Minecraft Wiki
Advertisement

Deze module heeft als doel om alle aan waarden gerelateerde functies en submodules uit te voeren. Hieronder volgt de beschrijving per functie. Voeg nieuwe functies onderaan toe of op de plaats waar ze in de module staan.

Functies[]

Hieronder volgt de beschrijving per functie en welke modules vereist zijn voor het succesvol uitvoeren van de functie.

Functies voor protocol- en dataversies[]

Functie protocol_version[]

Zie ook: Sjabloon:Protocolversie

Deze functie toont de protocolversies voor het sjabloon {{Protocolversie}}.

Afhankelijkheden[]
Code[]
function p.protocol_version( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then 
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end
  local version = mw.text.trim( args[1] or '' )
  local type = args.type
  
  -- laadt de waarden uit de submodule
  local version_data = mw.loadData( 'Module:Waarden/Protocol- en dataversies' ).versions[version]
  local category = ''
  local value
  if version_data then
    value = version_data.protocol
  else
    value = '[[Sjabloon:Protocolversie#Ontbrekende waarde|—]]'
    local title = mw.title.getCurrentTitle()
    if not args.nocat and title.namespace == 0 and not title.isSubpage then
      category = '[[Categorie:Ontbrekende protocolversie]]'
    end
  end
  return value .. category
end


Functie data_version[]

Zie ook: Sjabloon:Dataversie

Deze functie toont de dataversie voor het sjabloon {{Dataversie}}.

Afhankelijkheden[]
Code[]
function p.data_version( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then 
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end
  local version = mw.text.trim( args[1] or '' )
  local type = args.type
  
  -- laadt de waarden uit de submodule
  local version_data = mw.loadData( 'Module:Waarden/Protocol- en dataversies' ).versions[version]
  local category = ''
  local value
  if version_data then
    if version_data.data then
      value = version_data.data
    else
      value = "n.v.t."
    end
  else
    value = '[[Sjabloon:Dataversie#Ontbrekende waarde|—]]'
    local title = mw.title.getCurrentTitle()
    if not args.nocat and title.namespace == 0 and not title.isSubpage then
      category = '[[Categorie:Ontbrekende dataversie]]'
    end
  end
  return value .. category
end


Functie table[]

Zie ook: Sjabloon:Protocolversie § Tabel

Deze functie maakt een geordende tabel met tussenkopjes. In deze tabel staan de Minecraftversie en de bijbehorende protocol- en dataversies naast elkaar. Verder kunnen de tabellen geordend worden.

Afhankelijkheden[]
Code[]
function p.table( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end
  
  local html = {}
  local groups = mw.loadData( 'Module:Waarden/Protocol- en dataversies' ).groups

  for _, group in ipairs(groups) do
    table.insert( html, "=== [[" .. group.link .. '|' .. group.name .. "]] ===\n" )
    if group.desc ~= nil then
      table.insert( html, group.desc .. '\n')
    end
    table.insert( html, "<table class='wikitable sortable jquery-tablesorter'>\n" )
    table.insert( html, '<tr>\n' )
    table.insert( html, '<th>Versie</th>\n' )
    table.insert( html, '<th>Protocolversie</th>\n' )
    table.insert( html, '<th>Dataversie</th>\n' )
    table.insert( html, '</tr>\n' )

    local num_same_protocol
    local last_protocol = -1
    local protocol_row

    for __, version in ipairs(group.values) do
      table.insert( html, '<tr>' )
      table.insert( html, '<td>[[' .. version.name .. ']]</td>' )
      if version.protocol ~= last_protocol or version.force_split then
        last_protocol = version.protocol
        num_same_protocol = 1
        table.insert( html, '<td>' .. version.protocol .. '</td>' )
        protocol_row = #html
      else
        num_same_protocol = num_same_protocol + 1
        html[protocol_row] = '<td rowspan="' .. num_same_protocol .. '">' .. version.protocol .. '</td>'
      end
      if version.data then
        table.insert( html, '<td>' .. version.data .. '</td>' )
      else
        table.insert( html, '<td>—</td>' )
      end
      table.insert( html, '</tr>' )
    end

    table.insert( html, '</table>\n' )
  end

  return table.concat( html )
end

Functies voor blokwaarden[]

Functie explosieweerstand[]

Zie ook: Sjabloon:Explosieweerstand

Deze functie laadt explosieweerstanden uit de submodule explosieweerstand en toont ze door middel van het het sjabloon {{explosieweerstand}}.

Afhankelijkheden[]
Code[]
function p.explosieweerstand( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
	end
	
	local weerstand = mw.text.trim( args[1] or '' ):lower()
	
	-- Laad waarden uit submodule Explosieweerstand
	weerstand = weerstand
	local waarde = mw.loadData( 'Module:Waarden/Explosieweerstand' )[weerstand]
	local categorie = ''
	
	if not waarde then
		waarde = '[[Sjabloon:Explosieweerstand#Ontbrekende waarde|?]]'
		local titel = mw.title.getCurrentTitle()
		if not args.nocat and titel.namespace == 0 and not titel.isSubpage then
			categorie = '[[Categorie:Ontbrekende explosieweerstand]]'
		end
	end
  return waarde .. categorie
end


Functie hardheidSjabloon[]

Zie ook: Sjabloon:Hardheid

Deze functie laadt hardheid van blokken uit de submodule hardheid en toont ze door middel van het het sjabloon {{hardheid}}.

