Wikia


Paarden zijn mobs die kunnen worden getemd en gefokt. Ze worden gegenereerd in grasvlaktes en savannes. Er zijn verschillende rassen te vinden.

In tegenstelling tot andere getemde dieren, zoals de kat of de wolf, volgen getemde paarden de speler niet en dwalen ze na enige tijd af, tenzij ze vast staan aan een leidtouw of worden bereden. Paarden kunnen naast een zadel ook uitgerust worden met een paardenharnas, in tegenstelling tot ezels en muildieren. Wanneer een paard is getemd kan het gezadeld worden, zodat de speler het paard kan berijden. De besturing werkt hetzelfde als de beweging van de speler, met de pijltjestoetsen. Alle getemde paarden kunnen bovendien springen. Paarden verschillen van andere mobs doordat ze hun eigen statistieken hebben. Hiertoe worden levenspunten, snelheid en sprongkracht gerekend (hoewel deze niet allemaal makkelijk te toetsen zijn). Met het fokken beïnvloeden de statistieken van de ouders de puntenset van het veulen. Paarden worden gefokt met behulp van gouden appels of gouden wortels. De groeicurve van het veulen kan worden versneld door een verscheidenheid aan voedingsmiddelen: appels, gouden appels, graan, suiker, brood, hooibalen, wortels en gouden wortels.

VoorkomenEdit

In tegenstelling tot andere passieve mobs, komen paarden van nature alleen voor in grasvlaktes en savannes. Hierdoor zijn paarden veel zeldzamer dan andere dieren, bijvoorbeeld schapen, varkens en koeien. Paarden verschijnen altijd in kuddes van minimaal 2 en maximaal 6 dieren. Alle paarden in één kudde kunnen dezelfde vachtkleur hebben, hoewel vlekken en markeringen kunnen verschillen. Ook kunnen veulens geboren worden met een nieuwe kleur, zodat de gemiddelde kleur van de kudde na enige tijd kan veranderen. Zoals de meeste mobs kunnen paarden in de creatieve modus opgeroepen worden met een spawnei. De textuur van het paard bij het gebruiken van een spawn ei is willekeurig en kan niet worden beïnvloed. Ook ezels komen uit de spawn eieren van paarden; ze hebben geen apart spawn ei. Muilezels verschijnen op deze manier nooit en moeten ook in creatieve modus gefokt worden door een kruising.

UiterlijkEdit

Paarden hebben allemaal dezelfde, gezette bouw en hebben 1 van de 7 basiskleuren: wit, valk, donkerbruin, bruin, zwart, schimmel en zweetvos (roodbruin met blonde manen en staart). Paarden hebben ook een secundaire kleuring, bekend als markering. Er zijn 5 verschillende soorten markering: geen markering, "sokken en bles", "sneeuwvlok appaloosa","bont" en "sooty". In totaal zijn er dus 35 verschillende soorten kleuren paarden als je alle kleurcombinaties meetelt.

GebruikEdit

Getemde paarden kan je gebruiken als een van de snelste vervoersmiddelen in het spel. Ze kunnen ook gebruikt worden om snel heuvels op te klimmen, gezien ze niet hoeven te springen om 1 blok omhoog te gaan. Paarden kunnen erg hoog springen, tot 5 blokken in een enkele sprong, waardoor ze ook geschikt zijn om bergen mee te beklimmen. Paarden zijn daarentegen onhandig in krappe omgevingen zoals jungles, omdat ze meer dan 1 blok breed zijn en inclusief berijder 3 blokken in de hoogte inneemt (hoewel het bovenste blok transparant mag zijn). Ook kunnen bereden paarden waden door water van 1 blok diep, maar rijden kan niet door water dat dieper is.

TemmenEdit

Volwassen paarden kunnen worden getemd. Veulens niet. Het is noodzakelijk om een paard te temmen om het een uitrusting te geven, het te berijden en om ermee te fokken.

