Minecraft Wiki
Advertisement
Biomes Example

Een zeer oude afbeelding van een klimaat werk-in-vooruitgang, je kan duidelijk zien dat de graskleuren nog niet toegevoegd zijn op dit punt. "Rechts van de speler is er een Taiga (meestal over de oceaan), links is er of een Woud, of een Bos, ik kan het niet herinneren. In de verte is er waarschijnlijk een toendra." -Notch

Klimaatverschillen

2 verschillende soorten gras op grote hoogte

Jeb afbeelding Als je niet weet wat een "bioom" is,het is een klimaatzone die in het spel wordt gebruikt om te bepalen welk soort oppervlak de grond heeft (zand? gras?), of het zou moeten regenen of sneeuwen, welke bomen daar groeien, en soms ook wat voor soort dieren daar mogen spawnen.
~ Jens Bergensten[1]

Klimaten zijn regio's in een Minecraft-wereld met verschillende geografische kenmerken, flora, hoogten, temperaturen, vochtigheidsclassificaties en lucht- en bladerkleuren. Biomen scheiden elke gegenereerde wereld in verschillende omgevingen, zoals bossen, oerwouden, woestijnen en taiga's.

Klimaattypes[]

Klimaattypes kunnen gemakkelijk worden onderscheiden door hun veranderende gras- en bladkleuren, in samenhang met het soort blok dat ze voorstellen, zoals cactussen in woestijnen en dennenbomen in dennenbossen. Ze zijn willekeurig op basis van de gegeven seed.

De klimaten worden verdeeld in 4 groepen: Besneeuwd, koud, gematigd en warm. Dit voorkomt het genereren van tegenovergestelde klimaten naast elkaar, bijvoorbeeld een toendra naast een woestijn.

Besneeuwd[]

In deze klimaten is de grond altijd besneeuwd en water bevroren. Ook sneeuwt het in plaats van regenen.

Bevroren oceaan[]

Frozen Ocean

Gevonden dichtbij sneeuwklimaten, bevroren oceanen zijn net als gewone oceanen, maar dan met een ijslaagje. Omdat het helemaal plat is kan het worden gebruikt om grote (redstone)constructies te bouwen.

Taiga[]

Taiga

Een klimaat met veel sneeuw en ijs. Wolven kunnen ook in dit klimaat gevonden worden maar meer voorkomender dan in de andere. Sinds 1.8, spawnt de speler het meest waarschijnlijk in een van deze klimaten. Sneeuw en IJs komt in dit klimaat voor na Minecraft 1.1. Dit klimaat biedt:

Bevroren rivier[]

Frozen River

Gevonden in sneeuwklimaten, bevroren rivieren bestaan uit ijs en sneeuw.

Toendra[]

TundraBiome

Een relatief vlak klimaat bedekt met sneeuw. Meren en rivieren zijn meestal bevroren en bomen (enkel de gewone types) zijn schaars. Suikerriet kan spawnen in dit klimaat, maar wordt vernietigd als het stuk geladen wordt doordat het ijs zich verspreidt over de waterbronnen. Toendra's zijn meestal zichtbaar groter dan de andere klimaten in dat gebied. Het is een zeer moeilijk klimaat om in te leven.

Koud[]

Deze klimaten lijken op de gematigde klimaten, maar na hoogte 96 lijken zij op de besneeuwde klimaten.

Bergen[]

1.8 Biomes Mountain

Een zeer bergachtig klimaat met grijs-blauw gras en een aantal bomen, toegevoegd in de 1.8 Adventure Update. Voorafgaand van deze update, konden bergen gevonden worden in elk klimaat, maar nu zijn ze zeer zeldzaam buiten dit klimaat. Er zijn meer ondergrondse grotten aanwezig dan in elk ander klimaat. Ook kunnen alleen hier smaragdertsen en stenen monsternesten genereren.

Gematigd[]

In deze klimaten is er geen ijs, geen sneeuw en regent het.

