
scoreboard teams option <team> nametagVisibility <never|hideForOtherTeams|hideForOwnTeam|always> Controls the visibility of nametags for players on the given team, and defaults to "always". When set to "never", no nametags will show above any player on the given team. When set to "hideForOtherTeams", only the nametags of players on other teams will be hidden. When set to "hideForOwnTeam", only nametags of other players on one's own team will be hidden. When set to "always", all nametags will be visible. team must exist, and the setting must be "never", "hideForOtherTeams", "hideForOwnTeam", or "always".
scoreboard teams option <team> deathMessageVisibility <never|hideForOtherTeams|hideForOwnTeam|always> Controls the visibility of death messages for players on the given team, and defaults to "always". When set to "never", no death messages will appear in chat for any player on the given team. When set to "hideForOtherTeams", only the death messages of players on other teams will be hidden. When set to "hideForOwnTeam", only death messages of other players on one's own team will be hidden. When set to "always", all death messages will appear in chat. team must exist, and the setting must be "never", "hideForOtherTeams", "hideForOwnTeam", or "always".
 1. A command's Success Conditions must be met in order for the game to consider the command "successful". This is used to determine a variety of things, such as the output of a Redstone Comparator feeding from Command Block with a command. Note that not all "successful" commands actually do something, and not all "failed" commands fail to do something useful.

NBT-formaat[]

The file scoreboard.dat in the 'data' folder of a Minecraft world stores the scoreboard data for that world as a GZip'd NBT file:


 • : De root-tag.

  •  data:: De scorebord data.

   •  Objectives:: Een lijst van samengestelde tags die doelstellingen vertegenwoordigen.

    • : Een doelstelling.

     •  CriteriaName:: Het criterium van deze doelstelling.

     •  DisplayName:: De weergave naam van deze doelstelling. Als er geen naam was gegeven bij het creëren van deze doelstelling, zal de weergave naam identiek zijn aan de naam.

     •  Name:: De interne naam van deze doelstelling.

     •  RenderType:: Het type data om op te slaan. is standaard "integer".

   •  PlayerScores:: Een lijst compound tags representing scores tracked by the scoreboard system.

    • : Een gevolgde speler/objective met een score.

     •  Score:: De score die een speler heeft in de objective.

     •  Name:: De namen van de spelers die een score heben in deze objective.

     •  Objective:: de interne naam van de objective waar de score van de spelers inzitten.

     •  Locked:: 1 or 0 (waar/niet waar) - false if this objective is "enabled". Only meaningful for objectives with the criteria "trigger", where this must be false before a player can use the /trigger command on it.

   •  Teams:: A list of compound tags representing teams.

    • : Een team.

     •  AllowFriendlyFire:: 1 of 0 (waar/niet waar) - true if players on this team can harm each other.

     •  SeeFriendlyInvisibles:: 1 of 0 (Waar/niet waar) - true if players on this team can see invisible teammates.

     •  NameTagVisibility:: De waarde van de nametagVisibility optie van de teams.

     •  DisplayName:: De WeergaveNaam van de teams. If none was specified during the team's creation, this will be identical to the Name tag below.

     •  Name:: De interne naam van de teams.

     •  Prefix:: De prefix Afhankelijk van de naam van het team. dit is een Formatting Code.

     •  Suffix:: The suffix Afhankelijk van de namen van de spelers. Ordinarily, it is the reset code, "§r", to prevent formatting from spilling over, but it may be blank if prefix is also blank.

     •  Players:: De lijst met namen van spelers in een team.

      • : De naam van een speler in zijn team.

   •  DisplaySlots:: Een set sloten die speciafieke objectives weergeven, als een slot leeg is word deze niet weergeven.

    •  slot_0:: De interne naam van de objective weergeven in het "list" slot.

    •  slot_1:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar" slot.

    •  slot_2:: De interne naam van de objective weergeven in het "belowName" slot.

    •  slot_3:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.black" slot.

    •  slot_4:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.dark_blue" slot.

    •  slot_5:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.dark_green" slot.

    •  slot_6:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.dark_aqua" slot.

    •  slot_7:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.dark_red" slot.

    •  slot_8:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.dark_purple" slot.

    •  slot_9:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.gold" slot.

    •  slot_10:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.gray" slot.

    •  slot_11:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.dark_gray" slot.

    •  slot_12:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.blue" slot.

    •  slot_13:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.green" slot.

    •  slot_14:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.aqua" slot.

    •  slot_15:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.red" slot.

    •  slot_16:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.light_purple" slot.

    •  slot_17:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.yellow" slot.

    •  slot_18:: De interne naam van de objective weergeven in het "sidebar.team.white" slot.

Geschiedenis[]

Officiële release
1.5 13w04a Scorebord toegevoegd.
13w05a Team-gebaseerde functionaliteit toegevoegd.
1.7 13w36a Statistiek-gebaseerde doelstelling criteria toegevoegd
Toekomstig
1.8 14w02a Entiteiten kunnen nu ook deel uit maken van het team en kunnen doelstelling scores hebben.
14w06a Het trigger commando en team kill-gebaseerde doelstelling criteria toegevoegd.
Het commando /scoreboard players enable toegevoegd.
"*" kan worden gebruikt in het naam-argument van een speler om alle spelers bijgehouden door het scorebord weer te geven.
Het "doelstelling" argument toegevoegd aan het commando /scoreboard players reset.
Statistische doelstelling criteria gebruiken nu ID-namen i.p.v. ID-nummers.
14w07a De commando's /scoreboard operation en /scoreboard test toegevoegd.
Scores van niet bestaande spelers die een naam hebben die begint met een "#" zullen nooit weergegeven worden in de sidebar.
Team-specifieke sidebar weergave slots toegevoegd.
De nametagVisibility team optie toegevoegd.
14w10a De deathMessageVisibility team optie toegevoegd.
Het argument dataTag toegevoegd aan het commando /scoreboard players set, /scoreboard players add en /scoreboard players remove.
De doelstelling criteria stat.crouchOneCm, stat.sprintOneCm en stat.timeSinceDeath toegevoegd.

Problemen[]

Problemen met betrekking tot 'Scorebord' worden bijgehouden op de bugtracker. Meld problemen daar.

Galerij[]

Referenties[]

Advertisement