Minecraft Wiki
Advertisement

Dit artikel is bedoeld om een uitgebreide schrijfwijzer te bieden voor alle Minecraft Wiki-artikelen die moeten worden gevolgd. Er zijn vaak geschillen over welke stijlregel of welke indeling moet worden gebruikt en hopelijk zal de opname van een officiële stijlgids helpen bij het oplossen van deze geschillen en bij het helpen bereiken van een overeenstemming.

Hoewel Wikipedia al een meer algemene schrijfwijzer biedt, is een meer specifieke handleiding noodzakelijk voor Minecraft-specifieke richtlijnen. Daarom moeten hier alleen de richtlijnen met betrekking tot de Minecraft Wiki en de basisopmaakregels worden opgenomen.

Schrijven[]

De bedoeling van een Wiki is het beschrijven van feiten.

Meningen[]

Vermijd zoveel mogelijk meningen in een artikel. Voorbeeld:

De bibliomod is opzich toch een coole up-date.Je hebt stoelen en tafels en kastjes om spullen in te bewaren:en je hebt ook boekenkastjes.op filmpjes kun je ook de bibliomod vinden dan zul je zien hoe cool de bibliomod wel niet is.en je hebt een deurbel voor naast de deur.je hebt ook echte lantaarns

Pagina Bibliomod van 9 juni 2015 om 12:58 uur (UTC+1).

Dit bevat voor een Wiki veel te veel meningen. Verander zulke pagina's naar iets objectievers zoals dit:

De Bibliomod is een mod voor Minecraft. Je hebt stoelen en tafels en kastjes om spullen in te bewaren en je hebt ook boekenkastjes. Op verschillende filmpjes kun je ook de Bibliomod vinden. Je het ook deurbellen en lantaarns.

Pagina Bibliomod van 30 juni 2015 om 19:35 uur (UTC+1).

Vergelijk beide versies eens. De onderste is al een stuk beter dan de bovenste.

Bronnen[]

Hoofdartikel: Bronvermelding

Normaal gesproken is er geen bron nodig als het beschreven stuk zichtbaar is/was in het spel of door afbeeldingen in het artikel zelf. Andere dingen, zoals quotes van personen van Mojang moeten worden bewezen met een link naar die pagina. Hier kan <ref></ref> voor worden gebruikt, maar vergeet dan niet {{reflist}} of </references> onder de pagina te zetten!

Als de bron niet kan worden gevonden, of je weet dat je het ergens hebt gelezen, maar weet niet meer waar het is gevonden, gebruik dan {{cn}} om aan te geven dat er een bron ontbreekt. Zomaar informatie toevoegen zonder een bron toevoegen kan niet.

Afkortingen[]

Gebruik zo min mogelijk afkortingen, het liefst geen. Als er afkortingen worden gebruikt, doe dat dan in de infobox waar meestal afkortingen worden gebruikt vanwege de maximale grootte die een infobox kan worden. Een uitzondering geldt hier voor versie-namen, omdat die meestal in afkortingsvorm wordt gebruikt.

Kort samengevat: 'rd-160012' mag wel, maar 'bijv.' mag niet, omdat 'bijv.' geen versie is.

Voor geldige afkortingen van versies, kijk op het editie-sjabloon dat in infoboxen gebruikt mag worden.

Voor lange namen waar een officiële afkorting voor bestaat, moet eerst de volledige naam worden geschreven met de afkorting tussen haakjes. Daarna, als de naam vaker voorkomt in een artikel, mag de afkorting worden geschreven.

Nadruk op iets leggen[]

Nadruk op iets leggen moet schuingedrukt worden gedaan, dus tussen ''<tekst>''. Een uitzondering hierop is bij de introductie van een artikel, waar de naam (of meerdere namen/meervoud van het blok) als eerste genoemd wordt.

Gebruik dus niet dit:

Een heks is een mob die LIJKT op een dorpeling vanwege de vorm van de mob.

Verander dit dus naar dit:

Een heks is een mob die lijkt op een dorpeling vanwege de vorm van de mob.

Schuingedrukt[]

Wat hierboven wordt beschreven, mag wel worden gebruikt, maar hier volgen nog een paar regels:

 1. Niet te veel schuingedrukte woorden gebruiken. Op den duur gaat dit irriteren.
 2. Ieder spel dat gebaseerd is op Minecraft en Minecraft zelf moet met schuingedrukte letters worden geschreven.
  1. Elk spel moet schuingedrukt zijn.