Oceaan[]

1.8 Biomes Ocean

Een zeer groot, vlak open klimaat bestaande volledig uit water, met onderwaterreliëfs zoals kleine bergen en vlaktes en er is meestal zand of klei op de bodem. Oceanen kunnen tot 30 blokken diep zijn en af en toe kunnen kleine eilanden voorkomen, als een kleine versie van een ander klimaat. Ingangen naar ondergrondse ravijnen kunnen ook gevonden worden op de bodem van de oceaan, evenals Verlaten mijnschachten (waarvan de bovenste delen meestal overstroomd zijn door de nabijheid van de oceaan). Oceanen kunnen groter zijn dan wel tienduizenden blokken breed en lang. Soms vind je een onderwatermonument en die worden bewaakt door bewakers (vissen met één oog) en in zo'n tempel zit een verborgen schat, namelijk 8 goudblokken

Bos[]

1.8 Biomes MixedForest

Een klimaat met heel veel bomen. Berkenbomen kunnen ook gevonden worden in dit klimaat. Door de vele bomen is dit verreweg de grootse bron van hout.

Dit klimaat biedt:

Paddenstoelenklimaat[]

2011-12-31 07.49.51

Dit klimaat bestaat uit een vlak landschap en hoge heuvels, het heeft zwamvlokken in plaats van gras als blok aan de oppervlakte, en heeft de neiging om voor te komen als eilanden ver weg van de spawn van de map met een grote hoeveelheid landmassa. Het is het enige klimaat waar enorme paddenstoelen natuurlijk kunnen groeien, en paddenstoelen groeien in zonlicht.

In tegenstelling van een populair geloof, kunnen bomen groeien in dit klimaat, maar niet naast zwamvlokken wat op de aarde zal groeien en de kiemplant zal vernietigen. De speler kan een zwamvlok-vrij gebied maken met keisteen en aarde in het midden en daarop een boom groeien. De speler kan ook kiemplanten plaatsen op mycelium en er dan beendermeel op gebruiken om het te laten groeien. Anders is het aangeraden om eerst hout te verzamelen (en kiemplanten) vooraleer er te gaan wonen.

Geen andere mobs dan loeizwammen komen er voor (met uitzondering van Witherskeletten en Endermannenn 's nachts) spawnen in dit klimaat. Dit omvat ook de grotten, verlaten mijnschaften, etc... onder de Paddenstoelenklimaten, waardoor ondergronds verkennen er relatief veilig is. Kerkers met monsterkooien zullen nog steeds mobs spawnen, alhoewel, voorzichtigheid moet toch genomen worden bij het verkennen (omdat soms delen van andere klimaten kunnen voorkomen in een paddenstoelenklimaat).

Sinds 1.1.0 zijn structuren gemaakt door de speler niet vrijgesteld van de "geen mob spawn" regel: al het terrein in dit klimaat zal geen vijandige of passieve mobs spawnen, ook als het gemaakt is door de speler.

Het daadwerkelijk Paddenstoeleneiland klimaat stelt het zeer bergachtige gebied voor landinwaarts op het eiland.

Paddenstoeleneiland kust[]

Dit klimaat stelt het platte kustgebied voor van een Paddenstoeleneiland.

Strand[]

Beach

Gegenereerd bij de kusten van bijna elke watermassa, en bestaat voornamelijk uit zand en soms uit grind.

Rivier[]

2011-12-20 20.13.17

Een klimaat dat bestaat uit water dat een kronkelend patroon vormt zoals bij rivieren. Rivieren zullen door het terrein lopen en proberen om samen te voegen met een oceaan aan de andere kant, maar soms zal het gewoon rondgaan en terugkomen in dezelfde oceaan. Ze hebben geen stroming. Rivieren zijn ook bekend doordat ze een betrouwbare bron zijn voor Klei. Ook al zijn ze verschillend van andere klimaten, worden ze toch klimaten genoemd in de code.

Grasvlakte[]

1.8 Biomes Grassland

Een relatief vlak klimaat met glooiende heuvels en een grote hoeveelheid lang gras (meer dan eender welk type land). Bomen komen enkel zeer zeldzaam voor in dit klimaat. Geulen zijn ook heel gewoon in dit klimaat. Bossen kunnen gevonden worden in de grote vlakten.

Moeras[]

1.9Swamp

Een vlak klimaat met moerasachtige bomen met lianen en ondiepe putten klei, zand en aarde. Het water, gras, bladeren, lianen en bomen zijn er veel donkerder. Op het water kunnen er waterlelies drijven. Paddenstoelen zijn ook matig voorkomend in moerassen. Het water heeft een groene tint. Bomen kunnen soms in het water groeien. Van 1.8 tot 1.0 was het water zeer donker, maar sinds 1.1 is de overgang gelijkmatiger, waardoor het soms moeilijk te zien is als het gewoon water is of moeraswater.