Om een wild paard te temmen moet de speler het paard aanklikken met de rechtermuisknop en een lege hand. De speler zal er vervolgens opklimmen en er waarschijnlijk weer afgegooid worden. Na enkele pogingen staat het paard de speler toe om te blijven zitten en vertoont het hartjes-animaties. Vanaf dat punt kan het paard gezadeld worden, waarvoor drie manieren beschikbaar zijn. De speler kan afstijgen door de sluiptoets in te drukken en vervolgens de sluiptoets inhouden terwijl hij of zij met de rechtermuisknop op het paard klikt. Het zadel moet dan op de juiste plaats in de inventaris van het paard worden geplaatst. Zadelen kan ook door op het paard te gaan zitten en er met het zadel in de hand, rechts op te klikken. Tenslotte kan de speler op het paard gezeten de inventaris openen, waarna de paardeninventaris verschijnt en het zadel naar het juiste vakje gesleept kan worden.

De kans om bij de eerste poging een paard te temmen is kleiner dan 1%, maar het is mogelijk. Als de poging geen succes heeft, neemt de temkans toe met ongeveer 5% en normaal gesproken kan een paard getemd worden na vijf of zes pogingen. 

FokkenEdit

Het voeren van een gouden appel of gouden wortel aan een tam paard activeert de liefdesmodus.Het jong behoort tot een bepaald ras afhankelijk van de rassen van zijn ouders. Veulens zijn tengerder dan de volwassen paardenversie en groeien gestaag tot de volwassen grootte is bereikt. Gefokte paarden hebben de neiging om van gemiddelde kwaliteit te zijn, dus de beste paarden worden gevonden in het wild of opgeroepen met spawn-eieren.

Een veulen hoort niet automatisch bij de speler die de ouders bezit. In plaats daarvan wordt het veulen geboren als wild paard en moet worden getemd. Jonge paarden zijn niet tembaar totdat het een volwassen dier is, een proces dat ongeveer twintig minuten in beslag neemt. De speler kan het veulen voeren om het sneller te laten opgroeien. Een veulen blijft in de buurt van zijn moeder, tenzij zij wordt gedood (in dat geval kiest het een ander beschikbaar paard).

Twee paarden krijgen samen een paardenveulen. Gewoonlijk heeft het nieuwe veulen de kleur van een van zijn ouders. Een op de negen keer neemt het een andere kleur aan (die nog steeds toevallig dezelfde kan zijn als die van de ouders, zodat de kans op een nieuwe kleur in de praktijk wat lager is). Vlekkenpatronen horen op dezelfde manier te werken, maar door een fout krijgt een veulen altijd de vlekken van een van zijn ouders.

EtenEdit

Een paard voeren kan zijn gedrag veranderen, het doen groeien (als het nog niet volwassen is) en levenspunten herstellen. Paarden kunnen worden gevoerd door het voedsel vast te houden en met rechts op het paard te klikken, maar alleen als hun gezondheid slecht is of ze nog ongetemd zijn. Als een paard geen voedsel nodig heeft of de speler klikt met een voorwerp dat het paard niet kan eten, bestijgt de speler het paard in plaats van het te voeren. Het duurt twintig minuten voordat een pasgeboren veulen opgroeit tot een volwassen dier.

Suiker herstelt een half hartje. Het versnelt de groeicurve met 30 sec. Het vergroot de temkansen met 3%.

Graan herstelt 1 hartje. Het versnelt de groeicurve met 1 min. Het vergroot de temkansen met 3%.

Een appel herstelt anderhalf hartje. Het versnelt de groeicurve met 1 min. Het vergroot de temkansen met 3%.

Een gouden wortel herstelt 2 hartjes. Het versnelt de groeicurve met 1 min. Het vergroot de temkansen met 5%.

Brood herstelt 3 en een half hartjes. Het versnelt de groeicurve met 3 min. Het vergroot de temkansen met 3%.

Een gouden appel herstelt 5 hartjes. Het versnelt de groeicurve met 4 min. Het vergroot de temkansen met 10%.

