Minecraft Wiki
Advertisement

Het HUD van 1.9 en hoger.

Het heads-up display of HUD verschijnt op het scherm terwijl de speler in het spel is. Het is een laag bovenop het zicht van de speler in het spel.

Display[]

Alle bestaande bars van de HUD. Met de klok mee vanaf linksonder: De ervaringsbar, gezondheidsbar, harnasbar, zuurstofbar en de voedselbar.

De HUD van de speler bevat de gezondheid, honger en ervangingsbars, de hotbar en daarnaast het vizier dat laat zien welk blok of entiteit er geselecteerd is. De harnasbar wordt boven de gezondheidsbar getoont als de speler een harnas draagt en de zuurstofbar boven de hongerbar als de speler onder water is.

In Creative-mode zijn de gezondheids-, voedsel-, zuurstof-, ervarings- en harnasbars verborgen.

De chat is ook een onderdeel van de HUD bij de onderkant van de linkerhoek en laat recente berichten of uitgevoerde commando's zien. De chat kan worden uitgeklapt door op T te drukken.

Hotbar[]

De hotbar in Java- en Bedrockedities.

De hotbar in de Bedrockeditie.

De hotbar is een selecteerbar en verschijnt aan de onderkant van het scherm. Hier sla je de veelgebruikte voorwerpen op en je kunt ze meteen selecteren. Het bestaat uit de negen onderste inventarisvakjes in de inventaris of de onderste vijf vakjes in de Pocket Editie. Het geselecteerde voorwerp verschijnt ook aan de rechterkant van het scherm of een lege vuist als er geen voorwerp is geselecteerd. Wanneer de speler een voorwerp selecteerd met het muiswiel of de toetsen 1 tot 9, wordt de naam van het voorwerp voor een paar seconden boven de ervaringsbar getoont.


PC editie
Spelers kunnen twee voorwerpen tegelijk vasthouden waardoor een tweede voorwerp in de linkerhand (of rechterhand, als de voorkeurshand op 'links' is gezet), samen met een ander inventarisvakje aan de kant van die hand. De hand en het inventarisvakje worden alleen getoont als de speler een voorwerp in het vakje heeft gedaan. Dat kan via de GUI of met voorwerpen verwisselen.

Vizier[]

Het vizier is een klein kruis in het midden van het scherm. Het laat het precieze punt zien waarop je het gereedschap of voorwerp gaat gebruiken als het in je hand zit. Het vizier neemt de tegenovergestelde kleur van het oppervlak waarop het zit en kan dus als gevolg hebben dat het bijna onzichtbaar wordt als het oppervlak grijze kleuren heeft.

Statuseffecten[]


PC editie
Alle statuseffecten die de speler op het moment heeft worden getoont in de rechterbovenhoek van het scherm. Statuseffecten die het snelst vervallen staan het meest links en de statuseffecten die bijna verlopen zijn beginnen te knipperen. De effecten die positief zijn staan aan de bovenkant en de negatieve aan de onderkant. Statuseffecten met partikels hebben een blauwe omlijning in plaats van een grijze.

Mobs[]

Mob Heart.svgMob Heart.svgMob Heart.svgMob Heart.svgMob Heart.svgMob Heart.svgMob Heart.svg
De gezondheidsbar van een mob

De lege springbar van het paard

De volle springbar van het paard

Wanneer een paard of varken in Survival of Adventure-modus wordt bestegen, wordt de hongerbar van de speler vervangen met de gezondheidsbar van de mob. Het gebruikt een andere textuur dan de gezondheidsbar van de speler. Daarnaast, als een paard wordt bestegen, wordt de ervaringsbar vervangen met de springbar van het paard.

Instellingen[]

In het instellingenmenu verandert de GUI-schaal de grootte van de HUD en GUI tussen 'groot', 'normaal' en 'klein'. Er is ook de standaard, 'auto'. Die verandert de schaal afhankelijk van de grootte van het scherm van het spel.


PC editie
Spelers kunnen de HUD, het vignette-effect en de donkere omlijning rond het blok waarnaar je kijkt in F1 veranderen op de computer editie.

De HUD bevat ook het debugscherm en kan worden getoont of verborgen worden door F3. Door op ⇧ Shift+F3 te drukken laat het een debugtaart zien. Door op Alt+F3 te drukken laat het de FPS-kaart zien.

De speler kan kiezen of de linker- of rechterhand wordt gebruikt. Deze instelling verplaatst ook het linkerhandvakje naar de andere kant.

Video[]

Geschiedenis[]

De HUD (met de originele harnasbarpositie) zoals het verscheen voor de Adventure Update.

Indev
0.31 25 december 2009 De HUD geïntroduceerd in de Indev-versies. Toen harnas werd geïntroduceerd, verscheen het op de plek waarde hongerbar nu is, met de gezondheidsbar aan de linkerkant.
Beta
1.8 Met de toevoeging van de hongerbar werden verschillende elementen, inclusief de harnasbar, verplaatst naar waar het nu ongeveer zit. De ervaringsbar werd ook toegevoegd aan de HUD.
Officiële release
1.0.0 Beta 1.9-pre1 Levelnummer toegevoegd aan de ervaringsbar.
1.4.6 12w50a Als er van voorwerp wordt gewisseld in de hotbar wordt de naam getoont in de HUD.
1.6.1 13w16a Wanneer de speler op een paard rijdt, wordt de gezondheid van het paard getoont op de plaats van de voedselbar en de ervaringsbar wordt vervangen met de springbar van het paard.
1.9 15w31a Wanneer een voorwerp wordt vastgehouden in de linkerhand verschijnt er een vakje aan de linkerkand van de hotbar (aan de rechterkant voor linkshandigen)
Als een statuseffect actief is op de speler wordt dat getoont in de rechtrbovenhoek van het scherm. Het knippert als het bijna verlopen is.
De speler kan kiezen tussen de rechter- of linkerhand als hoofdhand.
Vizier wordt niet langer getoont in de derde persoon.
Pocketeditie Alpha
0.5.0 HUD-bars verplaatst van boven de hotbar naar de linkerbovenhoek van het scherm.
Namen van voorwerpen verschijnen boven de hotbar wanneer het geselecteerd is.
0.6.0 Harnasbar samen met harnas toegevoegd.
0.7.0 Optie om de grootte van het D-pad te veranderen.
Optie toegevoegd om de GUI te verstoppen.
Chatschermknop toegevoegd aan de GUI.
0.8.0 build 2 De hotbar is transparant.
0.9.0 build 1 Interactieknop toegevoegd en verschijnt als de vinger of het vizier over bepaalde entiteiten beweegt voor acties die anders zijn dan plaatsen, hakken of raken.
0.11.0 build 6 Posities van voorwerpen in de hotbar kan worden veranderd.
Console-editie
TU6CU11.0Patch 1Opties om de HUD uit te schakelen en verschijning van de spelerhand in de grafische instellingen toegevoegd.
TU9HUD-grootte-opties toegevoegd voor split screen en full screen. Individuele split screen-gebruikers kunnen hun eigen instellingen gebruiken voor de HUD.
Pi-editie
0.1.1 HUD toegevoegd.
Advertisement