Dit klimaat biedt:

Warm[]

In deze klimaten is er geen regen.

Woestijn[]

een bergachtige woestijn met enkele cactussenEen zeer vlak klimaat bestaande uit voornamelijk zand, dode struiken en cactussen. Suikerriet kan soms gevonden worden naast plassen water. Dorpen komen in dit klimaat of in de buurt ervan voor. Dit is een goede plek om tegen monsters te vechten. Soms zijn er ook een soort van waterputten te vinden, maar die komen niet vaak voor.

Dit klimaat biedt:

Oerwoud[]

Jungle 12w03a

Een klimaat toegevoegd in de Snapshot 12w03a. Het bestaat uit hoge bomen die 2 blokken breed zijn samen met vele kleintjes. Het landschap is licht heuvelachtig, met soms kleine meren. Het is samen met taiga's de enige bron voor varens sinds ze verwijderd werden in Beta. Ook kan men hier meloenen vinden. Blad "struiken" kunnen gevonden worden bij plassen water. De meeste bomen zijn groter dan in andere klimaten. Het is het enige klimaat dat bestaat uit Jungle hout en Jungle bladeren (Niet de officiële namen). Er is een grote hoeveelheid lianen waar de speler op kan klimmen (als ze aan een blok hangen), waardoor de speler gemakkelijk hoge gebieden kan bereiken. Sinds Snapshot 12w04a, werden ocelots toegevoegd en spawnen ze in oerwouden. Het is toegevoegd dat slijmkubussen vrij kunnen spawnen op de bodem van de jungle. je kan er ook Oerwoudtempels vinden, waar je de vrij zeldzame mossige keistenen kan vinden. Sinds 1.12 spawnen er nu ook papegaaien(Parrots) in de jungle.

Technische variaties[]

Deze zijn variaties die klimaten kunnen hebben.

Bergrand[]

Extreme Hills Edge

Werkt als een scheiding tussen bergen en de meeste andere klimaten.

Heuvels[]

Forest Hills Biome
Desert Hills

Heuvels worden gegenereerd in bepaalde klimaten: Bossen, Taiga, Woestijnen, Oerwouden en Toendra. Elk apart gebied van een heuvel spawnt een heuvel in de vorm van het gebied. Toendra klimaten spawnen bergen in plaats van heuvels.

Bekken[]

Biomes Basin

Niet echt een klimaat maar eerder een functie in het terrein. Het bestaat voornamelijk uit steen, maar ook andere blokken, zoals plekken aarde. In de aardrijkskunde zou het ontstaan zijn door toegenomen erosie omdat ze tektonisch stabiele gebieden zijn. Er is een groot misverstand in de gemeenschap die denken dat dit een fout is, maar ze zijn eigenlijk een opzettelijke functie, en wordt naar verwezen als schilden in de code.

Geschiedenis[]

Hoofdartikel: Geschiedenis van klimaten en gegenereerde structuren


Klimaten werden toegevoegd in de Alpha 1.2.0, ook bekend als de Halloween Update. In Beta 1.8, kregen klimaten een revisie, sommige klimaten werden verwijderd en andere vervangen door negen klimaten - sommige oud, sommige nieuw.

Moeilijkheid[]

Het kan moeilijk zijn om te spelen en grondstoffen te verzamelen als je start in het midden van een klimaat zonder bomen, zoals woestijnen, toendra, en in het bijzonder oceanen.

Er zijn meerdere rapporten geweest van spelers die spawnden op een klein eilandje in het midden van een oceaan zonder bomen voor meerdere Minecraft dagen in verschillende richtingen. Het leek erop dat deze woestijn eilanden genereerden in een Oceaan klimaat, waar dieren niet konden spawnen (op het water); soms had het eiland zelfs geen bomen waardoor de speler de wereld moest verwijderen en opnieuw moest starten, grote afstanden moest zwemmen om land te vinden, of ondergrondse ingangen zoeken naar verlaten mijnschachten om hout te vinden. Natuurlijk is dit geen probleem als de speler in Creative Mode is.

Galerij[]

Zie ook[]

Referenties[]

Sjabloon:Klimaten

Advertisement