Een hooibaal herstelt 10 hartjes. Het versnelt de groeicurve met 3 min. Hooibalen kunnen niet gebruikt worden voor het temmen.

UitrustingEdit

Getemde paarden kunnen worden uitgerust met zadels en paardenharnassen. Veulens kunnen met niets worden uitgerust.

Uitrusting kan op een paard worden geplaatst door het vast te houden en met de rechtermuisknop op het paard te klikken, of door zijn inventaris te openen. Een paardeninventaris kan worden geopend door op te stijgen en de inventaris van de speler te openen, of door de sluiptoets in te houden en met rechts op het paard te klikken (let op dat rechts klikken zonder de sluiptoets in te houden resulteert in de speler die het paard bestijgt). De inventaris van een normaal paard heeft twee vakken, een voor een zadel en een voor een harnas. 

Tot slot kunnen alle paarden en veulens (behalve zombie- en skeletpaarden), wild of tam, rondgeleid worden met een leidtouw, dat ook aan een hek kan worden bevestigd om te voorkomen dat het paard wegloopt. Leidtouwen worden gebruikt door ze vast te houden en met de rechtermuisknop op een paard te klikken. Om een leidtouw weer los te maken kan de speler nogmaals met het leidtouw in de hand op het paard klikken.

GedragEdit

Paarden spawnen op grasvlaktes en savannes in de Bovenwereld in kuddes van minstens 2 dieren. Paardenkuddes lijken enigszins zeldzamer te zijn dan andere groepen van passieve dieren (zoals koeien of schapen). Er is een kleine variatie te zien binnen natuurlijk gespawnde kuddes; veulens kunnen spawnen terzijde van de volwassen paarden, maar alle vachttypes neigen gelijkaardig te zijn. Bij normale paardenkudde zullen de dieren dezelfde basis vachtkleur hebben hoewel de aftekeningen kunnen verschillen.

Alle paarden zullen doelloos rondzwerven, occasioneel stoppen ze om te steigeren, hun staarten te zwiepen, of om gras te eten. In tegenstelling tot schapen zorgt de eten-animatie niet voor het consumeren van gras. Als een speler nadert, dan kunnen de paarden zich omdraaien om die te bekijken. Elk paard, zelfs een wilde, zal het toelaten om vast gemaakt te worden aan een touw zonder te protesteren. Echter, als een speler probeert om een ongetemd paard te zadelen, dan zal het steigeren en met zijn voorhoeven slaan. Dit veroorzaakt geen schade voor de speler. Paarden blijven passief ook als ze geslagen worden.

Paarden openen ook hun monden en maken geluiden naargelang de variatie van het paard. Paarden hinniken, (muil)ezels balken.

Paarden zijn hydrofobisch. Ze zullen hun ruiter van zich werpen als ze in water dieper dan 2 blokken zwemmen en dan zal het moeilijk zijn om hen terug op het land of in ondiep water te krijgen. Spelers kunnen een paar blokken onder het paard plaatsen om het op het droge te krijgen of kunnen proberen om het te duwen. Maar het is geen probleem om een paard te leiden terwijl de speler in dieper water zwemt. Houd dit in je achterhoofd als een oplossing wanneer je grote rivieren moet oversteken.

In sommige opzichten kunnen paarden, zelfs getemde en gezadelde, zich niet bewust zijn van bepaalde gevaren in de omgeving. Als een paard niet tegengehouden wordt door een hek of onder controle wordt gehouden door een ruiter, dan is het mogelijk dat het in een lavameer loopt en zichzelf doodt.

EffectenEdit

Effecten kunnen worden geplaatst op getemde paarden door spattende dranken te gebruiken. Spattende dranken moeten gegooid worden dichterbij het paard dan bij de speler maar niet op het paard klikken anders ga je het berijden. Maar, als de speler kiest om het paard te berijden, de speler kan dan nog steeds de spattende drank gooien om het aan het paard te geven, maar de speler krijgt het effect ook.