Artikelen up-to-date houden[]

Geschiedenis is geschiedenis. Daarom moet deze informatie onder het kopje 'Geschiedenis' komen. Als iets veranderd, ook al is het in de meest recentste versie van Minecraft, moet deze worden opgenomen onder het kopje 'Geschiedenis'. Snapshots van een toekomstige versie waarin iets aan dat ene blok verandert moeten ook daar worden opgenomen. Verwijder, als er verouderde stukken in de tekst staan, die uit het artikel.

Deze zin nemen we als voorbeeld: (Groengele kleur hoort thuis onder 'Geschiedenis')

Handelen, wat werd toegevoegd in 1.3.1, is een functie om smaragden (eerst robijnen) te ruilen voor andere items en andersom.

Die zin moet worden verandert naar:

Handelen is een functie om smaragden te ruilen voor andere items en andersom.

De rest van de zin moet worden verplaatst naar het kopje 'Geschiedenis'.

Grammatica[]

Hoofdartikel: Grammatica en vertalen

Alle artikelen moeten worden geschreven in het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Het maakt niet uit of je uit België komt of uit Friesland, alle artikelen moeten in het ABN worden geschreven. Ook de namen, hoe graag je ook Minecraft in het Engels speelt, moeten in het Nederlands worden geschreven. Zet maar eens een keer je speltaal op Nederlands. Zoek dus, voordat je een nieuw artikel begint, eerst in het Nederlands.

Let ook op waar je punten, komma's, apostrofes, etc. plaatst. Tussen het laatste woord van een zin en de punt hoort geen spatie en probeer geen komma tussen het woord 'en' te zetten. Tussen een '?' en een '!' hoort geen spatie tussen het laatste woord en de leesteken.

Vertalen[]

Gebruik zo min mogelijk Google Vertalen, omdat deze (en andere vertalers) niet nauwkeurig genoeg is om in een artikel terecht te komen. Gebruik Google Vertalen dus zo min mogelijk en pak eens een woordenboek erbij. Dat ding dat in de boekenkast een beetje loopt te verstoffen en nooit erin gelezen wordt. Ook al wordt hier Google Vertalen hierzo een beetje afgestoft als een één of ander slecht vertaalprogramma, kan het wél gebruikt worden om een globaal idee te krijgen van wat de zin betekent.

Hoofdlettergebruik[]

Hoofdletters moeten aan het begin van een zin worden geschreven en bij namen die bij Minecraft horen, zoals woorden als 'Creeper', 'Grottenspin', 'Ghast', etc.

Versie-namen, zoals 'Alpha', 'Beta' en 'Vanilla' moeten met een hoofdletter worden geschreven, tenzij de naam met kleine letters wordt geschreven.

Spelmodussen, zoals 'Survival', 'Creative', 'Adventure' en 'Spectator' moeten niet worden vertaalt naar het Nederlands en moeten dus met een hoofdletter worden geschreven.

Afbeeldingen[]

Niet te veel afbeeldingen bij een artikel plaatsen. Ook al zien pagina's er met afbeeldingen veel kleurrijker uit, er kunnen ook te veel afbeeldingen staan. Zet er dus alleen afbeeldingen bij als het bij de pagina past.

Afbeeldingen in de galerij moeten 200 pixels zijn en als afbeeldingen niet in de galerij staan, moeten ze maximaal 250 pixels zijn. Tutorialpagina's (ook wel bekend als 'Lessen') zijn hierop een uitzondering. Het kunnen dan pagina's zijn die foto's hebben tot maximaal 750 pixels.

Voorbeeld

Hieronder staat een voorbeeld voor een artikelafbeelding:

[[Bestand:Voorbeeld.png|thumb|150px|Bijschrift]]

Hieronder staat een voorbeeld voor een galerij:

<gallery widths="200px">
Bestand:Voorbeeld.png|Bijschrift
Bestand:Nog een voorbeeld.jpg|Bijschrift
</gallery>

En hieronder staat een voorbeeld voor een tutorialpagina (lespagina)

[[Bestand:Lesvoorbeeld.png|thumb|left|750px|Bijschrift]]

Afbeeldingsbijschriften[]

Afbeeldingsbijschriften moeten beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. De bijschriften mogen niet de informatie bevatten die net zo goed in het artikel zelf kunnen staan.

