Minecraft Wiki
Advertisement

De volgende lijst van officiële bronnen kunnen worden gebruikt als citatiebron voor de wiki.

Mojang sites[]

Sociale netwerken[]

Twitter[]

Mojang[]

Bukkit[]

Contractmedewerkers[]

Opmerking: De volgende Twitteraccounts zijn accounts van contractmedewerkers voor Mojang.

Voormalig medewerkers[]

Opmerking: De Twitteraccounts die hier genoemd worden zijn accounts van voormalige Mojang medewerkers.

Citeerbare bronnen van niet-Minecraft medewerkers[]

Opmerking: De Twitteraccounts hieronder zijn geen accounts van Mojangpersoneel, maar van personen wie contact hebben/hadden met Mojang dingen, en, als er niks kan worden gevonden op de bovengenoemde accounts, gebruikt kunnen worden als alternatieve bron.

Google+[]

Mojang[]

Contractmedewerkers[]

Opmerking: De hieronder genoemde Google+ accounts zijn accounts van contractmedewerkers die voor Mojang werken.

Facebook[]

Opmerking: Hoewel sommige Mojang personeelsleden een Facebookpagina hebben, helpen ze alleen als je niet in hun vriendlijst staat, zodat het een bron is die te controleren is en te verifiëren is.

Fanpagina's:

Wikis[]

Opmerking: Wiki's die zijn bewerkt door gebruikers die geen Minecraftpersoneelsleden zijn, kunnen niet nauwkeurig zijn of zijn spam, maar als er niks wordt gevonden kan het (tijdelijk) worden gebruikt als bron.

Wikipedia[]

Pagina's:

Wiki-gbruikers:

Minecraft Wiki[]

Bewerkingen die zijn gemaakt door Mojangpersoneelsleden kunnen worden gebruikt als bron.

Gebruikers:

Blogs[]

Tumblr:

Blogger: 'Gebruikers:'

'Blogs:'

Forums[]

De officiële Minecraftforums (Engels)[]

Users:

Get Satisfaction[]

Mojang[]

Forums:

Gebruikers:

Citeerbare bronnen van niet-Mojang medewerkers[]

Opmerking: De hieronder genoemde Get Satisfaction accounts zijn geen accounts van Mojangpersoneelsleden, maar eerder personen die contact hebben/hadden met Mojang dingen, en, als er niks kan worden gevonden in de bovengenoemde accounts, (tijdelijk) kunnen worden gebruikt als citeerbron.

Reddit[]

Subreddits:

Mojang[]

Gebruikers:

Contractmedewerkers[]

Opmerking: De volgende Reddit accounts zijn accounts van contractmedewerkers voor Mojang.

Videohosting diensten[]

YouTube:
Opmerking: YouTube heeft een functie waarmee video's niet vermeld worden gemaakt, Dat wil zeggen dat het alleen kan worden gevonden door een "direct-link", zodat bijna alle niet-vermelde video's van Mojang worden weergegeven.

Mojang[]

"Pig Tales"[]

Contractmedewerkers[]

Opmerking: De volgende YouTube accounts zijn accounts van contractmedewerkers voor Mojang.

Onafhankelijk[]

Opmerking: De volgende accounts zijn personen die onafhankelijk zijn van Mojang, maar werken aan Minecraft-gerelateerde officiële dingen, dus zijn alleen bronnen als je hun werk bekijkt.

Live streams[]

Twitch:

Andere websites[]

Kickstarter[]

Chat services[]

IRC[]

irc.esper.net[]

 • #minecraft - Het officiële Minecraft IRC kanaal
 • #mcchatter - Het officiële Minecraft off-topic IRC kanaal
 • #minecrafthelp - Het officiële Minecraft help IRC kanaal


 • #minecraftwiki - Het officiële Minecraft Wiki IRC kanaal
 • #minecraftforums - Het officiële Minecraft Forums IRC kanaal

E-mails[]

 • markus@mojang.com - De officiële Email van Notch, maker van Minecraft en oprichter van Mojang.
 • jon@mojang.com - De officiële Email van jonkagstrom, een programmeur bij Mojang.

Online shops[]

Andere bronnen[]

 • Interviews met Mojang medewerkers.
 • Video's met Mojang medewerkers.
 • Afbeeldingen met/van Mojang medewerkers.
 • Video's/afbeeldingen van Minecraft die het fenomeen tonen.
Advertisement