Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
1.293
pagina's

Dit sjabloon implementeert {{BlockGrid}}

Afhankelijkheden[]

[bekijken | bewerken | geschiedenis | cache legen]Bovenstaande documentatie is getranscludeerd uit Module:BlockGrid/doc.

local p = {}
local text = mw.text
local sprite = require( [[Module:Sprite]] ).link

function p.grid( f )

	local args = f
	
	if f == mw.getCurrentFrame() then
		args = f:getParent().args
	end
	
	local rows = {}
	local scale = args.scale
	local size = 16 * ( scale or 1 )
	local categories = {}
	local keys = args.keys or args
	local baseSheet = args.sheet or 'BlokSprite'
	
	for k, v in ipairs( args ) do
	
		local row = {}
		
		for v2 in text.gsplit( v:gsub( '^%s-\n+', '' ):gsub( '\n+%s-$', '' ), '' ) do
		
			local spriteName = keys[v2]
			
			if text.trim( v2 ) == '' or spriteName == 'air' then
			
				row[#row + 1] = ' style="width:' .. size .. 'px;height:' .. size .. 'px" | '
				
			else
			
				local sheet = baseSheet
				local css
				
				if spriteName then
					local spritePart = text.split( spriteName, '-rot' )
					spriteName = spritePart[1]
					if spritePart[2] then
						css = 'transform:rotate(' .. spritePart[2] .. 'deg)'
					end
					if #spriteName >= 6 and spriteName:sub( 1, 5 ):lower() == 'item:' then
						sheet = 'VoorwerpSprite'
						spriteName = spriteName:sub( 6 )
					elseif #spriteName >= 8 and spriteName:sub( 1, 7 ):lower() == 'entity:' then
						sheet = 'EntitySprite'
						spriteName = spriteName:sub( 8 )
					else
						if spriteName:find(':') then
							local sheetSplit = text.split( spriteName, ':')
							sheet = sheetSplit[1]
							spriteName = sheetSplit[2]
						end
					end
				end
				
				local image, spriteCat = sprite{
					data = sheet,
					spriteName,
					scale = scale,
					notext = 1,
					nocat = args.nocat,
					css = css
				}
				row[#row + 1] = image
				categories[#categories + 1] = spriteCat
			end
		end
		
		rows[k] = table.concat( row, ' || ' )
	end
	
	local spacing = tonumber( args.spacing or '' ) or 0
	
	return '{| cellspacing="' .. spacing .. '" cellpadding="0" style="margin:0; line-height:0"\n| ' ..
		table.concat( rows, '\n|-\n| ' ) ..
	'\n|}' .. table.concat( categories )
	
end
return p
Advertisement