Links[]

Het is lastig om het evenwicht te vinden tussen te veel en te weinig links op een pagina. Bij te veel links weet de lezer niet waar er op geklikt moet worden. Bij te weinig links moet de lezer telkens pagina omhoogscrollen en in de zoekbalk het woord typen. Daarom zijn er hiervoor een paar regels:

 1. Ongeveer 10% van een artikel mag/moet een link zijn.
 2. Niet één link in één kopje/alinea meerdere keren herhalen.
  1. Links die heel belangrijk zijn op een pagina, mogen herhaald worden in hetzelfde artikel.
 3. Niet twee links achter elkaar zetten, behalve als het niet anders kan.
  1. Als twee verschillende link tussen een komma staat, geldt deze regel niet.
 4. Zet niet zomaar [[ en ]] in een artikel om een woord met de gedachte dat het makkelijk is voor de lezer, terwijl het al in het artikel staat. De lezer zal de link heus wel vinden.

Datumregel[]

Een datum als '10-11-12' kan meerdere betekenissen hebben in verschillende landen, omdat de Minecraft Wiki internationaal is. Hier in Nederland betekent het 10 november 2012, maar in sommige Aziatische landen betekent het 12 november 2010 en in de VS betekent het 11 oktober 2012. Gebruik daarom DD-MMM-JJJJ. Bij 10-11-12 zou dit dus veranderen naar 10 nov 2012. Dat maakt het al een stuk makkelijker voor Aziaten en mensen van de VS.

Vermijd zoveel mogelijk superscript, subscript en afkortingen zoals 4de, 1ste en '15. In tabellen moet dit worden geschreven als DD-MM-JJJJ.

In gevallen zoals 1-1-2016 moet dit worden geschreven als 01-01-2016.

Redstone[]

Hoofdartikel: Redstone schrijfwijzer

Voor Redstone bestaan er verschillende richtlijnen. Kijk op de bovenstaande pagina voor meer informatie.

Opbouw van een artikel[]

Bijna alle artikelen moeten deze opbouw volgen.

Infoboxen[]

Deze moet helemaal aan de bovenkant van de pagina worden gezet, het maakt niet uit wat voor belangrijks er als eerst moet.

Introductie[]

Hierna volgt de introductie. Hier worden dingen gezet zoals {{snapshot}} voor blokken die nog niet in het officiële spel zitten en {{vertalen}} voor pagina's die nog niet helemaal zijn vertaalt enzovoort.

Hieronder staat eventueel het sjabloon {{over}} als er meerdere pagina's zijn die ongeveer dezelfde naam hebben als het blok dat wordt beschreven.

Daaronder moet een korte introductie staan waarover de pagina staat, dus geen halve pagina-inhoud daar plaatsen. Wanneer de artikeltitel (of een vorm ervan) als eerste wordt genoemd in de introductie, moet deze '''vet''' worden gedrukt.

Verkrijgen[]

Als er een blok wordt beschreven, moet deze hier worden beschreven hoe je het blok krijgt in Survival-modus op een legale manier, dus zonder het hacken van de inventaris.

Als er meerdere manieren zijn om het blok te krijgen, moeten deze onder verschillende kopjes worden gezet.

Als er maar één manier is om dit blok te krijgen, kan dit gedeelte anders worden genoemd, zoals Smelten of Maken.

Gebruik[]

Hier staat hoe het blok kan worden gebruikt. Dit bevat onder andere Als verwerkingsingrediënt en Als smeltingrediënt, Voedsel, Ruilen of de speciale eigenschappen van het blok, zoals het gebruik in Redstone-schakelingen.

Net als bij 'Verkrijgen' kan deze worden opgedeeld in verschillende kopjes of anders genoemd worden als er maar één gebruik voor is.

Hier horen over het algemeen geen architectuurtips of het gebruik in interieur.

Alles wat hieronder staat is optioneel, maar wordt wel aangeraden om te gebruiken.

Datawaarden[]

Hieronder staan de mogelijke datawaarden. Als het maar één blok is, is dit niet nodig. Volg hierbij zoveel mogelijk de opbouw van datawaarden op de Engelse Wiki. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat we het bijbehorende sjabloon niet op de Wiki hebben, dus moet het met tabellen worden gedaan.

