Minecraft Wiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

  • huidigvorige 18 feb 2018 19:20DarkShadowTNT overleg bijdragen 430 bytes +430 Nieuwe pagina aangemaakt met 'local p = {} local seeded local randomseed = math.randomseed local random = math.random function p.random( m, n ) if not seeded then p.seed() end return ran...'