Afhankelijkheden[]
Code[]
function p.hardheidSjabloon( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end

  local hardheid = mw.text.trim( args[1] or '' ):lower()

  -- Laad waarden uit submodule Hardheid
  hardheid = hardheid
  local waarde = mw.loadData( 'Module:Waarden/Hardheid' )[hardheid]
  local categorie = ''

  if not waarde then
    waarde = '[[Sjabloon:Hardheid#Ontbrekende waarde|?]]'
    local titel = mw.title.getCurrentTitle()
    if not args.nocat and titel.namespace == 0 and not titel.isSubpage then
      categorie = '[[Categorie:Ontbrekende hardheid]]'
    end
  end
	local waardeKomma = tostring( waarde )
	
  return waardeKomma:gsub('%.', ',') .. categorie
end

Merk op dat :gsub('%.', ',') als return-waarde wordt opgegeven.Functie hardheidModule[]

Zie ook: Sjabloon:Hardheid

Deze functie laadt hardheid van blokken uit de submodule hardheid. De waarden worden vervolgens gebruikt om de breektijd te berekenen van blokken door middel van het sjabloon {{breektabel}}.

Afhankelijkheden[]
Code[]
function p.hardheidModule( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end

  local hardheid = mw.text.trim( args[1] or '' ):lower()

  -- Laad waarden uit submodule Hardheid
  hardheid = hardheid
  local waarde = mw.loadData( 'Module:Waarden/Hardheid' )[hardheid]
  local categorie = ''

  if not waarde then
    waarde = '[[Sjabloon:Hardheid#Ontbrekende waarde|?]]'
    local titel = mw.title.getCurrentTitle()
    if not args.nocat and titel.namespace == 0 and not titel.isSubpage then
      categorie = '[[Categorie:Ontbrekende hardheid]]'
    end
  end
  return waarde .. categorie
end

Merk op dat :gsub('%.', ',') ontbreekt bij de return-waarden.[bekijken | bewerken | geschiedenis | cache legen]Bovenstaande documentatie is getranscludeerd uit Module:Waarden/doc.

--[[
  Het doel van deze module is om alle aan data gerelateerde sjabloon-
  inhoud op te slaan. Hierdoor is deze module ook zo groot. Boven alle
  functies staat het sjabloon waarvoor ze zijn bedoeld. Verder staat
  er ook boven welke (sub)modules vereist zijn om de functie met succes
  uit te voeren.

  Voor functiebeschrijvingen, zie de documentatie hierboven.

  Nieuwe functies moeten onderaan geplaatst worden. Verder moeten ook de
  (sub)modules erboven gezet worden, als commentaar. Vergeet ook niet de
  documentatie te updaten, met de functies in de volgorde die hier staat.
]]

local p = {}

--[[ 
  Sjabloon {{Protocolversie}}.

  Vereiste modules: ProcessArgs, Waarden, Waarden/Protocol- en dataversies

  Verder de categorie Ontbrekende protocolversie
]]
function p.protocol_version( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then 
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end
  local version = mw.text.trim( args[1] or '' )
  local type = args.type
  
  -- laadt de waarden uit de submodule
  local version_data = mw.loadData( 'Module:Waarden/Protocol- en dataversies' ).versions[version]
  local category = ''
  local value
  if version_data then
    value = version_data.protocol
  else
    value = '[[Sjabloon:Protocolversie#Ontbrekende waarde|—]]'
    local title = mw.title.getCurrentTitle()
    if not args.nocat and title.namespace == 0 and not title.isSubpage then
      category = '[[Categorie:Ontbrekende protocolversie]]'
    end
  end
  return value .. category
end
-- Einde functie protocol_version


--[[ 
  Sjabloon {{Dataversie}}.

  Vereiste modules: ProcessArgs, Waarden, Waarden/Protocol- en dataversies

  Verder ook de categorie Ontbrekende dataversie
]]
function p.data_version( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then 
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end
  local version = mw.text.trim( args[1] or '' )
  local type = args.type
  
  -- laadt de waarden uit de submodule
  local version_data = mw.loadData( 'Module:Waarden/Protocol- en dataversies' ).versions[version]
  local category = ''
  local value
  if version_data then
    if version_data.data then
      value = version_data.data
    else
      value = "n.v.t."
    end
  else
    value = '[[Sjabloon:Dataversie#Ontbrekende waarde|—]]'
    local title = mw.title.getCurrentTitle()
    if not args.nocat and title.namespace == 0 and not title.isSubpage then
      category = '[[Categorie:Ontbrekende dataversie]]'
    end
  end
  return value .. category
end
-- Einde functie data_version


--[[ 
  Versietabel ({{Protocolversie/tabel}} en {{Dataversie/tabel}}).