Effecten kan je alleen zien door hun particles, dus niet door de inventaris van het paard. Net zoals elke andere mob, kunnen paarden geen melk drinken, dus paarden kunnen niet genezen worden.

BerijdenEdit

Wanneer je een paard hebt getemd en je een zadel op hem hebt gezet, kan je erop rijden met je standaard besturing, en je muis. (Merk wel op dat sommige paarden niet kunnen worden bereden ongeacht ze een zadel op zich hebben, net zoals varkens niet kunnen worden bereden zonder zadel en wortel met stok.)

Paarden kunnen springen, en wanneer je de springbalk aanhoudt kan je hem hoger laten springen. Spattende dranken der Spring boost hebben effect op paarden.

Wanneer je op een paard gaat zitten worden je eten en ademhalingsmeter vervangen door de gezondheidsmeter van het paard in survival of avontuur mode. De hartjes van het paard zien er iets anders uit dan die van de spelers levensmeter. De ervaringspunten meter wordt vervangen door de paarden springhoogte meter, welke aangeeft hoe hoog het paard springt. De maximale springhoogte, die bereikt is wanneer de paarden springhoogte meter helemaal gevuld is als je de spatiebalk loslaat, verschilt per paard. Dit verschilt van 1.2 tot 5.5 blokken hoogte. Elk paard heeft andere statistieken. Het is moeilijk om de maximale afstand aan te geven, maar uit toetsen blijkt dat bepaalde paarden afstanden van 12 blokken kunnen springen.

Je kunt alle voorwerpen gebruiken terwijl je een paard berijdt, inclusief drinken of het gooien van toverdranken, activeren van deuren of redstone schakelingen, of gebruiken van kisten, werkbanken en ovens. Je kunt ook blokken hakken of plaatsen, een zwaard gebruiken of pijlen schieten.

Als je naar voren rent, begin je met een langzaam loopje en wordt dit opgebouwd tot een snelheid die sneller is dan sprinten. Je zult automatisch alle 1 blokjes hoge hellingen omhoog rennen. Terwijl je op het paard zit, ben je 3 blokjes hoog, maar je kunt door gebieden van 2 blokken hoogte waardoor je hoofd door de blokken heen zal gaan. Dit veroorzaakt verstikkingsschade, tenzij je door niet solide blokken heen gaat. Op een paard ben je lichtelijk breder dan 1 blok en kunt niet door 1 blok brede kloven heen lopen. Echter kun je wel ten gevolge van de lengte van het paard, over elke kloof met een grootte van 1 blok heen rennen. Ook kun je over een kloof met een grootte van 2 blokken heen rennen als je genoeg snelheid hebt, maar dit schijnt niet altijd te werken.

Virtueel gezien hebben alle paarden de mogelijkheid om sneller te gaan dan een mijnkar wanneer beide bewegen op maximale snelheid. Sommige paarden lijken heel veel sneller dan een mijnkar. Dit kan gecombineerd worden met snelheidstoverdranken en de Nether om het paard makkelijk de snelste praktische manier van reizen te maken ( ongeveer 130 meter per seconde aarde-gelijkwaardig in de Nether). De snelheid van een paard is onafhankelijk van het uiterlijk. Om een snel paard te vinden, zul je meerdere individuele paarden moeten temmen en deze fokken.

Paarden zijn zeer langzaam als ze achteruit bewegen en zijn ongeveer even snel als een speler die zijwaards beweegt. Daarom is omdraaien heel verkieslijk boven achteruit of zijwaards bewegen.

Als je van een paard af gaat, terwijl je ondergronds bent, bijvoorbeeld in een twee blok brede en drie blok hoge tunnel, moet je voorzichtig zijn, want het is mogelijk dat je in een donkere grot terecht komt als de grot gescheiden wordt van de tunnel door een muur met een dikte van 1 blok. Als er zich blokken bevinden in de tunnel, ofwel op de grond of aan het plafond waar het paard op kan klimmen of onder door kan, verstikt dit de paardrijdende speler.