Prestaties en vooruitgangen[]

Hier staat/staan de mogelijke prestatie(s) die kan/kunnen worden gekregen. Prestaties moeten de volgende opbouw volgen:

Opbouw
{| class="wikitable"
|-
! Icoon
! Prestatie
! Beschrijving in het spel
! Vereist
! Eigenlijke vereiste (als het verschilt)
! Versie van Minecraft
! Xboxpunten
! Trofeetype (PlayStation)
|-
| {{achievement|naam van het icoon hier}}
| <naam van de prestatie>
| <beschrijving in het spel, letterlijk overgenomen>
| <heeft prestaties nodig om deze vrij te geven?>
| <een '-' neerzetten als de beschrijving in het spel duidelijk genoeg is>
| <PC? Xbox 360/One? PlayStation? Pocket editie? Pi editie? Wii U editie? Windows 10 editie? Allemaal? Zet hier dan 'Allemaal'>
| <normaal 10G>
| <normaal Brons>
|}

In Minecraft 1.12 werden prestaties vervangen door vooruitgangen.

Opbouw
{| class="wikitable"
|-
! Icoon
! [[Vooruitgang]]
! Beschrijving
! Tabblad
! Eigenlijke vereiste(n) (bij verschil)
! Intern ID
|-
! {{achievement|naam van icoon}}
| '''<naam van vooruitgang>'''
| <beschrijving, letterlijk overgenomen uit het spel>
| <naam van tabblad>
| <eigenlijke vereiste(n)>
| <code>minecraft:intern/id</code>
|}

Video[]

Zet hier de video neer van het officiële YouTube kanaal voor Minecraft van Curse. Gebruik hiervoor {{#ev:youtube|<code van video na 'v='}}.

Boven de video moet worden gezet of er iets fout is in de video of dat de video verouderd is.

Geschiedenis[]

Hier moet alles worden gezet wat er met het blok is gebeurd in de geschiedenis van Minecraft. Gebruik hiervoor het sjabloon {{History}}.

Voorbeeld

{{History||1.6|13w16a|Paarden toegevoegd.}}

Problemen[]

Zet hier het sjabloon {{issue list}} neer. Hier hoort niks anders.

Trivia[]

Zet hier dingen neer, zoals dingen die het niet waard zijn om in het volledige artikel te staan, zoals de vergelijking tussen Minecraft-echte leven. Hier moet wel worden uitgegaan van het originele Minecraft bronpakket en niet van andere bronpakketten. Vermijd hier ook zoveel mogelijk geschiedenis-gerelateerde dingen.

Galerij[]

De galerij moet 200 pixels zijn.

Voorbeeld
<gallery widths="200px">
Bestand:Voorbeeld.png|Bijschrift
Bestand:Voorbeeld.jpg|Bijschrift
Bestand:Nog een voorbeeld.svg|Bijschrift
</gallery>

Zie ook[]

Hier worden pagina's vermeld die nog niet in het artikel zijn vermeld en relevant (= bij het artikel horen) zijn voor het artikel.

Referenties[]

{{reflist}} wordt hier vaak gebruikt.

Na de referenties komt het technische spul.

 • Na één witregel komt het bijbehorende sjabloon dat op deze pagina van toepassing is, zoals {{blokken}}.
 • Hieronder komen de categorieën die op het blok van toepassing zijn, zoals blokgroep erts, planten etc.
  • Als eerste: De blokgroep. Planten, erts, technisch blok etc.
  • Als tweede: Waar kun je het vinden? Overworld, Nether, End of bij meerdere van deze dimensies. Geen specifieke categorie? Standaard Overworld.
  • Als derde: In welke versie van het spel zit het? PC, Pocket, Xbox 360/One, PlayStation, Wii U en/of Pi editie?
 • Daaronder komen de interwikilinks naar andere talen.
Voorbeeld
== Referenties ==
{{reflist}}

{{blokken}}

[[Categorie:Erts]]
[[Categorie:Overworld]]
[[Categorie:PC Editie]]
[[Categorie:Pocket Editie]]
[[Categorie:Xbox 360 Editie]]
[[Categorie:Xbox One Editie]]
[[Categorie:PlayStation Editie]]
[[Categorie:Wii U Editie]]
[[Categorie:Pi Editie]]

[[de:Diamanterz]]
[[en:Diamond Ore]]
[[es:Mena de diamante]]
[[fr:Diamant (minerai)]]
[[hu:Gyémántérc]]
[[it:Diamante grezzo]]
[[ja:ダイヤモンド鉱石]]
[[ko:다이아몬드 원석]]
[[pl:Ruda diamentu]]
[[pt:Minério de Diamante]]
[[ru:Алмазная руда]]
[[zh:钻石矿石]]

Dit is alles wat je moet weten om een goed artikel te schrijven. Succes!

Advertisement