  Vereiste modules: ProcessArgs, Waarden, Waarden/Protocol- en dataversies
]]
function p.table( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end
  
  local html = {}
  local groups = mw.loadData( 'Module:Waarden/Protocol- en dataversies' ).groups

  for _, group in ipairs(groups) do
    table.insert( html, "=== [[" .. group.link .. '|' .. group.name .. "]] ===\n" )
    if group.desc ~= nil then
      table.insert( html, group.desc .. '\n')
    end
    table.insert( html, "<table class='wikitable sortable jquery-tablesorter'>\n" )
    table.insert( html, '<tr>\n' )
    table.insert( html, '<th>Versie</th>\n' )
    table.insert( html, '<th>Protocolversie</th>\n' )
    table.insert( html, '<th>Dataversie</th>\n' )
    table.insert( html, '</tr>\n' )

    local num_same_protocol
    local last_protocol = -1
    local protocol_row

    for __, version in ipairs(group.values) do
      table.insert( html, '<tr>' )
      table.insert( html, '<td>[[' .. version.name .. ']]</td>' )
      if version.protocol ~= last_protocol or version.force_split then
        last_protocol = version.protocol
        num_same_protocol = 1
        table.insert( html, '<td>' .. version.protocol .. '</td>' )
        protocol_row = #html
      else
        num_same_protocol = num_same_protocol + 1
        html[protocol_row] = '<td rowspan="' .. num_same_protocol .. '">' .. version.protocol .. '</td>'
      end
      if version.data then
        table.insert( html, '<td>' .. version.data .. '</td>' )
      else
        table.insert( html, '<td>—</td>' )
      end
      table.insert( html, '</tr>' )
    end

    table.insert( html, '</table>\n' )
  end

  return table.concat( html )
end
--[[
  Einde functie table
  Einde protocol- en dataversies
]]

--[[
  Sjabloon {{explosieweerstand}}

  Vereiste modules: ProcessArgs, Waarden, Waarden/Explosieweerstandwaarden

  Verder ook de categorie Ontbrekende explosieweerstand
]]
function p.explosieweerstand( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
	end
	
	local weerstand = mw.text.trim( args[1] or '' ):lower()
	
	-- Laad waarden uit submodule Explosieweerstand
	weerstand = weerstand:gsub( "[ %-'%(%)]", '' )
	local waarde = mw.loadData( 'Module:Waarden/Explosieweerstand' )[weerstand]
	local categorie = ''
	
	if not waarde then
		waarde = '[[Sjabloon:Explosieweerstand#Ontbrekende waarde|?]]'
		local titel = mw.title.getCurrentTitle()
		if not args.nocat and titel.namespace == 0 and not titel.isSubpage then
			categorie = '[[Categorie:Ontbrekende explosieweerstand]]'
		end
	end
  return waarde .. categorie
end
-- Einde functie explosieweerstand

--[[
  Sjabloon {{hardheid}}

  Vereiste modules: ProcessArgs, Waarden, Waarden/Hardheid

  Verder ook categorie Ontbrekende hardheid
]]
function p.hardheidSjabloon( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end

  local hardheid = mw.text.trim( args[1] or '' ):lower()

  -- Laad waarden uit submodule Hardheid
  hardheid = hardheid:gsub( "[ %-'%(%)]", '' )
  local waarde = mw.loadData( 'Module:Waarden/Hardheid' )[hardheid]
  local categorie = ''

  if not waarde then
    waarde = '[[Sjabloon:Hardheid#Ontbrekende waarde|?]]'
    local titel = mw.title.getCurrentTitle()
    if not args.nocat and titel.namespace == 0 and not titel.isSubpage then
      categorie = '[[Categorie:Ontbrekende hardheid]]'
    end
  end
	local waardeKomma = tostring( waarde )
	
  return waardeKomma:gsub('%.', ',') .. categorie
end
-- Einde functie hardheidSjabloon

--[[
  Sjabloon {{breektabel}}

  Vereiste modules: ProcessArgs, Waarden, Waarden/Hardheid

  Wordt gebruikt in module: Breektabel

  Verder ook categorie Ontbrekende hardheid
]]
function p.hardheidModule( f )
  local args = f
  if f == mw.getCurrentFrame() then
    args = require( 'Module:ProcessArgs' ).merge( true )
  end

  local hardheid = mw.text.trim( args[1] or '' ):lower()

  -- Laad waarden uit submodule Hardheid
  hardheid = hardheid:gsub( "[ %-'%(%)]", '' )
  local waarde = mw.loadData( 'Module:Waarden/Hardheid' )[hardheid]
  local categorie = ''

  if not waarde then
    waarde = '[[Sjabloon:Hardheid#Ontbrekende waarde|?]]'
    local titel = mw.title.getCurrentTitle()
    if not args.nocat and titel.namespace == 0 and not titel.isSubpage then
      categorie = '[[Categorie:Ontbrekende hardheid]]'
    end
  end
  return waarde .. categorie
end
-- Einde functie hardheidModule

return p
Advertisement