Minecraft Wiki
Advertisement
Deze pagina heeft nog geen documentatie. Als je weet hoe het werkt, maak het dan alsjeblieft.
local slot = require( [[Module:Inventory slot]] ).slot
local addSlot = function( args, item, prefix, class, default )
	prefix = prefix or item
	return slot{
		args[item], mod = args.Mod, link = args[prefix .. 'link'],
		title = args[prefix .. 'title'], class = class, default = default,
		parsed = args.parsed
	}
end

local p = {}

-- Crafting table
function p.craftingTable( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = f:getParent().args
	else
		f = mw.getCurrentFrame()
	end
	
	local body = mw.html.create( 'span' ):addClass( 'mcui mcui-Crafting_Table' )
	
	local input = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-input' )
	for num = 1, 3 do
		local row = input:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-row' )
		for _, letter in ipairs{ 'A', 'B', 'C' } do
			row:wikitext( addSlot( args, letter .. num ) )
		end
	end
	
	local arrow = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-arrow' ):tag( 'br' ):done()
	if args.arrow or '' ~= '' then
		arrow:css(
			'background-image',
			'{{FileUrl|' .. args.arrow .. ' (' .. args.Mod .. ').png}}'
		)
	end
	
	body
		:tag( 'span' )
			:addClass( 'mcui-output' )
			:wikitext( addSlot( args, 'Output', 'O', 'invslot-large' ) )
	
	local shapeless = args.shapeless or ''
	local fixed = args.fixed or ''
	if shapeless ~= '' or fixed ~= '' then
		local icon = body:tag( 'span' )
			:addClass( 'mcui-icons' )
			:tag( 'span' )
				:tag( 'br' )
			:done()
		if shapeless  ~= '' then
			icon:addClass( 'mcui-shapeless' )
				:attr( 'title',
					'Dit recept is vormloos. Dit betekent dat de invoer op elke plaats en op elke manier geplaatst mag worden.'
				)
		elseif fixed ~= '' then
			local notFixed = args.notfixed or ''
			local exceptFixed = ''
			if notFixed ~= '' then
				exceptFixed = ', behalve ' .. notFixed .. '; deze kan overal'
			end
			
			icon:addClass( 'mcui-fixed' )
				:attr( 'title',
					'Dit recept heeft een bepaalde vorm. Dit betekent dat de invoer niet van plaats mag veranderen of gespiegeld mag worden' .. exceptFixed .. '.'
				)
		end
	end
	
	return tostring( mw.html.create( 'div' ):node( body ) )
end

-- Furnace
function p.furnace( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = f:getParent().args
	else
		f = mw.getCurrentFrame()
	end
	
	local body = mw.html.create( 'span' ):addClass( 'mcui mcui-Furnace' )
	
	local input = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-input' )
	input:wikitext( addSlot( args, 'Input', 'I' ) )
	local fuel = input:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-fuel' ):tag( 'br' ):done()
	local fuelImg = args.FuelUsage or ''
	local burning = args.Input or '' ~= '' and args.Fuel or '' ~= ''
	if not burning then
		fuel:addClass( 'mcui-inactive' )
		if fuelImg ~= '' then
			fuelImg = fuelImg .. ' (in-active)'
		end
	end
	if fuelImg ~= '' then
		fuel:css(
			'background-image',
			'{{FileUrl|' .. fuelImg .. ' (' .. args.Mod .. ').png}}'
		)
	end
	input:wikitext( addSlot( args, 'Fuel', 'F' ) )
	
	local arrow = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-arrow' ):tag( 'br' ):done()
	local arrowImg = args.Progress or ''
	if not burning or ( args.Output or '' ) == '' then
		arrow:addClass( 'mcui-inactive' )
		if arrowImg ~= '' then
			arrowImg = arrowImg .. ' (in-active)'
		end
	end
	if arrowImg ~= '' then
		arrow:css(
			'background-image',
			'{{FileUrl|' .. arrowImg .. ' Progress (' .. args.Mod .. ').png}}'
		)
	end
	
	body
		:tag( 'span' )
			:addClass( 'mcui-output' )
			:wikitext( addSlot( args, 'Output', 'O', 'invslot-large' ) )
	
	return tostring( mw.html.create( 'div' ):node( body ) )
end

-- Brewing Stand
function p.brewingStand( f )
	local args = f
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = f:getParent().args
	else
		f = mw.getCurrentFrame()
	end
	
	local body = mw.html.create( 'span' ):addClass( 'mcui mcui-Brewing_Stand' )
	
	local input = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-input' )
	input:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-bubbling' ):tag( 'br' )
	input:wikitext( addSlot( args, 'Input', 'I' ) )
	input:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-arrow' ):tag( 'br' )
	if ( args.Input or '' ) == '' or
		( ( args.Output1 or '' ) == '' and ( args.Output2 or '' ) == '' and ( args.Output3 or '' ) == '' )
	then
		input:addClass( 'mcui-inactive' )
	end
	
	body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-paths' ):tag( 'br' )
	
	local output = body:tag( 'span' ):addClass( 'mcui-output' )
	for i = 1, 3 do
		output:wikitext( addSlot( args, 'Output' .. i, 'O' .. i, 'mcui-output' .. i ) )
	end
	
	return tostring( mw.html.create( 'div' ):node( body ) )
end

return p
Advertisement